Jump to content

Download GPX file for this article
18.83722298.970556Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ၼႆႉ ပဵၼ်ၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းၵႃႈ 76 ၸႄႈမိူင်း ၶွင်မိူင်းထႆးၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း မိူင်းထႆး ပွတ်ႈႁွင်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း တႄႉ ပဵၼ် ၵဵင်းမႆႇ ယဝ်ႉ။

ဝဵင်းလူင်[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇ

 • 1 ၵဵင်းတၢဝ်း Chiang Dao subdistrict on Wikipedia - ပဵၼ်ၽၵ်းတူ တႃႇၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းပႆတၢင်းၸူး ၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆ လႄႈ လွႆဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် တႃႇ တူၺ်းၼူၵ်ႉ
 • 2 ၵဵင်းမႆႇ - ပဵၼ်ဝဵင်းယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်း ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ပဵၼ်ဝဵင်းလူင် သေ ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ
 • 3 ၾၢင် Fang district on Wikipedia -ပဵၼ်ၽၵ်းတူ တႃႇၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းပႆတၢင်းၸူး ၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆ
 • 4 မႄႈဢွၼ် Mae On district on Wikipedia - တႃႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇဢွၼ်ႇ၊ ထမ်ႈ လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈ လွႆမၢၵ်ႇႁိၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ် ပဵၼ်တီႈ ၸိူဝ်းၸၼ်ၸႂ်
 • 5 မႄႈတႅင် Mae Taeng district on Wikipedia - ဝဵင်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၽႄ လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ဢၼ်မီး တီႈၸၢင်ႉယူႇ၊ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ လႄႈ လွင်ႈလူင်ႉၼိုင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ မႄႈတႅင် (ၼမ်ႉမႄႈတႅင်)
 • 6 သၼ်ၵမ်ႉၽႅင်း San Kamphaeng district on Wikipedia - ႁူင်းၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈၽႅၼ်ႇလၢႆႈ လႄႈ လွင်ႈၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ၽိင်ႈငႄႈထႆး ဢၼ်ၶၢႆၸူး ထူဝ်းရိတ်ႉ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွင်ႈ ပူဝ်သင်
 • 7 သမိုင်း Samoeng district on Wikipedia – ပဵၼ်ၼႂ်းၵႄႈလွႆႈ ဢၼ်ပဵၼ် ႁိူၼ်းဢွင်ႈတီႈ ပၢင်ပွႆးသတေႃႇပႄႇရီႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ
 • 8 ထႃးတွၼ်ႇ - ဝဵင်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၵျွင်းၽြႃး ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် လႄႈ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း တီႈၼိူဝ် မႄႈၼမ်ႉၵွၵ်ႇ၊ မီးဝႆႉတီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇ ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇ၊ မီးဝႆႉတီႈၼ်းၵႄႈ မႄႈဢၢႆ လႄႈ လွႆမႄႈသလွင်

ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ဝဵင်းလူင်ၵဵင်းမႆႇ ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် ၼႃႈသုင်ပၢင်ႇလၢႆႇ 300 မီႇတႃႇ သေ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ၼႃႈလိၼ် သၼ်လွႆယဝ်ႉ။ တင်းၵုင်းထဵပ်ႈသေ ယၢၼ်ၵၼ် မွၵ်ႈ 700 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇသေ ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ ႁူႉၸွႆးဝႃႈ မီးလွႆသုင် (လွႆသူႇထဵပ်ႈ၊ လွႆဢိၼ်းထၼူၼ်း၊ လွႆလူင်ၵဵင်းတၢဝ်း)၊ ပႃႇမွၵ်ႇ လႄႈ တူဝ်သတ်း လိူင်ႇၼမ်၊ တီႈၼႃႈလိၼ်သုင် ၼၼ်ႉ ရႃႇသီႇၽိင်ႈၾႃႉ တိူဝ်းၵတ်းလီ။ ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးတီႈၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ ၶွင်ၸိုင်ႈမိူင်းသေ တၢင်းၵႂၢင်ႈမၼ်း မီး 20,107 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ ပၼ်ႇမူၼ်းယဝ်ႉ။

တီႈပွင်ႇ "ၵဵင်းမႆႇ" ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ် "ဝဵင်းမႂ်ႇ" ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 1296 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မဵင်ႈရၢႆး လႆႈတႄႇတင်ႈ ပဵၼ်ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင် မိူင်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလၢၼ်ႉၼႃးယဝ်ႉ။ ၵဵင်းမႆႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼင်ႇ ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ မိူင်းၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၵူၺ်း မၼ်းပဵၼ်ပႃး ဢွင်ႈတီႈၵႅၼ်ၵၢင် ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ်လႄႈ ၵျွင်းၽြႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးဝႆႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

ၽိင်ႈထုင်း[မႄးထတ်း]

ၽိင်ႈထုင်း မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉ ငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်းပဵၼ် လၢၼ်ႉၼႃးသေ ၵူၼ်းတီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉၶဝ်ပဵၼ် ၸႃႇတိပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၶဝ်ပဵၼ်ဢၼ်ဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ်ၸွမ်းယူႇ။ တီႈၼႃးလိၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉ တၢင်းၵိၼ်၊ ၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ ပၢႆးမွၼ်း၊ လွင်ႈယူႇသဝ်း လႄႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ဢဝ်ၽိင်ႈထုင်း ၶွင်တူဝ် ႁင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆၶဝ်သေၵေႃႈ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉသီၸေးၸုင်ႇလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထိင်ႈသိမ်း ၽိင်ႈထုင်း လွင်ႈယူႇသဝ်းၶဝ်သေ၊ ၵူၼ်းၶိူဝ်းလွႆ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ် - ဢႃးၶႃႇ၊ ယၢင်း၊ မိုင်း၊ လႃးႁူႇ၊ တႆးလိုဝ်ႉ၊ တႆး လႄႈ ယၢဝ်း (လႄႈ တၢင်ႇၸိူဝ်း)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႆယၢၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီး လွင်ႈယူႇသဝ်းႁင်းၶေႃသေ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးပႆႇၺႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ တင်း တူင်ႇဝူင်းထႆးသေ တိုၵ်ႉၵၢင်းယၢၼ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတင်းသဵင်ႈၼႆႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆ ၶဝ်သေ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၽႃႇသႃႇၶဝ် ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ၽိင်ႈၶဝ်ယူႇ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

 • ဢႃးၶႃႇ တီႈထုင်ႉသၼ်လွႆသေဢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်မီးႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းယႂ်ႇသေပိူၼ်။ ငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်းတႄႉ လုၵ်ႉတီႈတင်း တိပႅတ်ႉ လႄႈ မိူင်းၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းသေမႃး၊ တီႈၶဝ်ယူႇသဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈသုင် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ် တၢင်းသုင်ၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ 1,200 မီႇတႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁဵတ်းဝႆႉ "ၽၵ်းတူၽီ" တွၼ်ႈတႃႇ ၵႅတ်ႇၶႄႇႁႄႉၵင် ၽီဢမ်ႇလီဢမ်ႇငၢမ်း။
 • ယၢင်း ယူႇသဝ်းၸွမ်း ၶူင်ႈမႄႈၼမ်ႉ။
 • မူင်း လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း သေမႃး ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၸႂ် ယူႇသဝ်းတီႈၼႃႈလိၼ်သုင်။ ၶဝ်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်လဵင်ႉတူဝ်သတ်း၊ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ မႆယႃႈလူင် လႄႈ ၽၵ်းၵၢတ်ႇႁေႃ။ ၵူၼ်းႁူႉၸွမ်းၼမ် လူၺ်ႈၵၢၼ်ႁဵတ်းမွၵ်ႇႁဵတ်းမႆ လႄႈ ၵၢၼ်ၸၢင်ႈငိုၼ်း။
 • လႃးႁူႇ ၶဝ်လုၵ်ႉတီႈ ထုင်ႉယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇမႃး သေ ယူႇသဝ်းတီႈ ၼႃႈလိၼ်တီႈသုင်။ ႁူႉဝႃႈ ၶဝ်ႈပဵၼ် မူးသိူဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ။
 • လိသေႃး လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ တိပႅတ်ႉမႃးသေ ၶူဝ်းၼုင်ႈၶဝ် သီမၼ်းၸေးလီၼႃႇ။ ၶဝ်ႁဵတ်းႁိူၼ်းတိၼ်သုင်သေယူႇသဝ်း။ ၶဝ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၶဝ်ၼႆႉ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ လမ်းတူဝ်ထိူၼ်ႇ။
 • တႆးလိုဝ်ႉ ၵေႃႈ ႁဵတ်းႁိူၼ်းတိၼ်သုင်သေယူႇသဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၼမ်ႉၵတ်ႉၶဝ်တႄႉ ပဵၼ် တေႃးႁုၵ်ႇယဝ်ႉ။
 • တႆးလူင်, ၼႆႉ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ် မၢၼ်ႈၶဝ် ႁူႉဝႃႈပဵၼ် "Shan" ၼႆႉသေ တီႈ ၸႄႈမိူင်းတႆး၊ ၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ၶဝ် မီးဝႆႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၵေႃႈ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းၼႃး၊ လဵင်ႉဝူဝ်းလဵင်ႉၵႂၢႆး လႄႈ ၵႃႉၵႃႉၶၢႆၶၢႆ။ ဢဵၼ်ႁဵင်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶဝ်တႄႉ မီးတီႈ ၵၢၼ်တေႃးႁုၵ်ႇ၊ ၵၢၼ်ႁဵတ်းဢုမ်ႁဵတ်းမေႃႈ၊ မေႃမိုဝ်းမႆႉ လႄႈ ၶူဝ်းတွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
 • ယၢဝ်း ယူႇသဝ်းၸွမ်း ပၢၼ်းတၢပ်ႈလွႆသေ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႄႈ တၢင်ႇၸိူဝ်း။ ၼမ်ႉၵတ်ႉၶဝ်တႄႉ ႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸၢင်ႈ၊ ၸၢင်ႈငိုၼ်း လႄႈ သွႆႁၢင်ႈမွၵ်ႇႁၢင်ႈမႆ ယဝ်ႉ။

ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ မၼ်းထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ် ၵႅၼ်ၵၢင် ႁူင်းၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢဝ်တၢင်းမေႃ မေႃမိုဝ်းသေ ယိုၼ်ႈပၼ်ၵၼ်မႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်သေၵေႃႈ ၸႂ်ႉတၢင်းမေႃၽိင်ႈငႄႈၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁူင်းၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈသေၵေႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းဝႆႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ႈပႃး ၶူဝ်းငိုၼ်း၊ ၶူဝ်းတႃးႁၢၼ်၊ ဢုမ်မေႃႈ သီႇလတူၼ် လႄႈ ၶူဝ်ႈမၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၸွင်ႈၸေႈ ဢၼ်ဢဝ် မိုဝ်းယွမ်ႉသီ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ရႃႇသီႇၽိင်ႈၾႃႉ[မႄးထတ်း]

ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇ
Climate chart (explanation)
JFMAMJJASOND
 
 
 
7
 
 
30
14
 
 
 
5
 
 
32
15
 
 
 
13
 
 
35
18
 
 
 
50
 
 
36
22
 
 
 
158
 
 
34
23
 
 
 
132
 
 
32
24
 
 
 
161
 
 
32
24
 
 
 
236
 
 
31
23
 
 
 
228
 
 
31
23
 
 
 
122
 
 
31
22
 
 
 
53
 
 
30
19
 
 
 
20
 
 
28
15
Average max. and min. temperatures in °C
Precipitation+Snow totals in mm
ၵူတ်ႇတူၺ်း လွင်ႈလၢမ်းထႃႈ ရႃႇသီႇၽိင်ႈၾႃႉၵဵင်းမႆႇ တႃႇ 7 ဝၼ်း တီႈ TMD.go.th
Imperial conversion
JFMAMJJASOND
 
 
 
0.3
 
 
86
57
 
 
 
0.2
 
 
90
59
 
 
 
0.5
 
 
95
64
 
 
 
2
 
 
97
72
 
 
 
6.2
 
 
93
73
 
 
 
5.2
 
 
90
75
 
 
 
6.3
 
 
90
75
 
 
 
9.3
 
 
88
73
 
 
 
9
 
 
88
73
 
 
 
4.8
 
 
88
72
 
 
 
2.1
 
 
86
66
 
 
 
0.8
 
 
82
59
Average max. and min. temperatures in °F
Precipitation+Snow totals in inches

ၶၢဝ်းႁႅင်ႈ၊ ၶၢဝ်းၵတ်း ၼႆႉတႄႇဢဝ် ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇတေႃႇ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ မႃး ၶၢဝ်းမႆႈ တေႃႇပေႃးထိုင် လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶၢဝ်းၽူၼ်တႄႇယဝ်ႉ။ ပေႃးၶၢဝ်းၽူၼ်ၵေႃႈ ၵတ်းဝႆႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းၵတ်းၵေႃႈ ၽူၼ်မေႃမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် သဵၼ်ႈမၢႆ ၶေႃႈမုၼ်း ရႃႇသီႇၽိင်ႈၾႃႉ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၶႂႃႇမိုဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် ဝဵင်းလူင်ၵဵင်းမႆႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇတႄႉ မၼ်းတေမီး လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈဢိတ်းဢီႈသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် တီႈၼႃႈလိၼ်သုင်တႄႉ မၼ်းတေတိူဝ်း ၵတ်းလိူဝ် လႄႈ မိုၵ်းယမ်းလိူဝ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈမႃး ၼုင်ႈသိူဝ်ႈၼႃလႄႈ။1

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇႁိမ်းႁွမ်း[မႄးထတ်း]

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ၶၢဝ်းတၢင်း[မႄးထတ်း]

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

 • ႁိူၼ်းလိၼ် (လွင်ႈယူႇသဝ်း လႄႈ တူင်ႇဝိူင်းထူဝ်းရိတ်ႉ ဢၼ်မၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵႂႃႇၶၢဝ်းယၢဝ်း) 76 မူႇ 1၊ ပၢၼ်းမႄႈၸူဝ်၊ ပၢၼ်းပၢဝ်း၊ မႄႈတဵင်း (မႄႈတဵင်းၼႆႉ မီးဝႆႉ ၽၢႆႇႁွင်ႇၵဵင်းမႆႇ ယၢၼ် 30 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ) - +66 81 2870641တီႈထုင်ႉသၼ်လွႆ ဢၼ်မီႈတီႈၵႄႈလွႆ တီႈယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ၵဵင်းမႆႇၼၼ်ႉ မီးတီႈႁပ်ႉတွၼ်ႈၶႅၵ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တွၼ်ႈတႃႇ လႆႈၸႂ် ယူႇသဝ်းၸွမ်း သၽႃႇဝ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈယူႇသဝ်းတီႈၼႂ်း ႁိူၼ်းလိၼ်၊ ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ထႆး ဢၼ်ဝၢၼ်ဢၼ်မၼ်း၊ လႆႈၸႂ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်း ၶူဝ်းၶွင် မေႃမိုဝ်း၊ ထုၵ်ႇမိပ်ႇၼူတ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၽိုၵ်း လၢႆးထႆး။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈပႃးလႆႈတီႈ လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ႁိူၼ်းလိၼ်၊ လွင်ႈတုမ်ႈႁုင် ၽၵ်းထႆး လႄႈ ၵၢၼ်သူၼ်ႇၼႃး ဢေႃႇၵႅၼ်းၼိတ်ႉ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိူဝ်းလႆႈၸႂ် ယူႇသဝ်းၼင်ႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼႆ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈ ႁိူၼ်းလိၼ် ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၶပ်ႉၶိုင်ပၼ် တႃႇယူႇသဝ်း ၸွမ်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ယူႇ။ ၼိုင်ႈၶမ်ႈၼႆႉ တႄႇ 150 ပၢတ်ႉ (တွၼ်ႈတႃႇ ယူႇသဝ်းတီႈႁိူၼ်း) တေႃႇ 900 ပၢတ်ႉ (တီႈ ႁိူၼ်းလိၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်တင်းယဵမ်ႉတင်းသဵင်ႈ လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်)

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ယူႇသဝ်းႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး[မႄးထတ်း]

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼႃႈလိၼ် ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လႅပ်ႈတေလူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ ဝဵင်း လႄႈ ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆၼႆၸိုင်၊ ၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇမီးဝႆႉၼႂ်းသၢႆငၢႆ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်တေဢမ်ႇလႅပ်ႈပဵၼ် ပိူင်ၵေႃႇသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈ "ၵႂႃႇၸူး" ၼၼ်ႉ တေၼႄဝႆႉလွၵ်းလၢႆးတၢင်းသဵင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇႁွတ်ႈၽႅဝ်လႆႈ တီႈၼႆႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !