ပိူင်ထၢၼ်ႈ:မျၢၼ်ႇမႃႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ပွင်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ ၼႃႈလိၼ်ၽႄ ၶွင် မျၢၼ်ႇမႃႇ


Create category

ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ

တီႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈၼႆႉ မီးၸိူဝ်းပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ 6, တင်းသဵင်ႈ 6 ဢၼ်ၵူၺ်း။