Download GPX file for this article
16.053056103.651111Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ရွႆႉဢဵတ်ႇ (ร้อยเอ็ด) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ဢီႇသၢၼ်။ ဝဵင်းရွႆႉဢဵတ်ႇၼႆႉ လႆႈသၢင်ႈမႃး တီႈႁိမ်း ၼွင်ပိုင်းၽလၼ်းၶျႆး ဢၼ်ပဵၼ် ၼွင်ဢၼ်ၶုတ်းႁဵတ်းဢဝ်ဝႆႉ၊ တီႈဢၼ်မီး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထ ဢၼ်ပႆတၢင်း ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼိူဝ် ၵုၼ်ဢွၼ်ႇ တီႈၵၢင်ၼွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ရွႆႉဢဵတ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ဝဵင်းလူင် လႄႈ ၸႄႈမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈ တွၼ်ႈၵၢင်-ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လႆႈတႄႇတင်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 200 ပီ လိူဝ်ၼၼ်ႉသေ ယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး ဝဵင်းဢၼ်ယႂ်ႇ ဝဵင်းၵိုၼ်း ဢၼ်လႆႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ သၵႅၼ်ႇၼၶွၼ်း ဢၼ်မီး ၵိၵ်ႉဝဵင်း 11 ၵိၵ်ႉ လႄႈ ဝဵင်းဢၼ်လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉ 11 ဝဵင်း ဢမ်ႇၼၼ် တူင်ႇဝိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၽၢႆႇတႂ်ႈ လွင်ႈၽွင်းငမ်းမၼ်း။ လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇပၢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ လႆႈတႅၼ်းတၢင်တီႈ ၽိင်ႈငႄႈ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇမႃးသေ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇယဵၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၶူၼ်ႉႁႃၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၵဝ်ႇမွၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ရွႆႉဢဵတ်ႇ ၼႆႉ မီးၼႃႈလိၼ်တၢင်းၵႂၢမ်ႈ 8,300 လွၵ်းၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇယဝ်ႉ။

တီႈရွႆႉဢဵတ်ႇၼႆႉ မီးႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထ ဢၼ်လီယွင်ႈဢၢမ်းတင်းၼမ်လႄႈ ပွႆးလၢမ်းဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး ၶဝ်ႈပႃးၼင်ႇ ပွႆးပွႆႇၼူၽႆး ၵႃႈတီႈ ဝဵင်းလၢႆဝဵင်း တီႈၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်မေႇလႄႈ ၵျုၼ်ႇ။

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထ ဢၼ်သုင်သုင်ၼၼ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ ရွႆႉဢဵတ်ႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႆႉ၊ ၶဝ်ႈပႃး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၸုၵ်း (ၽြႃးမုင်ႈမိူင်း) ဢၼ်မီးတၢင်းသုင် 68 မီႇတႃႇ ဢၼ်မီးတီႈ ဝတ်ႉပူရၽၽီရမ် (บูรพาภิราม)။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈၸွမ်း ၶူဝ်လႆသေ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလႆႈတေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉႁူဝ်ၶဝ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈလႆႈယူႇ။

ပိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ၸွမ်းၼင်ႇ ပိုၼ်းမိူင်းရွႆႉဢဵတ်ႇ ဢၼ်လႆႈတၢင်ႇၽိုၼ်မႃးဝႆႉၼၼၼ်ႉ မၼ်းလႆႈတႄႇမႃး ၽွင်းဝၢႆးလင် ပၢၼ်ဢယုတ်ႉထယႃး၊ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလၢဝ်း လႄႈ ၵူၼ်းမၼ်း လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းလူင် ၸမ်ပႃႇသၵ်းသေ ၶၢႆႉမႃးယူႇသဝ်း တီႈ ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ပဵၼ် သုဝၼ်ႇၼၽူမ်း ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ။ ဝၢႆးလင်မႃး ၼႂ်းပၢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းတၵ်ႇသိၼ်ႇ ၶွင် ထွၼ်းပူးရီးၼၼ်ႉ ရွႆႉဢဵတ်ႇၼႆႉ လႆႈၶၢႆႉမႃးၸူး ဢွင်ႈတီႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉယူႇ။ သုဝၼ်ႇၼၽူမ်းၼႆႉတႄႉ တိုၵ်ႉပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်းယူႇ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ၵႃး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် Hwy 1 (သဵၼ်ႈတၢင်း ၽႁူၼ်ယူဝ်းထိၼ်) ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈမႃးၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ပေႃးထိုင်တီႈ ၸႄႈမိူင်းသရႃႇပူးရီး ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ၶူဝ်ရတ်ႉၼၼ်ႉၼႆ ၶိုၼ်းငွၵ်းၶိုၼ်ႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း Hwy 2 (သဵၼ်ႈတၢင်း မိတ်ႉတရၽၢပ်ႉ) သေ လတ်းၶၢမ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ ပၢၼ်းၽႂ်ႇ၊ မႁႃ သႃရၶၢမ်း၊ တေႃႇပေႃးထိုင် ရွႆႉဢဵတ်ႇ။ တၢင်းၵႆမၼ်းၼႆႉတေမီးယူႇ 512 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇသေ တေဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 7 ၸူဝ်ႈမူင်းယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

တႃႈႁိူဝ်ႈမိၼ် ရွႆႉဢဵတ်ႇ

တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ရွႆႉဢဵတ်ႇ (ထႆး : ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด) (ROI) ၼႆႉ မီးသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢႄးဢေးသျႃး (airasia.com) လႄႈ ၼူၵ်ႉဢႄး (nokair.com) လုၵ်ႉတီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် တွၼ်းမိူင်း (Thai: ท่าอากาศยานดอนเมือง) (DMK) ၵုင်းထဵပ်ႈသေ မိၼ်ပၼ်ယူႇ ၼိုင်ႈဝူင်ႈ ၸဵတ်းဝၼ်း။

ၵႂႃႇတင်း ပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် မူဝ်ၶျိတ်ႉ တီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈသေၵေႃႈ မီးရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ယူဝ်းယူဝ်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢႄးၵွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၵ်ႇၸူး ရွႆႉဢဵတ်ႇယူႇ။ မီးပႃး သဵၼ်ႈတႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီ ရယွင်း မႃးတီႈ ပတ်ႉထယႃး-ၼၶွၼ်း ရႃၸသီမႃး-ပူးရီးရမ်-ရွႆႉဢဵတ်ႇ ၸူး မုၵ်းတႃႁၢၼ် ဢၼ်မီးတီႈ လႅၼ်လိၼ်လၢဝ်း။ လုၵ်ႉတီႈ ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇသေ မီးရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢႄးၵွၼ်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ရွႆႉဢဵတ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် သီၶွင်ႇ။

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၶီႇရူတ်ႉလဵၼ်းၵႂႃႇၸူး ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈ ၶိုၼ်းၶီႇရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵႂႃႇၸူး ရွႆႉဢဵတ်ႇ (ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်သီၶွင်ႇ)။ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ၵပ်းသိုပ်ႇ ရူတ်ႉလဵၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၶွင် မိူင်းထႆး[ႁဵင်းၵွင်ႉတၢႆ] (SRT) တီႈ 1690, +66 2 2204444, +66 2 2204334 ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၶီႇသၢမ်လေႃႉ သေၵေႃႈ ၸွၼ်ႇတူၺ်းႁိမ်းႁွမ်းလႄႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁၼ် သၢမ်လေႃႉ မီးတီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇ၊ ႁူင်းႁႅမ်း၊ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် လႄႈ တီႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်း။ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႉ ၵမ်ႉၼမ် 20-50 ပၢတ်ႉ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ရွႆႉဢဵတ်ႇ
 • ပၢၼ်းဝၢႆလိုမ်း (မီးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် Hwy 23၊ မွၵ်ႈႁိမ်းႁွမ်း မၢႆ ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ 145)။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈၼႆႈၼႆႉ ယူႇတႂ်ႈ ၸုမ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇသေၵေႃႈ ၶၢႆၽႅၼ်ႇၽေးသေ ႁႃငိုၼ်းၶဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၶူဝ်းၶွင်ၽႅၼ်ႇၽေးၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၼႆႉဢွၵ်ႇသေ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၼမ်ႉၶိုၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၶဝ် ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလႄႈ ၶဝ်လႆႈသူးမႃး လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ။
 • 1 ၼွင်ၽလင်ၶျၢႆးၼွင်ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းရွႆႉဢဵတ်ႇ ပဵၼ်ၼႃႈတႃ ၶွင် ၸႄႈမိူင်းယဝ်ႉ။ ၼွင်လူင် ဢၼ်မီးပႃး ၵုၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉ ဢွင်ႈတီႈမၼ်း ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈ ၶႂ်ႈမီး 200,000 m² ၼႆႉယဝ်ႉ။ မီးပႃးသူၼ်ဢူးယဵၼ်ႇလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီး ၸိူဝ်ႉၽၼ်း တူၼ်ႈ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း။ တီႈၼႂ်းၼွင်ၼႆႉ မီးပႃး ပႃ လႄႈ ႁိူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
 • တီႈၼႂ်း ဢေႇရီႇယႃႇၼႆႉ -
 • လၵ်းမိူင်း တီႈဢၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ဝႆႉၵႃႈၶၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။
 • ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထပႆတၢင်း ဢၼ်ယႂ်ႇယႂ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း သူၼ်ႇမွၵ်ႇ။
 • မီးႁၢင်ႈၵွၵ်းၶွင်ႈတိၼ်ယၢဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး ပပ်ႉလၵ်းမိူင်း လႄႈ ဢွမ်မူင်း ႁၢင်ႈမွၵ်ႇ။
 • ၽူးၽႃလၢၼ်ၶျၢႆး တီႈ မီး သူၼ်သတ်းလႄႈ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢဝ်ဝႆႉ။
 • ဢွင်ႈတီႈ ပၢႆးယူႇလီ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်လဵၼ်ႈႁႅင်း။
 • ပၢင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈ။
 • 2 ႁွင်ႈၼႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ရွႆႉဢဵတ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၽလိူၼ်ႈၸိတ်ႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းရွႆႉဢဵတ်ႇ - +66 43 514456W-Su 09:00-16:00ထွင်ႈတဵဝ်း ႁွင်ႈၼႄ လႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉ။ ၵူၼ်းထႆး 30 ဝၢတ်ႇ၊ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း 100 ဝၢတ်ႇ
 • 3 သူၼ် သူမ်တဵတ်ႇ ၽရ သီႇရိၼၶရိၼ်း ရွႆႉဢဵတ်ႇ (สวนสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด) ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းရွႆႉဢဵတ်ႇ (တီႈၵၢင်ဝဵင်း မီးတီႈၽၢႆႇၼႃႈ ယူင်ႉသၢင်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈမိူင်း (သႃလႃၵၢင်))။ သူၼ်တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် မွၵ်ႈ 255 rai (36 ႁႅၵ်ႇတႃႇ)။ သူၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉ သူၼ်မွၵ်ႇ လႄႈ တူၼ်ႈမႆႉဢၼ်မီးႁူမ်ႈ။ တီႈၼႂ်းၵၢင် သူၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉမူၵ်ႇသိတ်းၼမ်ႉ။ တီႈၵၢင်သူၼ်မွၵ်ႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၶဵင်ႇယၢမ်းမူင်းသီၶၢဝ် သေ ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢင်ႈလီဝႆႉတႄႉတႄႉ။ တီႈၶဵင်ႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတင်းၼမ်။ တီႈၼႆႈၼႆႉ ၵႆႉဢဝ်ၸႂ်ႉတွၼ်ႈတႃႇ ပွႆးလၢမ်းၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း လႄႈ လူင်တူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်လဝ်ႇမူၼ်ႈ ၶွင် ၸႄႈမိူင်းယဝ်ႉ။
 • 4 ဝတ်ႉပူရၽႃၽိရမ် (ၽၢႆႇဢွၵ်ႇ တၢင်းၽတုင်ၽႃႉၼိတ်း) - +6643511374ဢိုတ်း 7:00 PMၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထ ဢၼ်သုင်သုတ်း တီႈ မိူင်းထႆး ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ၽရပုတ်ႉထရတ်ႉတၼမူင်းၶူၼ်းမႁႃမုၼိ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼႆ့ ဢၼ်ၶွၼ်ႉၶရိတ်ႉသေ သၢင်ႈဝႆႉသေ တီႈတိၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ႁွင်ႈၼႄ လၢႆႁွင်ႈယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် တီႈတိၼ်မၼ်း တေႃႇထိုင် တီႈၸိၵ်းမၼ်းၼႆႉ တၢင်ႈသုင်မၼ်း မီး 59 မီႇတႃႇ 20 သႅၼ်ႇထီႇမီႇတႃႇယဝ်ႉ။
 • 5 ဝတ်ႉၵၢင်မိင်းမိူင်း - +6643512400ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ၵဝ်ႇႁႅင်းသေ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈတႄႉ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပႆႇတႄႇ ရွႆႉဢဵတ်ႇ မႃးၼႆယဝ်ႉ။ ႁွင်ႈလူင်ႉ ၵျွင်းၽြႃးလူင်မၼ်းႆႉ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ဝၢႆးလင် ပၢၼ်ဢယုတ်ႉထယႃး။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉ တႃႇႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၶၢမ်ႇသႅတ်ႉၸႃႇ ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ဢဝ်ၸႂ်ႉတွၼ်ႈတႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းပုတ်ႉထ လႄႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ တွပ်ႇပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈပုတ်ႉထယဝ်ႉ။ တီႈၼိူဝ်ၽႃ လႄႈ တီႈၼႂ်း ႁွင်ႉလူင်ႉၵျွင်းၽြႃးလူင်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ႁၢင်ႈပၢၼ်းသီ ပိုၼ်းပုတ်ႉထ ဢၼ်ႁၢင်ႈလီ ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 6 ဝတ်ႉၽႃၼမ်ႉယွႆႉ (လုၵ်ႉတီႈ ရွႆ့ဢဵတ်ႇသေ လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 70 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် 2044 လႄႈ 2136) - +66952717123ပဵၼ်ၵျွင်းၽြႃးလူင် ဢၼ်ႁၢင်ႈလီ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် ၵွင်းလွႆဢွၼ်ႇသေ ၸၢင်ႈမုင်ႈယဵမ်ႈတူၺ်းလႆႈ တၢင်းႁၢင်ႈလီ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၸိူဝ်းမီးႁိမ်းႁွမ်း။
 • 7 တီႈမၢႆတွင်း ၽရၶတ်ႉတိယဝူင်ႈသႃ (ထွၼ်း) (อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา (ทน))။ ၽရၶတ်ႉတိယဝူင်ႈသႃ (ထွၼ်း) ၼႆႉ ပဵၼ် ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇပၼ် တႃၶုၼ် ၽူႈဢုပ်ႉပိူင် ရွႆႉဢဵတ်ႇ ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်ႈသုတ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းလႆႈ လႆႈသွၼ်ႇဝႃႈပဵၼ် ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢၼ်ယိုင်ႈယႂ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်လႆ ၵေႃႇသၢင်ႈ ရွႆႉဢဵတ်ႇ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်မႃး ဝဵင်းဢၼ် ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်သေပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 8 ႁွင်ႈၼႄပႃ ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း မိူင်းရွႆႉဢဵတ်ႇ (สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) - +66435112868:30-4:30 (ဢၢင်းၵၢၼ်း တေႃႇ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ)ၼႂ်းၵႃႈယူင်ႉသၢင်ႈၽႃၽေၼၼ်ႉ တႃႇဢၼ်ၼိုင်ႈၼႆႉၶဝ်ႈပႃး ႁွင်ႈလူင်ႉ၊ ႁွင်ႈပူင်သွၼ်၊ ႁွင်ႈပၢင်ပွႆး၊ လုမ်း လႄႈ ႁွင်ႈၶၢႆဝႂ်တိုတ်း။ တီႈယူင်ႉသၢင်ႈ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ် ႁွင်ႈၼႄပႃသေ ၼႄဝႆႉ ပႃၼမ်ႉဝၢၼ်။ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးတီႈ ပၢင်ပွႆးၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလွတ်ႇ တႂ်ႈၼမ်ႉသေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ တူဝ်သတ်းတႂ်ႈၼမ်ႉ ၵူႈၽၢႆႇၵူႈတၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 9 ဝတ်ႉသထွင်း (วัดสระทอง)။ ၵျွင်းၽြႃးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ လူင်ၽေႃႈ ၽရ သင်ၵၸၢႆး (ၶၵ်ႉၸယႃၼ)၊ ဢၼ်ပဵၼ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃး ဢၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ၼပ်ႉယမ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽရယ ၶတ်ႉတိယဝူင်ႈသႃ (ထွၼ်း)၊ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈတႄႇၵေႃႇတင်ႈရွႆႉဢဵတ်ႇ ၵေႃႉႁႃထူပ်းႁၼ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။
 • 10 ပရၢင်ႇၵူႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပရႃသၢတ်ႇ ၼွင်ၵူႇ (ปรางค์กู่ หรือ ปราสาทหนองกู่)။ ပဵၼ်ယူင်ႉသၢင်ႈ ဢၼ်မိူၼ် ဢွင်ႈသဝ်းၵူၼ်းထဝ်ႈၶမႃႇ ဢၼ်ႁူႉဝႃႈ "ဢရူဝ်ႇၵယသႃလႃး" ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ၵွင်းမူးလူင်၊ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ၊ ႁူဝ်ႉ လႄႈ ၽၵ်းတူႁူးၶဝ်သေ တီႈၽၢႆႇၼွၵ်ႈႁူဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၼွင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၸိူဝ်းဢၼ်လုလႅဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ သၢႆငၢႆမၼ်းတိုၵ်ႉလီယူႇ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် ယူင်ႉမုင်း ၶွင် ပလၢင်ႇ ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလီယူႇ။
 • 11 ဝတ်ႉပႃႇၼူၼ်းသဝၢၼ် (วัดป่าโนนสวรรค์)။ ပဵၼ်ၵျွင်းၽြႃးလူင် ဢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉၸွမ်းၼင်ႇ ၼမိၵ်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇ။ မၼ်းဢဝ်တင်း ၶူဝ်းၶွင်လိၼ် တီႈပိုၼ်ႉတီႈသေ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉယူႇ မဵဝ်းၼိုင်ႈ။ ႁူးၶဝ်ဢၼ်မီးလၢႆႇၸၼ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းမၢႆထိုင် သူပ်းႁႃႇၼုမၢၼ်ႇယဝ်ႉ။
 • 12 ပေႃၽၼ်ႈၶၼ် ရတ်ႉတၼသူဝ်ၽူၼ်း (บ่อพันขันรัตนโสภณ)။ သူၼ်မွၵ်ႇၼႆႉ လႆႈၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်း ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၶိုၼ်ႈႁၢင်ႈႁေႃ တဵမ် 50 ပီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ပႃး ဢွင်ႈတီႈ ႁုၼ်ႇႁ ၽရပုတ်ႉထ သႁၢတ်ႇသၶၼ်ႇထႃႇ မႁႃႇမုၼိၼၢတ်ႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 13 ၵူၵႃႈသိင် (กู่กาสิงห์)။ ပဵၼ်ၵျွင်းၽြႃး ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉၼင်ႇ ႁွႆးမိုဝ်းၶမႃႇ၊ ၶဝ်ႈပႃး ၵွင်းမူးသၢမ်သူႇ ၵႃႈတီႈၼိူဝ်ပိုၼ်ႉထၢၼ်သေ တီႈၽၢႆႇၼႃႈမၼ်းမီး ယူင်ႉသၢင်ႈႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဝႆႉသီႇၸဵင်ႇ။ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတင်းသဵင်ၼႆႉ ဢဝ်ႁူဝ်ႉသေ လွမ်ႉဝႆႉ၊ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ သီႇၼႃႈသီႇၽၢႆႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ မၢႆၵႃႇတီႇၼႄႇ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ "ၵူဝ်ပူရ" ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၽၢႆႇၼွၵ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၶူးဝဵင်းဢၼ်ပဵၼ်ႁၢင်ႈ ပ သေ လွပ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉ ႁူဝ်ႉယူႇ။
 • 14 ထုင်ႉၵူလႃႁွင်ႉႁႆႈ (ทุ่งกุลาร้องไห้)။ ၵပ်းၵၢႆလူၺ်ႈ ထုင်ႉၵူလႃႁွင်ႉႁႆသေ လႆႈမီးဢပုမ်ႇမႃးဝႃႈ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၵွၼ်ႇၼႆႉ မီးၵူၼ်းၵူလႃ ၸိူဝ်းဢၼ် လႄႇႁႃၵႃႉၶၢႆ ၵႂႃႇတႂ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။ ႁူႉဝႃး ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင် လႄႈ ယဵၼ်ႉၵၼ်ႈလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃး ၽိူဝ်ၶဝ်ႈ ၽႅဝ်မႃးတီႈ တူင်ႈၼႆႉၼႆ လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶဝ် ပေႃးလႆႈႁႆႈ (ႁွင်ႉႁႆႈ) ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆႉ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉသေယွၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇမီးတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇသင် ၼႆယဝ်ႉ။
 • 15 ၶူးၽရၵူဝ်ၼႃ (กู่พระโกนา)။ တီႈၼႃႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇၽၢႆႇၸၢၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၵွင်းမူးသၢမ်သူႇ ဢၼ်ဝၢႆႇၼႃႈၵႂႃႇတၢင်းဢွၵ်ႇ၊ ဢၼ်ၵေႃႇတင်ႈဝႆႉတီႈၼိူဝ် ပိုၼ်ႉထၢၼ်မၢၵ်ႇႁိၼ်။ ဢဝ်ႁူဝ်ႉလွမ်ႉဝႆႉသေ တီႈ သီႇၼႃႈသီႇၽၢႆႇၼၼ်ႉ မီးႁူးၶဝ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ။ တင်းသဵင်ႈၼႆႉ ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ်သၢႆသေ ႁဵတ်းဝႆႉ။
 • 16 သိမ်ႇဝတ်ႉတရႆပုၼ်ၶၼၸၢၼ် (สิมวัดไตรภูมิคณาจารย์)။ ႁွႆးမိုဝ်းၵေႃႇသၢင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႁဵတ်းဝႆႉၸွမ်းၼင်ႇ ၽိင်ႈထုင်း "သိမ်ႇ" ဢၼ်ၵႂၢမ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ဢုပူဝ်သူတ်ႇ။ လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်းၵေႃႇသၢင်ႇသယႅမ်သေ လႆႈပၼ်သူး လွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတီႈသုတ်း တွၼ်ႈတႃႇ သိမ်ဝတ်တရႆပုၼ်ၶၼၸၢၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 17 သိမ်ႇဝတ်ႉၸၵ်ႉၵရဝၢၼ်းၽူမ်ၽိၼိတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဝတ်ႉၼွင်မိုၼ်ႇထၢၼ် (สิมวัดจักรวาฬภูมิพินิจ หรือ วัดหนองหมื่นถ่าน)။ မၼ်းပဵၼ် "သိမ်ႇ" ဢွၼ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉၼင်ႇ ႁွႆးမိုဝ်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ။ မၼ်းၶဝ်ႈပႃး ဢၼ်ဢဝ် မႆႉၶႅၵ်းသေ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉ ဢိၵ်ႇတင်း ယူင်ႉမုင်း ဢၼ်ဢဝ် မႆႉသေႁဵတ်းဝႆႉ။ တီႈၽၢႆႇၼွၵ်ႈတႄႉၵေႃႈ ဢဝ်ပၢၼ်းသီၽႃသေ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉ။
 • 18 သူၼ်မွၵ်ႇလိၵ်ႈလၢႆး (สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี})။ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် သူၼ်မွၵ်ႇလိၵ်ႈလၢႆး ပိုၼ်ႉတီႈ ၶွင် ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉ။ တၢင်းၵႂၢင်ႈမၼ်းမီးမွၵ်ႈ 1,000 rai သေ တူၼ်ႈမွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ တီႈၼႂ်း လိၵ်ႈလၢႆးထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 19 ထမ်ႈၽႃၼမ်ႉထိပ်း တီႈဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလမ်းတူဝ်ထိူၼ်ႇ (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์)။ ပဵၼ် လွႆမၢၵ်ႇႁိၼ်သၢႆး ဢၼ်ၸၼ်း သေ မီးဝႆႉ ပႃႇမႆႉၶဵဝ်တႃႇသေ၊ လႄႈ ပႃႇမႆႉမႆႁူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ မူထိူၼ်ႇ၊ တိုင်၊ မႃလိၼ်၊ လိင်း လႄႈ ၸွၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။
 • 20 ၽႃမွၵ်ႇမီးဝၢႆ (ผาหมอกมิวาย)။ မီးဝႆႉ တီႈၽၢႆႇၼႂ်း ၽႃၼမ်ႉထိပ်း တီႈဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈလမ်းတူဝ်ထိူၼ်ႇ၊ မၼ်းပဵၼ် တီႈမုင်ႈသႃႇ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉသေ မၼ်းငိုပ်းဝႆႉယူႇတင်းပီယဝ်ႉ။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

ပုၼ်ၶဝ်ႈၸီႇ လႄႈ ပွႆးၶူဝ်းၶွင် ၽူဝ်ၶျၢႆး ဢမ်ႇၼၼ် ပုၼ်လိူၼ်သၢမ် (งานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย หรือบุญเดือนสาม): ပဵၼ် ပွႆး ထိသိပ်းသွင် ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ သိပ်းသွင်လိူၼ်။ ၵူၼ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇၶဝ် ဢဝ်ၶဝ်ႈၼဵဝ်ၸီႇသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်၊ ၶဝ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေလႆႈ ၵုသူဝ်တၢင်းယႂ်ႇတၢင်းၼမ်။ တီႈပၢင်ပွႆးၼႆႉၶဝ်ႈပႃး ပွႆးၶႄႉၶဵင်ႇၼၢင်းငၢမ်း လႄႈ ပွႆးၶႄႉၶဵင်ႇ ၶဝ်ႈမုၼ်းၶဝ်ႈၸီႇ ဢၼ်ယႂ်ႇယႂ်ႇ။

ပွႆးၵိၼ်ၶဝ်ႈပုၼ်းပုၼ်ႇၽဝဵတ်ႇ (งานประเพณีกินข้าวปุ้นบุญผะเหวด): တႄႇႁဵတ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း မိူဝ်ႈပီ 1991၊ ၸႄႇဢဝ်ပီၼၼ်ႉမႃးသေ ပေႃးႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်မႃး ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမႃးၵူႈပီ။ ပၢင်ပွႆးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ သူၼ်သူမ်ႈတဵတ်ႇ ၽရ သီၼၶရိၼ် လႄႈ ပိုင်ႈၽလၢၼ်ၶျၢႆး၊ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၵၢင်ထုင်ႉ ပုၼ်မႁႃၶျၢတ်ႉ၊ ၵႆႉႁဵတ်းၼႂ်း လိူၼ်လူႇၼႃႇ ထိသီႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵꧣ် ပွႆးၽြႃးသေ မုၼ်ၸဝ်ႈၶဝ် လွတ်ႈႁေႃး ဝႅတ်ႉသၼ်ႇထရ ၸႃႇတၵ တင်းသဵင်ႈ၊ လႆႈဝႃႈပဵၼ် တေႇသၼႃႇ မႁႃႇပတိသၼ်ႇထေႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃးတေႇသၼႃႇ မီးသိပ်းသၢမ်တွၼ်ႈလႄႈ ထႅဝ်ဢၼ်လဵပ်ႈၵေႃႈ မီး သိပ်းသၢမ်ထႅဝ်သေ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸုမ်းၵၢင်လၢႆ ၵူႈလၢႆၸုမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶပ်ႉၶိုင်ယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈႁိမ်းႁွမ်း ပိုင်ႈၽလၢၼ်ၶျၢႆး ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉဢွၼ်ႇတင်းၼမ်ႉသေ ၶဝ်ၸႃႇၵ "ၶဝ်ႈမုၼ်း"၊ ၶဝ်ႈသွႆး တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃး ပၢႆးမွၼ်းယဵၼ်ႇငႄႈၽိင်ႈထုင်း မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈႁဵတ်း ပၢၼ်ႉ "ပၢႆသီသုၶွၼ်" ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွႆးၼူၽႆး (ประเพณีบุญบั้งไฟ) : ပွႆးၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း မွၵ်ႈၼႂ်း လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ ၵူႈပီပီယဝ်ႉ။ ၵူႈၸႄႈတွၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶပ်ႉၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅင်း ထႅဝ်ၵူၼ်း ပွႆးၼူၽႆး ဢၼ်သီၸေးၸေး ဢၼ်ၼႄႁၢင်ႈ ၽိင်ႈထုင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶွင် ၸႄႈမိူင်းရွႆႉဢဵတ်ႇ၊ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ဢၼ်ပဵၼ် ထႅဝ်ၵူၼ်း ဢၼ်မႃးတီႈ ၽၼူမ်ႇၽရၢႆး လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ သုဝၼ်ႇၼၽူမ်း ၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉ ႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈငၢမ်းယဝ်ႉ။

ပွႆးတႆႈတဵၼ်း (ประเพณีแห่เทียนพรรษา): မၼ်းၸတ်းႁဵတ်း တီႈဝၼ်းဢႃသၢၼ်ႁႃပူးၶျႃး ၵႃႈတီး သူၼ်သူမ်ႈတဵတ်ႇ ၽရ သီၼၶရိၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵျွင်းၽြႃးဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ် တဵၼ်း ဢဝ်မွၵ်ႇသေၢင်ႈ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉသေ ထႅဝ်ၵူၼ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵၢတ်ႇ ၶပ်ႉယႆပႆၵႂႃႇၸူးတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈသူၼ်မွၵ်ႇၼၼ်ႉ။ မၼ်းတေၶဝ်ႈပႃး ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ ဢၼ်ဢဝ်တဵၼ်းသေ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈလဝ်ႈမူၼ်ႈ ၽိင်ႈထုင်း။

ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇႁိူဝ်းယၢဝ်း ၶွင် ထမ်ပူၼ်းမိူင်းပူဝ်ႈ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵသဵတ်ႇဝိသၢႆ (งานแข่งขันเรือยาวประเพณี ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย): ပၢင်ပွႆးၼႆႉတႄႉ ၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းဢွၵ်ႇဝႃႇ ဢမ်ၼၼ်ႉ ၵၢင်လိူၼ် ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ ပဵၼ်ၽွင်း ၼမ်ႉမီးၼမ် တီႈၼႂ်း မႄႈၼမ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁိူဝ်းဢၼ်မႃးၶဝ်ႈပႃး ၶႄႉၶဵင်ႇတႄႉ လုၵ်ႉတီႈ ရွႆႉဢဵတ်ႇ လႄႈ ၸႄႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းမႃး ၶဝ်ႈပႃး ၵႃလသိၼ်၊ မႁႃ သႃရၶၢမ်း၊ သီသၵဵတ်ႇ လႄႈ ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၶူဝ်းၶွင်ၵၢၼ်မိုဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၶူဝ်းၶွင်ပိူင်လူင် ႁင်း ၸႄႈမိူင်းသေ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ် ပီႇလူမ်ႇ ဢၼ်ဢဝ် လွတ်ႇမႆႉသေ ႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇ သီႇၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈတၢင်း ၽတုင်ၽႃၼိတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ သိုဝ်ႉ ၽႅၼ်ႇၽႃႈ ၽေး လႄႈ ၽႅၼ်ႇလၢႆႈ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

 • Jutamat ထဝၽိပၢၼ်း ၵိဝ်ႇ 13 (မီးၽၢႆႇလင် ၵျွင်းၽြႃးဝႃလူဝၼ်း)။ ပဵၼ်လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းႁူႉၼမ် တီႈရွႆႉဢဵတ်ႇ။ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းတႄႉ ပဵၼ် ၼၢင်းယိင်းထႆး သွင်ၵေႃႉ ၵၢႆ လႄႈ ပၢႆ သေ ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တၢင်းၵိၼ်ဢီႇသၢၼ် ၶိုၵ်ႇၶႅမ်ႉသေ ၶဝ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈလႆႈယူႇ။
 • 101 Pizza (မီးတီႈၼိူဝ်တၢင်း ဢၼ်ပၼ်လဵပ်ႈၼွင် ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းၵၢင် ရွႆႉဢဵတ်ႇ)။ တၢင်းၵိၼ်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ၊ ပီႇၸႃႇ၊ ပႃႇၵႃႇ။ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၶဝ် ၵေႃႈလီ၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်း၊ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းပဵၼ် ဢွၼ်ႇ လႄႈ ပေႃးလ်။
 • The Pizza Company (ၼေႇဝတ ရွႆႉဢဵတ်ႇ (Tesco Lotus Mall)) - +66 43 516410Daily 10:00- 22:00လႆႈမဵဝ်းပိူင်ႈၵၼ် မွၵ်ႈ 30 ၼႆႉသေ ၸၢင်ႈလိူၵ်ႈလႆႈ ဢၼ်ဢဝ်ၶျိသ်လေႃး လႄႈ ဢၼ်ၵိၼ်ၵပ်း။
 • Swensen's (ယူင်ႉသၢင်ႈၼေဝတ ရွႆႉဢဵတ်ႇ (Tesco Lotus Mall)) - +66 43 516416Daily 10:00-22:00ဢၢႆးသ်ၶရိမ်ႇ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ၊ ဢရသႃႇမၼ်း မီး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်း။

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

 • 1 ႁူင်းႁႅမ်းမႂ်ႇထႆး (โรงแรมไหมไทย) 99 သဵၼ်ႈတၢင်းႁႆႈသူၵ်ႇ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈရွႆႉဢဵတ်ႇ (လုၵ်ႉတီႈၼွင်သေ ယၢၼ် 400 မီႇတႃႇ၊ ၵႂႃႇၼႃႈတၢင်းႁွင်ႇ)။ ပဵၼ်ႁူင်းႁႅမ်း တီႈၶဵၼ်းၵၼ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈၵဵင်ႈသႂ်လီသေ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈၶဝ်ႈၵေႃႈ ၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉ။ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် ပဵၼ် ပူႇၾႅတ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶွင်ႉသွင်ၵေႃႉ 600 ဝၢတ်ႇ၊ ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်။ 600 ဝၢတ်ႇ
 • 2 ႁူင်းႁႅမ်း ဝၼ်းဢူဝ်ႇဝၼ်း (Hotel 101 / โรงแรมวันโอวัน) 319 မူဝ် 16၊ ထမ်ပူၼ်ႈၼီဝႅတ်ႉ၊ ဢမ်ႇၽိူဝ်ထဝတ်ႉပူးရီး (ၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် Hwy 2045 (ရတ်ႉၶျၵၢၼ်တမ်းၼိူၼ်း) လုၵ်ႉတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၸႅင်းသၼိတ်ႇ၊ ႁူင်းႁႅမ်းၼႆႉ မီးၽၢႆႇသၢႆႉမိုဝ်း ဝၢႆးသေ ၶၢမ်ႈတၢင်း 232 ၵႂႃႇယဝ်ႉ ယၢၼ် 550 မီႇတႃႇ (မီးၽၢႆႇၼွၵ်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းတူင်ႇမူၼ်း)) - +66 43 525 461, +66 81 871 8825
 • 3 ႁူင်းႁႅမ်း သူၼ်မွၵ်ႇ ၽႅတ်ႉၶျရတ်ႉ (เพชรรัตน์) 404 ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ၶူၼ်ၶျပႃလယုၵ်း၊ ထမ်ပူၼ်ႈၼႂ်းမိူင်း - +66 43 519 009မီးၸမ်တင်း ၵၢင်ဝဵင်း ရွႆႉဢဵတ်ႇ။ ႁူင်းႁႅမ်းၼႆႉ မီးဝႆႉ ၶွင်ႉ 148 ၶွင်ႉသေ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတဵမ်ႈထူၼ်ႈလီ။ မီးပႃး ၼွင်လုၺ်းၼမ်ႉ၊ တီႈၵိုတ်းရူတ်ႉတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ တီႈႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ၸႂ်ႉလႆႈဝၢႆႇၾၢႆႇ၊ ၵိၼ်ၶဝ်ႈလႆႈၼႂ်းၶွင်ႉ၊ မီးပႃး လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ။ 540–1,740 ဝၢတ်ႇ
 • 4 ႁူင်းႁႅမ်း ရွႆႉဢဵတ်ႇ (ႁူင်းႁႅမ်းၶဝ်ႈ) (โรงแรมร้อยเอ็ด) 6 မူဝ် 11 ရွႆႉဢဵတ်ႇ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃလသိၼ်၊ တမ်ပူၼ်ႈၼႂ်းမိူင်း - +66 43 519 999, +66 83 554 1456မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ ၵၢင်ဝဵင်း ၸမ်ၵၼ်တင်း ႁူင်းႁႅမ်း သူၼ်မွၵ်ႇ ၽႅတ်ႉၶျရတ်ႉ။ ၶွင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ မီးပႃး ထီႇဝီႇၽႅပ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ႉၼမ်ႉ ဢၼ်ပႃး မူၵ်ႇသိတ်းၼမ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈၵၢင်လၢႆႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉပႃးလႆႈ ဝၢႆႇၾၢႆႇၾရီး၊ လႄႈ တီႈၼႂ်းဝၢင်းၼၼ်ႉ မီးပႃးဢွင်ႈတီႈၵိုတ်းရူတ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်။ ၽိူၼ်ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ပိုတ်ႇဝႆႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း။
 • 5 ႁူင်းႁႅမ်းရူမ်းဢိၼ်ႇထၼိၼ်ႇပၢၵ်ႉၶ် (โรงแรมร่มอินทนินปาร์ค) 69 သဵၼ်ႈတင်းရွပ်ႉမိူင်ႈ၊ တမ်ပူၼ်ႈၼႂ်းမိူင်း - +66 43 516 111မီးတီႈ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈၶူင်းဝဵင်း တီႈၵၢင်ဝဵင်း။ ၶဝ်မီးဝႆႉ ၶွင်ႉသီႇမဵဝ်း - လၵ်းၸဵင် 450 ဝၢတ်ႇ၊ သူႇပီးရီးယႃး 550 ဝၢတ်ႇ၊ တီႇလၢၵ်ႉသ် 650 ဝၢတ်ႇ လႄႈ သုတ်ႉ 1,200 ဝၢတ်ႇ၊ ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်။ တီႈၶွင်ႉၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ ၸႂ်ႉလႆႈ ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ၊ သႅၼ်ႈသႂ်လီ မီးပႃး ဢႄးၵွၼ်း။ 450–1,200 baht
 • 6 [ႁဵင်းၵွင်ႉတၢႆ ဢၼ်ၵဝ်ႇ] ႁူင်းႁႅမ်း သၵဵတ်ႇၼၶွၼ်း (โรงแรมซาเกต ซิตี้ เซ็นเตอร์) 68–80 Hai Sok Rd
 • 7 ႁူင်းႁႅမ်း သူၼ်ႇမွၵ်ႇၶဵဝ် ထၼိၼ်းထွၼ်း 429 သဵၼ်ႈတၢင်း ထဝၽိပၢၼ်း - +66 43 518 393
 • ႁူင်းႁႅမ်း သၢႆထိပ်ႉ 95 သဵၼ်ႈတၢင်း သူႇရိယတဵတ်ႇ ပမ်းရုင်း - +66-43-511742Check-out: တဵင်ႈဝၼ်းၽတ်ႉလူမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢွင်ႈသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ပႃး ဢႄးၵွၼ်း၊ ပႃးၶွင်ႉၼမ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်။ Fan 240 ဝၢတ်ႇ၊ ပေႃးပႃးဢႄးၵွၼ်း 320 ဝၢတ်ႇ။

ၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ႁွတ်ႈၽႅဝ် လႄႈ ဢွၵ်ႇတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ရွႆႉဢဵတ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ထဝၽိပၢၼ်း၊ မၢႆၽူင်း +66 43 511939, +66 43 512546။


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ရွႆႉဢဵတ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !