Download GPX file for this article
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

IATA

လမ်းၼႂ်း

ၸိုဝ်ႈ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ် ၵႆႉဢဝ် ၶူတ်ႉသေ တၢင်တူဝ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ၶူတ်ႉ IATA လႄႈ ၶူတ်ႉ ICAO ဢၼ်ၵူၺ်းမီး တူဝ်လိၵ်ႈလၢႆတူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈႁူႉၶဝ် ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ တီႈၶႂ်ႈၵႂႃႇ၊ တႃႇမၢႆႈတီႈဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် တႃႇလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်။

IATA[မႄးထတ်း]

International Air Transport Association ၼႆႉ မၵ်းမၼ်ႈပၼ် ၶူတ်ႉဢၼ်ပႃးတူဝ်လိၵ်ႈသၢမ်တူဝ် လႄႈ ၶူတ်ႉဢၼ်ပႃးတူဝ်လိၵ်ႈသွင်တူဝ် တွၼ်ႈတႃႇ သၢႆၵၢၼ်မိၼ်လူင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶူတ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် မၼ်းမီး ဢၼ်လဵဝ် ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ဢၼ်ၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇမႂ်တိုၼ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈသင်ႇတီႈၼင်ႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် လႄႈ တႃႇပႃႉၸပ်းတီႈၼိူဝ် ထူင်ၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

luggage tag receipt to TLV IATA
luggage tag to Oral (URA IATA) not Ura.

ၼၼ်ႉမၼ်းၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇႁူႉဝႃႈ ၶူတ်ႉၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၸူးၼၼ်ႉ :

  • ဝဵင်းလူင်မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်း ဢိၵ်ႇ ၼွၵ်ႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်မီးဝႆႉ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် လၢႆဢၼ်ယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ လၼ်ႇတၼ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ပၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ၶူင်ႇႁိူင်းမိၼ်လူင်သၢမ်ဢၢၼ် — Heathrow Airport (LHR IATA), Gatwick Airport (LGW IATA), Stansted (STN IATA) — လႄႈ ထႅင်ႈသၢမ်ဢၼ်။ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၶူတ်ႉ LON IATA ဢၼ်ႁူမ်ႇငမ်းပၼ်လႆႈ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် တင်းႁူၵ်းဢၼ်၊ ပေႃးမႃးႁုပ်ႈသေတူၺ်းၼႆ ၼႆႉ မၼ်းၶႅပ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉ ၽွင်းၶူၼ်ႉႁႃ သၢႆၵၢၼ်မိူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • သၢႆၵၼ်မိၼ် မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆႉ ၵဝ်းႁႂ်ႈၵႂင်တင်း ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ႇဢွၼ်ႇ တင်း ဝဵင်းလူင်။ မိူၼ်ၼင်ႇ Hahn ၼႆႉ မၼ်းတိူဝ်းၸမ် လၢၵ်ႈၸိမ်ႇပၢၵ်ႈ သေ Frankfurt ၼႆသေတႃႉ ၵူၼ်းၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇၼႆႉ ၶဝ်သိူဝ်းၶၢႆ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် "Frankfurt" ဢၼ်လူင်းတီႈ Hahn ယဝ်ႉ။ Girona ၼႆႉ မၼ်းမီးဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၵၼ်တင်း ပႃႇၸီႇလူဝ်းၼႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈသေတႃႉ Weeze ၼႆႉတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ Düsseldorf ။
  • ဝဵင်းလူင်မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်မီး ၸိုဝ်ႈဢၼ်တၢင်တူဝ် Portland (Oregon) ၼႆႉ ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ Portland (Maine) ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မၼ်းမီးတီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၵၼ်။ Sydney (Nova Scotia) လႄႈ Sydney (New South Wales) ၼႆႉ ၶဝ်ၸႅၵ်ႇဝႆႉ ၵၢင်ၶမ်ႈ လႄႈ ၵၢင်ဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢဝ်းမႆႈ လႄႈ ၶၢဝ်းၵတ်း ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၸႅၵ်ႇဝႆႉ ၶိုင်ႈၵမ်ႇၽႃႇ။ တီႈသုတ်းမၼ်းတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢမ်ႇၶႂ်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ Birmingham ဢမ်ႇၼၼ် Manchester
  • ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉၸမ်ႉ မီးၸိုဝ်ႈဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈပၼ်ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈတႄႉ ဝဵင်းမၼ်းပႅၵ်ႇၵၼ်ယူႇ။ ၶူတ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တႃႇၼႄႉၼွၼ်းပၼ် လွင်ႈဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးမႂ်တိုတ်း ဝဵင်းဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်း ဢၼ် ဢေးၵျႅၼ်ႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ် တေဢမ်ႇထွမ်ႇၽိတ်း Calgary (YYC IATA) ၼင်ႇ Cagliari (CAG IATA) ၼႆႉပဵၼ် တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၵႂႃႇၸူး ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်း ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် San Salvador ဢမ်ႇၼၼ် Santa Rosa လႄႈ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈ ပႅၵ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸိုဝ်ႈမိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် Alexander the Great (KVA IATA ဢမ်ႇၼၼ် SKP IATA)?
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikivoyage.org/w/index.php?title=IATA&oldid=6206"