Jump to content

Download GPX file for this article
20.2667100.4000Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

တီႈမုင်ႈယဵမ်ႈတူၺ်း မိူင်းလၢဝ်း

ၵဵင်းၶွင် (เชียงของ) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်မီးႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉ တီႈၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆးမိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢၼ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတီႈၼၼ်ႈ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ တွၼ်ႈတႃႇၶီႇၾႄႇရီႇ လတ်းၶၢမ်ႈ မႄႈၶွင် ၵႂႃႇၸူး ႁူၺ်းသႆ တီႈၼႂ်း မိူင်းလၢဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ၵဵင်းၶွင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢွၼ်ႇ ဝဵင်းဢမ်ႇပေႃးၷိုၼ်း မီးသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ၵၢင်ၶမ်ႈမႃး ဢမ်ႇမီးသင်ယဝ်ႉ။ ပေႃးဝၼ်းသုၵ်းမႃး မီးဝၼ်းၵၢတ်ႇ၊ မီးၵျွင်းၽြႃးတင်းၼမ်၊ ဝၢၼ်ႈမေႃမိုဝ်း တင်း ၵၢတ်ႇဢၼ်ၵိုၼ်း လႄႈ ၵျွင်းၽြႃး။ ပေႃးဝႃး တႄႇဢဝ် ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ-ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇၼႆတႄႉ ရႃႇသီႇၽိင်ႈၾႃႉ တိူဝ်းလီၸႂ် ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပွႆးပႃလုၵ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း တီႈ ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ဢေႇပရႄႇၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် ပွႆးၽိင်ႈထုင်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ ပႃလုၵ်းလူင်ၼမ်ႉမႄႈၶွင် ၼႆႉ ပဵၼ် ပႃလုၵ်း ၼမ်ႉဝၢၼ် ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း တီႈၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇသေ ၸွမ်းလူၺ်ႈၽိင်ႈထုင်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼပ်ႉယမ်ပူႇၸေႃႇယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ ဝၼ်းမဵဝ်းၼၼ်တႄႉ တေလႆႈႁၼ် ထူဝ်းရိတ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ မီးယူႇတီႈ ၵဵင်းၶွင်၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶူဝ်မႂ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး မိူင်းလၢဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ၼွၵ်ႈဝဵင်းသေ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ထုၵ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႈ တႃႇၶီႇ ၾႄႇရီႇၵႂႃႇ မိူင်းလၢဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလူၺ်ႈ သၢႆငၢႆၼၼ်ႉသေ ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ လႆႈႁဵတ်း ႁူးၶဝ်ႈႁူးဢွၵ်ႇ ၸူး မိူင်းလၢဝ်း ၶဝ်ႈပႃး ႁိူဝ်းၵႂႃႇလွႆးလွႆး ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး လွင်ပရႃႉပင်ႇ။ မီးပႃး ရူတ်ႉပၢသ်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းႁၢႆးဝေး ဢေးသီးယႅၼ်း မၢႆ 3 ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ပၼ်ႇ ႁူၺ်းသႆ လၢတ်းၶၢမ်ႈ မႄႈၼမ်ႉ ၵႂႃႇၸူး ပူဝ်ႇထႅၼ်ႇ ၵႃႈတီႈ လႅၼ်လိၼ် ၶႄ-လၢဝ်း။ ဢၼ်ပဵၼ် ၶူဝ်ၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉ ၶူဝ်ဢူၺ်းလီ ထႆး-လၢဝ်း ထူၼ်ႈသီႇၼၼ်ႉ လႆႈပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 2013။ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉသေ ထူဝ်းရိတ်ႉတင်းၼမ်ၼႆႉ လတ်းၶၢမ်ႈ ၶူဝ်ဢူၺ်းလီမႄႈၶွင်ၼၼ်ႉသေ ဢမ်ႇပေႃးယဵမ်ႈတူၺ်း တီႈတူၺ်းတီႈယဵမ်ႈ ၸိူဝ်းမီးတီႈ ၵဵင်းၶွင်ယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်း[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီႈ ႁူၺ်းသႆ တီႈမိူင်းလၢဝ်း ၼၼ်ႉသေ ၸႂ်ႉၾႄႇရီႇ တႃႇႁဵတ်းၶၢဝ်းတၢင်းပွတ်း တီႈၼႂ်း ၼမ်ႉမႄႈၶွင်။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဝၢႆးသေ ပိုတ်ႇ ၶူဝ်ဢူၺ်းလီ မၢႆသီႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ ဢၼ်ပဵၼ်လုမ်း ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇမိူင်း လႄႈ ၾႄႇရီႇ ဢၼ်မီးတီႈ ၵဵင်းၶွင်ၼၼ်ႉ လႆႈဢိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ လုမ်းၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇမိူင်းၼႆႉ မီးဝႆႉ တီႈႁိမ်းၶူဝ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵဵင်းၶွင် ၵႂႃႇၽၢႆႇၸၢၼ်း မွၵ်ႈ 10 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ လႄႈ တင်း ႁူၺ်းသႆ ယၢၼ်ၵၼ် 20 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ။

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉပၢသ်ႉ[မႄးထတ်း]

 • 1 တႃႈရူတ်ႉပၢသ်ႉၵဝ်ႇ ၵဵင်းၶွင် (မီးတီႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း၊ မီးၸမ်ၵၼ်တင်း 7-Eleven လႄႈ လၢၼ်ႉၼမ်ႉမၼ်း Esso)။
 • တႃႈရူတ်ႉပၢသ်ႉမႂ်ႇ ၵဵင်းၶွင် (မီးၸမ်ၵၼ်တင်း တၢင်းၽႄလႅၼ်လိၼ်လၢဝ်း)။ ရူတ်ႉပၢသ်ႉ သုၼ်ႇတူဝ်ၵူၺ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢၼ်ပဵၼ် ရူတ်ႉပၢသ်ႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉတႄႉ လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢသ်ႉၵဝ်ႇ သေၵေႃႈ လႅၼ်ႈပၼ်ယူႇ။
 • ရူတ်ႉပၢသ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႅၼ်ၸူး ဝဵင်းလူင် တီႈၼႂ်း မိူင်းထႆး၊ ဢိၵ်ႇပႃး ဢီႇသၢၼ်
 • လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ ၵဵင်းႁၢႆး သေ ဢၼ်ပဵၼ် ရူတ်ႉပၢသ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ သီလႅင် ၼၼ်ႉ တႄႇဢွၵ်ႇ (ၶိူင်ႈၸူဝ်ႈမွင်း ဢွၵ်ႇတိၵ်းတိၵ်း) ၶၢဝ်း 05:00-16:00။ မၼ်းတေႁိုင် မွၵ်ႈ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈမၼ်း ႁေႃႈလွႆးလွႆးသေ ၵိုတ်းပႃး တႃႇၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လူဝ်ႇၸၼ်ၶပ်ႉမၢႆဝႆႉ တီႈဢေႇသုတ်း 2½ မူင်းယဝ်ႉ။
 • လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ ၵဵင်းမႂ်ႇ သေ ၶီႇ မီႇၼီႇပၢသ်ႉ (250 ဝၢတ်ႇ) ဢၼ်ၽႅဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် "ရူတ်ႉပၢသ်ႉ သီၶဵဝ်" ဢၼ်ၵမ်းၵမ်းၵိုတ်း (200 ပၢသ်ႉ)။ ပေႃးပဵၼ် ရူတ်ႉပၢသ်ႉ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႆတႄႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 150-270 ဝၢတ်ႇ။ ဢမ်ႇၼၼ် ၶီႇရူတ်ႉပၢသ်ႉ ၵႂႃႇၸူး ၵဵင်းႁၢႆး (94-263 ဝၢတ်ႇ၊ 3 ၸူဝ်ႈမူင်း) သေ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈ ၶိုၼ်းၶီႇရူတ်ႉပၢသ်ႉ တၢင်ႇဢၼ်ၵႂႃႇ။
 • ရူတ်ႉပၢသ်ႉ ၵၢင်ဝၼ်း လႄႈ ၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉဝၢတ်ႇၵႂႃႇပွတ်းႁွင်ႇ ၶွင် မိူင်းၵွၵ်ႇ (မူဝ်ၶျိတ်ႉ) ၼၼ်ႉသေ လႅၼ်ႈၸူး ၵဵင်းၶွင်ႇယူႇ ၵူႈဝၼ်း။ ရူတ်ႉပၢသ်ႉလႅၼ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ ႁႃႈလမ်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်း 19:00 သေ ႁွတ်ႈၽႅဝ် 08:00၊ သေ ရူတ်ႉပၢသ်ႉ လႅၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်းတႄႉ လုၵ်ႉတီႈ မူဝ်ၶျိတ်ႉသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 07:00 သေ ႁွတ်ႈၽႅဝ် 20:00။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၸိူဝ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ တႃႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ ပႆတိၼ် ၸွၼ်ႇတူၺ်း လႆႈသေတႃႉ တႃႇတေၵႂႃႇတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢသ်ႉတႄႉ ၶၢတ်ႈ တုၵ်ႉတုၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ထႅၵ်ႇၸီႇ ၵေႃႈ ၵိုင်ႇတၢၼ်ႇယူႇ။

တႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇႈ ဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ တႃႇၵႂႃႇၸွမ်း ၽင်ႇၼမ်ႉမႄႈၶွင်ၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၶၢတ်ႈ လႅင် ဢမ်ႇၼၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ လႆႈယူႇ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

 • ဝၢၼ်ႈမူင်ႈ (10 km)
 • ၽၢႆၼမ်ႉၶျင် တွၼ်ႈတႃႇ မဵတ်းပႃ လႄႈ လုၺ်းၼမ်ႉ (7 ၵီလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ဝၢၼ်ႈထႆးလိုဝ်ႉ ဢၼ်တေႃးၽႃႈၽႅၼ်ႇ (15 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ (မီးၸမ်ၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈမူင်ႈ)
 • ဢွင်ႈတီႈ ၺွပ်းပႃ ၵဵင်းၶွင်။ ၶဝ်လဵင်ႉဝႆႉ ပႃၼမ်ႉဝၢၼ် ဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ လႄႈ ၽေႈၸိူဝ်ႉမၼ်း။ ပႃႇဢွၼ်ႇ Fingerlings ၸိူဝ်းၽႄႈၸိူဝ်ႉမၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ် ပွႆႇသႂ်ႇတီႈၼႂ်း မႄႈၼမ်ႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။
 • ဢႅဝ်ႇလႄႇတီႈ လၢၼ်ႉတၢင်ႉၵိၼ် ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ၵႃႇဝႃႇ Michael "Mr Jackey" Jacklood ဢၼ်မီး။ႈ ၼႂ်းဝဵင်းသေ ၵႂႃႇထွမ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းရွၵ်ႉမၼ်း။
 • လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈတူမ်ႈႁုင်ထႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈၶွင်ႉဢၢပ်ႇၼမ်ႉထႆး တီႈ ပၢၼ်း ရိမ်တလိင်း။
 • ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း - ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇဝၼ်းမႃးဝၼ်း (60 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)
 • ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းမီးတီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈမႄႈၶွင်။
 • The Hub - ပဵၼ်ႁူင်းၼႄလႅင် ဢၼ် ၽူႈၶီႇလႅင် ပရေႃႇၾႅတ်ႇသျိၼ်ႇၼႄႇလ် Alan Bate ၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇဝႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၶိုၵ်ႉၶမ်ႇ ဢၼ်ႁွမ်လႅင်ဝႆႉ မဵဝ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇလႅၼ်။ မီးဝႆႉ တီႈၵၢင်ဝဵင်း။


ၵျွင်းၽြႃး တီႈၵဵင်းၶွင် -

 • ဝတ်ႉႁၢတ်ႇၵရိတ်ႇ
 • ဝတ်ႉႁူဝ်ဝဵင်း
 • ဝတ်ႉလူင်
 • ဝတ်ႉၽရႃႉၵႅဝ်ႈ
 • ဝတ်ႉသူပ်းတူမ်ႈ
 • ဝတ်ႉသီႇရိတွၼ်းၶျၢႆး
 • ဝတ်ႉထုင်းတုၵ်ႉ

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ယေးငိုၼ်းလူင်တင်းသဵင်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၸၢၵ်ႈထွၼ်ငိုၼ်း ဢေႇထီႇဢႅမ်ႇယူႇ၊ တီႈၽၢႆႇၼႃႈ တႃႈရူတ်ႉပၢသ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉ 7-eleven ယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၵႂႃႇၸူး မိူင်းလၢဝ်းၼႆႉ ထွၼ်ငိုၼ်းဝၢတ်ႇၵွႃႇတီႈၼႆႈတႄႉ လီသေပိူၼ်ႈသေ ၶိုၼ်းၵႂႃႇလႅၵ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆ လွင်ႈထွၼ်ငိုၼ်းလႆႈ ဢၼ်ၼမ်သေပိူၼ်ႈ တီႈ ႁူၺ်းသႆၼႆႉ ၼိုင်ႈၵမ်း ထွၼ်လႆႈ 1,000,000 ၶိပ်ႉ (မွၵ်ႈ US$ 100)။ တီႈၼႂ်း မိူင်းလၢဝ်းၼႆႉ ငိုၼ်းဝၢတ်ႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလႆႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၵႃႈၶၼ် ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇယူႇ။

ငိုၼ်းလၢဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းတေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလႆႈ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တီႈၼႂ်း မိူင်းလၢဝ်းၵူၺ်း။ ယေးငိုၼ်းထႆး လႄႈ ဢေႇထီႇဢႅမ်ႇ တီႈၽၢႆႇထႆး တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ ၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်လႆႈလွင်ႈၼၼ်သေ တီႈလႅၵ်ႈငိုၼ်း ဢၼ်မီးတီႈ ၵဵင်းၶွင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢဝ်ၵႃႈလႅၵ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ ယေးငိုၼ်းလၢဝ်း လႄႈ ဢေႇထီႇဢႅမ်ႇ တီႈ ႁူၺ်းသႆ ၼၼ်ႉတႄႉ တေၸၢင်ႈ ပၼ် ငိုၼ်းလၢဝ်းလႆႈယူႇ။ တီႈၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်းၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး လႄႈ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႁပ်ႉတႃႇလႅၵ်ႈပၼ် သေ လႆႈၶၼ်မၼ်းလီယူႇ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ်ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ယူႇဢႅတ်ႇတၢင် ငိုၼ်းဝၢတ်ႇ ၼႆၸိုင် ဝီႇသႃႇလၢဝ်းၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇယဝ်ႉ။

တီႈၵဵင်းၶွင်ၼႆႉ မီးဝႆႉ ၵၢတ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ မီးတႃႇ ႁူၵ်းဝၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢတ်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ဢၼ်ပိုတ်ႇၵူႈဝၼ်း ဢၼ် မီးၸမ်ၵၼ်တင်း တီႈႁိမ်း ၽႆးသၢႆတၢင်း။ ၵၢၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈ ("သဵၼ်ႈတၢင်းပႆ") ၼၼ်ႉ တႄႉ ပေႃးၶၢဝ်းၵူၼ်းၵိုၼ်းတႄႉ ပိုတ်ႇ ဝၼ်းပုတ်ႉ လႄႈ ဝၼ်းသုၵ်း။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတင်းၼမ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈလႆႈ ပႃလုၵ်းလူင်ၼမ်ႉမႄႈၶွင် ဢိၵ်ႇတင်း ပႃပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၽၵ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢဝ်တင်း ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်၊ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ သေ ႁဵတ်းဝႆႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် မႅၵ်ႇသီႇၵၼ်ႇ၊ ဢီႇတႃႇလီႇယႅၼ်ႇ၊ လႄႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း၊ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးဝႆႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

 • မႆႉမွင် မႅၵ်ႇသီႇၵၼ် (Bamboo Mexican) (မီးတီႈၶိုင်ႈတၢင်း တီႈတၢင်းလူင် ၽၢႆႇၽင်ႇၼမ်ႉ)။ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းၵေႃႈ မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်းတႄႉတႄႉ။
 • ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈမၼ်း (မီးႁိမ်း ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ပုမ်း ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်)။ ပိုတ်ႇမႃး မီး 25 ပီ၊ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းမၢၵ်ႈမီးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၾရၢင်ႇ ၵေႃႉပိုတ်ႇမႃးသေ လႆႈတၢင်းၵိၼ် ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။
 • ၼၢင်းၼူၼ်း (นางนวล) ပၢၼ်းႁၢတ်ႇၶရၢႆး - +66 53 791271တၢင်းၵိၼ်ထႆး ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉၶၢႆလဝ်ႈ လၢႆလၢႆဢၼ်သေတႃႉ ၶႅၵ်ႇတႄႉ တေႃႉတႄႉမီးၵူၺ်း။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

 • ပၢၼ်းပၢၵ်ႇပွၼ်ႊ (PP Home) - ဢွင်ႈၼွၼ်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ၊ ၵဵင်ႈသႂ်လီ၊ ပႃး ၽတ်းလူမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢႄးၵွၼ်း၊ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼမ်ႉမႆႈ၊ ဝၢႆႇၾၢႆႇ၊ မီးပႃးၸၢၼ်း ဢၼ်မုင်ႈယဵမ်ႈတူၺ်းလႆႈ မႄႈၼမ်ႉ။ ပဵၼ်မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ဢၼ်မီး ၵူၼ်းဢၼ်လီမိုတ်ႈၵိုဝ်း။ 350-600 baht
 • 1 [ႁဵင်းၵွင်ႉတၢႆ] ပၢၼ်းရိၼ်ႇတလိင်ႇ (บ้านริมตลิ่ง) 99/4 Moo 3 (လုၵ်ႉတီႈ တီႈၵိုတ်းရူတ်ႉပၢသ်ႉ/7-Eleven သေ ယၢၼ် 400 မီႇတႃႇ။ တၢင်းၵႂႃႇမၼ်း တႅမ်ႈဝႆႉတီႈၼိူဝ်ပၢႆႉၶဵဝ် တီႈ 7-Eleven။ ၵႂႃႇတင်း ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ တီႈတၢင်း ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈ လၢၼ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉမၼ်း Esso) - +66 84 6155490ႁွင်ႈႁူမ်ႈ၊ ႁွင်ႈလဵဝ် လႄႈ ႁွင်ႈၵူႈ လႄႈ ပင်ႇၵလူဝ်ႇ၊ တင်းသဵင်ႈၼႆႉ ပႃးၼမ်ႉဢုၼ်ႇ တႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉ။ တေၸၢင်ႈမုင်ႈႁၼ်လႆႈ မႄႈၶွင်။ ၵႂႃႇႁပ်ႉပၼ်လၢႆလၢႆႇ တီႈ ရူတ်ႉပၢသ်ႉၵိုတ်း။ ပေႃးၵၢင်ၼႂ် တႃႇၵႂႃႇၸူး တီႈ လႅၼ်လိၼ် သူင်ႇပၼ်လၢႆလၢႆ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈတူမ်ႈႁုင် ၽၵ်းထႆးတၢင်းၵိၼ်ထႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈမိပ်ႇၼူတ်ႈ လၢႆးထႆး။ ဝၢႆႇၾၢႆႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈလၢႆလၢႆ။ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ။ ထၢမ်ႁႃ မႃႇလီႇဝၢၼ်ႇ။ 100-450 baht
 • ဢၢၼ်ႇၽႆး ၵႅတ်ႉႁၢဝ်ႉ (านฝ้าย เกสต์เฮาส์) 108 မူႇ 8 - +66 53 7913949 ႁွင်ႈ။ 80-150 ဝၢတ်ႇ
 • ပၢၼ်းရိမ်ၶူင် (บ้านริมโขง) 278/3 မူႇ 7 - +66 81 2819966သီႇႁွင်ႈ။ 200-400 ဝၢတ်ႇ
 • ပၢၼ်းတမ်ႇမီးလႃႊ (บ้านตำมิละ) 113 မူႇ 8 - +66 53 791234 - fax: +66 53 7912349 ႁွင်ႈ။ 200-1100 ဝၢတ်ႇ
 • ဢိၼ်း ၵဵင်းၶွင်ၶဵဝ် (Chiangkhong Green Inn) 89/4 မူႇ 2 - +66 53 791009 - ႁွင်ႈႁူမ်ႈ၊ ႁွင်ႈလဵဝ်၊ ႁွင်ႈၵူႈ၊ ႁွင်ႈသၢမ်ၵေႃႉ။ 200-1,000 ဝၢတ်ႇ
 • ၵႅတ်ႉႁၢဝ်ႉ ၶျူမ်ၶွင် (Chom Khong Guesthouse) - +66 53 655661
 • ႁူင်းႁႅမ်း ၵဵင်းၶွင်ရေးဝႃးဝိဝ်း (Chiang Khong River View Hotel) 141 မူႇ 12 - +66 53 791375ပႃးၼမ်ႉဢုၼ်ႇတႃႇဢၢပ်ႇ၊ တီႈမုင်ႈယဵမ်တူၺ်း မႄႈၼမ်ႉ၊ မၢင်ႁွင်ႈပႃး ဢႄးၵွၼ်း။ 350-600 ဝၢတ်ႇ
 • The Hub Pub and Funky Box Hostel 114 ထႄသပၢၼ်း သွႆႊ 2 ထီႇဝဵင်း - +66 093 278 2928 - Check-in: 14:00-00:00 - check-out: 11:00ႁွင်ႈႁူမ်ႈ တီႈၼွၼ်း 16 ဢၼ်၊ ၼိုင်ႈၶိုၼ်း 150 ဝၢတ်ႇ။ ႁွင်ႈလဵဝ် 250။ ႁွင်ႈၵူႈ 350။ 150-350 ဝၢတ်ႇ
 • ၵၢတ်ႉႁၢဝ်ႉ ၼမ်ႉၶွင် 408 မူႇ 1 - +66 53 655102
 • လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၵၢတ်ႉႁၢဝ်ႉ ႁိမ်းၼမ်ႉ 166/1 Moo 12350-500 baht

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး[မႄးထတ်း]

 • ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် မႃလိူင်း ဢၼ်မီးၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃယူႇ။
 • သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သင်ႇမၢႆဝႆႉ ႁိူဝ်းၵႂႃႇလွႆး ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး လူင်ၽရႃႉပၢင်းၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼိၼၢမ်းသၢႆတၢင်း တေတိုၵ်းသူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶီႇ ရူတ်ႉပၢသ်ႉ ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်မၼ်း မိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႅၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း။ ၶီႇရူတ်ႉပၢသ်ႉၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတိူဝ်းပေႃးသေ လွင်ႈၵျေႃႇၸႂ် ဢၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းၶီႇႁိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈလုသုမ်းယွၼ်ႉၶဝ်ယူႇ။ ယႃႇပေယုမ်ႇဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈ လွင်ႈဝႃႈၼမ်ႉၼွင်း၊ ယုင်းၼမ်၊ တေလႆႈမူတ်းၶၢဝ်းယၢမ်း သၢမ်ၶိုၼ်း တီႈၼိူဝ်ႁိူဝ်းၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းလႅၼ် တီႈ ပၢၵ်ႇပဵင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

 • တွၼ်ႇတႃႇ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉ မိူင်းလၢဝ်း မႃးတႄႉ ၵဵင်းမႂ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆတၢင်း ဢၼ်လိုဝ်းလင်ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။
 • တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း မိူင်းလၢဝ်းၼၼ်ႉ ၵၢတ်ႉႁၢဝ်ႉ (ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း) ၵမ်ႉၼမ် ၸၢင်ႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် ပႅၵ်ႉၵဵတ်ႉ တႃႇ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ လႄႈ တႃႇလိုဝ်ႈသဝ်းၵၢင်ၶမ်ႈ တီႈ ပၢၵ်ႇပဵင်း တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း တႃႇၵႂႃႇ လူင်ၽရပၢင်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ႁဵတ်ႈဢဝ်လႆႈ ႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းယူႇ။ လတ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၵႂႃႇၸဝ်ႉၸဝ်ႉသေၵေႃႈ သုတ်းသဵင်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈတီႈ ႁူၺ်းသႆ တွၼ်ႈတႃႇ ပဵၼ်တူဝ်ႈတၼ်း တႃႇၶိုၼ်းၶီႇႁိူဝ်းလူင်းၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်လမ်းဢွၼ်ႇတၢင်းသုတ်း ၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ။
သဵၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း တွၼ်ႈတႃႇ ရူတ်ႉပၢသ်ႉ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢသ်ႉမႂ်ႇ ၵဵင်းၶွင် ၵႂႃႇၸူး ႁူၺ်းသႆ (Bokeo)

တႃႇတေလုၵ်ႉတီႈ ၵဵင်းၶွင် ၵႂႃႇ ႁူၺ်းသႆ ၼႆႉ ပိုၼ်ႉထၢၼ်မၼ်း မီးတၢင်းလိူၵ်ႈ သွင်မဵဝ်း။

 • ၶီႇတုၵ်ႉတုၵ်ႉ ၵႂႃႇတီႈ လႅၼ်လိၼ် (ၵူၼ်းႁေႃႈတုၵ်ႉတုၵ်ႉ တေယွၼ်း 150 တေႃႇ 200 ဝၢတ်ႇ)၊ ရူတ်ႉပၢသ်ႉ သျႅတ်ႉတႄႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ထႆး တေႃႇ လၢဝ်း (20/25 ဝၢတ်ႇ) လႄႈ လုၵ်ႉတီႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း လၢဝ်း သေ ၶီႇ တုၵ်ႉတုၵ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် တေႃႇ ႁူၺ်းသႆ (100 ဝၢတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် 25,000 ၶိပ်ႉ)။ တႃႇလတ်းၶၢမ်ႈ တီႈလူဝ်လႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂၢင်းပၼ်ဝႆႉ တႃႇပႆ ဢမ်ႇၼၼ် ၶီႇလႅင် ဢမ်ႇၼၼ် ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ။ ၵူၺ်းတေလႆႈၵႂႃႇၸွမ်း ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၵႃး ဢမ်ႇၼၼ် ပၢသ်ႉသျႅတ်ႉတႄႇ။ ဢၼ်လူဝ်ႇၽၢင်ႉဝႆႉတႄႉ လႅၼ်လိၼ် ပိုတ်ႇ တႄႇ 06:00 တေႃႇ 22:00 မူင်းသေ ရူတ်ႉပၢသ်ႉ ၵူၺ်းလႅၼ်ႈ တႄႇ 08:00 တေႃႇ 18:00 မူင်း။ ရူတ်ႉပၢသ်ႉသျႅတ်ႉတႄႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပေႃးၵူၼ်းမႃးၽႅဝ် တၢၼ်ႇမၼ်းဢွၵ်ႇလႆႈယဝ်ႉၼႆ မၼ်းၸင်ႇႁေႃႈပၼ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဝၢႆးသေ ပူၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ထႆးယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ လႆႈလတ်းၶူဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈလႆႈပႂ်ႉယူႇ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းမွၵ်ႈၼႆႉ။
 • တၢင်းလိူၵ်ႈ ထူၼ်ႈသွင်တႄႉ ၶီႇတုၵ်ႉတုၵ်ႉ ၵႂႃႇၸူး တႃႈရူတ်ႉပၢသ်ႉၵဝ်ႇ (30 ဝၢတ်ႇ)၊ ပေႃးၼၼ် ၶီႇပၢသ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၵႂႃႇ ၵဵင်းႁၢႆးသေ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈပၢသ်ႉ ၵိုတ်းပၼ်တီႈ တႃႈရူတ်ႉဝၢတ်ႇသႂ်မႂ်ႇ (10 ဝၢတ်ႇ)၊ သေ လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢသ်ႉမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶီႇ ရူတ်ႉပၢသ်ႉ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း (ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵဵင်းႁၢႆးမႃးၼၼ်ႉ) သေ ၵႂႃႇၸူး တႃႈရူတ်ႉပၢသ်ႉ ႁူၺ်းသႆ (Bokeo) (30 ဝၢတ်ႇ)။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေၵေႃႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇလႆႈၶီႇ တုၵ်ႉတုၵ်ႉ ၵႂႃႇၸူးတီႈ ပၢႆတၢင်းလိုၼ်းသုတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈၼႂ်း ႁူၺ်းသႆယူႇ။ ရူတ်ႉပၢသ်ႉ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၸူး ႁူၺ်းသႆ ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢသ်ႉမႂ်ႇ ၵဵင်းၶွင်သေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 09:00, 12:00, 17:30, လႄႈ 18:30 (ၼႆႉပဵၼ် မိူဝ်ႈ လိူၼ်မေႇ 2015၊ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇၶိုၼ်း ၼႄႉၼွၼ်း)။
 • ႁိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇလွႆးလွႆး (ယၢမ်းလဵဝ် မီးလမ်းလဵဝ်) ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်း 10:30။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးမွၵ်ႈ 11:00 တေႃႇ 11:30 ၸင်ႇဢွၵ်ႇ တႃႇသေႇယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ လတ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တႃႇၵႂႃႇၸူး ႁိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇလွႆးလွႆးၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် 09:00 မူင်းယဝ်ႉ။ တီႈလုမ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ထႆး ၼၼ်ႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶဝ်တႄႇပိုတ်ႇ 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းတေၵပ်ႉၼမ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇၵႂႃႇၸူး တီႈ ႁိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇလွႆးလွႆးၼၼ်ႉတႄႉ လူဝ်ႇ ၸုမ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း တီႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်း မိူင်းထႆး (မွၵ်ႈ 5 မိတ်ႉၼိတ်ႉ)၊ လတ်းၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉ (မွၵ်ႈ 5 မိတ်ႉၼိတ်ႉ)၊ ဢဝ် ဝီႇသႃႇလၢဝ်း (မွၵ်ႈ 20 မိတ်ႉၼိတ်ႉ)၊ သေ ၵႂႃႇတီႈ ၽင်ႇၼမ်ႉ မွၵ်ႈ 1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ။ ပႆတိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၶီႇတုၵ်ႉတုၵ်ႉ။ ၵႃႈၶၼ် ႁိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇလွႆးလွႆး တႃႇသွင်ဝၼ်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး လူင်ၽရပၢင်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇ။ ပေႃးသိုဝ် မႂ်တိုတ်းတီႈ ၵဵင်းၶွင်ၼႆ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 1,180 ဝၢတ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႅင်ႈလႅင်းလႆႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႈ ႁူၺ်းသႆ လႆႈၽႂ်းၽႂ်းၼႆတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈသိုဝ်ႉလႆႈ တႃႇ 95- ဝၢတ်ႇသေ ပေႃးပဵၼ်တီႈ တႃႈႁိူဝ်း ၶႅၼ်းၶၼ်ထုၵ်ႇဝႃႈၼႆ။ ဝၢတ်ႇထႆး၊ တေႃႇလႃႇ ယူႇဢႅတ်ႉသ်၊ လႄႈ ၶိပ်ႉလၢဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁပ်ႉဢဝ် တေႃႇထိုင် လူင်ၽရပၢင်း
 • သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း - ပေႃးၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း 55 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ၊ ၶဝ်ႈဝႄႉ ၸူး ၵဵင်းသႅၼ် ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶီႇႁိူဝ်းၶရုတ်ႉသေ ၶိုၼ်ႈၸွမ်း ၼမ်ႉမႄႈၶွင်။ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၵဵင်းၶွင် ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇၸူး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းလႅမ်း။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။