Jump to content

ပိူင်ထၢၼ်ႈ:မိူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ သဵၼ်ႈမၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်မီး ၸၼ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ လႄႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ လွင်ႈသူၼ်ၸႂ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈသပ်းလႅင်းဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ သၢႆငၢႆဢၼ်ၼႆႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ လူဝ်ႇမီးၼမ်ႉၶႅမ်ႉမၼ်း ဢီႈသင်ၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ Project:သၢႆငၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၼၼ်ႉလႄႈ။

တႃႇတေမၵ်းမၼ်ႈၸၼ်ႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၸႂ်ႉပၼ် ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၵႃႈ တီႈၽၢႆႇလင်ၼႆႉ - {{Usablecountry}}

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼိုင်ႈႁူဝ် ဢၼ်တိုၵ်ႉလူဝ်ႇ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမၼ်းၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇထုၵ်ႇလီ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ မႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈ ၵႂႃႇတႃႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မၼ်းငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ တႃႇ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၵႅမ်မိုဝ်း ၼႆၸိုင် တၢင်ႇၸၼ်ႉ သၢႆငၢႆ ၵႂႃႇတႃႉ။ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈထိုင်််််ယူႇ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "မိူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 3 ႁူဝ်။