Download GPX file for this article
16.434167103.509167Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး


ၵႃလသိၼ် (กาฬสินธุ์) ၼႆႉ ပဵၼ် ဝဵင်း ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ၼႃႈလိၼ် ဢီႇသၢၼ် ၶွင် မိူင်းထႆး၊ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း မီး ~34,000 (2015)။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ၸွမ်းၼင်ႇ လၵ်းထၢၼ်ပိုၼ်းၸိၼႄဝႃႈတႄႉ ဝဵင်းလႆႈ လႆႈတႄႇၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1093 ပၢၼ် ရတ်ထၼၵူဝ်သိၼ် ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ထဝ်းသူမ်ၽမိတ်း လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းမၼ်း လႆႈ လုၵ်ႉတီႈ ၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉၶွင် ၽၢႆႇသၢႆႉသေၵေႃႈ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးသေ မႃးတႄႇတင်ႈယူႇသဝ်း တီႈ ၽင်ႇၼမ်ႉမႄႈပဝ်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ "ပၢၼ်းၵႅင်းသၢမ်ရူင်ႇ" ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ မၼ်းသၢၵ်ႈ ၶွင်တွၼ်ႈထိုင်ၸူး ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ရႃႇမ ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈယိုင်ႈယႂ်ႇ ၵေႃႉဢၼ် ယုၵ်ႉဢဝ် ပၢၼ်းၵႅင်းသၢမ်ရူင် ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ဝဵင်းသေ ၶိုၼ်းပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ "ၵႃလသိၼ်" ဢမ်ႇၼၼ် "မိူင်းၼမ်ႉလမ်" ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းလမ်ႇလွင်ႈ ဝၢႆးလင်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လႆႈပၼ်တႃၶုၼ် ထဝ်းသူမ်ၽမိတ်း ၼင်ႇ "ၽယႃး ၶျႆးသုၼ်ထွၼ်း" ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်မႃး ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶွင် ၵႃလသိၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

တၢင်းၽႄ ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ၵႃလသိၼ်

တင်း ၵႃး[မႄးထတ်း]

ၵႃလသိၼ်ၼႆႉ တင်း ၵုင်းထဵပ်ႈသေ ၵႆယၢၼ်ၵၼ် 519 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇၸွမ်းသၢႆတၢင်း ၵုင်းထဵပ်ႈ-သရႃႇပူးရီး-ၶူဝ်ရတ်း (Hwy-2) တေႃႇထိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃးႁွတ်ႈထိုင် ပၢၼ်းၽႆး တီႈ ၸႄႈမိူင်းၶွၼ်ႇၵႅၼ်ႇ။ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း Hwy 23 လႄႈ Wwy 213 လႄႈ Hwy 209 (မႁႃႇသႃရၶမ်းၵႃလသိၼ်)။

တင်း ပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

ႁူင်းၵၢၼ် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ။ မီးရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢႄးၵွၼ်း လႄႈ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ယူဝ်းယူဝ်း ဢၼ်လႅၼ်ႈၵူႈဝၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ၵႃသလိၼ်။ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်း ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ၸၢင်ႈဢဝ်လႆႈတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (မူဝ်ၶျိတ်ႉ 2)၊ ၽူင်း +66 2 9362841-48, +66 2 9362852-66။

မီႇၼီႇဝႅၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းဝဵင်း တီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈပၼ် 80 ပၢတ်ႉသေ တၢင်းႁိုင် 1 ၸူဝ်ႈမူင်း။

တင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၸၢင်ႈၶီႇရူတ်ႉလဵၼ်း လုၵ်ႉဢဝ် ၵုင်းထဵပ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းလုၵ်ႉတီႈ ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ ၶီႇရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵႂႃႇၸူး ၵႃလသိၼ်၊ ဢၼ်မီး တၢင်းၵႆ 75 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ။ ရူတ်ႉလဵၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၶွင် မိူင်းထႆး[ႁဵင်းၵွင်ႉတၢႆ] မီးဝႆႉ ရူတ်ႉလဵၼ်းလႅၼ်ႈၽႂ်း၊ ရူတ်ႉလဵၼ်း ဢဵၵ်ႇသ်ပရႅတ်ႉ လႄႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ရူတ်ႉလဵၼ်း ပႃးဢႄးၵွၼ်း ဢၼ်လႅၼ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းပွတ်း။ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတၢင်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းတႄႉ ႁွင်ႉ SRT တီႈ မၢႆၽူင်း 1690 ဢမ်ႇၼၼ် +66 2 2204334, +66 2 2204444၊ တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း ၶွၼ်ၵႅၼ်ႇ ၽူင်း +66 43 221112 ၼၼ်ႉလႄႈ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ၵႃလသိၼ်

ၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် ၸၢင်ႈၶီႇတုၵ်ႉတုၵ်ႉသေၵေႃႈ ၸွၼ်ႁိမ်းႁွမ်း ၵႃလသိၼ် လႆႈယူႇ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

 • 1 တီႈမၢႆတွင်း ၽယႃးၶျႆးသုၼ်ထွၼ်း (ၸဝ်ႈသူမ်ၽမိတ်း) (อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร)။ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ဢၼ်ယႂ်ႇထၢၼ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ် တွင်းသေ လေႃႇႁဵတ်းဝႆႉ ၼင်ႇ ႁၢင်ၽၢင်သုၵ်းဝႆႉသေ တီႈၼႂ်း မိုဝ်းၶွၼ်ၶႂႃၼၼ်ႉ ယိပ်းဝႆႉ ငွႆးၼမ်ႉၼဵင်ႈသေ ၽၢႆးၶွၼ်သၢႆႉသမ်ႉ ယိပ်းဝႆႉ လႅဝ်းယဝ်ႉ။
 • 2 ဝတ်ႉၵလၢင်ႈ (วัดกลาง)။ တီႈၽၢႆႇၼႂ်း ဝၢင်းၵျွင်းၽြႃးၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ယူင်ႉသၢင်ႈဢူးပူဝ်သူတ်ႇ ဢၼ်မႄႇၶႂၢၵ်ႈဝႆႉ ၶွင် ယူင်ႉသၢင်ႈၵဝ်ႇ။ တီႈၼႂ်းသုမ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် သႃလႃး (ၸရွပ်ႈ) တီႈႁိမ်း ဢူးပူဝ်သူတ်ႇ ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထ သီလမ် ဢၼ်ဢဝ် တွင်းသေ ႁဵတ်းဝႆႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၽူၼ်ဢေႇၼႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ပၢင်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးၼၼ်ႉသေ လဵပ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈၽူၼ်မႃးၼႆယဝ်ႉ။
 • 3 ဝတ်ႉသီပုၼ်းရိူင်း (วัดศรีบุญเรือง) (ဝတ်ႉၼိူဝ် (วัดเหนือ))။ တီႈဝတ်ႉၼႆႉ လႆႈသိမ်းဝႆႉ ၶႅပ်းႁိၼ်လိၵ်ႈလႅၼ်လိၼ်တင်းၼမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဝ်ႇ ၾႃႉတႅတ်ႉသူင်ယၢင် ၶႅၵ်းႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လၵ်းသဝ်ႁိၼ်လႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႃးၼႂ်း ဢၼ်ႁၢင်ႈလီသေပိူၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ပၢႆးမွၼ်း တႂႃႇရဝတီႇ ( ဢဝ်တၢင်း ႁၢင်ႈၼၢင်းၽီ ဢၼ်မိၼ်ဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ပရႃႇသတ်ႉ ဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႇသွင်ၸၼ်ႉ ဢၼ်ပႃး ႁၢင်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်း၊ ၼၢင်းႁေႃၶမ်း လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉတီႈ တိၼ်မၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 4 ႁွင်ႈၼႄ ၵႃလသိၼ် (พิพิธภัณฑ์ของดีจังหวัดกาฬสินธุ์) - +66438158058:40 ပၸ - 4:00 ပလ (ဝၼ်းဢင်းၵၢၼ်း ဢိုတ်း)ႁွင်ႈၼႄၼႆႉ ၶျႆႇရတ်ႉ မပရႃႇၼိတ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႈ ၸႄႈမိူင်းၵႃလသိၼ် ၵေႃႉတႄႇတင်ႈမႃးသေ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ တႃႉၸုတုမ် ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လီ ၸိူဝ်းမီးတႂ်ႈ ၵႃလသိၼ် ၼႆယဝ်ႉ။
 • 5 ပုတ်ႉထသထၢၼ် ၽူးပေႃႈ (พุทธสถานภูปอ)။ ဢွင်ႈတီႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈ ဢၼ်မီး ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၽြႃးၵိင်း ၵဝ်ႇမွၼ်ႇ သွင်သူ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင် ၶၢဝ်းတႂႃႇရဝတီႇ ဢၼ်လႆႈၶႅၵ်းဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ၽင်ႇႁိုၵ်းႁိၼ်။ ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၵႃလသိၼ် လႄႈ ၸႄႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၼပ်ႉယမ်ဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ပၢၼ်း ပေႃႈၶရူပလိုင်း ၶျၢႆရတ်ႉသမီ (บ้านพ่อครูเปลื้อง ฉายรัศมี) - +6643820366မိူဝ်ႈပီ 1986 ၼၼ်ႉ ၶူး ပလိုင်း ၶျၢႆရတ်ႉသမီ လႆႈထုၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ် မေႃၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီးၼႂ်း တူင်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ။ မၼ်းလႆႈ ၵေႃႇသၢင်ႈ သုမ်ႉၸဝ်ႈၼႃး တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉပဵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၽဵင်းၽိင်ႈငႄႈ။ တီႈသုမ်ႉၼႆႉ ၼႄပႃး ၶိူင်ႈတွႆႈတိုင်ႈ ၽိင်ႈငႄႈ ၼင်ႇ "ၽိၼ်း"၊ "ၶႅၼ်ႇ" (ပီႇတိုင်ႈ)၊ "တြေႃး" လႄႈ "ပူင်ႇလၢင်ႈ" (ၶိူင်ႈတွႆႈတိုင်ႈ သတၢႆႇ ဢီႇသၢၼ်)။
 • 6 မိူင်းၾႃႉတႅတ်ႇသူင်ယၢင် (เมืองฟ้าแดดสงยาง)။ ပဵၼ်ဝဵင်းၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်ဢဝ်တႅၼ်ႈ ဢၼ်မီးတၢင်းယၢဝ်း ႁႃႈၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉ။ လၵ်းထၢၼ်လွင်ႈယူႇသဝ်းၵူၼ်း ၼႄဝႃႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်း လႄႈ ႁိမ်းႁွမ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ မီးဢၼ်လုလႅဝ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵိူဝ်းယမ်၊ မိူၼ်ၼင်ႇ လၵ်းသဝ်ႁိၼ်ၶႅၼ်ႈလႅၼ်လိၼ် လၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်မီးႁၢင်ႈၶႅၵ်းဝႆႉ။
 • 7 ဝတ်ႉၽူဝ်ႈၶျႆးသေမႃရၢမ် (วัดโพธิ์ชัยเสมาราม) (ဝတ်ႉပၢၼ်းၵွမ်း (วัดบ้านก้อม)) - +66860400159ဝဵင်းၵဵဝ်းၽြႃးဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇ ဢၼ်ၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉ လၵ်းသဝ်ႁိၼ်ၶႅၼ်ႈလိၼ် ဢၼ်သႅၼ်းယႂ်ႇ။ လၵ်းသဝ်ႁိၼ်လႅၼ်လိၼ် ဢၼ်လႆႈႁၼ်တီႈ ၾႃႉတႅတ်ႇသူင်ယၢင် ၼၼ်ႉ မၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈသွၵ်ႈႁႃႁၼ် တီႈၼႃႈလိၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃး လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၶႅၵ်းဝႆႉ ၸႃႇတၵ ဢၼ်ပဵၼ် ပိုၼ်းၸဝ်ႈပုတ်ႉထ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 8 ဢွင်ႈတီႈ ထိင်းသိမ်းတူၺ်းထိုင် တူဝ်သတ်းထိုင် လႄႈ တီႈယုင်ႉသုင်ၵၢၼ် လမ်ပဝ်း (สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว) (သူၼ်သဢွၼ်ႇ (สวนสะออน)) - +66870758970ပဵၼ်ပႃႇထိူၼ်ႇ ဢၼ်မႆမူင်ႈႁူင်ႈၼမ်။ တီႈၼႂ်းမၼ်းၼႆႉ ပဵၼ် ႁူင်းတူဝ်သတ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇပၢင်ႇဝႆႉ တီႈ ဢၼ်မီး တူဝ်သတ်းထိူၼ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၼင်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် လိင်း၊ ၼူၵ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၼူၵ်ႉၸိူဝ်းၶၢႆႉတီႈမႃး၊ မီးပႃး သၢႆတၢင်းထိူၼ်ႇ သၽႃႇဝ။
 • 9 သူၼ်ပႃႇမႆႉ ၽူးၽရ (วนอุทยานภูพระ)။ ပဵၼ်လွႆ ဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈ။ ထုင်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇလင်လွႆၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈႁိၼ်ပုတ်ႉထ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီး တီႈၼႂ်း သူၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ -
 • ၽႃသဝူၺ် (ผาเสวย) - ၽႃႁိၼ် ဢၼ်မီးတၢင်းၵႂၢင်ႈ 150-200
 • ထမ်ႈသဵမ်သပ်း (ถ้ำเสียมสับ) - ပဵၼ်ထမ်ႈၽႃႁိၼ် ဢၼ်မိူၼ်ႁၢင်ႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ ၶုတ်းသေ ႁဵတ်းဝႆႉ။
 • ထမ်ႈၽရရွတ်ႈ (ถ้ำพระรอด) - ထမ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉ ၽႃႁိၼ်တႅၵ်ႇဢႃႈ။ တီႈၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းပႆ တၢင်းၵႂၢင်ႈ 2 မီႇတႃႇ လႄႈ တၢင်းယၢဝ်း 30 မီႇတႃႇ။
 • ၽႃႁိၼ်ယႅၵ်ႉ (ผาหินแยก) - ၽႃႁိၼ် ဢၼ်တႅၵ်ႇဢႃႈဝႆႉ ဢၼ်မီးတၢင်းယၢဝ်း 20 မီႇတႃႇ လႄႈ တၢင်းလိုၵ်ႉ 6 မီႇတႃႇ။
 • ထမ်ႈၽရ (ถ้ำพระ) - ထမ်ႈ ဢၼ်လိုၵ်ႉ 30 မီႇတႃႇ ဢၼ်မီးဝႆႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထ ဢၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ၼပ်ႉယမ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ၊ ပေႃးထိုင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ၵူႈပီပီၼႆ၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ဢဝ်ၼမ်ႉမႃးသွၼ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၼၼ်ႉသေ ဢွၼ်ၵၼ် ၵၼ်ႇတေႃးဝႆႈသႃယဝ်ႉ။
 • 10 ႁွင်ႈၼႄ သီရိထွၼ်း လႄႈ ဢွင်ႈတီႈ ၶုတ်းႁၼ် တၢႆၼူဝ်ႇသေႃး ၽူၵုမ်းၶၢဝ်း (พิพิธภัณฑ์สิรินธร และแหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว)။ တီႈလွင်ႈၶုတ်းတၢႆႇၼူဝ်ႇသေႃးၼႆႉ လႆႈႁၼ် ၶၢပ်ႈလူဝ်ႇ 700 ဢၼ် တႃႇ တၢႆႇၼူဝ်ႇသေႃး ၸဵတ်းတူဝ်။ ၽူၵုမ်းၶၢဝ်း ၼႆႉ တေလႆႈသွၼ်ႇဝႃႈ ပဵၼ် ၶၢပ်ႈလုပ်ႈတၢႆႇၼူဝ်သေႃး ဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်း မိူင်းထႆးယဝ်ႉ။
 • 11 ပုတ်ႉထသထၢၼ်ၽူႈသိင် (พุทธสถานภูสิงห์)။ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထလူင် ဢၼ်မီးတၢင်းၵႂၢင်ႈ 10.5 မီႇတႃႇသေ တႄႇဢဝ် တၢင်းတႂ်ႈ လႆႈႁၼ်လီလီ။ ႁိမ်းႁွမ်းမၼ်းၵေႃႈ တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉလႄႈ မီးတီႈ မုင်ႈသႃႇ တူၺ်းယဵမ်ႈ တၢင်းႁၢင်ႈလီႁိမ်းႁွမ်း။
 • 12 ဝတ်ႉၽုတ်ႉထၼိမိတ်ႈ လႄႈ ၽူၶၢဝ်ႈ (วัดพุทธนิมิต & ภูค่าว)။ တီႈၽၢႆႇသၢႆႉမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးၵိင်း တီႈ ငိူပ်ႇမၢၵ်ႇႁိၼ်၊ ဢၼ်မီးတၢင်းယၢဝ်း 2 မီႇတႃႇ လႄႈ တၢင်းၵႂၢင်ႈ 25 သႅၼ်ႇထီႇမီႇတႃႇ။ ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႇပရႄႇ ၵူႈပီပီၼႆႉ မီးပၢင်ပွႆးသွၼ်းၼမ်ႉ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈပုတ်ႉထၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 13 ၸုမ်းတေႃးမႆလၢႆႈ ၽလႄႈဝႃႈပၢၼ်းၽူၼ် (กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน) - +6643856204မႆလၢႆႈၽလႄႈဝႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ် သတၢႆႇဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ၶွင် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၽူးထႆး ၶွင် ပၢၼ်းၽူၼ်။ မၼ်းၸႅၵ်ႇဝႆႉ လၢႆးမၼ်း သွင်လၢႆး လၢႆးလၢၵ်ႇ လႄႈ လၢႆးထပ်း ၼႆယဝ်ႉ။ မႆလၢႆႈ ၽလႄႈဝႃႈ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၽႃႈၽႅၼ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇသူႈမီးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • 14 ၽႃသဝိူၺ် (ผาเสวย)။ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း လႄႈ ၼၢင်းႁေႃၶမ်း မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ တီႈၽႃႁိၼ်ၼႆႉသေ ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းတီႈၼႆႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸိုဝ်ႈဢွင်ႈတီႈၼႆႉ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸူး "ၽႃသဝိူၺ်" ("သဝိူၺ်" ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်းႁၢင်ႈႁေႃ ပွင်ႇဝႃႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ)။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မၼ်းမီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ႁူၺ်ႈလိုၵ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၽႃႁိၼ်သုင်လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ႈ ႁွင်ႉဝႃႈ "ႁူၺ်ႈႁမ်ႁူတ်း" ၼႆယဝ်ႉ။
 • 15 ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ ၽႃၼၢင်းၶွႆး (น้ำตกผานางคอย) - +66885037554ပဵၼ်ၼမ်ႉတူၵ်းတၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ သၼ်လွႆၽူးၽၢၼ်းသေ လၼ်ႇလူင်းမႃး။ ႁိမ်းႁွမ်းမၼ်း မီးထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉလူင် လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉ။ မီးၼမ်ႉဝႆႉ တင်းပီယဝ်ႉ။
 • 16 ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇထွင်း (น้ำตกตาดทอง)။ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇလူင် ဢၼ်မီး ၽင်ႇႁိုၵ်းၽႃႁိၼ် ယုင်ႈယၢင်ႈ။
 • 17 ဢွင်ႈတီႈ မေႃမိုဝ်းၽူးထႆး ၼွင်ႁၢင်း (ศูนย์หัตถกรรมผู้ไทยหนองห้าง)။ မီးလွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်းပဵၼ် သႃႉသွင်းႁၢင်ႈလီ၊ ဢႅမ်ႇၶဝ်ႈၼဵဝ်၊ ထူင်မိုဝ်း လႄႈ ၵူၺ်ပဵတ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း။
 • 18 မူႇဝၢၼ်ႈၽိင်ႈငႄႈ ၽူးထႆးၶွၵ်းၶူင် (หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง) - +66819643772ဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးႁိမ်းလွႆ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽူးထႆးၶဝ် ယူႇသဝ်း။
 • 19 သူၼ်ပႃႇမႆႉ ၽူးၽႅၵ်ႇ လႄႈ ႁွႆးတိၼ် တၢႆႇၼူဝ်ႇသေႃး (วนอุทยานภูแฝก และ แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์) - +6643435434တီႈ တမ်ပုၼ်ၽူးလႅၼ်ၶျၢင် ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈပႃႇထိူၼ်ႇ သွၼ်လွႆ ဢၼ်မီးမွၵ်ႇမႆႉၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေလႆႈႁၼ် ၸွၼ်ႈ၊ ၼူတူၼ်ႈမႆႉ၊ မဵဝ်းထိူၼ်ႇ ပၢင်ႇတၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ပႃး ႁွႆးတိၼ်ႇ တၢႆႇၼူဝ်ႇသေႃး သီႇဢၼ်သေ ၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းယူႇ။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

ၵႃလသိၼ် ပူင်ႇလၢင်ႊ၊ ၽလႄးဝႃ လႄႈ ပွႆးၶႂၢႆႇၶႃပေလႅင် (งานมหกรรมโปงลาง แพรวา และกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์) - ၼႂ်းလိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ ၵူႈပီပီ ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း တီႈ ၽၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁေႃဝဵင်း။ တီႈပွႆးၼႆႉ ၸႄႈတွၼ်ႈဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးသီၸေးၸေး ဢိၵ်ႇတင်း ပူင်ႇလၢင်ႊဢၼ်သႅၼ်းယႂ်ႇ၊ ပီႇတင်ႈ၊ ၵူၼ်းမႃးပွႆးၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၼုင်ႈၶူဝ်း ၽိင်ႈငႄႈ၊ မီးပၢင်ပွႆးၶႄႉၶဵင်ႇ ၸွမ်းလူၺ်ႈၽိင်ႈထုင်း လႄႈ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ ၼၢင်းငၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ပွႆးလၢႆႈ ဝိၶျိတ်ႉ ၽလႄးဝႃႇ(งานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม) - ၸတ်းႁဵတ်း လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 12 ဝၼ်း ၵူႈပီ ၵႃႈတီႈ ႁူင်းလႅမ်း ရိမ်ႇပဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၼၢင်းႁေႃၶမ်း သီရိၶိတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ လၢႆႈၽလႄးဝႃ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၼၢင်းႁေႃၶမ်းၼႆႉ မၼ်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၽူးထႆးၶဝ် ပေႃးတေလႆႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

တီႈ ၵႃလသိၼ်ၼႆႉ မီးၶူဝ်းဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆႈၽလႄးဝႃ၊ လၢႆႈမုတ်ႉမီး၊ မႆၶိတ်ႉ၊ သႃႉသွင်း၊ ၼိူဝ်ႉမူ လႄႈ ၽၵ်းလႅင်ထုပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

 • လႅတ်ႇလႅင် (ตะวันแดง) (လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်သေ ၶၢမ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ၊ မီးၽၢႆႇတေႃႇၼႃႈ ၵၼ်တင်း 7-11)။ 21:00-lateႁွင်ႈလူတ်ႈလူင် ပီႇယႃႇ ဢၼ်ပႃး ၽဵင်းၵႂၢမ်းလၢႆႉၾ်၊ ၽိူၼ်တႃႇ ၵူၼ်းသီႇၵေႃႉ၊ ဢမ်ႇမီးၽၢၵ်ႈတီႈၵႃႈ။ လႆႈ ပီႇယႃႇ လႄႈ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ လႄႈ ၸုမ်းတွႆႇတိုင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆးၶဝ် တွႆႇတိုင်ႈ ၽဵင်းထႆး။ တူၺ်းတႄႉ တေပဵၼ် တီႈဢႅဝ်ႇလႄႇႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းၵႃလသိၼ် ဢႃႇယု သၢဝ်းပၢႆ။
 • [ႁဵင်းၵွင်ႉတၢႆ] ပႃး သၵွတ်ႉ (တီႈတေႃႇၼႃႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ၸၢႆႉတႃၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ တီႈၽၢႆႇၶႂႃ မွၵ်ႈ 20 မီႇတႃႇၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် ပၢႆႉယႂ်ႇယႂ်ႇ) - +66 89 5781090Noon-23:00; closed Mတီႈၵႃလသိၼ် ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပႃးၾရၢင်ႇဢၼ်လဵဝ်။ တမ်းၽိူၼ်ဝႆႉတီႈ ၶၢင်ႈၼွင်လုၺ်းၼမ်ႉ။ တၢင်းၵိၼ်တီႈပႃးတႄႉ မီးလွင်ႈမၵ်းၶၼ်ႈဝႆႉ။ ပီႇယႃႇယႂ်ႇယႂ်ႇ တႄႇ 75 ပၢတ်ႉ။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

 • 1 Phaiboon Place Motel 125/3-4 Sompamit Rd (city centre; 500 m from bus station)။
 • 2 ႁူင်းႁႅမ်း ရိမ်ပဝ်း 71/2 သဵၼ်ႈတၢင်းၵုတႅင်သၢမ်မၶီး - +66 43 813631-9မီး 140 ႁွင်ႈ။ ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈလီ၊ မီးၼွင်လုၺ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉ၊ ပိုတ်ႇပၼ်ပႃး တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ။ ဝၢႆႇၾၢႆႇၸႂ်ႉလႆႈ လၢႆလၢႆ။ မီးၶွင်ႉ မိပ်ႇၼူတ်ႈ၊ ပႃးသၼူႇၵႃႇ၊ လၢၼ်ႉၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ပႃးၵွၵ်ႉထေးလ်။ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တီႈၼႂ်းၶွင်ႉတႄႉ၊ ဢၢင်ႇၼမ်ႉဢုၼ်ႇတႃႇဢၢပ်ႇ။ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႅမ်ႉ တီႈၼႂ်းၶွင်ႉတႄႉ တီႈၼႂ်းထၢင် ဢမ်ႇပႃး မူၵ်ႇသိတ်းၼမ်ႉ။ တႄႇ 1,000 ပၢတ်ႉ
 • 3 ႁူင်းႁႅမ်း သုၽၵ်း 81/7 သဵၼ်ႈတၢင်း သၼေႇႁႃ (မီးတီႈႁိမ်းၸမ် တူင်ႇမူင်း ၼမ်ႉၽူး) - +66 43-811051Check-out: noonၶွင်ႉၼွၼ်း ဢၼ်ပႃး ၽတ်ႉလူမ်း၊ ပႃးၶွင်ႉၼမ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်။ တႄႇ 250 ပၢတ်ႉ

ၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၵႃလသိၼ် ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !