Download GPX file for this article
14101Full screen dynamic map

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
ဢေးသျႃး > ဢေးသျႃး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ > မိူင်းထႆး

မိူင်းထႆး

လမ်းၼႂ်း

Jump to navigation Jump to search


ၼႃႈလိၼ်[မႄးထတ်း]

ဝဵင်းလူင်[မႄးထတ်း]

ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ပိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်မိူင်း[မႄးထတ်း]

ရႃႇသီႇၽိင်ႈၽႃႉ[မႄးထတ်း]

ၵူၼ်း[မႄးထတ်း]

ၽိင်ႈထုင်း[မႄးထတ်း]

ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း[မႄးထတ်း]

ဝၼ်းတၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

လွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇ တႃႇၶဝ်ႈမိူင်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ၾႄႇရီႇ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ်[မႄးထတ်း]

ၶၢတ်ႈရူတ်ႉၵႃး[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉဝႅၼ်ႇဢွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉသွင်ထႅဝ်[မႄးထတ်း]

တုၵ်ႉတုၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ထႅၵ်ႇၸီႇ[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၶၢတ်ႈရူတ်ႉၵႃး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်း[မႄးထတ်း]

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ဢွင်ႈတီႈၸၼ်ၸႂ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပိုၼ်း ၽႄႈ ၽိင်ႈထုင်း[မႄးထတ်း]

ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈ မူႇၵုၼ်[မႄးထတ်း]

ၽၢင်မုင်ႈယဵမ်ႈ သၽႃႇဝ[မႄးထတ်း]

ၶၢဝ်းတၢင်း[မႄးထတ်း]

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

ၵွပ်ႉၾ်[မႄးထတ်း]

ၵၢင်ပၢင်ႇ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈမိပ်ႇၼူတ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵဵမ်း ၽိင်ႈငႄႈ[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ငိုၼ်းတွင်း[မႄးထတ်း]

ဢေႇထီႇဢႅမ်ႇ[မႄးထတ်း]

လႅၵ်ႈငိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ၸၢႆႇငိုၼ်း တီႈ ၶွင်ႇတႃႇ ယေးငိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ၶႅပ်းၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၶိုၼ်းဢၢၼ်း ၶွၼ်ႇ - VAT[မႄးထတ်း]

လွင်ႈပၼ်ထိပ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵႃႈၶၼ်[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉၶွင်[မႄးထတ်း]

လဵပ်ႈႁဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်ငၢၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

လွင်ႈတိုဝ်းၵမ်[မႄးထတ်း]

ၽၵ်းထႆး[မႄးထတ်း]

တၢင်းၵိၼ် ၸၢႆ[မႄးထတ်း]

လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼမ်ႉလၢင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၼမ်ႉၼဵင်ႈ လႄႈ ၵေႃႇၾီႇ[မႄးထတ်း]

ၼမ်ႉဝၢၼ် ထႅင်ႈႁႅင်း[မႄးထတ်း]

လဝ်ႈ[မႄးထတ်း]

ပီႇယႃႇ[မႄးထတ်း]

ၶွင်ဢိုၵ်ႉဢွၵ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး[မႄးထတ်း]

လဝ်ႈၶဝ်ႈ[မႄးထတ်း]

ဝီႇသၵီႇ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း[မႄးထတ်း]

Lèse-majesté[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၽႅတ်ႉလႅၼ်[မႄးထတ်း]

မုၼ်ၸဝ်ႈ ပွမ်[မႄးထတ်း]

ၸူၼ် တီႈၼိူဝ် ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵၢင်ၶမ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵူၼ်းၶၢႆတူဝ်[မႄးထတ်း]

ဝဵပ်ႉ[မႄးထတ်း]

ယႃႈမဝ်းၵမ်[မႄးထတ်း]

လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼႂ်းမိူင်း လႄႈ လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ[မႄးထတ်း]

ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (ၽၢတ်ႉၽွတ်ႉ)[မႄးထတ်း]

ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ[မႄးထတ်း]

တူဝ်သတ်းထိူၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ပၼ်ႁႃ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်း[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၽိတ်းၵၼ်[မႄးထတ်း]

ဢိင်ႇသၼ်ႇ လႄႈ သူႇၼႃႇမီႇ[မႄးထတ်း]

ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း LGBT[မႄးထတ်း]

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ[မႄးထတ်း]

တၢင်းပဵၼ်ဢဵတ်ႇ[မႄးထတ်း]

ယႃႈယႃ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ[မႄးထတ်း]

ၼပ်ႉယမ်[မႄးထတ်း]

ဝႆႈ[မႄးထတ်း]

ၶူဝ်းၼုင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၽႃႇသႃႇၶိူဝ်းယမ်[မႄးထတ်း]

ပႄႉၵိၼ် တူဝ်သတ်း[မႄးထတ်း]

တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ပွင်ၵၢၼ်လႆႈ[မႄးထတ်း]

ၵပ်းသိုပ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၽႆးၽႃႉ[မႄးထတ်း]

ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ[မႄးထတ်း]

တႄႇလီႇၾူင်း[မႄးထတ်း]

သမၢတ်ႉၾူင်း / ထႅပ်ႉပလႅတ်ႉ / ဢႄးၶၢတ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း မိူင်း မိူင်းထႆး ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း မိူင်း၊ တွၼ်ႈတႃႇၵႂႃႇၸူး၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၵွင်ႉသၢၼ် ဢွင်ႈတီႈပၢႆတၢင်း လၢႆတီႈလၢႆဢၼ်။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။