Download GPX file for this article
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း > ၼွၼ်း

ၼွၼ်း

လမ်းၼႂ်း

ႁႃႈ တီႈလိုဝ်ႈသဝ်း[မႄးထတ်း]

မၢႆဝႆႉထႃႈ လူင်ႈၼႃႈ[မႄးထတ်း]

ဢွၼ်ႇလၢႆး[မႄးထတ်း]

ဢီးမေးလ်[မႄးထတ်း]

တူဝ်တႅၼ်း ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇ[မႄးထတ်း]

တႄႇလီႇၽူင်း[မႄးထတ်း]

လွင်ႈယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ လွင်ႈမၢႆဝႆႉထႃႈ[မႄးထတ်း]

ဝၼ်းၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ႁႃ တီႈသဵတ်ႈလႆႈ[မႄးထတ်း]

မဵဝ်း တီႈလိုဝ်ႈသဝ်း[မႄးထတ်း]

ႁူင်းႁႅမ်း[မႄးထတ်း]

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ[မႄးထတ်း]

ႁူင်းႁႅမ်း ၶႅပ်ႉသူး[မႄးထတ်း]

ႁူင်းႁႅမ်း ၵၸၢၵ်ႇၵၸၢႆ[မႄးထတ်း]

ရီသွတ်ႉ[မႄးထတ်း]

မူဝ်ႇတႄႇလ်[မႄးထတ်း]

ႁွတ်ႇသ်တႄႇလ်[မႄးထတ်း]

ဢိၼ်း[မႄးထတ်း]

တီႈၼွၼ်း လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်[မႄးထတ်း]

ပိၼ်ႇလၢႆႈ လွင်ႈၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

ႁိူဝ်း၊ လူတ်ႉလဵၼ်း၊ လႄႈ ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

တင်ႈၶႅမ်ႉ ၸွမ်းလူတ်ႉ[မႄးထတ်း]

တင်ႈၶႅမ်ႉ[မႄးထတ်း]

ႁိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ႁိူၼ်းသုမ်ႉ[မႄးထတ်း]

ႁိူၼ်းသုမ်ႉ တီႈၼႂ်းပႃႇထိူၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၶွၼ်ႇတူဝ်ႇမီႇၼီႇယမ်ႇ လႄႈ လွင်ႈမႅင်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၶၢတ်ႈ ဝၼ်းတၼ်း[မႄးထတ်း]

ႁိူၼ်း ထူၼ်ႈသွင်[မႄးထတ်း]

ႁူင်းႁႅမ်ႈ တီႈပႅၵ်ႇမႂ်ႇ[မႄးထတ်း]

ႁူင်းႁႅမ်း[မႄးထတ်း]

ႁွတ်ႇသ်တႄႇလ်[မႄးထတ်း]

ဢူၺ်းၵေႃႉ[မႄးထတ်း]

မုင်ႉႁိူၼ်း[မႄးထတ်း]

လွင်ႈပႅၵ်ႇမႂ်ႇ[မႄးထတ်း]

မူဝ်ႇတႄႇလ် ပႅၵ်ႇမႂ်ႇ[မႄးထတ်း]

တီႈၼွၼ်းပႅၵ်ႇမႂ်ႇ လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်[မႄးထတ်း]

ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၼွၼ်း ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ် ဢွင်ႈတီႈပိူင်လူင် ၶွင် ႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikivoyage.org/w/index.php?title=ၼွၼ်း&oldid=7558"