Download GPX file for this article
20.450099.8833Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း မိူင်းတႆး၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ပွတ်းဢွၵ်ႇ၊ တီႈလႅၼ်လိၼ် ၶႅၼ်ႈၵၼ်တင်း မိူင်းထႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လီႁူႉဝႆႉ[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း

လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းထႆး[မႄးထတ်း]

ၽၵ်းတူၶၢမ်ႈမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း-မႄႈသၢႆ

တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်း မႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈဢႃႇသီႇယႅၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈလႆႈ တီႈၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၵႃႈတီႈ ႁူးလႅၼ်မိူင်း တီႈ မႄႈသၢႆၼၼ်ႉ။ ၽူႈတေလတ်းၶၢမ်ႈ လႅၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈပႆၵႂႃႇၸူး ၽၢႆႇသၢႆႉၶူဝ် (ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၸူး မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ)။

ဝီႇသႃႇ 14 ဝၼ်းၼႆႉ တေလႆႈပၼ် 10 ယူႇဢႅတ်ႉတေႃႇလႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် 500 ပၢတ်ႉ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မႂ် 10 ယူႇဢႅတ်ႇတေႃႇလႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမႂ်ႇသႂ်လီၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေဢမ်ႇဢဝ်။ ၶဝ်တိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ 500 ဝၢတ်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းၵိုင် 16 ယူႇဢႅတ်ႉတေႃႇလႃႇ။ မိူဝ်ႈ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2017 ၼၼ်ႉတႄႉ ၶိုၼ်းႁပ်ႉဢဝ် $10 သေ မႂ်ငိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇပဵၼ် ဢၼ်မႂ်ႇသႂ်ၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ဝီႇသႃႇၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ႉလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢေႇရိယႃႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်း-ၵဵင်းတုင် ၵူၺ်းသေ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တႃႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၸူး တၢင်ႇတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ။ ဢၼ်တေလႆႈ တွင်းဝႆႉတႄႉ ၽူႈမီးပုၼ်း ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇမိူင်း ၶွင် မျၢၼ်ႇမႃႇ ၼႆႉ ဢဝ်တေဢဝ်ဝႆႉ မႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်းသေ ၶဝ်တေဢဝ် မႂ်ၶဝ်ႈမိူင်း ပၼ်တၢင်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၸူးမိူင်းထႆးၼႆ တေၶိုၼ်းပၼ် မႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ။ ၽူႈယိပ်းဝႆႉ ဝီႇဝႃႇမျၢၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူဝ်းယူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉတႃႇၶဝ်ႈၸူး မႄႈသၢႆ။ မိူဝ်ႈ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2017 ၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်းဝႆႉ ဢီး-ဝီႇသႃႇ မျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းမိူင်းယူႇယဝ်ႉ။

ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႄႉၼွၼ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈမီးၽိုၼ်လိၵ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်သၢင်ႇတေႃႇမၼ်း တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႉတီႈ မႄႈသၢႆသေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈၸူး မိူင်းထႆး။ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်သေၶဝ်ႈၼႆ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းထႆးလႆႈ တႃႇ 30 ဝၼ်းသေတႃႉ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈၼႆႈၶဝ်ႈတႄႉ တေလႆႈတႃႇ 15 ဝၼ်းၵူၺ်း။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးဝီႇသႃႇ သေ ၶႂ်ႈသိမ်းဝႆႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇၶိုၼ်းဢဝ် မႂ်ၶႂၢင်း တႃႇၶိုၼ်းၶဝ်ႈယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းထႆး[မႄးထတ်း]

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းထႆၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈဢဝ်မႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ ၵႃႈတီႈ လုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈသၢႆ ဢၼ်မီးတီႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၽႁွၼ်ႇယူဝ်းထိၼ်း တီႈမႄႈသၢႆ ဢၼ်ယၢၼ်တင်း လႅၼ်မိူင်း 2 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇၼၼ်ႉ၊ လႆႈပၼ် 30 ပၢတ်ႉ။ ယူင်ႉသၢင်ႈတႃႇဢဝ် မႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ မီးတီႈၽၢႆႇသၢႆႉ ယူင်ႉသၢင်ႈလုမ်းၸႄႈတွၼ်ႈလူင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇတႄႉ ပဵၼ် ၶႅပ်းမႂ်တူဝ်ယဝ်ႉ။ မႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတႃႇ 7 ဝၼ်း၊ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇလတ်းၶၢမ်ႈ တီႈ မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၺ်း

ၵႂႃႇၸွမ်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ်[မႄးထတ်း]

ဢၼ်ပဵၼ် သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢႄးၵေႇပီႇၸႅတ်ႉ လႄႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ မိၼ်ၸူး ႁၢႆးဝူဝ်း လႄႈ တႃႈၵုင်ႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ၵူဝ်းတႅၼ်း မျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ မိၼ်ၸူး ႁၢႆးဝူဝ်း လႄႈ ၵဵင်းတုင် ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢေးသျႃးဝိင်း ၼႆႉ မိၼ်ၸူး ႁၢႆးဝူဝ်းၵဵင်းတုင် လႄႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် သၢႆၵၢၼ်မိၼ် မၢၼ်းယတၼႃႇပူင်ႇၼႆႉ မိၼ်ၸူး ႁၢႆးဝူဝ်းၵဵင်းတုင်လႃႈသဵဝ်ႈတႃႈလိူဝ်ႇ လႄႈ ၸႄႈၼႃး ယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉဢၼ်ၵႂႃႇ ၵဵင်းတုင် (တင်းႁိုဝ် 4-5 မူင်း) ဢၼ်ဢွၵ်ႇၵၢင်ၼႂ် ၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈ ရူတ်ႉထႅၵ်ႇၸီႇ ဢၼ်ၶီႇႁူမ်ႈၵၼ် လႆႈပၼ် (USD12) သေ ပေႃးပဵၼ် ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် လႆႈပၼ် (USD8) ၼႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႆႉ လူဝ်ႇမႂ်ပွႆႇၶႂၢင်းသေ ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၸၢင်ႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်ယူႇ။ ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်လုၵ်ႉၵဵင်းတုင် ၵႂႃႇ မိူင်းလႃး ဢၼ်မီးတီႈ လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇမႂ်ပွႆႇၶႂၢင်း တီႈ လုမ်းၵူတ်ႇထတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း မျၢၼ်ႇမႃႇသေ ၸၢင်ႈဢဝ်လႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈၵႃႈတီႈ ၵဵင်းတုင်ယူႇ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ပဵၼ် ဝဵင်းဢွၼ်ႇသေ သၢမ်လေႃႉ ဢၼ်တႃႇၶၢတ်ႇၵေႃႈ မီးဝႆႉတင်းၼမ်၊ ဢၼ်ပဵၼ်တႃႇလႄႇ ဢၼ်ႁိုင် 1-2 မူင်းၼႆႉ ၸၢင်ႈငူပ်ႉငိၵႃႈၶၼ် မွၵ်ႈ 200-300 ပၢတ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ရူတ်ႉၶၢတ်ႇ လႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၶၢတ်ႇၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇ။ ဢၼ်ပဵၼ် တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉၸ် လႄႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝဵင်း မီးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ ၵဵင်းတုင်။ ၶီႇရူတ်ႉဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢတ်ႇထႅၵ်ႇၸီႇသေ ၵႂႃႇၸူးတီႈၼၼ်ႈလႆႈယူႇ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

  • ၵၢတ်ႇၵၢတ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ၊ ၵူၼ်းၵိုၼ်းလူၺ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်း တီႈၸမ်တီႈၵႆမႃး၊ ၵိုင်လီလႄႇတူၺ်းယူႇ။ ပေႃးလႃႈမႃးဢိတ်းၼိုင်ႈတႄႉ ၵၢတ်ႇဢိုတ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၵၢတ်ႇထူၼ်ႈသွင်ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်တႃႇ ၽူႈထွင်ႈတဵဝ်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးမႃးၼၼ်ႉ ဢႅဝ်ႇလႄႇယဝ်ႉ။
  • ၵွင်းမူးသူၺ်ႇတၵူင်ႇပဵၼ်ၵွင်းမူးပိူင်လူင် တီႈၼႂ်းဝဵင်းသေ ပဵၼ်ဢၼ် သူႇယႂ်ႇသေ ပဵၼ်သီႇၶမ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ယႃႇပေလေႃးၵၼ်တင်း ဢၼ်မီးတီႈ တႃႈၵုင်ႈ

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

  • Regina Casinoၸၢမ်းၵၢမ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇတူၺ်း တီႈၼႆႈလႄႈ၊ ပေႃးလုၵ်ႉဢဝ်တီႈ လႅၼ်လိၼ်သေ ၶီႇတုၵ်ႉတုၵ်ႉမႃးၼႆ လႆႈပၼ် 100 ပၢတ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶွင်ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ် ပဵၼ်ၵေႃႉလဵဝ်ၵၼ်တင်း ဢၼ်ပိူင်ႇ ပၢင်ႇလဵၼ်ႈၵွပ်ႉၾ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႈ ၵူၼ်းမိုဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ်လဵၼ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈဢဝ် ၶႅပ်း 10 ပၢတ်ႉသေ လဵၼ်ႈလႆႈ တူင်ႇပၼ် 36 တူဝ်။ ၶဝ်ႈမီးပႃး ဢၼ်လဵၼ်ႈၽၢႆႉ၊ ဢၼ်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇထႅဝ်ႇ လႄႈ ၸၢၵ်ႈလဵၼ်ႈၵဵမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႅၵ်ႈငိုၼ်း 2000 ပၢတ်ႉၼႆ ၶဝ်တေပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵိၼ် ၶဝ်ႈဝၼ်းထႆးယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းတၢင်ငိုၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႅၵ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပေႃးတေမိူဝ်းၼႆ ဢၼ်ၵိုတ်းမၼ်း ၶဝ်ၶိုၼ်း လႅၵ်ႈပၼ်ငိုၼ်းယူႇ။ ပၢင်တေႃႇလွင်း ၼႆႉ တေဢဝ် ရူတ်ႉပၢတ်ႉၸ်ဢွၼ်ႇသေ ၶိုၼ်းသူင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထိုင် လႅၼ်လိၼ်ယူႇ။

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵၢတ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵၢတ်ႇဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁၼ် ၽၢႆႇမိူင်းထႆးၼၼ်ႉယူႇသေ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼမ်ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈ ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်းၶွင် တီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႆႇၽႅဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၽွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးတီႈ ၽၢႆႇထႆးၼၼ်ႉ ဢဝ်ဝႆႉ ပၢတ်ႉထႆး ၼမ်ၼမ်လႄႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉ ငိုၼ်းထႆး ပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်းသေ၊ ပေႃးတီႈၸၢၵ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း ATM ၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၺ်းတေဢွၵ်ႇမႃးပၼ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း။ လၢၼ်ႉမၢင်တီႈ လႄႈ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁပ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈပီ 2019 တီႇသႅမ်ႇပႃႇၼၼ်ႉ ၶၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000 ၵျၢပ်ႈၼႆႉ လႆႈငိုၼ်းထႆး 20 ပၢတ်ႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈသိုဝ်ႉလႆႈ DVDs ဢၼ်ဢွၵ်ႇလိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ဢၼ်လႆႈပၼ်မွၵ်ႈ 40 ပၢတ်ႉၼၼ်ႉ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၵႃႈမီးၵႃႈသိုဝ်ႉၼမ်တႄႉ မၼ်းတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ တႃႇဢဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်း မိူင်းထႆးၼင်ႇၵဝ်ႇ။ လွင်ႈတႃႇဢဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၸူး ႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႄႉ ၼၼ်ႉမၼ်းတေဢိင်ၼိူဝ် လၵ်းၵၢၼ်ပေႃႇလၸီႇ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵုတ်ႇသိၼ် မိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

  • 1 The Circle Cafe 14 သဵၼ်ႈတၢင်းတၸိၼ်ႇ - +95 9 475 90063 - ပိုတ်ႇၵူႈဝၼ်း 9AM-9PMလၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ပႃးၸၢၵ်ႈလူမ်းၵတ်း။ ၸၼ်ႉသွင်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်တီႈမုင်ႈယဵမ်ႈ လွႆသၽႃႇဝ။

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

Golden Palace Plaza ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ် လၢၼ်ႉလွတ်ႈၶွၼ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ် ပွတ်းၽၢႆႇမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈယူင်ႉသၢင်ႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉၶၢႆၼိူဝ်ႉပိင်ႈ၊ ၼိူဝ်ႉၵႆႇ၊ ၼိူဝ်ႉမူ လႄႈ ၼိူဝ်ႉဝူဝ်း ဢၼ်ပိင်ႈ ဢၼ်ၶူဝ်ႈ။ လွင်ႈတၢင်းပိူင်လူင် တႃႇမႃးၵိၼ်တီႈၼႆႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် မီးဝႆႉ ပီႇယႃႇ လႄႈ ဝၢႆႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸၼ်ဢွၵ်ႇမႃးတီႈၼႂ်း တိူၵ်ႈယဵၼ်သေ တႃႇမႃးၵိၼ်ၵပ်းၵၼ်တင်း တၢင်းၵိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပီႇယႃႇပႄႇလ်ၵျီႇယမ်ႇ၊ ပီႇယႃႇၵျႃႇမၼ်ႇ၊ ပီႇယႃႇ မႅၵ်ႇသီႇၵၼ်ႇ လႄႈ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ပႃး ပီႇယႃႇလၢဝ်း ၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၶၢႆလႆႈၶၼ်ယွမ်းလိူဝ်တီႈ လတ်းၶၢမ်ႈၼမ်ႉၵႂႃႇ တီႈၼႂ်း မိူင်းထႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လႅၼ်လိၼ်မိူ်ငးၼႆႉ ပိုတ်ႇတေႃႇ 21:00 လႄႈ ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင် ယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၸၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလႆႈထႅင်ႈယူႇ။

လၢၼ်ႉလွတ်ႈၶွၼ်ႇ MHTS ဢၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ၵၢတ်ႇဢၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မီးတီႈႁိမ်း ယေးငိုၼ်းၵမ်ႇပေႃးၸ။ ဢၼ်လိူဝ်မၼ်းတႄႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်း ပဵၼ်ၵႃႈၶၼ်လွတ်ႈၶွၼ်ႇသေ လၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ပီႇယႃႇဢၼ်လုၵ်ႉၼွၵ်ႈမိူင်းသႂၢင်းၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်းတိူၵ်ႈယဵၼ်သေ ဢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ်ၵိၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈလၢၼ်ႉသေၵေႃႈ တူၺ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး။ မိူဝ်ႈ ၵျူႇလၢႆႇ 2016 ၼၼ်ႉ ပီႇပႃႇထႆး လီႇယူဝ်ႇ လႄႈ ပီႇသႃႇ သိင်းႁ ၼႆႉ ၼိုင်ႈဢႅပ်ႇတူၵ်း 20 ပၢတ်ႉၵူၺ်း။ ဢၼ်ပဵၼ် ပီႇယႃႇ Guinness Foreign Export ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဢႅပ်ႇ တူၵ်းၸူဝ်ႈ 55 ပၢတ်ႉ၊ Hoegaarten ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ပႄႇလ်ၵျီႇယမ် လႄႈ ပီႇယႃႇ ၵျႃႇမၢၼ်ႇ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း တင်း ပီႇယႃႇ ၵၢဝ်းလီၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႃႈၶၼ် ဢမ်ႇပေႃးယႂ်ႇသေ ၸၢင်ႈသိုဝ်ႉလႆႈယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈသင်ႇလႆႈ သမူႇသႃႇ လႄႈ ဢၼ်ၶူဝ်ႈ ဢၼ်တႃႇၵိၼ်ၵိုၵ်းပီႇယႃႇ။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵူၼ်းထွင်ႈတဵဝ်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းထႆးသေ လတ်းၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းယဝ်ႉ ဢၼ်မႃးဢႅဝ်ႇတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵႆႉဢွၼ်ၵၼ် ၼွၼ်းၼိုင်ႈၶိုၼ်းလႄး တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼႆႉ မီးႁူင်းႁႅမ်းတႃႇလိုဝ်ႈသဝ်း တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႉ ၵႆႉလႆႈႁၼ် တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇ ငိုၼ်းပၢတ်ႉထႆး၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇယူႇဢႅတ်ႉသ် ၵေႃႉ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ။

တီႈၶၼ်ထုၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

  • ႁူင်းႁႅမ်း Dream Flower - +95 84 51318, + 66 814737904 - ႁူင်းလႅမ်ႈၼႆႉ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ၊ ၵဵင်ႈသႂ်၊ ၵတ်းယဵၼ်လီသေ ပဵၼ်ယူင်ႉသၢင်ႈ ဢၼ်ဢဝ် ၶွၼ်ႇၶရိတ်ႉသေ သၢင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ 250-400 ပၢတ်ႉ

ပၢၼ်ၵၢင်[မႄးထတ်း]

  • ႁူင်းႁႅမ်း Platinum Star 8/7 သဵၼ်ႈတၢင်း သရၽီႇ၊ သၼ်သၢႆး (ၵ) - +95 9 767033834 - Check-in: 2PM - check-out: 12PMပဵၼ်ႁူင်းႁႅမ်း ၸၼ်ႉ လၢဝ်သၢမ်လုၵ်ႈ၊ ၶိုတ်ႈၵၢပ်ႈ၊ တီႈၼႂ်းလုၵ်း မီးဝၢႆႇၾၢႆႇ၊ ထီႇဝီႇ၊ ၶဝ်ႈပႃးတၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် တႄႇ 6:30AM တေႃႇ 10AM၊ ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းဢိုတ်းႁပ်း၊ ၽိူၼ်ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ပိုတ်ႇဝႆႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ မီးပႃႈ တီႈၵိုတ်းရူတ်ႉလၢႆလၢႆ၊ မီးပႃး ရူတ်ႉႁပ်ႉသူင်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇဢွင်ႈၶၢၼ်း သမတႃႇ 1000 ပၢတ်ႉ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ဢွင်ႈၶၢၼ်း ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ 1200 ပၢတ်ႉ၊ ဢၼ်တႃႇ ဢွင်ႈၶၢၼ်း ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ 1500 ဝၢတ်ႇ သေ တွၼ်ႈတႃႇ ဢွင်ႈ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉသေပိူၼ်ႈတႄႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 2500 ပၢတ်ႉ။

တီႈၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵႂၢမ်းတႆး၊ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ၊ ၵႂၢမ်းထႆး၊ ၵႂၢမ်းၶႄႇ (မႅတ်ႇတရိၼ်ႇ လႄႈ ယုၺ်ႇၼၢၼ်ႇ) လႄႈ ၵႂၢမ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ - ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆ ႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ဢၼ်ၵူၼ်းလၢတ်ႈၼမ်သေပိူၼ်ႈ တီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ။ တီႈ ၼႃႈလိၼ်ဝႃႉပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးၸမ်တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဝႃႉပိူင်လူင်သေ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉတႄႉ ႁႄႉႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းထွင်ႈတဵဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇႁႂ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ။ ဢၶႃႇ လႄႈၵႂၢမ်းၵူၼ်းၼိူဝ်လွႆၶဝ်ၵေႃႈ ႁၼ်လၢတ်ႈယူႇ တီႈၼႂ်း တူင်ႇတီႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း။

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီး ဝီႇသႃႇမျၢၼ်ႇမႃႇ သေ တေမီးၶပ်ႉမၢႆ တႃႇဢွၵ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႇ တီႈ လႅၼ်လိၼ် မႄႈသၢႆၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ် ပႃႇမိတ်ႉ တီႈ လုမ်း MTT တီႈ တႃႈၵုင်ႈ ယဝ်ႉ။


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !