Download GPX file for this article
16108Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
ဢေးသျႃး > ဢေးသျႃး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ > မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း

မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း

လမ်းၼႂ်း

ဝႅတ်ႉၼမ်း (ဝႅတ်ႉၼမ်း: Việt Nam) ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးတီႈ ဢေးသျႃး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မၼ်းလႆႈလၢႆးတၢမ်ႇ ပၢင်တိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (ႁွင်ႉဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ဝႅတ်ႉၼမ်း)မႃးသေ တႄႇဢဝ် ပီ 1990 မႃး ဝႅတ်ႉၼမ်းၼႆႉ လႆႈလုၵ်ႉၶိုၼ်းမႃးတီႈၼႂ်း ၵွင်တဝ်ႈသေၵေႃႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႇႁႅင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ၸိူဝ်းမီးဝိရိယသေ ၶတ်းၸႂ်ၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးမႃး ၸႃႇၵၼ်တင်း မိူင်းထႆး ဢၼ်မီးတၢင်းၵိၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ လႄႈ ဢၼ်မၢၵ်ႈမီးလွင်ႈ သၽႃႇဝ ဢိၵ်ႇတင်း ၽိင်ႈထုင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်လွင်ႈၸၼ်ၸႂ်ၼၼ်ႉတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ မၼ်းတိုၵ်ႉပႆႇပေႃး ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႃႈႁိူဝ်။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်းသူင်ၸႂ်ၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းၵေႃႈမီး လွင်ႈပၼ်လႆႈ တင်းၼမ်ယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၼႃႈလိၼ်[မႄးထတ်း]

ဝဵင်းလူင်[မႄးထတ်း]

ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း[မႄးထတ်း]

ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး[မႄးထတ်း]

ၵူၼ်း[မႄးထတ်း]

ၽိင်ႈထုင်း[မႄးထတ်း]

ရႃႇသီႇၽိင်ႈၽႃႉ[မႄးထတ်း]

လူဢၢၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ဝၼ်းတၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

လွင်ႈဢၼ်လူဝ်ႇ တႃႇၶဝ်ႈမိူင်း[မႄးထတ်း]

ၵႃႈၶၼ် ဝီႇသႃႇ[မႄးထတ်း]

ဢီး-ဝီႇသႃႇ[မႄးထတ်း]

ဝီႇသႃႇ ၽွင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်[မႄးထတ်း]

ၼႃႈလိၼ် ဝီႇသႃႇ ၾရီး[မႄးထတ်း]

ၵူၼ်းမိူင်း သွင်မိူင်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ်[မႄးထတ်း]

မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး[မႄးထတ်း]

မိူင်းၶႄႇ[မႄးထတ်း]

မိူင်းလၢဝ်း[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ရူတ်ႉၵႃး[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း လႅင်[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ထႅၵ်ႇၸီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတၢင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတၢင်း လႅင်သၢမ်မၢၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ႁိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ထႅၵ်ႇၸီႇ[မႄးထတ်း]

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ၸၢတ်ႈပၢၼ် ဝဵင်းလူင်[မႄးထတ်း]

ထိူၼ်ႇလွႆ လႄႈ သၽႃႇဝ[မႄးထတ်း]

ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ငိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ယေးငိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ဢၢၼ်းၶိုၼ်း ၶွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈပၼ်ထိပ်ႉ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈသဵတ်ႈၵႃႈၶၼ်[မႄးထတ်း]

သူႇပႃႇမႃးၵႅတ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵႃႈၶၼ်[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ပီႇယႃႇ[မႄးထတ်း]

ၵေႃႇၾီႇ[မႄးထတ်း]

ၼမ်ႉၵတ်းၼမ်ႉဝၢၼ်[မႄးထတ်း]

ဝၢႆႇ လႄႈ လဝ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

လဵပ်ႈႁဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်ငၢၼ်း[မႄးထတ်း]

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး[မႄးထတ်း]

ၵၢတ်ၽိတ်းၽိင်ႈ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၵိၼ်သူး ၵိၼ်လၢပ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵူၼ်းၶၢႆတူဝ်[မႄးထတ်း]

ၽႅတ်ႉလႅၼ်[မႄးထတ်း]

မုၼ်ၸဝ်ႈပွမ်[မႄးထတ်း]

သၢႆတၢင်းရူတ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၸၢတ်ႈပၢၼ်ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၽူႈဢွၵ်ႇတၢင်း ဢႄႇလ်ၵျီႇပီႇထီႇ[မႄးထတ်း]

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ[မႄးထတ်း]

တၢင်းပဵၼ် ဢဵတ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၼပ်ႉယမ်[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်မိူင်း[မႄးထတ်း]

ပၢင်သိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၵိူဝ်းယမ်[မႄးထတ်း]

ၵပ်းသိုပ်ႇ[မႄးထတ်း]

တႄႇလီႇၽူင်း[မႄးထတ်း]

ၽူင်း မူဝ်ႇပၢႆး[မႄးထတ်း]

မၢႆၽူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း[မႄးထတ်း]

ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း မိူင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း မိူင်း၊ တွၼ်ႈတႃႇၵႂႃႇၸူး၊ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၵွင်ႉသၢၼ် ဢွင်ႈတီႈပၢႆတၢင်း လၢႆတီႈလၢႆဢၼ်။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။