ပိူင်ထၢၼ်ႈ:မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တွၼ်ႈတႂ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ > မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တွၼ်ႈတႂ်ႈ

ပွင်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ ၼႃႈလိၼ်ၽႄ ၶွင် မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တွၼ်ႈတႂ်ႈ

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တွၼ်ႈတႂ်ႈ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 7 ႁူဝ်။