ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လုမ်ႈၼမ်ႉၸဝ်ႈၽယႃး

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ပွင်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ ၼႃႈလိၼ်ၽႄ ၶွင် လုမ်ႈၼမ်ႉၸဝ်ႈၽယႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "လုမ်ႈၼမ်ႉၸဝ်ႈၽယႃး"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 5 ႁူဝ်။