Download GPX file for this article
19.9024199.83875Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
ဢေးသျႃး > ဢေးသျႃး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ > မိူင်းထႆး > မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ > ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆး > ၵဵင်းႁၢႆး

ၵဵင်းႁၢႆး

ၵဵင်းႁၢႆး (เชียงราย) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင် ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆးမိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ဝဵင်းၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း တေမီးယူႇ 62,000 ႁိမ်းႁွမ်း။ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈၵၢင်ၵႅၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင် သၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၼႃႈလိၼ် လႅၼ်မိူင်း ၶွင် မိူင်းထႆးမျၢၼ်ႇမႃႇ လႄႈ လၢဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ တဝ်တူၺ်း တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်။ ၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဝဵင်းပၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸႄႈမိူင်း ၸိူဝ်းမီးႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈဢွင်ႈတီႈတိူဝ်းယႂ်ႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 200,000 ၵေႃႉၼႆႉသေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းမီးဝႆႉ ၸၼ်ႉၸွမ်ဢၼ်လီၼပ်ႉယမ် လႄႈ ယူင်ႉသၢင်ႈႁၢင်ႈဝဵင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽၢင်ႁၢင်ႈမၼ်းတႄႉ ပိူင်ႈၵၼ်တင်း ပွတ်းႁွင်ႇသေ တႄႇဢဝ် ၵဵင်းမႆႇ တေႃႇထိုင် ပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ယူႇ လွၵ်ႈလၢႆးၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း။ တၢင်းၵိၼ်ၶဝ် တိူဝ်းဝၢၼ် သေ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းတႄႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼိူဝ်လွႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉတင်းၼမ်ယူႇ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ၵဵင်းႁၢႆး
 • 1 တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ၵဵင်းႁၢႆး - မႄႈၾႃႉလႂၢင် (CEI  IATA) သဵၼ်ႈတၢင်း ၽႁူၼ်ယူဝ်ထိၼ်း (လုၵ်ႉတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းႁၢႆးသေ ယၢၼ်ႇ 8 ၵမ.)။ ၸွမ်းလူၺ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2022၊ တီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းမီးၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈတႃႇၼႂ်းမိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ၵုင်းထဵပ်ႈ (တီႈတႃႈႁိူၼ်းမိၼ် တင်းသွင်ဢၼ်၊ ၼိုင်ႈဝၼ်း မီးသၢႆၵၢၼ်မိၼ် လၢႆလၢႆဢၼ်), ႁၢတ်ႇယႂ်ႇ လႄႈ ၽူးၵဵတ်ႇ။ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း ၵဵင်းႁၢႆး on Wikipedia

ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်မႂ်ႇ ဢၼ်လႆႈတႄႇမႃး မိူဝ်ႈ ပီ 2018 လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်သေ ၵွင်ႉသိုပ်ႇၸူး တီႈ ၵၢင်ဝဵင်းယူႇ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ပႃးၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူႈ 20-40 တႃၼၼ်ႉ လဵၼ်ႈပၼ်ယူႇတႃႇသေႇသေ တွၼ်ႈတႃႇ ၶီႇၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 20 ဝၢတ်ႇယဝ်ႉ။

လုၵ်ႉတီႈ Avis, Hertz, Sixt လႄႈ Thai Rent A Car သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈယိမ်လႆႈ ရူတ်ႉယူႇ။

ၵႃႈတီႈၽိူၼ် တီႈၼႂ်း တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈယိမ်လႆႈ ရူတ်ႉထႅၵ်ႇၸီႇ ဢၼ်လႆႈလူင်ႈၼႃႈပၼ်ၵႃႈမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း ၶဝ်ၼႄဝႆႉတီႈ ပႅၼ်ႈၼႄ ၼၼ်ႉယူႇ။ မၼ်းတေတေႃႉဢဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သူင်ႇထိုင်ပၼ်တီႈ ႁူင်းႁႅမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၶပ်းရူတ်ႉသေ သွၵ်ႈႁႃပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လၢတ်ႈၵႃႈၶၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၸၢႆႇၼၼ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ် ထႅၵ်ႇၸီႇမီႇတႃႇၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပေႃး ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇထၢၼ်ႇ ထႅၵ်ႇၸီႇ ဢၼ်လူင်ႈၼႃႈပၼ်ငိုၼ်း။ ထႅၵ်ႇၸီႇမီႇတႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ် တဵပ်ႉသေ ႁူမ်ႇဝႆႉမီႇတႃႇၶဝ်သေ ၶဝ်ဢမ်ႇယွမ်းၸႂ်ႉ မီႇတႃႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ထႅၵ်ႇၸီႇ ဢၼ်လူင်ႈၼႃႈပၼ်ၵႃႈမၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ် တၢင်းလိူၵ်ႈ ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼမ်ႉၵွၵ်ႇ လုၵ်ႉတီႈ ပၢၼ်ႈရူမ်ႈမိတ်း တေႃႇ ထႃးတွၼ်ႈ။ တွၼ်ႈတႃႇႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ တူၺ်းတီႈ ထႃးတွၼ်ႈ / ၵႂႃႇၸူး ၼၼ်ႉလႄႈ။

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

တီႈၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ မီးဝႆႉ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် သွင်ဢၼ်။ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်မႂ်ႇ လႄႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၵဝ်ႇ။ မီးဝႆႉ သွင်ထႅဝ် (ဢၼ်ပဵၼ် မီႇၼီႇပၢတ်ႉသ်) ဢၼ်ၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်ဝႆႉ ပၼ် တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် သွင်ဢၼ်ၼၼ်ႉ။ တေႁိုင် 15 တႃ (မိတ်ႉၼိတ်ႉ)။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၵႃႈၶီႇရူတ်ႉသွင်ထႅဝ် ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မၼ်း တိတ်းၸပ်းဝႆႉတီးၼႂ်းရူတ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉမၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၶီႇမၼ်း ယွမ်းသေ 10 ၵေႃႉၼႆ ၶဝ်တေတိူဝ်းယွၼ်းၵႃႈမၼ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈပႂ်ႉ လမ်းဢၼ်တေဢွၵ်ႇထႅင်ႈ။

 • 2 တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၵဝ်ႇ (တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် 1)မီးဝႆႉတီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၸိူဝ်းဢၼ်မႃႈတီႈ ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ မႃးၵိုတ်းတီႈၼႆႈ။ လုၵ်ႉတီႈၼႆႈသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႇၶီႇပၢတ်ႉသ်ၵႂႃႇၸူး ၽယၢဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်း လႄႈ မႄႈသၢႆ ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇ။ မီးဝႆႉပၢႆႉဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉလိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် တီႈ တႃႈရူတ်ႉၼၼ်ႉ ဝႃႈ တေၵႂႃႇၸူးတီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႅဝ်ၼိူဝ်ပၢတ်ႉသ်ယဝ်ႉ ဢဝ်မႂ်တိုတ်းပၼ် ၽူႈၵဵပ်းမႂ်တိုတ်း (ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႄႉၼွၼ်း ထၢမ်မၼ်းဝႃႈ ၸွင်ႇမၼ်းၸႂ် ပၢတ်ႉသ် ဢၼ်တေၵႂႃႇတီႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ)။ ၶဝ်တေၸုၵ်းပႂ်ႉတီႈ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ၽၵ်းတူၶဝ်ႈပၢတ်ႉသ်သေ တေၸွႆႈထႅမ်ဢဝ် ထူင်ၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တၢင်ႇတီႈၼိူဝ်ပၢတ်ႉသ်)။ ပၢတ်ႉသ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ၵျွင်းၽြႃးၶၢဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁိူၼ်းလမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈၼႆႈသေ ဢွၵ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။
 • 3 တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်မႂ်ႇ (တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် 2) (လုၵ်ႉတီႈဝဵင်း ၵႂႃႇၽၢႆႇၸၢၼ်း 7 ၵမ. မီးတီႈႁိမ်းၶၢင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းႁၢႆးဝေးလူင်)။ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးမႃးၼၼ်ႉ မႃးၵိုတ်းတီႈၼႆႈ။

လုၵ်ႉတီး ၵဵင်းၶွင် (ဝဵင်းထႆး ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်း လႅၼ်လိၼ်လၢဝ်း)[မႄးထတ်း]

ပၢတ်ႉသ်ပိုၼ်ႉတီႈ (သီလႅင်) ၼႆႉ ဢွၵ်ႇယူႇ ၵူႈမူင်း ဢမ်ႇၼၼ် မီးဝႆႉမၢႆၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းဝႃႈ ပၢႆတၢင်း တေႁွတ်ႈထိုင်တီႈလႂ်။ ၶၢဝ်းတၢင်းမၼ်း တေႁိုင်ယူႇ 2½ မူင်း သေ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 60 ဝၢတ်ႇ။ ၸွမ်းသၢႆတၢင်းပၢတ်ႉသ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈ/လူင်းလႆႈ ယူႇ ၵူႈတီႈယဝ်ႉ။

လုၵ်ႉတီႈ ၵဵင်းမႆႇ[မႄးထတ်း]

ၵရိၼ်းပၢတ်ႉသ်ၶဝ်ၵေႃႉ ပၼ်ႇၵၢၼ်၊ လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉ ဢႃးၶၢတ်ႉ 3 ၵဵင်းမႆႇသေ ဢွၵ်ႇပၼ်ယူႇ တႃႇသေႇယဝ်ႉ။ ပၢတ်ႉသ်ၶဵဝ်ၼႆႉ ၵိုတ်းတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵဵင်းႁၢႆး တင်း သွင်တီႈ ယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ မိူဝ်ႈ လိူၼ်မေႇ ပီ 2017သေ မၼ်းတေမီး မဵဝ်းပၢတ်ႉသ် -

V-Class Bus (VIP) ပဵၼ်ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ပႃးတီႈၼင်ႈ 24 ဢမ်််််ႇၼၼ် 30၊ တီႈၼိူဝ်ရူတ်ႉ ပႃးၶွင်ႉၼမ်ႉၵမ်းလဵဝ်၊ ပၼ်ပႃး တၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၽႃႈၸဵတ်ႉမိုဝ်း။ တၢင်းႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 မူင်း။ 258 ဝၢတ်ႇ။
X-Class Bus (1st class) - ပဵၼ်ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ပႃးတီႈၼင်ႈ 40၊ ပႃးဢႄးၵွၼ်း၊ ၶွင်ႉၼမ်ႉပႃးဝႆႉၼိူဝ်ရူတ်ႉ။ တၢင်းႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 မူင်း 20 တႃ။ 166 ဝၢတ်ႇ။
A-Class Bus (2nd class) - ပဵၼ်ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ပႃးတီႈၼင်ႈ 48၊ ပႃးဢႄးၵွၼ်း၊ ဢမ်ႇပႃးၶွင်ႉၼမ်ႉ။ တၢင်းႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 မူင်း 30 တႃ။ 129 ဝၢတ်ႇ။ 129 ဝၢတ်ႇ။

ရူတ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းဢွၵ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ တွၼ်ႈတႃႇၼႄႉၼွၼ်းၼႆ ၵူတ်ႇတူၺ်း သဵၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႆႉလႄႈ။

လုၵ်ႉတီႈ ႁူၺ်ႈသၢႆ၊ မိူင်းလၢဝ်း[မႄးထတ်း]

လွင်ႈယူႇတၢင်းသဝ်းတီႈ ႁူၺ်ႈသၢႆ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉ ၶဝ်မီး ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ မီႇၼီႇဝႅၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ၵဵင်းႁၢႆးယူႇ။ ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈပၼ် 300,00 ၵိပ်ႉ၊ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ပၢတ်ႉသ်တေႃႉသူင်ႇ ဢၼ်ၶၢမ်ႈတီႈ ၶူဝ်ဢူၺ်းလီ ထႆး-လၢဝ်း (တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 2022)။ မီႇၼီႇပၢတ်ႉသ်ၶဝ် လုၵ်ႉတီႈ ႁူၺ်ႈသၢႆ ဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်း 7:30 ပၸ. သေ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ၵဵင်းႁၢႆး မွၵ်ႈ 11:30 ပၸ. ယဝ်ႉ။ ပေႃးထိုင်တီႈ လႅၼ်လိၼ်ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈ ၶၢႆႉလၢႆႈၶီ ပၢတ်ႉသ်တေႃႉသူင်ႇ ဢၼ်တေလတ်းၶၢမ်ႈၶူဝ်သေ ၶိုၼ်းၶီႇ မီႇၼီႇပၢတ်ႉသ်တၢင်ႇၸိူဝ်း တီႈ ပွတ်းၽၢႆႇထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်ၸမ်သေပိူၼ်ႈၼႆႉ မီးတီႈ ၵဵင်းမႆႇယဝ်ႉ။

တင်း ၵႃး[မႄးထတ်း]

ၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ ၵုင်းထဵပ်ႈ ယၢၼ် 820 ၵမ. သေ လုၵ်ႉတီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈသေ ပႆၸွမ်း Hwy 1, Hwy 32 သေၵေႃႈ ႁွတ်ႈထိုင်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈသေ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ ၵဵင်းမႆႇတႄႉ ၵႂႃႇၸွမ်း Hwy 118 ၵေႃႈ ႁွတ်ႈထိုင်ယဝ်ႉ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ၵဵင်းႁၢႆး

ၼႂ်းၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢင်လၢႆၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တုၵ်ႉတုၵ်ႉ လႄႈ သွင်ထႅဝ်၊ ၶဝ်ႈပႃး ထႅၵ်ႇၸီႇၵမ်ႇၽွင်ႈ။ တီႈတူဝ်ဝဵင်းၼႆႉ ၸၢင်ႈပႆတိၼ်သေၵေႃႈ ၸွၼ်ႇတူၺ်းလႆႈသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵႂႃႇၸူးတီႈ ၸႄႈမိူင်းတၢင်ႇဢၼ်တႄႉ လူဝ်ႇလႆႈသွၼ်ႇ တႃႇၶၢတ်ႈၵႃး ဢမ်ႇၼၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုမ်း Budget adn Avis ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးဝႆႉတီႈၵဵင်းႁၢႆးသေ တီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ဢေႇၵျႅၼ်ႇၸီႇပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆလၢႆဢၼ်ယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈႁေႃႈရူတ်ႉတီႈ သိုင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈသွၼ်ႇ တႃႇၶၢတ်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉလႆႈယူႇ။ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃး တူၵ်းၸူဝ်ႈၵႃႈႁႅင်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ လွင်ႈဢၼ်ၶၢတ်ႈ လႅင်တႄႉ မၼ်းတေယၢပ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇႁႃႁၼ်လႆႈ။

တီႈၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ မီးဝႆႉလႅင်သၢမ်လေႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၸွၼ်ႇတူၺ်းၽၢပ်ႈၽိပ်ႈၼႆတႄႉ ၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးထုၵ်ႇၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇၸွၼ်ႇတူၺ်း တီႈပိူင်လူင်မၼ်း ၸိူဝ်းမီးတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉယူႇ။

တင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼႆႉမၼ်းပဵၼ်လွၵ်းလၢႆးလီ တွၼ်ႈတႃႇတူၺ်း တီႈတွၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ၊ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းမီးတၢင်းလိၼ်ၵဵပ်ႈ ဢွၼ်ႇတၢင်းၼမ်လႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 250 cc ၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးၶႅမ်ႉတီႈသုတ်း တွၼ်ႈတႃႇၸွၼ်ႇတူၺ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈယဝ်ႉ။

 • ST Motorcycle ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း။ တီႈမၼ်းတႄႉ မီးဝႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ပရႅၼ်း ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ယဝ်ႉ။
 • Soon's ၼႆႉ ပဵၼ်ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈ သူင်ႇပၼ်ထိုင်တီႈ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း လႄႈ တေၸၢင်ႈမီး ဢွင်ႈတီႈ တႃႇဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ။
 • Chiang Rai Big Bikes ၼႆႉ မီးဝႆႉႁိမ်း ႁေႃယၢမ်းမူင်း။ သၵူႇတႃႇၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႇ ၼိုင်ႈဝၼ်း 250 ဝၢတ်ႇသေ တေလႆႈပၼ် ငိုၼ်းၽၢၵ်ႇ 5000 ဝၢတ်ႇယဝ်ႉ။

ၶပ်ႉမၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်း[မႄးထတ်း]

တွၼ်ႈတႃႇ ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်းတႄႉ တူၺ်း ၵဵင်းမႆႇ ၸူး ၵဵင်းႁၢႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ၼၼ်ႉလႄႈ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ႁူင်းၼႄ[မႄးထတ်း]

 • 1 ၶူဝ်ပၢႆးမွၼ်း (Kua Sinlapa (ขัวศิลปะ)) - +66 53 166 623ပဵၼ် ႁွင်ႈၼႄပၢႆမွၼ်းၸႄႈမိူင်း ၶွင် ၵဵင်းႁၢႆး။
 • 2 ႁိူၼ်းလမ် - ႁူင်းၼႄႁိူၼ်းလမ် (บ้านดำ) 414 မူ 13 ၼၢင်းလႄႈ (မီးၽၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း ယၢၼ် 10 ၵမ.။ ဝၢႆးသေ ႁေႃႈရူတ်ႉပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းႁၢႆး ယၢၼ် 1.9 ၵမ. တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢႆ 1 ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းငွၵ်းၽၢႆႇသၢႆႉ ၶဝ်ႈၸွႆး သွႆႈ 13 (ပေႃးပူၼ်ႉႁေ ပၢႆလူသီသွမ်ႇယဝ်ႉ တီႈၽၢႆႇသၢႆႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း)) - +66 53 705834, +66 53 776333 - 09:00-17:00ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ထဝၢၼ်တၢတ်ႇၶျၼီး ၵေႃႉလႆႈသၢင်ႈဝႆႉ၊ တီႈလွၵ်းလိၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ႁိူၼ်းသီလမ်ဢွၼ်ႇ ၶႂ်ႈမီးၸမ် မွၵ်ႈ 40 လင်ၼႆႉသေ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ ဢဝ်တင်း မႆႉ၊ ၵႅဝ်ႈ၊ ၶွၼ်ႇၶရိတ်ႉ၊ မၢၵ်ႇဢုတ်ႇ လႄႈ လိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေၵေႃႈ သၢင်ႈဝႆႉမၢၵ်ႇမိူဝ် တီႈၼႂ်းႁိမ်းႁွမ်း ပိုၼ်ႉတီႈၵျွင်းၽြႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁိူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶိူင်ႈၶူဝ်း ဢၼ်ထဝၢၼ်ၵဵပ်းႁွမ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ႁၢင်ႈၸၼ်၊ ႁၢင်ႈၶႅၵ်း၊ လုပ်ႇသတ်း၊ ၼင်သတ်း၊ ၶဝ်သတ်း လႄႈ ၶူဝ်းငိုၼ်း ၶူဝ်းၶမ်းၸိူဝ်းလႆႈမႃးၵူႈတီႈတီႈ တီႈၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉသေ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ ႁိူၼ်းၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ၼႄဝႆႉ လၢႆးမိုဝ်း ၸၢဝ်းပႃႇလီ လႄႈ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပၢႆးမွၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် ဢယုတ်ႉထယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မေႃပၢၼ်းသီၼႆႉ ၸႂ်ႉလုပ်ႇသတ်း ႁဵတ်းပဵၼ်ငဝ်ႈ ႁႅင်းၵမ်ႉၸႂ် တႃႇ ၸၼ်ႁၢင်ႈယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈတႄႉ မၼ်းတေဢမ်ႇၸႂ်ႈဢွင်ႈတီႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈသူင်ႁၵ်ႉသႃတူဝ်သတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၼႆႈ မီးပႃး သႃႉသွင်း လႄႈ ၵွင် လၢႆလၢႆမဵဝ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ လၢႆတီႈ လၢႆမိူင်းမႃးသေ ၼႄဝႆႉတီႈ ႁိူၼ်းလမ်ၼႆႉ။ ပိုတ်ႇဝႆႉပၼ် တႃႇ ၵူႈၵေႃႉယူႇ။ 80 ဝၢတ်ႇ
 • 3 ႁူင်းႁေႃၼႄ ၽိင်ႈငႄႈ (မီးႁိမ်းတိူၵ်ႈ TAT တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းသိင်ႁၵ်ႇလၢႆး၊ ပဵၼ် တိူၵ်ႈသီၶၢဝ်လူင်သေ တီႈႁူးၶဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မူင်းၵုတ်ႈ ဢၼ်ယႂ်ယႂ်ႇ။)။ ၶဝ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈလႆႈႁၼ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မိူဝ်ႈပႆႇတၢင်ႇပိုၼ်း၊ ၵွင်ႈမၢၵ်ႇလူင် သွင်လဝ်း၊ တူဝ်ယၢင်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်း၊ ဢုမ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ လႄႈ ပိူင်ယၢင်ႇ လိၵ်ႈလၢၼ်ႉၼႃးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇ လိၵ်ႈထမ်း။ တေမီးပႃး ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်ၼႄႇ မေႃႇတႄႇဝဵင်းသေ ၼႄဝႆႉ ပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃႈဢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ၽိင်ႈငႄႈထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ဢွင်ႈၼႄပၢႆးမွၼ်း ႁေႃတႆး (မီးၽၢႆႇၼွၵ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼွင်ပေႃ၊ မီးတေႃႇၼႃႈ တိူၵ်ႈၶဝ်ႈမုၼ်း ၾႅမ်ႇမလီႇ)။ ပဵၼ်သုမ်ႁေႃ သတၢႆႇတႆး ဢဝ်တင်း မႆႉသီလမ်သေ ႁဵတ်းဝႆႉ။ ပေႃးမီးပၢင်ပွႆးၼႄၶိုၵ်ႉတွၼ်းတႄႉ တေၸၢင်ႈပိုတ်ႇပၼ်ယူႇ။
 • 4 ႁူင်းၼႄ ၸၢဝ်းသၼ်လွႆ လႄႈ သႅၼ်ႇတႃႇပၢႆးပႆႇၺႃႇ 620/1 သဵၼ်ႈတၢင်း တၼလၢႆး (မီးဝႆႉတီႈ ၵၢင်ဝဵင်း) - +66 53 74008808:30-17:00 ဝၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ 10:00-17:00 ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်လီငၢမ်း ၼိူဝ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ လႄႈ ၽိင်ႈထုင်းၶဝ်။ ၼႂ်းၵႃႈၼႄဝႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈပႃး ၽၢင်ႁၢင်ႈႁိူၼ်း၊ ၶိူင်ႈယိပ်းတၢင်းတိုဝ်း၊ ၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ လႄႈ လွင်ႈလမ်းတူဝ်ထိူၼ်ႇ ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၽိင်ႈထုင်း၊ လွင်ႈမဵတ်းပႃ လႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတီႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉသေတႃႉ မၼ်းၵေႃႈ ၵိုင်ႇတၢင်းလီၵႂႃႇလႄႇတူၺ်းဝႃႈ ၵူၼ်းထႆး လႄႈ တူင်ႇၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် ႁဵတ်းႁိုဝ် ၵိၼ်ၸိၵ်းၼိူဝ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆၶဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ သႅၼ်ႇတႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ပၼ်ႇၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇ ထုင်ႉလွႆႁင်းၶဝ်သေ၊ ငိုၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈမႃးတီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ် လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆၶဝ်ယဝ်ႉ။ တီႈၸၼ်ႉတႂ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵိင်ႇၽႄ Bangkok's Cabbages and Condoms သေ ၼမ်ႉတွၼ်းမၼ်း ဢဝ်ၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ၶႅၼ်ႈလုၵ်ႈ လႄႈ တူင်ႇၵၢၼ် ပၼ်ပၢႆးႁူႉ လွင်ႈလိင်ႇ တီႈၼႂ်း မိူင်းထႆးယဝ်ႉ။ 50 baht
 • ႁူင်းၼႄ လၢၼ်ႉၼႃး (ရူင်းရဵၼ်းပၢၼ်သၢင်ၶူင်ႈယႂ်ႇ၊ မီးတီႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ႁူင်းယႃၵဵင်းႁၢႆး ၵႃႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ)။ ပေႃးမီး လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း ၸင်ႇပိုတ်ႇပၼ်ယဝ်ႉ။
 • 5 သူၼ်ၽိင်ႈငႄႈ လႄႈ ပၢႆးမွၼ်း မႄႈၾႃႉလႂၢင် (မီးၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း ယၢၼ် 5 ၵမ.)။ မီးၼွင် သွင်လုၵ်ႈ၊ ၶိူင်ႈၼမ်ႉ လႄႈ ၼွင်ဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်သတၢႆႇလၢႆးတႆး။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ ၵျွင်းၽြႃးသီၶမ်းႁေႃၵမ်ႇ ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်သေ မီးပႃး ႁွင်ႈလူတ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၶိူင်းၶူဝ်ႈၼုင်ႈတၢင်းမႆ ဢၼ် ၸဝ်ႈယိင်း မႁႃႇၶျၵ်ႇၵရီႇ လႆႈၸုႁွမ်ဝႆႉ လႄႈ တူဝ်ယၢင် ၶွင် မေႃမိုဝ်းလၢၼ်ႉၼႃး - လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၸဵတ်းၵၼ်း၊ ႁုၼ်ႁႃင်ႈပုတ်ႉထ၊ ပလၢင်ႇမႆႉ၊ ထူင်မၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇသႂ်ႇ လိၵ်ႈထမ်းပိတၵၢတ်ႈသၢမ်ၵွင်၊ ၽႃၵင်ႈမႆႉ၊ လႅဝ်း လႄႈ တႅပ်းဝီးမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
 • 6 ႁူင်းၼႄဢုပ်းၶမ်း (พิพิธภัณฑ์อูปคำ) 81/1 သဵၼ်ႈတၢင်းၼႃးၶၢႆး (ႁွပ်ႈဝဵင်း မီးၸမ်ၵၼ်တင်း ၵၢတ်ႇတႅၼ်ႇႁႃႈ၊ လုၵ်ႉတီႈၵၢင်ဝဵင်းသေ ယၢၼ်ၵၼ် 1 ၵမ.) - +66 53 713349Daily 09:00-17:00ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၼႄဝႆႉ ဢၼ်ႁွမ်ဝႆႉၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉမႃး တီႈ လုမ်းတတ်းသိၼ်ႁၢင်ႈႁေႃ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢၼ်ႉၼႃး၊ ႁေႃ ၸဝ်ႈၽရႄႉ၊ လႄႈ ႁေႃ ၸဝ်ႈၵဵင်းမႆ။ မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးတီႈ မျၢၼ်ႇမႃႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ဝႅၼ်ႉၼမ်း သေ ဢႃႇယုမၼ်း တေမီးမွၵ်ႇ 500-1,000 ၼႆႉယဝ်ႉ။ ၽူႈမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈတူၺ်း ၽႅၼ်ႇလၢႆႈမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢၼ်မီး ဢႃႇယု 120 ပီ၊ ၽႅၼ်ႇမႆၶမ်း၊ ၽႅၼ်ႇၽေး ဢၼ်မႃးတီႈ တႃးလိူဝ်ႇ၊ ပလၢင်ႇၶမ်း၊ သိူဝ်ႈၶူဝ်းၶုၼ်းႁေႃၶမ်း လႄႈ ၶူဝ်းငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ဝၢၼ်ႇၶမ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်း ႁၢင်ႈႁေႃမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၶိုၵ်ႉတႄႉတႄႉ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ၼႄဝႆႉတင်းသဵင်ႈၼႆႉ မၼ်းၼႄဝႆႉ လွင်ႈၽုင်းယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸိူဝ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 7 ႁူင်းၼႄ မႄႈၸဝ်ႈယိင်း '90သႃလႃယႂ်ႇ ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ် ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းၸူးထိုင် ၸၢတ်ႈပၢၼ် မႄႈၸဝ်ႈယိင်း (ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢႆး ၶွင် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ယၢမ်းလဵဝ်၊ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ရႃႇမ သိပ်း)။ ၸိူဝ်းၼႄဝႆႉတႄႉ တေၶဝ်ႈပႃး တိူၵ်ႈၶိူင်ႈတႃးႁၢၼ်၊ ပူႇလီႇမႆႉ၊ မေႃႈလိၼ်၊ ၶိူင်ႈတေႃးႁုၵ်ႇ လႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈတူပ်ႉ ဢၼ်ဢဝ်မိုဝ်းသေတႅမ်ႈဝႆႉ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ Free
 • 8 သႅၼ်ႇတႃႇ ၾိင်ႈငႄႈ လႄႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၶႄႇ သီရိထွၼ်း (ศูนย์ภาษาวัฒนธรรมจีนสิรินธร) (ၸၼ်ႉၸွမ်မႄႈၾႃႉလႂၢင်) - +66 53 917093, +66 53 917097ပဵၼ်ဢၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်မႄႈၾႃႉလႂၢင် လႄႈ မိူင်းၶႄႇၶဝ် ႁူမ်ႈပွင်းၵၼ်သေ တႄႇတင်ႈမႃးယဝ်ႉ။ သႅၼ်ႇတႃႇၼႆႉ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ၼင်ႇႁႂ်ႈပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်း တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် ၵုင်ႇမုၼ် မႄႈၸဝ်ႈယိင်း ပဵၼ်ၼင်ႇ ႁၢင်ႈတၢင် ၶွင် ဢူၺ်းလီ ၼႂ်းၵႄႈ မိူင်းသွင်မိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမၼ်း ႁိုင် 7 လိူၼ်သေ ၵိုင်ႇငိုၼ်း မွၵ်ႈ 60 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇၼႆႉယဝ်ႉ။ လၢႆးမိုဝ်းၵေႃႇသၢင်ႈမၼ်းၼႆႉ လႆႈထုတ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ ယူင်ႉသၢင်ႈၶႄႇ သူးၵျူဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် လွင်ႈႁၢင်ႈၶိူင်ႈ တိူၵ်ႈ လႄႈ ဢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ သူၼ်မွၵ်ႇ လႄႈ ၶိူင်ႈၶူဝ်းမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈသင်ႇဢဝ်တီႈ မိူင်းၶႄႇသေ ႁဵတ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းမုင်း၊ ၽၵ်းတူ လႄႈ ႁိၼ်သိူဝ်ႇၸိူဝ်းတီႈ ၽၵ်းတူၶဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် တီႈမိူင်းၶႄႇမႃးသေ ႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈၵႅဝ်ႈ[မႄးထတ်း]

 • 9 ၶျၢတ်ႉဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၵဵင်းႁၢႆးလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1914 တီႈ ၸဵင်ႇပရတူႈသီရိ။ မၼ်းပဵၼ် ပရႅတ်ႉသ်ပထီးရီးယႅၼ်ႇ။
 • 10 မုၼ်ၼိတိ ၵဵင်းႁၢႆး (တေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်း ႁူင်းႁဵၼ်း သႃမၵ်ၶိဝိထယႃၶူမ် တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ပၼ်ပပ်ႉပရႃၵၢၼ်)။ ပဵၼ်ၵျွင်းၽြႃး ၸၢဝ်းပုတ်ႉမႁႃႇယႃႇၼ လႄႈ တဝ်၊ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈတူၺ်းယဵမ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇသူႈလႆႈႁၼ် တီႈ မိူင်းထႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းပုတ်ႉထေႇရဝႃႇတ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉႁိူၼ်းတႆး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၸူး ပတ်ႉထယႃးၼွႆႉ ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၵျွင်းၽြႃး ဢၼ်ယိူင်းၸူး ၼၢင်းၽီၵရုၼႃႇၶႄႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပိုၼ်ႉတီႈပၢၼ်းၶဵၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉထႅင်ႈ ၵျွင်းၽြႃး ၼၢင်းၽီၵရုၼႃႇ ထႅင်ႈတၢင်ႇဢၼ်ယူႇ။
 • 11 ဝတ်ႉၵၢင်ဝဵင်း (วัดกลางเวียง)။ ဝတ်ႉၽြႃးဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1432 သေ ပဵၼ်သတၢႆႇလၢႆးမိုဝ်းလၢၼ်ႉၼႃး ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉသေတႃႉ ပဵၼ်ဝတ်ႉ ဢၼ်ၵူၼ်းမႃႈဢႅဝ်ႇလႄႇဢေႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၵိုင်ႇလီတွင်းမၢႆတႄႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပႂ်ႉယၢမ်း ဢၼ်သီၸေး၊ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸၢင်ႉ ၸိူဝ်းမီးတီႈၽၢႆႇလင် လႄႈ ၶေႃႈပၼ်ၽၢင်ႉ တီႈႁူးၶဝ်ႈ "ပဵၼ်တီႈ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်သၢႆၸႂ်တၢႆ" ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
 • 12 ဝတ်ႉမိင်းမိူင်း (တၢင်းၶွႆႈ ၶွင် သဵၼ်ႈတၢင်း ပၼ်ပပ်ႉပရႃၵၢၼ် လႄႈ တၢင်းတရၢႆးရတ်ႉ)။ ပဵၼ်ၵျွင်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ ၶွၼ်ငဝ်းဝဵင်း (မိင်းမိူင်း) ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉၼင်ႇ လၢႆးမိုဝ်းလၢၼ်ႉၼႃး၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝိႁၢၼ် ၶွင်ၵူၼ်းလၢဝ်းၶဝ်။
 • 13 ဝတ်ႉၽရၵႅဝ်ႈ (วัดพระแก้ว) (မီးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း On တရၢႆးရတ်ႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်း)။ ပဵၼ်ဝတ်ႉၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ႁၢင်ႈလီ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ယွၼ်ႉပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၽြႃးၵႅဝ်ႈသႅင်ၶဵဝ် တီႈပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 14 ၼႂ်းၵႃႈ ႁုၼ်ႁၢင်ႈပုတ်ႉထၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးသူႇၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵႂၢမ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ ၾႃႉၽႃႇၺႃးၵွင်းမူးသူႇၼိုင်ႈသေ တႅၵ်ႇဢႃႈၵႂႃႇလႄႈ ႁုၼ်ႁၢင်ႈပုတ်ႉထၼႆႉ လႆႈမီးဝႆႉတီႈၽၢႆႇၼႂ်းမၼ်း ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢင်းၵျွင်းၼႆႉ ၶဵဝ်ယမ်းလီသေ ၵျွင်းၽြႃးမၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးယႂ်ႇသေတႃႉ မၼ်းပဵၼ် မီးဝႆႉႁွင်ႈၼႄ ဢၼ်ပဵၼ်သွင်ၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးပႃးၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်းသေ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးပႃး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢၼ်ထုတ်ႇဝႆႉ (တိူဝ်းတႅမ်ႇ 1 မမ.) ၶွင် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးသႅင်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်းတႄႉ ယၢမ်းလဵဝ် မီးဝႆႉတီႈ ၵုင်းထႅပ်ႈ တီႈၵျွင်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼႂ်းဝၢင်းႁေႃၶမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 14 ဝတ်ႉၽရသိင် (วัดพระสิงห์) (မီးၸမ်ၵၼ်တင်း ႁူင်းႁေႃဝဵင်း) - +66 53 745038ယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး ဢွင်ႈတီႈဝႆႉၽရပုတ်ႉထသိင် ဢၼ်မီးယူႇတီႈ ၵဵင်းမႆႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵေႃႈမိူၼ်ၼင်ႇ ဝတ်ႉၽရၵႅဝ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈဝတ်ႉၼႆႆႉ မီးဝႆႉႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢၼ်ထုတ်ႇဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးမၼ်းတႄႉ ပဵၼ် ဢူပူဝ်သူတ်ႇ သတၢႆႇလၢၼ်ႉၼႃး လႄႈ ၽၵ်းတူမႆႉ ဢၼ်ၶႅၵ်းဝႆႉၼင်ႇ ႁွႆးမိုဝ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် ၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ free
 • 15 ဝတ်ႉၽရထၢတ်ႈလွႆၸွမ်ထွင်း (วัดพระธาตุดอยจอมทอง) (မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် လွႆၸွမ်ထွင်း တီႈၽင်ႇၼင်ၵွၵ်ႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်း) - +66 53 716055တီႈၼႆႈ မီးဝႆႉ ထၢတ်ႈဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မႅင်းရၢႆး ပႆႇတႄႇ ၵႅင်းႁၢႆး ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၵွင်းမူးၸေႇတီႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမႄးၵုမ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ တႄႇတင်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇပိူင်လူင် တီႈ ၵဵင်းႁၢႆး၊ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈၼႆႈသေ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မႅင်းရၢႆး လႆႈႁၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်တႃႇတေတႄႇတင်ႈဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။
 • 16 ဝတ်ႉႁွင်ႈသိူဝ်တဵၼ်ႈ (วัดร่องเสือเต้น)။ ႁွင်ႉဝႃႈပဵၼ် ၵျွင်းၽြႃးသွမ်ႇ၊ ဢၼ်ယိူင်ႈဝႆႉၼင်ႇ ၵျွင်းၽြႃးၶၢဝ်။
 • 17 ၵျွင်းၽြႃးၶၢဝ် (วัดร่องขุ่น ဝတ်ႉႁွင်ႈၶုၼ်ႇ) (မီးဝႆႉတီႈဝၢၼ်ႈႁွင်ႈၶုၼ်ႇ၊ ပႃႇဢေႃးတွၼ်ႈၶျၢႆး တီႈ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၽႁူဝ်ယူဝ်ထိၼ် တီႈ ၵမ. 816၊ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်း ယၢၼ်မွၵ်ႈ 13 ၵမ. ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇၵၢင်လၢႆသေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁွတ်ႈထိုင်လႆႈတီႈၵျွင်းၽြႃးၼၼ်ႉ ငၢႆႈငၢႆႈယူႇ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉပၢတ်ႉသ်ၵၢင်လၢႆ ဢွၼ်လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၵဵင်းႁၢႆးမႃး (20 ဝၢတ်ႇ၊ 30 မၼ. တီႈတေးတၢင်း 8၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ယိုၼ်ယၼ် တီႈ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈ ၶွင်ႇတႃႇ)။ တႃႇတေၶိုၼ်းပွၵ်ႈတႄႉ ပႂ်ႉႁႄႉ ပၢတ်ႉသ်ၵၢင်လၢႆ တီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈ တီႈၽၢႆႇသၢႆႉတၢင်း ဢၼ်ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈၸူး သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼၼ်ႉတႃႉ) - +66 53 67357908:00-18:00 ၵူႈဝၼ်းဢၼ်ပဵၼ် ၵျွင်းၽြႃးပၢၼ်မႂ်ႇ လၢၵ်ႇလၢႆးၼႆႉ ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း ၶျလိူမ်ၶျႆး ၶူဝ်သိတ်ႇၽိၽတ်ႉ လႆႈတႄႇသၢင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1998 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သိမ်ႇႁၢင်ႈလီသီၶၢဝ်၊ ၽရဢုပူဝ်သူတ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢဝ်တင်း ၶႅပ်းၵႅဝ်ႈသီငိုၼ်း ဢၼ်လိူမ်ႈလီမၢပ်ႈလီသေ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ မီးဝႆႉ ႁၢင်ႈပၢၼ်းသီတီႈၽႃ ဢၼ်ၸၼ်ဝႆႉ ၽၢင်ႁၢင်ႈၽြႃးၸဝ်ႈပုတ်ႉထ လၢႆလၢႆမဵဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၸွမ်မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢၼ်မွၵ်ႇၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉသေ ဢၼ်ပဵၼ် ႁူဝ်ႉမၼ်းၵေႃႈ ဢဝ်တင်းၼၵႃး ဝႃႇ သတ်းၼႂ်းဢပုမ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉပဵၼ် သီၶၢဝ်ယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးပႃး ဝိႁၢၼ်၊ ႁွင်ႈလူတ်ႈဢွၼ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွတ်ႈႁေႃးတီႈႁိမ်းႁွမ်း သိမ်ႇ၊ ႁွင်ႈၼႄ လႄႈ သႃလႃးႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈ ၵႄႇလႃႇရီ ၼၼ်ႉတႄႉ ၼႄဝႆႉ ႁၢင်ႈပၢၼ်းသီ ၶွင် ၶျလိူမ်ၶျႆး ၶူဝ်သိတ်ႇၽိၽတ်ႉယဝ်ႈ။ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၵျွင်းၽြႃးၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇသေ ၼႂ်းထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း ႁူဝ်သိပ်းပီၼႆႉ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေယဝ်ႉတူဝ်ႈယူႇ။ ယွၼ်ႉဢိင်ႇသၼ်ႇ မိူဝ်ႈ လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ ပီ 2014 ၼၼ်ႉလႄႈ တီႈၵျွင်းၽြႃး လႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းမၼ်းၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸူးလႆႈ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ လႆႈၶိုၼ်းမႄးၵုမ်း လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 2015 မႃးသေတႃႉ တီႈၵျွင်းၽြႃးၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ လွင်ႈလုလႅဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း - 50 ဝၢတ်ႇ ၼႆႉ တႃႇၶဝ်ႈၸူး ႁွင်ႈလူတ်ႈ တီႈဝႆႈၽြႃး (ဢူပူဝ်သူတ်ႇ) လႄႈ 50 ဝၢတ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ႁွင်ႈၼႄပၢႆးမွၼ်း

တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ႁေႃယၢမ်းမူင်း ၵဵင်းႁၢႆး
ၽူႇၶျီးၾႃႉ
 • 18 ႁေႃယၢမ်းမူင်း
 • 19 ၼႃႈတူ သယႅမ် (မီးတီႈလႅၼ်လိၼ် တင်း လၢဝ်း)။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸုၵ်းယုၵ်ႇတီႈသုင်သုင် တီႈၼိူဝ်လွႆလႄႈ။ မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ ၼမ်ႉမႄႈၶွင်ၼၼ်ႉ တေမီးဝႆႉယူႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႈ။
 • ႁုၼ်ႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မႁႃႇမဵင်းရၢႆး (อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช) (ၼႂ်းဝဵင်း တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၶႂၢင် ဢၼ်မုင်ႈၼႃႈၸူး မႄႈၸၼ်)။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မဵင်းရၢႆးၼႆႉ လႆႈပဵၼ် ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၶွင် ၼၶွၼ်းႁီႇရၼ်ႇငိုၼ်းယၢင်း (ဝဵင်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ၽင်ႇ ၼမ်ႉမႄႈၶွင် တီႈႁိမ်းႁွမ်း ၵဵင်းသႅၼ်)၊ မိူဝ်ႈပႆႇလႆႈတႄႇတင်ႈ ၵဵင်းႁၢႆး ပဵၼ်ၼင်ႇ သုၼ်ၵၢင်ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ မိူဝ်ႈ ပီ 1262 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းဢဝ်ဝဵင်းလၢႆလၢႆဝဵင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေၵေႃႈ လႆႈႁူမ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈမၼ်းမႃးသေ မၼ်းလႆႈတႄႇတင်ႈ မိူင်းႁေႃၶမ်း လၢၼ်ႉၼႃးထႆး မိူဝ်ႈ 1296 ဢဝ်တင်း ၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်ဝဵင်းလူင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ၵူႇၽရၸဝ်ႈမဵင်းရၢႆး (กู่พระเจ้าเม็งราย) (မီးတီႈၽၢႆႇၼႃႈ ဝတ်ႉငၢမ်းမိူင်း တီႈၸိၵ်းလွႆငၢမ်း)။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၶျႆးသူင်ၶရၢမ် ၵေႃႉလႆႈတႄႇတင်ႈမႃး တႃႇဝႆႉ ၶၢပ်ႈတူဝ် ၸဝ်ႈပေႃးမၼ်း (ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မဵင်းရၢႆး)။
 • သူၼ်ပႃႇထိူၼ်ႇ ၼမ်ႉတူၵ်းၶုၼ်ၵွၼ် (วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์) (လုၵ်ႉတီႈဝဵင်း ၵႂႃႇၸွမ်း Rte 1211။ ဝၢႆးသေ ၵႂႃႇ 18 ၵမ. ငွၵ်းၽၢႆႇၶႂႃသေ သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ 12 ၵမ.။ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် Hwy 1 (ၵဵင်းႁၢႆး-ၽႃႉယၢဝ်း) မွၵ်ႈ 15 ၵမ.သေ ငွၵ်းၽၢႆႇၶႂႃယဝ်ႉ သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ 17 ၵမ. ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပႆ 30 မဵတ်ႉ ၸူး ၼမ်ႉတူၵ်း)။ ပဵၼ်ၼမ်ႉတူၵ်း ဢၼ်သုင်သုတ်း လႄႈ ဢၼ်မုင်ႁၢင်ႈလီသုတ်း တီႈၼႂ်း ၵဵင်းႁၢႆး၊ ၶုၼ်ၵွၼ် ၼႆႉ တၢင်းသုင် တေမီးယူႇ 70 မ.။ တီႈၸွမ်းတၢင်းၵႂႃႇၸူး ၼမ်ႉတူၵ်းၼၼ်ႉ ၵတ်းလီ၊ မီးႁူမ်ႈသၽႃႇဝ လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉသေ ပဵၼ်ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ တႃႇလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ် လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉ တႃႇပႆတိၼ် ၸွမ်းသၽႃႇဝ။ လုၵ်ႉတီႈ တႃႈဝႆႉရူတ်ႉသေ လႆႈပႆတိၼ်ၵႂႃႇ၊ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇယၢမ်ႈပႆၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်လုၵ်းပဵၼ်ထၢင် မွၵ်ႈသေ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉၼႆတႄႉ ယႃႇပေၸၢမ်းတူၺ်းၼႆႉ တေလီယူႇ။
 • 20 ၽူႇၶျီးၾႃႉ (ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း 1152 မွၵ်ႈ 83 ၵမ.)။ တီႈမုင်ႈသႃႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တႃႇတူၺ်းၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်း။
 • မၢၵ်ႇၼင် ပရေႃႇၾႅတ်ႇသျိၼ်ႇၼႄႇ ထႆး (ၵဵင်းႁၢႆး ယူႇၼၢႆႉတႅတ်ႉ) ႁူင်းလဵၼ်ႈ သိင်ႁၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ၶွင် ၵဵင်းႁၢႆးယူႇၼၢႆႉတႅတ်ႉ၊ ဢၼ်လဵၼ်ႈတီႈၼႆႈ ထႆးလိၵ်ႉ 1 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶလၢပ်ႉၼႆႉ လႆႈဢွင်ႇပႄႉ တီႈပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ ၼႂ်းမိူင်း 2 ပွၵ်ႈ ထႆးဢႅပ်ႉၾ်ဢေႇၶၢပ်ႉ၊ ထႆးၶျႅမ်ႇပီႇယႅၼ်ႇၶၢပ်ႉ လႄႈ ထႆးလိၵ်ႉၶၢပ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 21 တီႈမုင်ႈသႃႇဝဵင်း (ၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ၵဵင်းမႆႇ၊ ႁွင်ႉဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ရတ်ႉၶျယူဝ်ထႃ။ ဝၢႆးသေၵႂႃႇမွၵ်ႈ လၢႆၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇယဝ်ႉ တီႈၽၢႆႇသၢႆႉမိုဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်မီးလွႆ။ ငွၵ်းၽၢႆႇသၢႆႉ တီႈ ၼွင်ၽိုင်ႈ သွႆႈ 3 သေ ၵႂႃႇၸူးလွႆ လႄႈ ၵျွင်းၽြႃး တီႈၸိၵ်းလွႆ)။ လွႆၶဝ်ၵႂၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်တီီႈ ဢၼ်မုင်ႈႁၼ်လႆႈ ၵဵင်းႁၢႆးတင်းဝဵင်းယဝ်ႉ။ တီႈမုင်ႈသႃႇထႅင်ႈတၢင်ႇတီႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ မိူၼ်ၼႆတႄႉ ပဵၼ်တီႈ ၸိၵ်းလွႆဢႅပ်ႇၶဝ်၊ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းသေ လႆႈၵႂႃႇၽၢႆႇတူၵ်း 4 ၵမ. ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပွတ်းၽၢႆႇတူၵ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ တၢင်းပႆႇယဝ်ႉ။ မၼ်းၵေႃႈ ၵိုင်ႇတၢင်းၵႂႃႇယူႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၸိၵ်းလွႆၼၼ်ႉ မီးဝႆႉႁုၼ်ႁၢင်ႈပုတ်ႉထၸုၵ်း ဢၼ်မီးတၢင်းသုင် 3 မ. ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိၵ်းလွႆၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် ၽင်ႇႁိုၵ်းႁိၼ်ထုၼ် ၵႃႈတီႈ သူၼ်ပူမ်ႇမိူဝ်ႈရႅင် ဢၼ်ၸၢင်ႈမုင်ႈႁၼ်လႇႈ ဝဵင်းလႄႈ သၢႆမႄႈၼမ်ႉ ဢၼ်မီးဝႆႉႁူဝ်လၵ်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

 • 1 ႁူင်းတူၺ်းငဝ်းတူင်ႉ သႅၼ်ႇထရႄႇလ် ပလႃႇၸႃႇ - +6625155555ႁူင်းတူၺ်းငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်ၼႄ ငဝ်းတူင်ႉ ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ။
 • 2 လွႆသၢင်ႇသီႈမူပ်ႇ (မီးၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း 4 ၵမ.၊ လုၵ်ႉတီႈၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉၵဵင်းႁၢႆးသေ ၶၢမ်ႈၼမ်ႉမႄႈၶွင်ၵမ်းသိုဝ်ႈ)။ တီႈၽၢႆႇတၢင်းတူၵ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ထမ်ႈပုတ်ႉထဢၼ်ၼိုင်ႈ လႄႈ မၼ်းဢွင်ႈတီႈသူၼ်သိူဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ တီႈႁိမ်းၸမ်ပွတ်းဢွၵ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ထမ်ႈဢၼ်ပႃး ၶွင်ႉသၢမ်ၶွင်ႉသေ ၼိုင်ႈၶွင်ႉၼိုင်ႈၶွင်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းဝႆႉ ႁူးလႅင်းပိဝ်ၾႃႉယဝ်ႉ။ ၶွင်ႉဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးထၢင်ႇပၢင်ႇလဵၼ်ႈ ပၢတ်ႉသၵႅတ်ႉပေႃးသေ တၢင်းသုင်မၼ်း မီးထၢၼ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉယႂ်ႇလူင် ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပႆတၢင်းၶဝ် ၸၢင်ႈလုၵ်ႉဢဝ်တီႈတီႈၼိူဝ်လွႆသေ မႄႈၼမ်ႉ (ၽၢႆႇၸၢၼ်း) ပႆၸူး ၽၢႆႇသဵၼ်ႈတၢင်း (ၽၢႆႇႁွင်ႇ)ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်တီႈ သူၼ်ပုမ်မိူဝ်ႈရႅင် ၼႆႉ သိုပ်ႇဝႆႉ ႁူးၶဝ်ႈၽၢႆႇၸၢၼ်း ႁႂ်ႈၵဵင်ႈလိူမ်ႈလီသေ တတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမႂ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉၽၢႆႇၸၢၼ်းမႃးၸူး သဵၼ်ႈတၢင်းၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈလွႆၼႆႉ မီးဝႆႉ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၼႃႉလူင်တင်းၼမ် တီႈတႃႇၶိုင်ႈလွႆ တီႈႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉသေ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းမႆႈမႃးၼႆ တေလႆႈႁၼ် ၵိင်ႇတူၼ်ႈမၢၵ်ႇၼႃႉ ဢၼ်မၢၵ်ႇမၼ်းပေႃးလႅင်လူင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ၵွပ်ႉၾ်ၶႅပ်းမိၼ် (မီးတီႈ ၽၢႆႇတူၵ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉလတ်း ယၢၼ် 2 ၵမ. ဢၼ်ပဵၼ် သၢပ်ႇလႅၼ်ဝဵင်း ၶွင် တီႈၸဵင်ႇ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၵဵင်းႁၢႆး)။ 9-လုၵ်း (ဢမ်ႇၼၼ် 9-သွင်း) ပၢင်ႇလဵၼ်ႈ ၵွပ်ႉၾ်ၶႅပ်းမိၼ်၊ ဢမ်ႇလႆႈၸၢႆႇၵႃႈမၼ်း။ ၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ်ပႃႈ ၶႅပ်းမိၼ်။ တီႈၼႂ်းဢွင်ႈလဵဝ်ၵၼ် မၼ်းဝႆႉ ထႅဝ်ၸိပ်ႉ ဢၼ်မီးတၢင်းယၢဝ်း 160 မ.
 • ၵွပ်ႉၾ်တီႈၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ပၢင်ႇလဵၼ်ႈၵွပ်ႉၾ်ၸၼ်ႉသုင် သွင်ဢၼ်။ ဢၼ်ပဵၼ် သၼ်ႇတီႇပူးရီးၼႆႉ မီးဝႆႉ ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်း ယၢၼ် 10 ၵမ. သေ ဢၼ်ပဵၼ် ဝတ်ႉတႃးၾူတ်ႉဝႄႇလီႇ ၼၼ်ႉတႄႉ မီးတီႈ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်း ယၢၼ် 35 ၵမ. ယဝ်ႈ။ တီႈၼႂ်းဝဵင်းတႄႉ တေမီး ပၢင်ႇလဵၼ်ႈၵွပ်ႉၾ် ဢၼ်မီး 9-လုၵ်း သွင်ဢၼ် - ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ႇလဵၼ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေႁၼ် မီးၸမ်ၵၼ်တင်း ၶူဝ်မႄႈၾႃႉလူင် လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်ႇလဵၼ်ႈတႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးပႃး တၢင်းၵႂၢင်ႈ ဢၼ်ပေႃးႁေႃႈရူတ်ႉလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈႁႃပႃးလႆႈ ၶူးသွၼ်ၵွပ်ႉၾ် ယဝ်ႈ။
  ႁၢတ်ႇ ၵဵင်းႁၢႆး
 • 3 ႁၢတ်ႇၵဵင်းႁၢႆး (Pattaya Noi)။ မႄႈၼမ်ႉၵွၵ်ႇ (แม่น้ำกก) ဢၼ်မီးတၢင်းယၢဝ်း 120 ၵမ ၼႆႉ လႆလတ်း ၵဵင်းႁၢႆးၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ႁၢတ်ႇၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ၽင်ႇ မႄႈၼမ်ႉၼႆႉသေ ပေႃးၶၢဝ်းမႆႈမႃး ပဵၼ်တီႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၵူၼ်းၵိုၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ႁိူဝ်းႁၢင်ယၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူဝ်းတေႃႉသူင်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ ဝဵင်း သေ ဢႅဝ်ႇလႄႇ တီႈၽင်ႇတၢင်းသွင်ၽၢႆႇယဝ်ႉ။ တီႈၵိုတ်းမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် ဢႃႇၶႃႇ၊ လီႈသူး၊ လႃးႁူႇ လႄႈ ယၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸၢင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶီႇလႆႈသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပဵၼ် လွင်ႈပႄႉၵိၼ်တူဝ်သတ်းလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးပၼ်ႁႅင်းတႃႇၶီႇၸၢင်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇထႅင်ႈတႄႉ ၵပ်းသိုပ်ႇတင်း C.R. Pier Tel: +66 53 750009 လႄႈ။ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း မႄႈၼမ်ႉထႅင်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်းတႄႉ တႄႇဢဝ်တီႈ သူင်ႇ တီႈ ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ၵႂႃႇၽၢႆႇႁွင်ႇ ၵႂႃႇၸူး ၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ ႁိုင်မွၵ်ႈ သီႇၸူဝ်ႈမူင်း။ ပေႃးၶီႇပေးမႆႉမွင်ၵႂႃႇတႄႉ တေႁိုင် 3 ဝၼ်း 2 ၶိုၼ်း။ ၵပ်းသိုပ်ႇတင်း ၵလၢပ်ႉႁိူဝ်း သထူင်ႇ +66 53 459427၊ ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇ ထိပ်ႉ မၢႆၽူင်း : +66 53 459312 လႄႈ။
 • ၶိုၼ်ႈလွႆႁိၼ် (ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်း)။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၸုၼ်ႉႁဵတ်း မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၾရီးသေ ၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ တီႈသူၼ်ပုမ်မိူဝ်ႈရႅင် ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၽႃႇႁိၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈသေ သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်း တီႈဢေႇသုတ်း မီးယူႇ သွင်လူဝ် (တႃႇၸိၼ်ႇ) သေ တင်းသဵင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸၼ်ႉမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢၼ်ၽဵဝ်ႈဝႆႉ ၶိူဝ်းမၢၵ်ႇဢိတ်ႇ လႄႈ မႄးဝႆႉတင်း ၶေႃဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်လီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် တၢင်းၼွၵ်ႈ ၼႆႉ ပဵၼ် ၾရီး တွၼ်ႈတႃႇ ဢႃႇယုၵူႈပၢၼ်ယဝ်ႉ။
 • ၶၢဝ်းတၢင်းပႆတိၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်းပႆတိၼ် ၵႂႃႇၸူး ၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆ။ ႁူင်းၵၢၼ် လၢႆလၢႆဢၼ် ၸၢင်ႈၸတ်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ် တွၼ်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉယူႇ။
 • သူၼ်ၼႃး ဝၼ်ႇၼ (မီး ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ ၵဵင်းႁၢႆး ယၢၼ် 5 ၵမ. မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် Rte 1020။ ၵႂႃႇၽၢႆႇဢွၵ်ႇ တီႈ ၾႆးၾႃႉလႅင် ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီး ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ)။ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်၊ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၼူၵ်ႉၸၢင်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈလဵင်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၸၢင်ႈၶီႇ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ၵဵမ်းပၢၼ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်တႃႇတေလဵၼ်ႈ။ မၼ်းမီးပႃး ပၢင်သုမ်ႉသဝ်း လႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တၢင်းၸိူဝ်း။
 • ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ လႄႈ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇၶုၼ်ၼၵ်ႉၵွၼ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းသုင် 70 မ. ဢၼ်မီး ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း ယၢၼ် 15 ၵမ. ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇၽၢႆႇၶႂႃႇ တီႈ ဢၼ်မီး ပၢႆႉမႆႉ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ။ ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လူမ်းထူဝ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇပေႃးသုတ်းသၢႆတၢင်း။ ဢၼ်ပဵၼ် ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေမီး ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်း တီႈ ဝၢၼ်ႈၼိူဝ်လွႆ မႄႈသၢႆ (ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝဵင်းလႅၼ်လိၼ်- ၸိုဝ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း)။ တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ႁွင်ႈၼႄပိုၼ်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆယဝ်ႉ။ တီႈဝၢၼ်ႈဢႃႇၶႃႇ ဢၼ်မီးၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇဢၼ်ယႂ်ႇထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၵႂႃႇၽၢႆႇတူၵ်း၊ ၵႂၢမ်းၸွမ်းၽင်ႇၽၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉ၊ ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 19 ၵမ. ၼၼ်ႉသေ တူၺ်း ပၢႆႉ ဢၼ်တေ ဢဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇၸူး လွႆသုင်ၸၼ်းၼၼ်ႉ။ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ပူင်ႇၽရပၢတ်ႇ - ၵႂႃႇၸွမ်း Hwy 1 ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း ၵဵင်းႁၢႆး၊ ၵႂႃႇၸူး ဝၢၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း (ပၢၼ်းတူႇ)။ ငွၵ်းၽၢႆႇၶႂႃႇ တီႈဢၼ်ပူၼ်ႉ ၵၢတ်ႇလူင် တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼၼ်ႉ။ ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 5 ၵမ.။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼၼ်ႉ တေႃႇပေႃးသုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ ပူင်ႇၽရပၢတ်ႇ ဢၼ်ၼမ်ႉတူၵ်းယူႇတင်းပီ ဢၼ်လႆလတ်းမႃးၼႂ်ႈ ပႃႇထိူၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ် ပဵၼ်ၽႃႇသိူတ်ႇ ဢၼ်မီးၸမ် မႄႈၼမ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းမီးဝႆႉ တီႈၼိူဝ်တၢင်းလွင်းထွင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်း ၵႂႃႇၽၢႆႇတူၵ်း ၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၽင်ႇၼမ်ႉ၊ ယၢၼ် 29 ၵမ.။ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇ ႁူၺ်ႈႁိၼ်ၽူၼ် လႄႈ ၼမ်ႉတူၵ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ မီးၽၢႆႇတူၵ်း မႄႈၶျၼ် ယၢၼ် 7.5 ၵမ.၊ ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွႆး[မႄးထတ်း]

 • ၵၢတ်ႇ မၢၵ်ႇၶေႃၶႄႇ (งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย)။ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈ ၶိုင်ႈပီ ၵူႈပီၵူႈပီ။ မီးပၢင်ႇၶႄႉၶဵင်ႇ ၼိူဝ်ၼမ်ႉ၊ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ တၢင်းႁၢင်ႈလီ မၢၵ်ႇၶေႃၶႄႇ၊ လႄႈ သုမ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသိၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ တီႈ ပၢင်ႇလဵၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ပွႆးၶၢႆၵၢတ်ႇ သႅင်လႅတ်ႇႁဵတ်းတီႈ သူၼ်ႇပူမ်မိူဝ်ႈရႅင်၊ ၼႄ ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်သိၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၽလင်း(ႁႅင်း) တၢင်ႇဢၼ်၊ သူၼ်ၽိင်ႈတိုၼ်း လႄႈ ယူင်ႉသၢင်ႈတၢင်ႇဢၼ်။
 • ဝႆႈသႃ ၽယ မိူင်းရၢႆး ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ပွႆး ၽေႃႈၶုၼ် မိူင်းရၢႆး မႁႃႇရၢတ်ႈ (งานไหว้สาพญาเม็งราย หรือ งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช) - +66 53 711612ၸတ်းႁဵတ်း ၸၼ်ႇ 23 တေႃႇ ၾႅပ်ႇ 1 ။ ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးလူႇတၢၼ်းမူးၸႃး ပိုင်ႈသုင် ဢၼ်ပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်း ၽေႃႈၶုၼ် မိူင်းရၢႆး မႁႃႇရၢတ်ႈ။ ပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ၵေႃႉ ၶပ်ႉၶိုင်ၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

တီႈ မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉ မၼ်းမီးဝႆႉ ပၢႆးၸၢင်ႈ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇ လေႃႇတွင်း၊ ၶႅၵ်းႁၢင်ႈ၊ ၸေႈ၊ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးပုတ်ႉထ လႄႈ ပၢၼ်းသီပၢႆႉ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶိူင်ႈၶူဝ်းမေႃမိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၼႂ်းၵႄႈ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ်သေ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ႈပႃး ၽီးၽႆးလိၼ်ၼဵဝ်၊ ႁေႃႇၼမ်ႉၼဵင်ႈ၊ ယူးပတ်း လႄႈ ၸွင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတႃႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

 • 1 သႅၼ်ႇထရႄႇ ပလႃႇၸႃႇ (မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း ၵၢင်ဝဵင်း တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း သူႇပႃႇႁၢႆးဝေး (တၢင်းတူၼ်း))။ သႅၼ်ႇထရႄႇ ပလႃႇၸႃႇ ၼႆႉ ပဵၼ် တီႈသိုဝ်ႉၶွင် ၵဵင်းႁၢႆးယဝ်ႉ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ၶွင်ႉၶၢႆ 4 ၸၼ်ႉ လႄႈ မီးဝႆႉ ႁူင်းငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်ၼႄ ၾိမ်း ၽႃႇသႃႇဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈမၼ်းတႄႉ လုၵ်ႉတီႈ Big C ၶၢမ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇသေ ဢဝ်တင်း ၶူဝ်ၵူၼ်းတႆႇသေ ၵပ်းသိုပ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ Big C ၼႆႉ ဢဝ်တင်း လၢၼ်ႉဢွၼ်ႇ ႁွပ်ႈဝႆႉမၼ်းသေ မၼ်းပဵၼ်ၼင်ႇ တီႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ႇ ဢၼ်လဵၵ်ႉဢွၼ်ႇ။ တီႈ Big C လႄႈ သႅၼ်ႇထရႄႇ ၼႆႉ မီးဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈၶၢႆတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉယဝ်ႉ။
 • 2 ၵၢတ်ႇၵၢင်ၼႂ်ၶၢဝ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၵၢတ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်ၶၢႆ တၢင်းၵိၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ၶၢဝ်းၸဝ်ႉၸဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈၸွၼ်ႇတူၺ်းၵိၼ်တူၺ်း လႆႈယူႇယဝ်ႉ။
 • 3 ၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ လႄႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် (เชียงรายไนท์บาร์ซ่า) (မီးဝႆႉ တီႈၼႂ်းၵႄႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၽႁူဝ်ယူဝ်ထိၼ် တီႈၵၢင်ဝဵင်း)။ 7PM-10PMတီႈၵၢတ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးလၢၼ်ႉဢွၼ်ႇတင်းၼမ် ဢၼ်ၶပ်ႉၸႅၼ်ႇဝႆႉတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႅပ်ႈၵႅပ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၽႁူဝ်ယူဝ်ထိၼ် လႄႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တမ်းၶၢႆၼႄဝႆႉ တႄႇဢဝ် သိုဝ်ႉၶူဝ်းၽႅၼ်ႇမၼ်ႈ တေႃႇ လွင်ႈသမ်းလၢႆး ပႃးၸဵမ် တူဝ်သတ်း မဵဝ်းလဵင်ႉၵိုၵ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ မဵတ်ႉငိုၼ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၶွင် ၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၵၢၼ်မိုဝ်းသွႆ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ လႄႈ ၽႃႇသိူဝ်ႇၼွၼ်း ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃး တေလႆႈႁၼ်ယူႇ။
 • 4 သဵၼ်ႈတၢင်းပႆ ဝၼ်းသဝ် (တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ထၼလၢၼ်ႊ တီႈၵၢင်ဝဵင်း)။ 18:00-22:00ၵၢတ်ႇၼႆႉ တၢင်းယၢဝ်းမၼ်းမီး တႃႇ 4 ၶွင်ႉတိူၵ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈ တၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇပႃး ၽဵင်းၵႂၢမ်း ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈႁိမ်း တၢင်းဢွၵ်ႇသုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 5 သဵၼ်ႈတၢင်းပႆ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ (မီးၸွမ်း သၼ်ၶူင်းၼွႆႉ၊ မီးတီႈ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ၵၢင်ဝဵင်း)။ ၼႆႉတႄႉ မၼ်းႁၢမ်ႉလဵၵ်ႉသဵ ၵၢတ်ႇဝၼ်းသဝ်၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၵျေႃႇ သၼ်ၶူင်းၼွႆႉ ၼႆႉ မၼ်းတိူဝ်းမီးဝႆႉ လွင်ႈလဝ်ႈမူၼ်ႈ လႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၽိင်ႈငႄႈ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

သုၼ်တၢင်းၵိၼ် ၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ ပိုတ်ႇၶၢဝ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ

တၢင်းၵိၼ်ပိူင်လူင် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ပႃး ၶဝ်ႈၼဵဝ် မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ႁဵတ်းၵွၼ်ႇ မႃးၸိူဝ်းၵေႃႈ ႁဵတ်းပဵၼ်ၶဝ်ႈလၢမ်။ ၶဝ်ႈၼဵဝ်ၼႆႉတႄႉ ၼိုင်ႈသေ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်းသႂ်ႇထႅင်ႈ ဢၼ်ႁွမ်ဢၼ်ဝၢၼ် ႁဵတ်းပဵၼ် ၶဝ်ႈၶွင်ဝၢၼ်။

တီး ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

တီႈ ၵႃႈၶၼ်ပၢၼ်ၵၢင်[မႄးထတ်း]

တီႈ ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ပႃး[မႄးထတ်း]

ၵႃႇၾီႇ[မႄးထတ်း]

ၼမ်ႉၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

တီႈ ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

တီႈ ၵႃႈၶၼ်ပၢၼ်ၵၢင်[မႄးထတ်း]

တီႈ ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၵႄႈၶႆႈပၼ်လႆႈ[မႄးထတ်း]

ႁူင်းယႃ[မႄးထတ်း]

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

သၢႆတၢင်း ၵဵင်းႁၢႆး
မႄႈသၢႆ      ၽႃႉယဝ်းၵုင်းထဵပ်ႈ


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၵဵင်းႁၢႆး ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇၸူး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းလႅမ်း။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။