Download GPX file for this article
15.805556102.031111Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၶျႆးယၽုမ်း (ชัยภูมิ) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵငၵ်း တီႈ ဢီႇသၢၼ်မိူင်းထႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ၶျႆးယၽုမ်း ၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈဢၼ် လွင်ႈယဵၼ်ႇငႄႈတင်းၼမ်ႇ ဢၼ်တႄႇဢဝ် ပၢၼ် ထဝႃႇရဝႃႇတီႇ လႄႈ ၶမဵမ်ႇ တေႃႇထိုင် ပၢၼ် လၢဝ်း လႄႈ လၼ်ၶျၢင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈဢွင်ႈတီႈၵမ်ႉၼမ် တီႈၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈႁၼ် ၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇမွၼ်တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ဝၢႆးလင််မႃး ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်မႃးၼင်ႇ ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ် ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃးၶမ်းၼရၢႆး ၽူႈယိုင်ႈယႂ်ႇ ပၢၼ် ဢယုတ်းထယႃး ဢုပ်ႉပိူင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ဝဵင်းၵေႃႈ လႆႈဝတ်ႈဝၢႆး ထိုင်ပၢၼ် ရတ်ႉထၼႃးၵူဝ်သိၼ် မႃး မီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လၢဝ်းၶဝ် မႃးဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းလၢဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶၢႆႉမႃးယူႇ တီႈၼႆႈၼႆႉလႄႈ ဝဵင်းၼႆႉ လႆႈၶ်ိုၼ်းႁိူင်းမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶွင် ၶျႆးယၽုမ်း မႃးယဝ်ႉ။

ပၼ်ႁႃပိူင်လူင် တွၼ်ႈတႃႇ ထူဝ်းရိတ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပၢႆတၢင်း တွၼ်ႈတႃႇ ထူဝ်းရိတ်ႉ။ ၽွၼ်းမၼ်းတႄႉ ၵူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢေႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းပဵၼ် မႄးၼူး တီႈ ႁူင်းႁႅမ်း / တၢင်းတၢင်းၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ဝဵင်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်လီႁၵ်ႉသေ ၵူၼ်းတီႈၼၼ်ႈၵေႃႈ မေႃမိုတ်ႈမေႃၵိုဝ်းယူႇတႄႉတႄႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈ လတ်းၶၢမ်ႈ သၢႆတၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈယူႇ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ၵႃး[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် Hwy1 (သဵၼ်ႈတၢင်း ၽႁူၼ်ယူဝ်းထိၼ်း) ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၵႂႃႇ သရႃႇပူးရီး။ ပေႃးထိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈ သီၶိဝ်းၼႆ ငွၵ်ႈၽၢႆႇသၢႆႉသေ ၶိုၼ်ၸူးၼိူဝ် သဵꧣ်ႈတၢင်းလူင် Hwy 201၊ လတ်းၶၢမ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ တၢၼ်ႇၶုၼ်ထူတ်း လႄႈ ၵျတူးရတ်ႉ သေ ၶဝ်ႈၸူး ၶျႆးယၽုမ်း၊ တၢင်းၵႆမၼ်းၼႆႉ တင်းသဵင်ႈ တေမီး 330 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈတႄႉ လုၵ်ႉဢဝ် ၵုင်းထဵပ်ႈသေ ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၽႁူၼ်ယူဝ်းထိၼ်း၊ လတ်းၶၢမ်ႈ သရႃႇပူးရီး။ ပေႃးထိုင်တီႈ တၢင်းၽေ ၽူးၶႄႈ ၼႆ ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် Hwy 21 ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ၶျႆးပႃတၢၼ် ၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၸွမ်း သဵꧣ်ႈတၢင်းလူင် Hwy 205 သေ လတ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ထဵပ်းသႃႇထိတ်ႉ လႄႈ ၵျတူးရတ်ႉ သေ ၶဝ်ႈၸူး ၸႄႈမိူင်းၶျႆးယၽုမ်း။

ၵႂႃႇတင်း ပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်လုၵ်ႉ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ၶျႆးယၽုမ်း ၼႆႉ မီးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။ မၼ်းတေႁိုင်မွၵ်ႈ 5 ½ မူင်းၼႆႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇထႅင်ႈတႄႉ ၵပ်းသိုပ်ႇ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ႉ ၵုင်းထဵပ်ႈ (မူဝ်ၶျိတ်ႉ 2) ၽူင်း +66 2 9362852-66၊ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၶျႆးယၽုမ်း ၽူင်း +66 44 811493၊ ႁူင်းၵၢၼ် ဢႄးၶျႆးယၽုမ်း ၽူင်း - +66 44 811556၊ ႁူင်းၵၢၼ် ဢႄးၼၶွၼ်းၶျႆး ၽူင်း- +66 44 811739၊ ႁူင်းၵၢၼ် ၶျႆးယၽုမ်း ၶျူင်ၶျရိူၼ်း မၢႆၽူင်း +66 44 811780 ဢမ်ႇၼၼ် ၾႅၵ်ႉ +66 44 811760၊ ႁူင်းၵၢၼ် ထူဝ်းၶျႆးယၽုမ်း ၽူင်း +66 44 816012 ဢမ်ႇၼၼ် BKS

လုၵ်ႉတီႈ ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ သေၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶီႇလႆႈ ပၢတ်ႉသ်၊ တီႈတၢင်းၵႆ မွၵ်ႈ 150 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ၊ ပႃးဢႄးၵွၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽတ်ႉလူမ်း/ပိုတ်ႇၽၵ်းတူ။ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႉ သၢင်ႇထုၵ်ႇထူၼ်ႈသေတႃႉ တီႈၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ၵိုတ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ၵုင်းထဵပ်ႈ (တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ႁေႃလမ်ႉၽူင်း) သေ မီးရူတ်ႉလဵၼ်း ၽႂ်း လႄႈ ဢိၵ်ႇသ်ပရႅတ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉ ၵုင်းထဵပ်ႈၵႂႃႇၸူး ၼွင်ၶၢႆး ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၵူႈဝၼ်းသေ လူင်းတီႈ တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ပေႃယႂ်ႇ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ် ၸၢင်ႈသိုပ်ႇၶီႇရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 51 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇသေ ၵႂႃႇၸူးလႆႈ ၶျႆးယၽုမ်း။ တွၼ်ႈတႃႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇထႅင်ႈ တႄႉ ၵပ်းသိုပ်ႇ တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၶွင် မိူင်းထႆး[ႁဵင်းၵွင်ႉတၢႆ] ၊ ဢွင်ႈၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မၢႆၽူင်း 1690, +66 2 2204444, +66 2 2204334, +66 2 6218701။

ၸွၼ်ႇႁိမ်းႁွမ်း[မႄးထတ်း]

တီႈၼႂ်းဝဵင်း လႄႈ တီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၼႆႉ မီးတုၵ်ႉတုၵ်ႉဝႆႉယူႇ။ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႉၵေႃႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇယူႇ (မိူဝ်ႈပႆႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ်မၼ်းတႄႉ ထၢမ်တူၺ်းၵႃႈၶၼ်မၼ်းဢွၼ်တၢင်းလႄႈ)။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

 • သူၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ သၢႆးထွင်း (မီးၽၢႆႇတူၵ်း ဝဵင်းၶျႆးယၽုမ်း ယၢၼ် မွၵ်ႈ 70 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ၊ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼွင်ပေႃလဝီႇ၊ ထဵပ်းသႃႇထိတ်ႉ၊ ၽၵ်းတိ ၶျုမ်းၽွၼ်း လႄႈ ၼွင်ပေႃတႅၼ်ႈ)။ တၢင်းၵႂၢင်ႈ သူၼ်ၼႆႉ မီး 319 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇပၼ်ႇမူၼ်း။ သူၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း တူင်ႇၽင်ႇႁိူၺ်း လႄႈ တီႈသုင်သုတ်း ၶွင် သူၼ်ၼႆႉတႄႉ မီးတီႈ ၶဝ်ႈၽင်ႇႁိူၺ်း တၢင်းသုင် 1008 မီႇတႃႇ။
 • ၽႃႁုမ်းႁုတ်ႈ (ผาหุมหุด’): ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈၵႆႉထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈၼႂ်း သူၼ်ႇ၊ မီးဝႆႉ ၽင်ႇႁိုၵ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈမုင်ႈတူၺ်းလႆႈ ႁိမ်းႁွမ်း။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ တေႃႇ ဢေႃးၵၢတ်ႉ ၵူႈပီပီ ၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ် ပႃႇမွၵ်ႇ ပေႃသဝၼ် ၼႆႉ ႁူမ်ႇဝႆႉတီႈ သၼ်လွႆ ၶွင် ၶဝ်ႈၽင်ႇႁိူၺ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းပဵၼ်တီႈ မွၵ်ႇ ထူးလိပ်ႉသယၢမ် ၵီႈလွၼ်ႉပေႃးတဵမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပႃႇမွၵ်ႇ ထူးလိပ်ႉသယၢမ် ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ တီႈႁိမ်း သူၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပႃႇႁိၼ်ငၢမ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ၼမ်ႉတူၵ်းသၢႆးထွင်း (น้ำตกไทรทอง): ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ သၢႆးထွင်း ၼႆႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈ မီး 80 မီႇတႃႇ လႄႈ တၢင်ႈသုင် မီး 5 မီႇတႃႇသေ၊ ပေႃးၶၢဝ်းၽူၼ်တႄႉ ၼမ်ႉမၼ်းလႆတူၵ်းၸိၵ်းလွႆယဝ်ႉ။ ၼွင်လူင် ဢၼ်မီးတီး ၽၢႆႇၼိူဝ် ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇၼၼ်ႉ မီးဢွင်ႈတီႈ လုၺ်းၼမ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၽၢႆႇၼႃႈ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်း ၶူင်ႈလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ပဵꧣ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းလုၺ်းၼမ်ႉသေ ႁွင်ႉဝႃႈ ဝင်ႇသၢႆး ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး တီႈ ၽၢႆႇၼိူဝ် ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၼမ်ႉလိုၵ်ႉ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဝင်ႇငိူၵ်ႈ ဢၼ်မီး ၼမ်ႉလႆလတ်းၶၢမ်ႈ မၢၵ်ႇႁိၼ်ၽႃသုင်သေ ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ၼမ်ႉတူၵ်းသၢႆထွင်းသေ တၢင်းၵႆမၼ်း တေမီး 150 မီႇတႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ၼမ်ႉတူၵ်းၶျုၼ်ၶျူမ်ႈ (น้ำตกชวนชม): ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ ၶျုၼ်ၶျူမ်ႈ ၼႆႉ မီးၽၢႆႇၼိူဝ် ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇသၢႆးထွင်း ယၢၼ် 2 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ၊ မၼ်းတိူဝ်းယႂ်ႇလိူဝ်သေ တၢင်းၵႂၢင်ႈမၼ်းမီး 80 မီႇတႃႇ လႄႈ တၢင်းသုင်မၼ်းမီး 20 မီႇတႃႇ။[1] ၼမ်ႉတူၵ်းတၢင်ႇၼႆႉ မီးပဵၼ်ၸွမ်းၼင်ႇသၢႆတၢင်းသၽႃႇဝ တႃႇ သွင်ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ တီႈ ၽၢႆႇၼိူဝ် ၼမ်ႉတူၵ်းသၢႆးထွင်း။
 • ထုင်း​ပေႃသဝၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ပႃႇမွၵ်ႇ ၵရၶဵဝ် (ทุ่งบัวสวรรค์ หรือทุ่งดอกกระเจียว): တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ သုတ်း တေႃႇ ၵၢင်လိူၼ် ဢေႃးၵၢတ်ႉ ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် မွၵ်ႇ ၵရၶဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တူၼ်ႈမိၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵီႈလွၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႈၼႂ်း ပႃႇၼႆႉသေ သီမၼ်းတႄႉ ပဵၼ် သီၶွင် ဢိၵ်ႇတင်း သီၽိူၵ်ႇယဝ်ႉ။
 • ၽႃၽေႃးမိူင်း (ผาพ่อเมือง) ၽင်ႇႁိုၵ်း ဢၼ်မီးၸွမ်း ၶၢင်ႈၽၢႆႇဢွၵ်ႇ လွႆၽင်ႇႁူၺ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၸူး ပႃႇမွၵ်ႇ ပေႃႇသဝၢၼ်၊ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆမၼ်းတႄႉ တေမီးမွၵ်ႈ သၢမ်ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ လႄႈ ၼႃႈသုင်ပၢင်ႇလၢႆၼႆႉ မီိး 700-908 မီႇတႃႇ။
 • တီႈမုင်ႈတူၺ်း ၽႃႁမ်ႁူတ်း (จุดชมทิวทัศน์ผาหำหด) မီးတီႈၸိၵ်း သၼ်လွႆၽင်ႇႁူၺ်ႈ၊ တီႈတၢင်းသုင်ၼႃႈပၢင်ႇလၢႆႇ 864 မီႇတႃႇ။ မၼ်းၵတ်းယဵၼ်ဝႆႉ တင်းပီယဝ်ႉ။
 • ထမ်ႈၵႅဝ်ႈ (ถ้ำแก้ว): ထမ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈငၢႆးမိူင် ႁွင်ႈထူင်၊ မီးဝႆႉ တီႈလိုၵ်ႉ ၽၢႆႇၼႂ်းလွႆ သေ ၵတ်းယဵၼ် မိုၵ်းယမ်းဝႆႉ တင်းပီယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ ႁူးၶဝ်ႈမၼ်းသေ မီးသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး တီႈတႅမ်ႇသုတ်း တီႈဢၼ်မီး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • တီႈမုင်ႈတူၺ်း ၶဝ်ၽင်ႇႁူၺ်ႈ (จุดชมทิวทัศน์เขาพังเหย): ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၶဝ်။ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉလၢၼ်ႉလၢႆမဵဝ်း ၸိူဝ်းၶၢႆ ၶူဝ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ။ လွင်ႈမုင်ႈတူၺ်းတၢင်းယၢဝ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၼႆႈသေ မုင်ႈႁၼ်လႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ၼႅၼ်ႈသၢၵ်ႈၸႂ်တႄႉ။
 • ပွႆးၸဝ်ႈပေႃႈၽရယႃးလႄႈ (งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล) ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း တႄႇဢဝ် 12-20 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၵူႈပီပီ၊ ႁဵတ်းတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ႁူင်းႁေႃဝဵင်းလူင် ၶျႆးယၽုမ်း လႄႈ တီးတၢင်းၽႄႈ တီႈမၢႆတွင်း ၸဝ်ႈၽရယႃးလႄႈ။
 • ပၢင်ပွႆးၵၼ်တေႃး ၸဝ်ႈပေႃႈၽရယႃးလႄႈ (งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแล) ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁေႃၼွင်ပလႃႇထဝ်ႈ တီႈ ဝၼ်းၸၼ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶွင် လိူၼ်မေႇ ၵူႈပီပီ (ႁဵတ်းတႃႇ 3 ဝၼ်း 3 ၶိုၼ်း)။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် မႃး ၵၼ်ႇတေႃး ၽီ ၸဝ်ႈပေႃႈၽရယႃးလႄႈ သေ ဢဝ်တၢင်းၵႃႈ ၽိင်ႈငႄႈ လဝ်ႈမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ် တီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ႁေႃၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းမီးပႃး ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ တၢင်းၵိၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ၊ တၢင်းလဵၼ်ႈၽိင်ႈငႄႈ လႄႈ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ "ပႆသီႇ" ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
 • ပွႆးတႆႈတဵၼ်း (งานแห่เทียนพรรษา) ၼႆႉ ပဵၼ် ပဵၼ်း ဢၼ် လုမ်းဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ၶျႆးယၽုမ်း ၵေႃႉ ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဝၼ်းလိူၼ်မူၼ်း ထူၼ်ႈပႅတ်ႇ တီႈ လိူၼ်လူႇၼႃႇ (တေတူၵ်းမွၵ်ႈ ၵျူႇလၢႆႇ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မီးပႃး ပၢင်ပွႆးၶႄႉၶဵင်ႇ တဵၼ်း။ ပွႆးဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၶႂ်ႈငၢႆးမိူၼ်ၵၼ်တင်း ပွႆးလဵပ်ႈတဵၼ်း ၶွင် ဢုပူၼ်းရၢတ်ႉၶျ်ထႃးၼီး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ၽိင်ႈထုင်း တၢင်းၵႃႈၽီၾႃႉ (ประเพณีรำผีฟ้า) ၼႆႉ ပဵၼ်ပွႆး ၵၼ်တေႃး ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်လီၵူဝ် လႄႈ "ၽြႃးၸဝ်ႈဢူင်ႇတိုဝ်" ဢၼ်ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ်သၢႆးသေ ၶႅၵ်းႁဵတ်း ႁၢင်ႈၽြႃးပုတ်ႉထ ဢၼ်မီးတၢင်ႈသုင် 2 မီႇတႃႇ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် သွၼ်ႇႁၼ်ဝႃႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၼႆႉ မၼ်းထွတ်ႈမၼ်းမျၢတ်ႇၼႃႇ။ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတီႈ တၢင်းၵႃႈၼႆႉ။ ပွႆးဢၼ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈပီ ၸတ်းႁဵတ်ႈသွင်ပွၵ်ႈ တီႈ ဝၼ်းထိ 13 လႄႈ 15 ၽွင်းပဵၼ် လိူၼ်မႂ်ႇ ထူၼ်ႈႁႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်လုၼ်ႇၼႃႇ (ပဵၼ်ၼႂ်း လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ) လႄႈ ဝၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၽွင်းလိူၼ်လွင်ႈ ထူၼ်ႈသၢမ် ၼၼ်ႉတႄႉ ႁဵတ်းတီႈ ထုင်ႉ ၶဝ်ၽူးၽရ၊ ပၢၼ်းၼႃးၵႆႇၸဝ်ႈ လႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၽႄ ၼႃႈသဵဝ်ႈ တီႈၼႂ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၶူဝ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၶျႆးယၽုမ်းၼႆႉ ပဵၼ် ၽႅၼ်ႇမတ်ႉမီ၊ ၽႅၼ်ႇၵုၺ်၊ ၶိူဝ်းၶိတ်ႉ၊ မွၼ်ႁူဝ်သၢမ်ၸဵင်ႇ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်တေႃးသၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၼင်ႇ မမ်၊ သူမ်ႈဝႂႃ၊ ၶဝ်ႈမုၼ်းပႃ လႄႈ သႆႈယဵတ်ႈ ဢီႇသၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ တီႈၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းၼႆႉယူႇ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

 • ပႃး မၢႆ 1 (Number 1 Bar) (မီးတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈၸူး ၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ၊ မီးတီႈၼႂ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ထႅတ်ႇသၵူဝ်ႇ လူတ်းတတ်း။)။ ပိုတ်ႇမႃး မိူဝ်ႈ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2015၊ တီႈ ၶျႆးယၽုမ်း ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၾရၢင်ႇဢၼ်လဵဝ်။ မၼ်းတေလႆႈ ပီႇၸႃႇ၊ ၽၵ်းလႅင် ဢေႃႉသထရေးရီးယႃး၊ ၸပႃႇၵေႇတီႇ၊ ဢႃႇလူးတမ် လႄႈ သွတ်ႉ ဢၼ်ၶႅမ်ႉ၊ ၵႃႇၾီႇဢၢႆးရိတ်ႉ လႄႈ ပီႇယႃႇ။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

 • ႁူင်းႁႅမ်း လၢတ်ႉၼီမိတ်ႉ (โรงแรมเลิศนิมิตร) (လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ပႆဢွၵ်ႇၸူး တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်၊ တူၺ်းၵႂႃႇၽၢႆႇသၢႆႉ သေ ၶၢမ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၼႆ တေမီး ႁူင်းရႅမ်း။ မၼ်းဢမ်ႇမီးပၢႆႉ ဢၼ်ထၢင်ႇႁၢင်ႈသေတႃႉ မၼ်းၵေႃႈ မိူၼ်ႁူင်းရႅမ်း ဝႆႉယူႇ။) - +66 44 811522-3 - ၼႂ်းၵႃႈၶၼ်မၼ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ် ၵၢင်ၼႂ် လႄႈ ၶဝ်ႈၶမ်ႈ။ တင်းသွင်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈသေ တၢင်းလိူၵ်ႈတင်းၼမ် တႃႇသင်ႇႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်။ ပီႇယႃႇၼိုင်ႈတဝ်ႈ ဢၼ်ၵိၼ်ၵိုၵ်းၶဝ်ႈၶမ်ႈၼႆႉ လႆႈပၼ် 90 ပၢတ်ႉ။ တီႈႁူင်းရႅမ်းၼႆႉ မီး ဢႄးၵွၼ်း လႄႈ ၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼမ်ႉမႆႈ တႃႇဢၢပ်ႇ။ ဝၢႆႇၾၢႆႇၵေႃႈ ၸႂ်ႉလႆႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီး ၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ။ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ ႁူင်းရႅမ်း ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ တီႈၽၢႆႇၶႂႃမိုဝ်း တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၵၾေး ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉယူႇ။ 600+ baht
 • 1 Pocket Park Chaiyaphum Minitel Apartment ယေးငိုၼ်း သွႆႈၵဵတ်ႇၼႃႈၶိၼ်း၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ႁရိူဝ်ႈထႆး - +66 89 5190179 - ႁွင်ႈလုၵ်း တႃႇၶၢတ်ႈ လႄႈ ၶဝ်ႈပႃး ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ဢိၵ်ႇတင်း သူၼ်ဢၼ်ၵတ်းယဵၼ် တီႈ ၵၢင်ဝဵင်း ၶျႆးယၽုမ်း။

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၶျႆးယၽုမ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !
 1. DNP-EBook