Jump to content

Download GPX file for this article
16.439167102.828889Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ (ขอนแก่น) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလူင် လႄႈ ၸႄႈမိူင်း ဢၼ်မီး တီႈၼႂ်း ဢီႇသၢၼ်မိူင်းထႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ လႆႈႁၼ်ၺႃး ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇ တီႈၼႃႈလိၼ်ၼႆႉလႄႈ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ငိူၼ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၸဝ်ႉၸဝ်ႉၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းယူႇသဝ်းမႃး တီႈဢၼ်ႁဝ်းႁူႉဝႃႈ ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉတီႈ မိူင်းဝူင်ႇၶမဵၼ် မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၶဝ် လႆႈမႄႇၶႂၢၵ်ႈၼႃႈလိၼ်မႃးၸူးတီႈၼႆႈ ပဵၼ်မိူဝ်ႈၽွင်း ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 12 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝဵင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတႄႉ လႆႈၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သွင်ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပဵၼ်ၽွင်းပၢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းရႃႇမ ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ် ဝဵင်းၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ၊ ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်သုၼ်ၵၢင်ၵိုၵ်းပဵၼ် လွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶူဝ်းလၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈ ၶျူၼ်လၼၢတ်ႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် လၢႆႈမတ်းမီးၼႆႉ ဢဝ်မိုဝ်းတေႃး ဢူၼ်ႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇယဝ်ႉသေ ၸင်ႇၵွႆႈယွမ်ႉသီယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ထႆးဢႄးဢေးသျႃး လုၵ်ႉဢဝ် ၵုင်းထဵပ်ႈ (DMK) မိၼ်ၸူး ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ (KKC) ၼိုင်ႈဝၼ်း လၢႆလၢႆပွၵ်ႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃး မီးသၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၸိူဝ်း မႃးတီႈ/ၵႂႃႇၸူး ၵဵင်းမႆႇၽတ်းတယႃး (UTP) လႄႈ ၽူးၵဵတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ၼူၵ်ႉဢႄး လႄႈ ထႆးလၢႆးယွၼ်းဢႄး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼိုင်ႈဝၼ်း မီးသၢႆၵၢၼ်မိၼ် လၢႆလၢႆၵမ်း ဢၼ်မိၼ်ၸူႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ (DMK) ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ထႆးသမၢႆးလ်ဢႄးဝေးသ် ၵေႃႉ လုၵ်ႉဢဝ် ၵုင်းထဵပ်ႈ (BKK) မိၼ်ၸူး ၼိုင်ႈဝၼ်း ႁႃႈပွၵ်ႈ၊ ၸၢင်ႈသင်ႇမၢႆဝႆႉ မႂ်တိုတ်းၵႃႈတီႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ထႆးဢႄးဝေးသ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် ၵိင်ႇၽႄ ဢၼ်ပဵၼ် သၢႆတၢင်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းလဵၼ်ႈၸူး ၼွင်ၶၢႆး လႄႈ လၢဝ်းThe State Railway of Thailand (SRT) လဵၼ်ႈ ရူတ်ႉလဵၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်း သၢမ်ပွၵ်ႈ တီႈၼိူဝ် သၢႆတၢင်းၼႆႉ။ ရူတ်ႉလဵၼ်းယၢမ်းဝၼ်း ၼႆႉ ဢွၵ်ႇၵုင်းထဵပ်ႈ ၶၢဝ်း 08:45 သေ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ ၶၢဝ်း 15:30 (ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ 3 ပႃးၽတ်ႉလူမ်း 227 ဝၢၼ်ႇ၊ ထၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉ 2 ပႃး ဢႄးၵွၼ်း 397 ဝၢတ်ႇ)။ ရူတ်ႉလဵၼ်း ယၢမ်းၶမ်ႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇသွင်လမ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း 20:25 (ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ 2 ပႃးဢႄးၵွၼ်း တီႈၼွၼ်း 907/807 ဝၢတ်ႇ တေ ၸၢင်ႈသုင်လိူဝ်/ယွၼ်းလိူဝ်) လႄႈ 21:25 (ဢမ်ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ႈ၊ ပႃးတီႈၼင်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်း)၊ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ ယၢမ်း 04:10 လႄႈ 05:19 ။

တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ

မိူဝ်ႈပီ 2018 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်းလူင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်း တိုၵ်းၶိုၼ်းမႄးၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ ရူတ်ႉလဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းတီႈ တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလဵဝ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇၸၢၼ်း ယၢၼ် 3 km (1.9 mi) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈ လႆႈပႆၸူး ၵၢင်ဝဵင်း မွၵ်ႈ 30 မိၼိတ်ႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ၶီႇ ထႅၵ်ႇၸီႇၵေႃႈလႆႈ။

ၵႂႃႇတင်း ပၢသ်ႉ[မႄးထတ်း]

တေႃႇထိုင် 2017 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 1 ၼၼ်ႉ တီႈၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ မီးဝႆႉ တႃႈရူတ်ႉပၢသ်ႉ သၢမ်ဢၼ်။ ဢၼ်မႂ်ႇသုတ်း၊ တႃႈ 3 ၼႆႉ မီးၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝဵင်း ယၢၼ် ပႅတ်ႇၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ်။ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ဝဵင်းၶဝ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ရူတ်ႉပၢသ်ႉ ၶဝ်ႈထိုင်တီႈၼႂ်း ၵၢင်ဝဵင်းၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ။ ၸုမ်းထႅၵ်ႇသီႇတႄႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းမီးဝႆႉ - ၵႃႈၶၢတ်ႈ တုၵ်ႉတုၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ထႅၵ်ႇၸီႇ တႃႇၵႂႃႇၸူး တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈ တူၵ်းၼမ်လိူဝ်သေ ၵႃႈမႂ်တိုတ်းလူတ်ႉပၢသ်ႉ ၵႂႃႇၸူး ၶွၼ်ႇၵႅၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  • 1 တႃႈရူတ်ႉပၢသ်ႉ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၸႄႈမိူင်း ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ (ပေႃႇၵႅဝ်ႈသေႃႈ 3) တၢင်းပၢႆႇပၢသ်ႉ မိူင်းၶေႇၶေႇ (တီႈၼိူဝ် တၢင်းပၼ်ႇဝဵင်း မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်း ယၢၼ် 8 km (5.0 mi) ။ တုၵ်ႉတုၵ်ႉ ၸၢင်ႈႁွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇတီးၼၼ်ႈလႆႈယူႇ)။ 24/7တႄႇဢဝ် ပီ 2017 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 1 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇ တႃႈလူတ်ႉပၢသ် လႅၼ်ႈတီႈၵႆ။ မီးပႃး မီႇၼီႇဝႅၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၸူးတီႈ ပၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းတီႈၸမ်။ ပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈ ပီ 2014။
  • 2 တႃႈရူတ်ႉပၢသ်ႉ ဢႄးၵွၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ဢမ်မၢတ်ႇ (တီႈၵၢင်ဝဵင်း ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ တၢင်းလတ်းဢၼ်ၸမ်သုတ်းၼႆႉ ပဵၼ် သဵၼ်တၢင်း ၵၢင်မိူင်း)။ တႃႈရူတ်ႉမီႇၼီႇဝႅၼ်ႇ တႃႇဝၢင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢုတွၼ်း။
  • 3 တႃႈရူတ်ႉပၢသ်ႉ သုၼ်ၵၢင်ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ (ပေႃႇၵႅဝ်ႈသေႃႈ 1) 46/16 သဵၼ်ႈတၢင်း ပရၶျႃးသမူဝ်သွၼ် (ၵၢင်ဝဵင်းၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ)။ ဢိုတ်းႁပ်ႉမႃး မိူဝ်ႈ ပီ 2017 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 1 ။

ၵႂႃႇတင်း ၵႃး[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

သၢႆတၢင်း ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ
ၼွင်ၶၢႆးဢုတွၼ်းထႃးၼီး      ၼၶွၼ်းရႃၸသီမႃး
ၼွင်ၶၢႆးဢုတွၼ်းထႃးၼီး      ၽိမၢႆႇသရႃႇပူးရီးၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇၸူး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းလႅမ်း။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။