ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ > ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆး

ပွင်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ ၼႃႈလိၼ်ၽႄ ၶွင် ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆး"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 8 ႁူဝ်။