Download GPX file for this article
15.185100.1247222Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး


ဝဵင်းၶျႆးၼၢတ်ႉ (ชัยนาท) ၼႆႉ ပဵၼ် ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၸႄႈမိူင်း ၶွင် ၸႄႈမိူင်းၶျႆးၼၢတ်ႉ တီႈ ထုင်ႉပွတ်းၵၢင် ၶွင် မိူင်းထႆး ယဝ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ဝဵင်းၶျႆးၼၢတ်ႉ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၼႆႉ ငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်း မၼ်းမီးတီႈၼိူဝ် ၽင်ႇၽၢႆႇၶႂႃႇ ၶွင် မႄႈၼမ်ႉၸဝ်ႈၽယႃး ၵႃႈတီႈ သူပ်း ၶလွင်ၽရႅၵ်ႉသီရႃးၶျႃး ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း သၢႆတၢင်းၼမ်ႉၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈမႃး ဝၢႆးလင်ဝဵင်း ၶွင် ၽၼ်ထုမ်းဝတီႇ (ၸႄႈမိူင်းသုၽၼ်းပူးရီး)၊ ၶျႆးၼတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ် ဢွင်ႈတီတပ်ႉပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသေပိူၼ်ႈ ၶွင် သုၶူဝ်းထႆး ဢၼ်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၽယႃးလိူဝ်ထႆး ၶွင် သုၶူဝ်းထႆး လႆႈတႄႇတင်ႈမႃး ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း 1317-1336 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တူင်ႇဝိူင်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈႁွင်ႉမႃးဝႃႈ မိူင်းၽရႅၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် မိူင်းသၢၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၽွင်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသုၶူဝ်းထႆး ဢဵၼ်ႁႅင်းယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽရႅၵ်ႉၼႆႉ လႆႈပဵၼ် တပ်ႉပႂ်ႉယၢမ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၶွင် ဢယုတ်ႉထယႃး မႃးယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလင်မႃး လႆႈမႃးတႄႇ တူင်ႇဝိူင်းမႂ်ႇ တီႈဢမ်ႇၸမ်ဢမ်ႇၵႆၵၼ်တင်း ၽရႅၵ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၶုၼ်ၽွင်းငမ်းမၼ်းတႄႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈသၢမ်ၽယႃး၊ ဝၢႆးလင်မႃး ဢၼ်ၽွင်းငမ်း ဢယုတ်ႉထယႃး လႄႈ ပဵၼ်မႃး ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ပူဝ်ႇရူမ်ႇ ရတ်ႉၶျတိရတ်ႉ (သွင်) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူင်ႇဝိူင်းမႂ်ႇၼႆႉ လႆႈပဵၼ်မႃး ဝဵင်းလူင်သေ ႁွင်ႉဝႃႈ ၶျႆးၼၢတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ပၢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ရႃႇမ (ႁႃႈ) ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်လွင်ႈယူႇထင်သဝ်း ၶွင် ၸႄႈမိူင်း တီႈ လႅမ်ယၢင်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇၸူး တီႈၽင်ႇၽၢႆႇသၢႆႉ ၶွင် မႄႈၼမ်ႉၸဝ်ႈၽယႃးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၵမ်ႉၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇၸူး ၶျႆးၼၢတ်ႉလႄႈ မိူင်းသၢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ဢဵၼ်ဢႅၼ်းယူမ်ႈယွမ်းမႃးယူႇလွႆးလွႆးယဝ်ႉ။ ၶျႆးၼၢတ်ႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တီႈပၵ်းတပ်ႉ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတေႃႇသူႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈတေႃႇသူႈၵေႃႈ လႆႈဢွင်ႇမၢၼ်မႃးသေ ဝဵင်းၵေႃႈ လႆႈၸိုဝ်ႈမႃးဝႃႈ ၶျႆးၼၢတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးယၢၼ်ၵၼ်တင်း လွင်ႈပိုၼ်းယၢဝ်းမၼ်းသေၼႆ ၶျႆးၼတ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းႁူႉၼမ်ၸွမ်း ၵၢၼ်မေႃမိုဝ်း၊ မေႃၶႅၵ်း၊ ၵၢၼ်တေႃးႁုၵ်ႇ လႄႈ ၶူဝ်းမေႈ ပႅၼ်ႇၵျလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၶျႆးၼၢတ်ႉၼႆႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈမၼ်း မီး 2,470 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ ပၼ်ႇမူးယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ၵႃး[မႄးထတ်း]

ၶျႆးၼၢတ်ႉၼႆႉ တင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ ယၢၼ်ၵၼ် 194 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵႂႃႇၸူးတီႈၼၼ်ႈၼႆႉ တေလႆႈၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် Hwy 1 သေ ပေႃးထိုင်တီႈ ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ 50 ၼႆ လႅၵ်ႈလၢႆႈသဵၼ်ႈၸၢင်းၸူး သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် Hwy 32 ဢၼ်လတ်းၵႂႃႇ ဢၢင်ႇတွင်း လႄႈ သိင်ပူးရီး။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ပေႃးထိုင်တီႈ ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ 183 ၼႆ ငိုၼ်းငွၵ်းၽၢႆႇသၢႆႉသေ ၶိုၼ်ႈၸူးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် Hwy 1 လႄႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ 10 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ။

ၵႂႃႇတင်း ပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီႈ တႃႈလူတ်ႉပၢတ်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇ (မူဝ်ၶျိတ်ႉ 2) ဢၼ်မီးတီႈ ၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်း ၵမ်ႉၽႅင်ၽႅတ်း တီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈသေၵေႃႈ ၶီႇလူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ဢႄးၵွၼ်း (05:30-17:30) ၵႂႃႇၸူး ၶျႆးၼၢတ်ႉလႆႈယူႇ။ တႃႇၽႅဝ် တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းတေႁိုင်ယူႇ 2.5 မူင်း။ တွၼ်ႈတႃႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇထႅင်ႈတႄႉ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး ႁူင်းၵၢၼ်ထူဝ်း ၶျႆးၼၢတ်ႉ (လုမ်းၵဵင်းမႂ်ႇ - ၽူင်း +66 2 9363608 လႄႈ လုမ်းၶျႆးၼၢတ်ႉ ၽူင်း +66 56 412264) ဢမ်ႇၼၼ် ႁူင်းၵၢၼ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ၊ ၽူင်း +66 2 5765599, +66 2 9362852-66, ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇဢႅဝ်တူၺ်း။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

သၢႆတၢင်း ၶျႆးၼၢတ်ႉ
ၵဵင်းႁၢႆးၼၶွၼ်းသဝၼ်      လူပ်ႉပူးရီးၵုင်းထဵပ်ႈ


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၶျႆးၼၢတ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !