Download GPX file for this article
20.426699.8841Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

မႄႈသၢႆ (แม่สาย) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇသုတ်း ၶွင် မိူင်းထႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ မၼ်းပဵၼ် ဝဵင်းဢၼ်တႃႇယၢင်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇၸူး မျၢၼ်ႇမႃႇ သေ တီႈတူဝ်ဝဵင်းမၼ်းၵေႃႈ မီးဝႆႉ လွင်ႈၸၼ်ၸႂ်ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ လွႆဝဝ်း (ဝတ်ႉၽရထၢတ်ႈတွႆႇဝဝ်း) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယူင်ႉသၢင်ႈၵျွင်းၽြႃး ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ် ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်ၵွင်းလွႆသေ မူင်ႇႁၼ်တူၺ်းလႆႈ လႅၼ်လိၼ်မိူင်း။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးႁုၼ်ႁၢင်ႈမႅင်းၵူၼ်းငေႃးလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ဝၢႆႇၵႂႃႇၸူး မျၢၼ်ႇမႃႇ။ ၵၢတ်ႇတီႈမႄႈသၢႆၼႆႉ တိူဝ်းၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်သေ ၵၢတ်ႇတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်လႆႈလတ်းၶၢမ်ႈ လႅၼ်လိၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉသေတႃႉ တႃႇတေလိူၵ်ႈၶူဝ်းၶွင်တႄႉ မၼ်းမီးဢၼ်လိူၵ်ႈတူၺ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

ၶူဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး မျၢၼ်ႇမႃႇ

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီႈ ၵဵင်းႁၢႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၵဵင်းမႂ်ႇ သေၵေႃႈ ၶီႇ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵႂႃႇ။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵဵင်းရၢႆးၼၼ်ႉတႄႉ ၵမ်းၵမ်းဢွၵ်ႇ (10-15 တႃႈ ဢွၵ်ႇတိၵ်းတိၵ်း)၊ တေတူၵ်း 40 ဝၢတ်ႇ(တႃႇၼိုင်ႈၽၢႆႇ) သေ တေႁိုင်မွၵ်ႈ 1½ မူင်း၊ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ ၵဵင်းမႂ်ၼႆတႄႉ တေႁိုင် မွၵ်ႈ 4 ၸူဝ်ႈမူင်း (တွၼ်ႈတႃႇ ၵႂႃႇၼိုင်ႈၽၢႆႇၼႆ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 210 ပၢတ်ႉ)။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် တင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇၵိုတ်းတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း မႄႈသၢႆၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇၶိုၼ်းၶီႇ သွင်ထႅဝ် သီလႅင် ဢၼ်ပႂ်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ (ၼိုင်ႈၵေႃႉ 20 ပၢတ်ႉ) သေၵေႃႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် သွင်ထႅဝ် သီသွမ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇ ၵႂႃႇ/မႃး သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း လႄႈ ၵဵင်းသႅၼ်။ သွင်ထႅဝ်သွမ်ႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်း တႃႇၵႂႃႇ ၵဵင်းသႅၼ်ၼႆႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 14:00 မူင်းယဝ်ႉ။

မီးဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇဝၼ်းမႃးဝၼ်း ၸူး မႄႈသၢႆ၊ သၢမ်လႅမ်ထွင်းၶမ်း သေ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဢွင်ႈတီႈလၢႆတီႈ တႃႇတူၺ်းတႃႇယဵမ်ႈယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ် မီႇၼီႇပၢတ်ႉသ်ထူဝ်းရိတ်ႉၼႆႉ တိူဝ်းၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ (တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇဝၼ်းမႃးဝၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵဵင်းမႂ်ႇ ၵႂႃႇ၊ ၶဝ်ႈပႃး ၶဝ်ႈဝၼ်း ၼႆ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ မွၵ်ႈ 800 ပၢတ်ႉၼႆႉ)သေ ပေႃးဝႃႈ တၢင်ႇၵူၼ်းတဵမ်တဵမ် (ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၼႆႉဢမ်ႇသူႈမီးတႃႇသေၼင်ႇၵဝ်ႇ) ၼႆ တေတိူဝ်းၶၼ်ထုၵ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈဢႅဝ်ႇတူၺ်း တီႈၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးသေ ၶႂ်ႈသိုပ်ႇၽိူမ်ႉသႂ်ႇ တီႈဝီႇသႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆတႄႉ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ် တၢင်းလိူၵ်ႈ ဢၼ်ၵိုင်ႇလီဝူၼ်ႉၶွပ်ႈယူႇ။

ၵႂႃႇတင်း ၵႃး[မႄးထတ်း]

ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ ၵဵင်းႁၢႆး ၵႂႃႇၸူး မႄႈသၢႆၼႆ တၢင်းၵႆ မီး 61 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ၊ ၵႂႃႇတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 110 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် မႄႈသၢႆ

မႄႈသၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်မီးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်လႄႈ တီႈၵၢင်ဝဵင်းၼႆႉ ပႆတိၼ်လႄႇၵေႃႈ ၸွတ်ႇလႆႈယူႇ။

သၶူႇတႃႇ မႄႈသၢႆ ၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၶၢတ်ႈရူတ်ႉသၶူႇတႃႇ လႄႈ ၶပ်ႉၶိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း တႃႇတူၺ်းယဵမ်ႈ တီႈဝဵင်းလႅၼ်လိၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ၵျွင်းၽြႃးမၢၼ်ႈ တီႈ လွႆဝဝ်း (ဝတ်ႉၽရထၢတ်ႈတွႆႇဝဝ်း)
ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ မႅင်းၵူၼ်ႈငေႃးလူင်

တီႈမႄႈသၢႆၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈလႄႇ မီးဝႆႉတီႈလဵဝ်ၵူၺ်းသေတႃႉ ၶႅၵ်ႇၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉဢွၼ်ၵၼ်ဝႄႉတီႈၼၼ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် တၢင်းၵႂႃႇၶဝ် ဢၼ်တေၵႂႃႇၸူး မျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 • လွႆဝဝ်း (ဝတ်ႉၽရထၢတ်ႈတွႆႇဝဝ်း) (မိူဝ်ႈပႆႇထိုင် တီႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ ငွၵ်းၵႂႃႇၽၢႆႇသၢႆႉသေ လတ်းၵႂႃႇတီႈၵၢတ်ႇမုင်း)။ တႄႇဝႆႉတီႈၼိူဝ်ၸိၵ်းၵွင်းလွႆဢွၼ်ႇသေ မီးၶူဝ်လႆၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ၊ ၸၢင်ႈမုင်ႈတူၺ်းလႆႈ မႄႈသၢႆ လႄႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵျွင်းၽြႃးလႄႈ ၵွင်းမူးမၼ်းၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်သေတႃႉ တီႈႁိမ်းႁွမ်းမၼ်းၼႆႉ မီးဝႆႉႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်။ တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈၵွင်းမူးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၵျွင်းၽြႃးမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၼ်ဢရသႃႇတၢင်းဝၢၼ်ဝႃႈ ဢၼ်ပႂ်ႉယူႇတၢင်ႇၽၢႆႇၼၼ်ႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈတၢင်းၵႂႃႇၸူး မႄႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ယူင်ႉသၢင်ႈမၢႆတွင်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၼရသုၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလၢၼ်ႉၼႃးၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ဢၼ်တိုၵ်းၶိုၼ်း မၢၼ်ႈၸိူဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်မႃးလႄႈ ဢၼ်ပွႆႇပၼ် ၸဝ်ႈၵႅမ်မိူင်း မၢၼ်ႈ တီႈပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇတေႃႇၼႃႈၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၶေႃႈၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉတႄႉမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်းလီၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးပႃး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ မႅင်းၵူၼ်ႈငေႃးလူင် ဢၼ်ဢဝ် ၵဵမ်းမၼ်း ဝၢႆႇၸူးၽၢႆႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ယိူင်းၸူးထိုင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 12 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶမ်ၼႂ်းထမ်ႈ တႃႇ 10 ဝၼ်းၼၼ်ႉသေလႄႈ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းႁေႃတီႈႁဵတ်းပွႆး ၵႃႈတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်ၶိုၼ်ႈလူင်းၸူး ၵျွင်းၽြႃး ဢၼ်တေႃႇၼႃႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႇတင်း ၵျွင်းၽြႃးလူင် လႄႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈမႅင်းၵူၼ်ႈငေႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈ ထွတ်ႇၶႅပ်းတိၼ်သေ ၶိုၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၾရီး
 • ၵိၵ်ႉဢၼ်မၢႆထိုင် တႃႇၼႄႇဝႃႈ ပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇသုတ်း ၶွင် မိူင်းထႆး (ၶႅပ်ႉလႅပ်ႈ တႃႇထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇသုတ်း တႄႉတႄႉၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းသေ လႆႈၵႂႃႇၽၢႆႇဢွၵ်ႇ မွၵ်ႈလၢႆၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇၼၼ်ႉ၊ ပဵၼ်တီႈ မႄႈၼမ်ႉသၢႆ မႃးႁူမ်ႈၵၼ်တင်း မႄႈၼမ်ႉရုၵ်ႉ ဢၼ်မႃးတီႈ မျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ)။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

 • လတ်းၶၢမ်ႈ 1 ၶူဝ်ႈ ၵႂႃႇၸူး တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မျၢၼ်ႇမႃႇ (ท่าขี้เหล็ก)။ ပႃႇမိတ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈတႃႇ 14 ဝၼ်းသေ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 10 USD ဢမ်ႇၼၼ် 50 ပၢတ်ႉ။ ၶဝ်တေပၼ် မၢင်ၸေႈ ပႃႇမိတ်ႉ တႃႇၶဝ်ႈမိူင်းသေ ဢၼ်ပဵၼ်ပပ်ႉၽၢတ်ႉၽူတ်ႉ ၼၼ်ႉတႄႉ တေဢဝ်ဝႆႉတီႈ လုမ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇမိူင်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇ ၶဝ်ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၸူး မိူင်းထႆးယဝ်ႉ။ ၵိုတ်းတီႈ ဢွင်ႈတီႈၶဝ်ႈသေ ဢုပ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တွၼ်ႈတႃႇၶပ်ႉၶိုင်ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ။ မၼ်းယဝ်ႉလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈၽၢင်ႉဝႆႉတႄႉ ပေႃးဝီႇသႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸမ်သဵင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢႃႇယုဝီႇသီႇ သဵင်ႈ၊ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်ႈ တႃႇ 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သုတ်းသဵင်ႈၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေထုၵ်ႇထၢမ်သေ ၶဝ်တေဢမ်ႇပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇ မျၢၼ်ႇမႃႇၵေႃႈၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပိူင်ၵၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသၢၼ်ၶတ်း "လႅၼ်ႈၸူးလႅၼ်လိၼ်"၊ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈလိုဝ်းလင် ၼႂ်းၵႄႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး တႃႈၶီႈလဵၵ်း မွၵ်ႈလၢႆၸူဝ်ႈမူင်းသေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းထႆးၶိုၼ်းသေ လႆႈဝီႇသႃႇၾရီး ဢၼ်ၸၢင်ႈယူႇထႅင်ႈတႃႇ 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ။ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တေဢဝ် လႅၼ်ႈယႃႈ ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇၼၼ်ႉ မႃးယိုဝ်ႈၶၢႆပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၸူး ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၵႆ 160 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၸူး တၢင်ႇတီႈ တီႈမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈတၢင်ႇဝီႇသႃႇဝႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၸတ်းၵၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ဝီႇသႃႇ သေ ၸၢင်ႈဢဝ် ဝီႇသႃႇၶဝ် သူင်ႇၸူးတီႈ ႁူးဢၼ်တေဢွၵ်ႇမိူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ။ ၵိုင်ႇၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇတူၺ်း ဢႅၼ်ႇၵျီႇဢူဝ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈသေ တူၺ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉယူႇ။
 • 2 ထမ်ႈလူင်ၼၢင်းၼွၼ်းထမ်ႈဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ဢမ်ႇလိုဝ်းလင် ဢၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် (ၵူၼ်းလဵၼ်ႈ 12 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၶူတ်ႉ) လႆႈၶမ်တီႈၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇ သွင်ဝူင်ႈပၢႆ မိူဝ်ႈပီ 2018။ ၸုမ်းပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်ၼၼ်ႉ လႆႈၽူတ်ႇၸွႆႈဢွၵ်ႇ ၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႅပ်ႈသေ လႆႈပဵၼ်ၵၢၼ်ၽူတ်ႇၸွႆႈ ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေ ၶဝ်ႈပႃး ၵူၼ်းလမ်ၼမ်ႉ 90 ၵေႃႉသေ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လႆႈလုသုမ်းသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၸွမ်းယဝ်ႉ။ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈၸူးထမ်ၼၼ်ႉ လႆႈၼႄဝႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းမႃး ၵၢၼ်ႇၽူတ်ႇၸွႆႈၼၼ်ႉယူႇ။ ၼႂ်းလိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2019 ၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းႁူဝ်ႉႁႄႉဝႆႉ ထမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းၵႆမၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပူၼ်ႉ ၼိုင်ႈၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇလႄႈ ၸၢင်ႈပႆတိၼ်သေ ႁွတ်ႈလႆႈသေတႃႉ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ တၢင်းၶဝ်ႈသူၼ်မွၵ်ႇၼၼ်ႉသေ မီးရူတ်ႉလဵၼ်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇၵႂႃႇၸူး တီႈထမ်ႈလွႆၼၢင်းၼွၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။ Tham_Luang_Nang_Non on Wikipedia

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵၢတ်ႇမုင်း ဢၼ်တၢင်းၵႂႃႇ ဝတ်ႉၽရတွႆႇဝဝ်း

တီႈသွင်ၽၢၵ်ႇၶၢင်ႈတၢင်း တီႈတၢင်းၵႂႃႇ လႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉဢွၼ်ႇတင်းၼမ် ဢၼ်ၶၢႆ -

 • ၶူဝ်းတိုဝ်းၶူဝ်းႁွႆႈ ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ (သႅင်ၶဵဝ်၊ သႅင်လႅင်_ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ မျၢၼ်ႇမႃႇ သႂၢင်းၶဝ်ႈမႃး
 • ၶူဝ်းၶွင်လၢၵ်ႇလၢႆး ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ၊ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉလုၵ်ႉတီႈ မိူင်းၶႄႇ သေ သႂၢင်းၶဝ်ႈမႃး
 • မၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်မႂ်ႇသႂ်လီ

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

 • ၶိၵ်ႉၶွၵ်ႉ (ပႆၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း လႅၼ်လိၼ် မိူဝ်ႈပႆႇထိုင်လႅၼ်လိၼ် ယၢၼ် 1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ)။ ဢိုတ်း မွၵ်ႈၶၢဝ်း 20:00
 • လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၵၽႄး သီႇရိ (သဵၼ်ႈတၢင်းပယၢၼ်, မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၽႁူၼ်ယူဝ်းထိၼ်း မွၵ်ႈ 1/2 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ) လႆႈတၢင်းၵိၼ်ထႆး ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တီႈၼႂ်း သူၼ်မွၵ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ (တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းမႄႈသၢႆ)။ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းယႂ်ႇသေတႃႉ ဢမ်ႇပေႃးမီး ဢၼ်ၶႄႉၶဵင်ၵၼ်။

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး တီႈၵူတ်ႇထတ်း ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇမိူင်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉလၢၼ်ႉၵႃႇၾီႇ ဢၼ်ၼင်ႈလႆႈလူမ်ၸႂ်လူမ်ၶေႃး။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

 • 1 ၼေႇဝီႇႁူမ်း (Navy Home) 94 6 M. 3 သဵၼ်ႈတၢင်းၽႁူၼ်ယူဝ်းထိၼ်., T. ဝဵင်းၽင်ၶမ်း (တင်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းသေ ယၢၼ်ၵၼ် 1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ မီးတီႈ ၽၢႆႇၶႂႃမိုဝ်း) - +66 53 732 929Check-in: 14:00 - check-out: 12:00ႁူင်းႁႅမ်းလၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း တူဝ်ၸိူင်းလၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆး။ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၵဝ်ႇ တီႈ တပ်ႉၼမ်ႉထႆး။ ဢွင်ႈတီႈမၼ်း ၵဵင်ႈသႂ်လီ၊ ဝၢႆႇၾၢႆႇၵေႃႈၶႅမ်ႉ၊ တီႈၼၼ်းမၼ်းတႄႉ ၶဵင်ဝႆႉ။ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ။ ဢိင်ၼိူဝ် သႅၼ်းဢွင်ႈၼွၼ်းသေ တေလႆႈပၼ်ယူႇ 500-900 ပၢတ်ႉ
 • ႁူင်းႁႅမ်း ပီယႃႉၽွၼ်း ပလေႉ 77/1 Moo1 ဝဵင်းၽင်ၶုၼ် (မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်၊ လုၵ်ႉတီႈ လႅၼ်လိၼ်သေ လႆႈပႆမွၵ်ႈ 10-တႃ)။ လၵ်းၸဵင်ႁူင်းႁႅမ်းထႆး၊ ၵဵင်ႈသႂ်လီ ၶဝ်ႈပႃးၵူႈၸိူဝ်းၵူႈလွင်ႈ မဵဝ်းဢၼ်လီမီးတီႈၼႂ်း ႁူင်းႁႅမ်းၸၼ်ႉၼႆႉ။ သဵင်လၢတ်ႈၽူင်းလင်လင် တီႈၸၢၼ်းပႆတၢင်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈယူႇတၢင်းတႂ်ႈသေ ငိၼ်းပႃးလႆႈ။ ထၢမ်ဢဝ်ဢွင်ႈ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈဢၼ်မီးတီႈၸဵင်ႇသုတ်း တီႈၸၢၼ်းပႆတၢင်းၼၼ်ႉလႄႈ။ တႄႇ 800 ပၢတ်ႉ
 • ႁူင်းႁႅမ်း ထိပ်ႉသုၶုၼ်ႁၢဝ်ႉ (Thip Sukon House Hotel) (မီးတီႈတၢင်းလဵဝ်ၵၼ် တင်း ႁူင်းႁႅမ်း ၶိင်းၶွပ်ႇပရႃႇ ဢၼ်ၵဝ်ႇ)။ ၼႂ်းၵႃႈ ႁူင်းႁႅမ်းတင်းၼမ်ၼႆႉ ႁူင်းႁႅမ်းဢၼ်ၼႆႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ် ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈ။ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ ၸၼ်ႉသၢမ်သေ မုင်ႈတူၺ်းၼႆ တေလႆႈႁၼ် မျၢၼ်ႇမႃႇ လႄႈ မႄႈၼမ်ႉသၢႆယဝ်ႉ။
 • 2 ႁူင်းႁႅမ်း ထွပ်ႉၼွတ်ႉ (Top North Hotel) 306 Moo 1, သဵၼ်ႈတၢင်းၽႁူၼ်ယူဝ်းထိၼ် (မိူဝ်ႈပႆႇၽႅဝ်ၵိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ် မွၵ်ႈ 50 မီႇတႃႇ၊ လုၵ်ႉတီႈ ထႅတ်ႇသၵူဝ်ႇ လူတ်းတတ်းသေ ၶၢမ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ) - +66 53 731 955ပဵၼ်ႁူင်းႁႅမ်းလၵ်းၸဵင်ထႆး ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ၵေႃႉႁဵတ်းၵၢၼ်၊ မီးပႃး ဢႄးၵွၼ်း ၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼမ်ႉမႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢွင်ႈၼွၼ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႅပ်ႈပႃး ၽၵ်းတူႁူးလႅင်း။ ပေႃးပဵၼ်ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းၼႆႉ ႁိမ်းႁွမ်းမၼ်းမီးၵၢတ်ႇဢၼ်ၵူၼ်းၵိုၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ပေႃးမွၵ်ႈ 22:00 မူင်းၼႆတႄႉ ၼိူဝ်တၢင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်း (ၶႂ်ႈဝႃႈ တင်းဝဵင်း)ယဝ်ႉ။ 400 ပၢတ်ႉ
 • ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ထႆးထႆး (Thai Thai Guesthouse) 100/237-238 Moo 5, ဝဵင်းၽင်ၶမ်း (မီးၽၢႆႇလင် တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် မႄႈသၢႆ၊ လုၵ်ႉတီႈၵၢင်ဝဵင်းသေ လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ လၢႆလၢႆၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ) - +66 53 646221, +66 80 6268688Check-out: 12:00ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်သႅၼ်ႈသႂ်လီ၊ ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ပဵၼ် မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၶႄႇယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ ၵေႃႉႁဵတ်းၵၢၼ်။ တေၸၢင်ႈမုင်ႈႁၼ်လႆႈ ပၢႆႉလႅင်လႅင် ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢႆမဵဝ်း တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇ ထႆး၊ ၶႄႇ လႄႈ မၢၼ်ႈ။ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းၼႆႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ထႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ၶႄႇမႅၼ်းတရိၼ်း လႄႈ ၵႂၢမ်းၶႄႇယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ။ ၶွင်ႉမၢင်ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉ ၶွင်ႉၼမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။ 500-600 ပၢတ်ႉ

ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၸွမ်းၼင်ႇ မႄႈသၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆမိူင်းၵေႃႈ မီးဝႆႉတင်းၼမ်၊ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတီႈဝဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉလၢႆလၢႆမဵဝ်းယဝ်ႉ။ ၵႂၢမ်းထႆး၊ ၵႂၢမ်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ (လၢၼ်ႉၼႃး)၊ ၵႂၢမ်းတႆး (တႆးယႂ်ႇ) လႄႈ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ယူႇ။ ပေႃးလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၶႄႇယုၼ်ႇၼၼ်ႇ လႄႈ ၶႄႇမႅၼ်းတရိၼ်းၼႆၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉၵမ်ႉၼမ် ပွင်ႇၸႂ်ယူႇ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵမ်ႉၼမ် တီႈမႄႈသၢႆၼႆႉ ပဵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ။ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆ ၼင်ႇ ဢႃးၶႃႇ၊ လီႈသူး လႄႈ ပလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵမ်းၵမ်းတေလႆႈငိၼ်းယူႇ။

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵႆသေမႃးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸူးတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် မႄႈသၢႆ လုၵ်ႉတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၵႂႃႇၽၢႆႇၸၢၼ်း ယၢၼ် 5 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸၢင်ႈၶီႇ ရူတ်ႉသွင်ထႅဝ်သေၵေႃႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ်လႆႈယူႇ၊ ရူတ်ႉသွင်ထႅဝ်ၼၼ်ႉ 15-30 တႃ ၼိုင်ႈၵမ်း လႅၼ်ႈပၼ်တီႈၼႂ်းၵႄႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် လႄႈ လႅၼ်လိၼ်ယူႇ။ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ တေလႆႈပၼ်ယူႇ 15 ပၢတ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ် ၶွမ်ႇပၼီႇ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် သီၶဵဝ် ၼႆႉ မီးပၢတ်ႉသ် ဢၼ်လႅၼ်ႈၸူး ၵဵင်းႁၢႆး လႄႈ ၵဵင်းမႂ်ႇယူႇ။ ၵႃႈၶၼ်မႂ်တိုတ်းတႄႉ တေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇ၊ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ မွၵ်ႈ 200 ပၢတ်ႉ။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၶွင်ႉၼမ်ႉ။

ရူတ်ႉသွင်ထႅဝ်တႄႉ တေလႆႈႁၼ် မီးဝႆႉယူႇ ၵူႈတီႈ ႁိမ်းႁွမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈသၢႆ၊ တီႈၽၢႆႇၼႃႈ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မျၢၼ်ႇမႃႇ-ထႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ၶဝ်ယူႇ။

သၢႆတၢင်း မႄႈသၢႆ
သုတ်း  N  S  ၵဵင်းႁၢႆးၵုင်းထဵပ်ႈ


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း မႄႈသၢႆ ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇၸူး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းလႅမ်း။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။