Download GPX file for this article
18.79527898.998611Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
ဢေးသျႃး > ဢေးသျႃး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ > မိူင်းထႆး > မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ > ၸႄႈမိူင်းၵဵင်းမႆႇ > ၵဵင်းမႆႇ

ၵဵင်းမႆႇ

လမ်းၼႂ်း

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ၵဵင်းမႆႇ
ႁူဝ်ႉဝဵင်း လႄႈ ၶူးဝဵင်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ

ၵဵင်းမႂ်ႇ (เชียงใหม่) ၼႆႉ ပဵၼ် ၵႅၼ်ၵၢင် ၶွင် မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းယူႇသဝ်း တီႈၼႂ်းဝဵင်း ၸိူဝ်းဢၼ်တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉ မီး 127,000 (မိူဝ်ႈ ပီ 2016)၊ သေ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ဝဵင်းလူင်ၼႆႉ ၶႂ်ႈမီးၸမ် ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉ၊ မၼ်းပဵၼ် ဝဵင်းယႂ်ႇသုတ်း ထူၼ်ႈသီႇ တီႈ မိူင်းထႆးယဝ်ႉ။ တီႈထုင်ႉပဵင်းၼၼ်ႉ တၢင်ႈသုင်ၼႃးပၢင်ႇလၢႆႇ မီး 316 မီႇတႃႇသေ သၼ်လွႆ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉသေ မၼ်းတိူဝ်း ၶဵဝ်လီ ယဵၼ်လီသေ ဝဵင်းလူင်၊ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇသဝ်းတီႈၼႆႈၵေႃႈမီးတင်းၼမ်၊ ၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၶၢႆႉမႃးယူႇသဝ်းတႃႇသေ တီႈ "မွၵ်ႇၼၢင်းသီ ပွတ်းႁွင်ႇ" ၼႆႉၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ႁိမ်းႁွမ်း[မႄးထတ်း]

ရႃႇသီႇၽိင်ႈၾႃႉ[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

ၼႂ်းမိူင်း[မႄးထတ်း]

ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီႈ ႁူဝ်ႁိၼ်[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီႈ ၽတ်ႉထယႃး[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီႈ ၽူးၵဵတ်ႇ[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီး ဢုတွၼ်းထႃးၼီး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

တင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

တင်း သွင်ထႅဝ်[မႄးထတ်း]

တင်း တုၵ်ႉတုၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် သၢမ်လေႃႉ[မႄးထတ်း]

တင်း ဢီး-ႁႆးလိင်း[မႄးထတ်း]

တင်း ထႅၵ်ႇၸီႇ[မႄးထတ်း]

တင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ[မႄးထတ်း]

တင်း လႅင်[မႄးထတ်း]

တင်း ၵႃး[မႄးထတ်း]

ပႆတိၼ်[မႄးထတ်း]

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

သူၼ်မွၵ်ႇ လႄႈ သၽႃႇဝ[မႄးထတ်း]

ႁူင်းၼႄ[မႄးထတ်း]

ၵျွင်းၽြႃး[မႄးထတ်း]

ၽၢႆႇၼႂ်း ဝဵင်းၵဝ်ႇ လႄႈ ႁူဝ်ႉဝဵင်း[မႄးထတ်း]

ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ဝဵင်းၵဝ်ႇ လႄႈ ႁူဝ်ႉဝဵင်း[မႄးထတ်း]

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

ငဝ်းတူင်ႉ[မႄးထတ်း]

ပၢင်ပွႆး လႄႈ ပွႆးၼႄၶူဝ်းၶွင်[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၶိုၼ်ႈလွႆ လႄႈ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

မိပ်ႇၼူတ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ[မႄးထတ်း]

မူၺ်ထႆး (လၢႆးထႆး)[မႄးထတ်း]

ၶီႇပေး[မႄးထတ်း]

ၶီႇၶရုတ်ႉ ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း[မႄးထတ်း]

လုၺ်းၼမ်ႉ[မႄးထတ်း]

သမ်းလၢႆး[မႄးထတ်း]

ႁူင်ႇၸၢတ်ႈ[မႄးထတ်း]

တူဝ်သတ်းထိူၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

လဵပ်ႈႁဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ[မႄးထတ်း]

ပၢႆးယူႇလီ လႄႈ လွင်ႈယူတ်းယႃ[မႄးထတ်း]

ပၢႆးယူတ်းယႃ ဢိုၼ်းလပ်း[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ[မႄးထတ်း]

ရႄဢီႇၶီႇ[မႄးထတ်း]

မေႃၽီ[မႄးထတ်း]

ထၢႆႉၶျိ လႄႈ ၶျိၵူင်း[မႄးထတ်း]

လၢႆးထႆး (မူၺ်ထႆး)[မႄးထတ်း]

လွင်ႈတူမ်ႈႁုင် ထႆး[မႄးထတ်း]

ၽႃႇသႃႇထႆး[မႄးထတ်း]

လွင်ႈမိပ်ႇၼူတ်ႈ ထႆး[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ပပ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၶူဝ်း ၽႃႈၽႅၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၶူဝ်းၶွင်ၵူႈမဵဝ်း[မႄးထတ်း]

ၶူဝ်းႁိူၼ်း လႄႈ ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်[မႄးထတ်း]

ၶူဝ်းၶွင် ပိုၼ်ႉတီႈ[မႄးထတ်း]

လၢၼ်ႉ လႄႈ ႁူင်းၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵႅဝ်ႈသႅင်ငိုၼ်းၶမ်း[မႄးထတ်း]

မေႃးလ်[မႄးထတ်း]

ၵၢတ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၶၢတ်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ထႆး[မႄးထတ်း]

ၵၢတ်ႇလႄႈ လၢၼ်ႉၶၢင်ႈတၢင်း[မႄးထတ်း]

ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၵႃႈၶၼ်ပၢၼ်ၵၢင်[မႄးထတ်း]

ၵႃႈၶၼ်သုင်[မႄးထတ်း]

မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း[မႄးထတ်း]

ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၵႃႈၶၼ်ပၢၼ်ၵၢင်[မႄးထတ်း]

ၵႃႈၶၼ်သုင်[မႄးထတ်း]

တၢင်းၵိၼ် မၢၼ်ႈ[မႄးထတ်း]

တၢင်းၵိၼ် ၵျႃႇပၢၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

တၢင်းၵိၼ် ၵၢဝ်းလီ[မႄးထတ်း]

တၢင်းၵိၼ်ၸၢႆ[မႄးထတ်း]

တၢင်းၵိၼ် ဝႅတ်ႉၼမ်း[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

သဵၼ်ႈတၢင်း လွႆၶရွၵ်း (ၼႃႈလိၼ် ၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ)[မႄးထတ်း]

သဵၼ်ႈတၢင်း ၼိမ်းမၢၼ်ႈႁေႇမိၼ်း[မႄးထတ်း]

ၽၢႆႇၼႂ်း ၶူးဝဵင်း[မႄးထတ်း]

ၵႃႇၾီႇ[မႄးထတ်း]

ၵေးပႃး[မႄးထတ်း]

ၽဵင်းလၢပ်ႉၾ်[မႄးထတ်း]

ၼၢႆႉၵလၢပ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

တီႈ ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

တီႈ ၵႃႈၶၼ် ပၢၼ်ၵၢင်[မႄးထတ်း]

တီႈ ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ[မႄးထတ်း]

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၽႅတ်ႉလႅၼ်[မႄးထတ်း]

လူတ်ႇလႅၼ်း[မႄးထတ်း]

ၼမ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵပ်းသိုပ်ႇ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈသူင်ႇၶူဝ်း ၽႂ်းၽႂ်း[မႄးထတ်း]

ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ[မႄးထတ်း]

တႄႇလီၽူင်း[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၵႄႈၶႆပၼ်လႆႈ[မႄးထတ်း]

လုမ်းၽွင်းတၢင်ဢွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

မေႃယႃၶဵဝ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်သၵ်ႉၶူဝ်း[မႄးထတ်း]

ပၢႆးယႃႈယႃ[မႄးထတ်း]

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈလတ်းၶၢမ်ႈ လႅၼ်လိၼ်[မႄးထတ်း]

သၢႆတၢင်း ၵဵင်းမႆႇ
သုတ်း      လမ်းၽုၼ်းၵုင်းထဵပ်ႈၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၵဵင်းမႆႇ ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွင်ႈလီလၢႆမဵဝ်း၊ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဢၼ်မီးၸၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၼင်ႇ ႁူင်းလႅမ်း၊ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ၊ လွင်ႈၸၼ်ၸႂ် လႄႈ ႁူဝ်ယွႆႈ ၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!