ပိူင်ထၢၼ်ႈ:မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ပွတ်းၸၢၼ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
မျၢၼ်ႇမႃႇ > မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ပွတ်းၸၢၼ်း

ပွင်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ ၼႃႈလိၼ်ၽႄ ၶွင် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ပွတ်းၸၢၼ်း

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ပွတ်းၸၢၼ်း"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 10 ႁူဝ်။