Download GPX file for this article
20.34583333333399.834444444444Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ဝီႇလႃႇၸၢဝ်းၶုၼ် လွႆတုင်း

လွႆတုင်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွႆ ဢၼ်မီးတီႈ ပွတ်းႁွင်ႇ ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆး၊ တီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇသုတ်း ၶွင် မိူင်းထႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈႁပ်ႉႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸၢဝ်းၶုၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇဢဝ် ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ဢဝ်တၢင်းၵႅမ်ႉထႅမ် မႄႈၸဝ်ႈၼၢင်း သီရိၼၶရိၼ် သေၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ယုၵ်ႉသုင်ပၼ် ၸၢတ်ႈပၢၼ်လွင်ႈၵူၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းတီႈ ထုင်ႉလွႆတုင်းၼႆသေ လႆႈတႄႇတင်ႈမႃး ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း မႄႈၾႃႉလႂၢင် ယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ၼႆသေ ၶိုၼ်းမႄးႁဵတ်း ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၸႅၵ်ႇၼမ်ႉပၼ် တႃႇၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵၢၼ်တူင်ႇၵူၼ်း ဢၼ်တေမီး ၽွၼ်းလီ တႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

လွႆတုင်းၼႆႉ မီးၽၢႆႇတူၵ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢႆ 1 မီးဝႆႉ တီႈၼႂ်းၵႄႈ မႄႈၸၼ် လႄႈ မႄႈသၢႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် လွႆတုင်း

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

  • 1 ဝီႇလႃႇၸၢဝ်းၶုၼ် လွႆတုင်း (12 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ တီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢႆ 1149၊ မီးၽၢႆႇတူၵ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မၢႆ 1)။ ပဵၼ်တီႈယူႇသဝ်း လိုၼ်းသုတ်း ၶွင် ၸဝ်ႈမႄႈ (မႄႈ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽုမ်းမိၽူၼ်း)။ ဝီႇလႃႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉ တီႈၼိူဝ်လွႆ ဢၼ်မုင်ႈတူၺ်းလႆႈ လွႆႁိမ်းႁွမ်း လႄႈ ၵႄႈလွႆၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁွႆးမိုဝ်းၵေႃႇသၢင်ႈမၼ်းတႄႉ ႁွႆးမိုဝ်း သဝိတ်ႉ လႄႈ ႁွႆးမိုဝ်း လၢၼ်ႉၼႃး လေႃးၵၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ တီႈဢိူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ သူၼ်မွၵ်ႇမႄႈၾႃႉလႂၢင်၊ ဢၼ်ပဵၼ် သူၼ် တီႈဢၼ်မီးမွၵ်ႇႁၢင်ႈလီ ပေႃးတဵမ်လူင်ၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ မီးဝႆႉႁွင်ႈလူတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းယွင်ႈၵုင်ႈ ၸဝ်ႈမႄႈလူင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • 2 သူၼ်သတ်းလွႆတုင်း
  • 3 ဝတ်ႉၽြႃးထၢတ်ႈလွႆတုင်း (วัดพระธาตุดอยตุง) (တီႈၼိူဝ်ၸိၵ်း လွႆတုင်း)။ ဝၼ်းၸွႆးမၼ်း ပဵၼ် မိူဝ်ႈ 10 ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ၊ တီႈၵျွင်းၽြႃးၼႆႉ မီးဝႆႉထၢတ်ႈၵွင်းမူး ဢၼ်ပႃးလုပ်ႇၵၢၼ်ႈၶေႃးၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈသေ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈပိူင်လူင် တႃႇမႃးလူႇမႃးဝႆႈယဝ်ႉ။ တၢင်းသုင်ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၼႆႉ မီးၸမ် 2,000 မီႇတႃႇ၊ မၼ်းလႅပ်ႈပဵၼ် တီႈဢၼ်မီးဝိဝ်းႁၢင်ႈလီၶိုၵ်ႉတွၼ်းသေပိူၼ်ႈ တီႈၵျွင်းၽြႃးတင်းသဵင်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
Mae Fah Luang Garden
  • 4 တီႈမုင်ႈသႃႇ ၵမ. 12 (จุดชมวิว กม. 12)။ တီႈၼႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ တီႈမုင်ႈသႃႇ။ မီးလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ တီႈၶၢႆၶူဝ်းၶွင်၊ ၸၢင်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်သေ မုင်ႈတူၺ်းလႆး တၢင်းႁၢင်ႈလီ သၽႃႇဝ သၼ်လွႆႁူၺ်ႈထိူၼ်ႇ။ ပဵၼ်တီႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။.

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

  • 1 သိုင်ႇၽႆးတမ်ၼၵ်ႇ (ครัวตำหนัก) မႄႈၾႃႉလႂၢင်၊ ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈၾႃႉလႂၢင်၊ ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းႁၢႆး၊ 57240 - +665376700111AM-7:30PMတီႈလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် သိုင်ႇၽႆးတမ်ၼၵ်ႇ ၼႆႉ လႆႈတၢင်းၵိၼ်ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ်ႈၽၵ်းထႆး၊ ၶွင်ဝၢၼ်တင်းၼမ်။ မီးဝႆႉတီႈႁိမ်းၽင်ႇတၢင်းသေ တီႈၼႃႈလၢၼ်ႉၶဝ် ပၵ်းၸွမ်ပိဝ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။.

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

  • 1 ၵၾႄး သူၼ်မွၵ်ႇ မႄႈၾႃႉလႂၢင် (ဝီႇလႃႇၸၢဝ်းၶုၼ် လွႆတုင်း) - +66537670158AM-5PMၵၾႄးၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်မီးပႃး တီႈမုင်ႈသႃႇၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉ။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

  • 1 ပၢၼ်းတူၼ်ႈၼမ်ႉ 31 (บ้านพักต้นน้ำ 31, ဝီႇလႃႇၸၢဝ်းၶုၼ် လွႆတုင်း) - +66 53 767015-7 - fax: +66 53 767077မီးဝႆႉ 45 ၶွင်ႉ။ 2,200-2,500 ဝၢတ်ႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇ[မႄးထတ်း]

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း လွႆတုင်း ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !