Jump to content

Download GPX file for this article
15.30098.383Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၽယႃးတူင်းသူႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ တီႈၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်း တီႈ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းထႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းမီးဝႆႉ တီႈၼိူဝ် သၢႆတၢင်းရူတ်းလဵၼ်းပႃးမႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ၽယႃးတူင်းသူႇ

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

  • 1 ဝတ်ႉသုဝၼ်ႇၼၵိရိပဵၼ် ၵျွင်းၽြႃးပုတ်ႉထ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇဢုၵ်ႉတမ မုၼ်ႈၸဝ်ႈမွၼ်း ၵေႃႉ တႄႇတင်ႈမႃး။ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်တႄႉ ပဵၼ်သဝ်မႆႉ 100 လႅမ်ႈ လႄႈ ၽႃတၢင်းၼႂ်းဝတ်ႉ ဢၼ်ဢဝ်တင်း ႁွႆးမိုဝ်းမၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • 2 ဝတ်ႉတွင်ႇဝၢႆး - +95 9 681 898127ပဵၼ် ဝတ်ႉပုတ်ႉထ ဢၼ်မီး ႁုၼ်ႇႁၢၼ်ႈၽြႃးပုတ်ႉထ ဢၼ်သူႇယႂ်ႇယႂ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉၽၢင်ႁၢင်ႈ ၼင်ႈၵၢၼ်တြႃးဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

  • 1 လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈဝၢၼ် ဝိၼ်းမူဝ်း - +95 9 770 767501လႆႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ထႆး ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵပ်းသိုပ်ႇ[မႄးထတ်း]

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

  • ဢၼ်ပဵၼ် ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး သင်ၶလပူးရီး ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ တီႈ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၶွင် တီႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၵွင်းမူးသၢမ်သူႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၽယႃးတူင်းသူႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !