ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉတၢႆၽၢႆႇၼွၵ်ႈဢၼ်ၵဝ်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ႁဵင်းၵွင်ႉတၢႆၽၢႆႇၼွၵ်ႈဢၼ်ၵဝ်ႇ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 3 ႁူဝ်။