Download GPX file for this article
15.15555698.453333Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ဝတ်ႉဝင်ႇဝိဝႄႇၵႃရမ်ႇ

သင်ၶရပူးရီး (สังขละบุรี) ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၸႄႈမိူင်းၵၢၼ်ၸၼပူးရီး၊ ၸမ်ၵၼ်တင်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇယဝ်ႉ။ မၼ်းၸမ်ၵၼ်တင်း ဢွင်ႈတီႈ ၸဵင်ႇႁွင်ႇ ၽၢႆလူင် ၶဝ်ႈလႅမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

သင်ၶလပူးရီးၼႆႉ ပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈႁိမ်းတၢင်း တီႈၵတ်း ပဵၼ်တီႈၵႆတၢင်း တႃႇထူဝ်းရိတ်ႉၶဝ်သေတႃႉ မၼ်းၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းထႆး ၸိူဝ်းၶႂ်ႈမႃး လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႈလိုဝ်ႈၸႂ် တီႈဝၼ်းတၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းၶႂ်ႈမႃးႁဵတ်း ပၢင်မူၼ်ႈသိူဝ်း ပႃႇတီႇ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်ၽူးၼိူဝ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉ။

ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းလူင်၊ လႆႈၶၢမ်ႈ ၶူဝ်မႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃး ၶိုင်ႇၶမ်ႉ၊ ၼၼ်ႉႁွင်ႉဝႃႈ ဝင်ၵ (ႁူႉဝႃႈ မွၼ်းသၢႆႉ)။ ဝၢၼ်ႈၼႆႉ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ် မုၼ်ၸဝ်ႈမွၼ်း ၸဝ်ႈဢုၵ်ႉတမ လႆႈတႄႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈ ပီ 1949 ပဵၼ် ဝၢႆးဢၼ် မၼ်း လႄႈ တင်း မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းမွၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း မွၵ်ႈ 60 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇတီႈ မိူင်းမၢၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈဢုၵ်ႉတမၼႆႉ ယူႇသဝ်းမႃးတီႈၼႆႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇမၼ်းပေႃးလွၼ်ႇ မိူဝ်ႈပီ 2006 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈဝင်ၵၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵိၼ်လဝ်ႈ တီႈပၢင်ႇၵူၼ်းၼမ် လႄႈ သင်ဝႃႈ ႁဵတ်းမႅၼ်ႈၺႃးၼင်ႇၼၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈဢမ်ႇၼပ်ႉယမ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈၼၼ်ႈၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမွၼ်း ပဵၼ်ၼင်ႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၶဝ်၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပွင်ႇၵႂၢမ်းထႆးၼႆၵေႃႈ ယႃႇပေဢၢမ်း။ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်တွင်းငၢႆႈငၢႆႈတႄႉ ပဵၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း "ၶွပ်ႈၸႂ်" ၼၼ်ႉဝႃႈ "တၼ်ၵူၼ်" ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉမူဝ်ၶျိတ်ႉ တီႈ ၵုင်းထဵပ်း သေ မီးရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ် ၵႂႃႇၸူး သင်ၶလပူးရီးယူႇ။ လမ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆႉ ပဵၼ်မွၵ်ႈ 05:00 မူင်းသေ မၼ်းလတ်းၶၢမ်ႈ ၵၢၼ်ၸၼပူးရီးၵႂႃႇ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ တေႁိုင် 7-8 မူင်းယဝ်ႉ။

တီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၵၢၼ်ၸၼပူးရီးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးဝႆႉ ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႆႉ တေႁိုင်ယူႇ မွၵ်ႈ 5-6 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ဢေႇၵျႅၼ်ႇသီႇ ၵၢၼ်ထွင်ႈတဵဝ်း တီႈ ၼႂ်း ဢေႇရိယႃႇထူဝ်းရိတ်ႉ မႄႈၼမ်ႉၶႂေ တီႈ ၵၢၼ်ၸၼပူးရီးၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်တင်း မီႇၼီႇပၢတ်ႉသ် သေ တေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇၵႂႃႇ သင်ၶလပူးရီးလႆႈယူႇ။

ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် သီလႅင် ဢၼ်လတ်းၵႂႃႇ ၼမ်ႉတူၵ်း ( ၵူႈ 30 မိတ်ႉၼိတ်ႉ တီႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် တီႈႁိမ်း တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်း။ ၵႃးၶၼ် တႃႇၵႂႃႇၸူး သင်ၶလပူးရီးၼႆႉ 100 ဝၢတ်ႇ)။

ၵႂႃႇၸူး ၵၢၼ်ၸၼပူးရီး-

 • ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢႄးၵွၼ်း ထၢၼ်ႈ 1 - 08:45၊ 10:45၊ 14:30 - 4.5 မူင်း၊ 180 ဝၢတ်ႇ
 • ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ဢမ်ႇပႃး ဢႄးၵွၼ်း - 06:45၊ 08:15၊ 09:45/10:15၊ 13:15 - 5 မူင်း၊ 110 ဝၢတ်ႇ
 • မီႇၼီႇပၢတ်ႉသ် (လုၵ်ႉတီႈ လၢၼ်ႉၶၢႆမႂ်တိုတ်း ဢၼ်မီးတီႈ တၢင်းသုတ်း တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ဢၼ်ပူၼ်ႉ ၵၢတ်ႇ လႄႈ လၢၼ်ႉ 7-Eleven ၼၼ်ႉသေဢွၵ်ႇ) - 06:00၊ 06:40၊ 07:20၊ 08:00၊ 08:40၊ 09:30၊ 10:20၊ 11:10၊ 11:40၊ 12:30၊ 13:00၊ 14:00၊ 15:00၊ 16:00 - 3 မူင်း၊ 146 ဝၢတ်ႇ; တွၼ်ႈတႃႇ မီႇၼီႇပၢတ်ႉသ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးၶပ်ႉမၢႆ ဢၼ်လႅၼ်ႈတႄႉတႄႉ၊ ပေႃးဝႃႈ ရူတ်ႉတဵမ်ၼႃႇတႄႉ ၶဝ်တေၵဵပ်းပႃး ၵႃႈထူင်ၶူဝ်းယဝ်ႉ။
 • ၵႃး - 3 ၸူဝ်ႈမူင်း၊ ပေႃးတေဢဝ် ၵႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇတႄႉ ထဵမ်ၼမ်ႉမၼ်းၵႂႃႇတဵမ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်တဵမ်တဵမ်လႃႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးၸမ် လႅၼ်လိၼ်မႃး တိူဝ်းၵႃႈႁႅင်း။

ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်/မီႇၼီႇပၢတ်ႉသ် ဢၼ်လိုၼ်းသုတ်း တႃႇၵႂႃႇ ၵုင်းထဵပ်ႈ ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်သေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 13:30၊ ရူတ်ႉလိုၼ်းသုတ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၸၼပူးရီး တႄႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်း 16:00။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်သေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ရူတ်ႉပိၵ်ႉၵပ်ႉသီၶဵဝ်ၼၼ်ႉ လႅၼ်ႈၸူး တီႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၵွင်းမူးသၢမ်သူႇ သေ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ 50 ဝၢတ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ႁိုင် 30-40 မိတ်ႉၼိတ်ႉၼၼ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ် ၵႂႃႇပဵၼ်ၸုမ်း ၼႆတႄႉ ၶၢတ်ႈ သွင်ထႅဝ်သေၵေႃႈ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇပႃး ထမ်ႈသဝၼ်ပၼ်တၼ် လႄႈ တီႈၸၼ်ၸႂ် တၢင်ႇၸိူဝ်း။

လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၸွၼ်ႇဝဵင်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် ထႅၵ်ႇၸီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈၵၢင်ဝဵင်း တေႃႇထိုင် တီႈ ၶူဝ်မႆႉ (သၽၢၼ်းမွၼ်း) ၼၼ်ႉ တေ တူၵ်းၸူဝ်ႈ 15 ဝၢတ်ႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈပႆတၢင်းတႄႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈ သူးလၢပ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ- ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း ၶိုင်ႈဝၼ်းသေၵေႃႈ ၶၢမ်ႈၶူဝ်သေ ၵႂႃႇၸူး ဝတ်ႉ တီႈ ဝၢၼ်ႈမွၼ်း ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းၽင်ႇၼွင်။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶၢတ်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် လႅင် ၵႃႈတီႈ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိုဝ်ႈသဝ်းၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

Saphan Mon
 • သၽၢၼ်းမွၼ်း (สะพานมอญ) - ၶူဝ်မႆႉ ဢၼ်မီးတၢင်းယၢဝ်း 400 မ. (ငဝ်ႈငႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းမီးတၢင်းယၢဝ်း 800 မီႇတႃႇ) ၼၼ်ႉ မီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵၢင်ပီ 1980 လိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၶူဝ်မႆႉ ဢၼ်ယၢဝ်းထိသုတ်း တီႈၼႂ်း မိူင်းထႆးသေၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇယႃႉပႅတ်ႈ မိူဝ်ႈ ၸူႇလၢႆႇ 2013 ၼၼ်ႉသေတႃႉ ၶိုၼ်းမႄးဝႆႉလီလီငၢမ်းငၢမ်းယဝ်ႉ။ တီႈသုတ်းၶူဝ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉလၢၼ်ႉၵၾႄးဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈသေ မၼ်းပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်သေ မုင်ႈယဵမ်ႈတူၺ်း။ မီးပႃး တိူၵ်ႈလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ မႄးၶူဝ်၊ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၼႆ တေလႆႈၶိုၼ်း ၶႅမ်ႉႁၢင်ႈ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် လုၵ်ႉတီႈၼိူဝ်ၶူဝ်သေ ဝႅၼ်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်း ၼွင်ယဝ်ႉ။
 • ဝတ်ႉသၢမ်ပရသူပ်ႇ (ဝတ်ႉၸူမ်) - ၽွင်းတၢင်ႉၼမ်ႉ တီႈၼႂ်းၼွင်ၼၼ်ႉ ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ (ၵမ်ႉၼမ် ဝၢႆးၶၢဝ်းၵတ်း) ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶၢတ်ႈႁိူဝ်းသေ (ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢတ်ႈ ႁိူဝ်းၶႅၼ်ႇၼူဝ်း ၵႃႈတီႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ပီႇ သေၵေႃႈ ၽၢႆးၵႂႃႇႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ) ၵႂႃႇတူၺ်း ဝတ်ႉၸူမ် လႆႈယူႇ။ ဝတ်ႉၸူမ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၽၢင်ႈႁၢင်ႈလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈ ဝဵင်းၵဝ်ႇဢၼ်ၸူမ်ၼမ်ႉၵႂႃႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽၢႆၶဝ်ႈလႅမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၼႂ်းလိူၼ် တီႇသႅမ်ႇပႃႇၼႆတႄႉ တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ ၸိၵ်းမၼ်း မွၵ်ႈ 1-2 မ. ၼၼ်ႉယူႇ။
 • ဝတ်ႉဝင်ႇဝိဝႄႇၵႃႇရမ်ႇ လႄႈ ၸေႇတီႇ ပုတ်ႉထၶယႃ - ပႆၶၢမ်ႈၼိူဝ်ၶူဝ်သေ ၵႂႃႇၸူး ဝၢၼ်ႈမွၼ်းသေ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸွမ်း ၽၢႆႇၶႂႃႇ ၸွမ်းၶၢင်းၼွင်။ ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 2 ၵမ. တေလႆႈႁၼ် တၢင်းၽႄ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၶွၼ်ႇၵရိ။ ၵႂႃႇၸွမ်းၽၢႆႇသၢႆႉ သေ ၵႂႃႇၸူး ၵွင်းမူးၶမ်းလူင်၊ တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈမၼ်း မီး ၵၢတ်ႇၶၢႆၶူဝ်းၶွင်မၢၼ်ႈ သေ တီႈၽၢႆႇၶႂႃၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းၵႂႃႇၸူး ဝတ်ႉဝင်ႇဝိဝႄႇၵႃႇရမ်ႇယဝ်ႉ။ ဝတ်ႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၼႂ်းၵႃႈ ၽရဢူၵ်ႉတမ ၵေႃႇသၢင်ႈမႃး လိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၸဝ်ႈဢူၵ်ႉတမၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် မုၼ်ၸဝ်ႈပႃးၼိုင်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း တီႈၼႂ်း မိူင်းထႆး သေ တူင်ႇဝိူင်းမွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉၼပ်ႉယမ်ယူႇတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်းၼႆႉ။ တီႈၼႂ်း ၵျွင်းလူင်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ဝိႁၢၼ် ဢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉသေ တီႈႁူင်းသၢင်ႈ တၢင်ႇဢၼ်တႄႉ မီးဝႆႉ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ပုတ်ႉထ မိူဝ်ႈပဵၼ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်လိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ လႆႈပႆႁိုင်ဝႆႉလႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႅပ်ႈၶႂ်ႈ ၶၢတ်ႈထႅၵ်ႇၸီႇယူႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝင်ႇၵၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၵႂင်တၢင်းလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈယဝ်ႉ (ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵူၼ်းတီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႁူမ်ၸူမ်း တႃႇၸိၼႄတၢင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈပၢႆတၢၢင်းမၼ်းယူႇ)။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

 • ဢႅဝ်ႇလႄႇ တီႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၵွင်းမူးသၢမ်သူႇ လႄႈ တီႈ ၵၢတ်ႇလႅၼ်လိၼ် (သေ, ပေႃးဝႃႈ တီႈလႅၼ်လိၼ်ပိုတ်ႇၼႆ ၶၢမ်ႈၵႂႃႇၸူး ၽယႃးတူင်းသူႇ၊ တီႈ ပွတ်းၽၢႆႇ မျၢၼ်ႇမႃႇလႄႈ)။ တၢင်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး တီႈၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၵွင်းမူးသၢမ်သူႇ ၼၼ်ႉ လႆႈလတ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇ တီႈၶၢင်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ် ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈ ပႆလတ်း ပႃႇထိူၼ်ႇ လႄႈ ၶၢမ်ႈၼမ်ႉ၊ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် တေလႆႈလုၺ်းၼမ်ႉ (တီႈဢေႇသုတ်း ၽွင်းၶၢဝ်းၽူၼ်)။ မီးပႃးတၢင်းဢွၼ်ႇသဵၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ထမ်ႈဝင်ပၼ်တၼ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ပႆၸွၼ်ႇဝဵင်း၊ ၵႂႃႇတွၼ်ႈတႃႇလုၺ်းၼမ်ႉ တီႈၼႂ်းၼွင်၊ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်၊ မူၼ်ႈၸႂ်ၸွမ်း ၶၢဝ်းလႅတ်ႇဢွၵ်ႇ လႄႈ လႅတ်ႇၶဝ်ႈ။
 • ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်း ၶၢဝ်းတၢင်းၵျၢမ်း ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ တီႈၼႂ်း ပႃႇထိူၼ်ႇႁိမ်းႁွမ်း။
 • ဢႅဝ်ႇလႄႇ ႁိူၼ်း ပၢၼ်းဢုၼ်ႇရၵ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းပုတ်ႉ လႄႈ ပၢင်ၼႄယေႃးၵ (တွၼ်ႈတႃႇ တိတ်းတၢင်း လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ၵပ်းသိုပ်ႇ လၢၼ်ႉၶဝ်ႈမုၼ်း ပၢၼ်းဢုၼ်ႇရၵ်ႉ)။ ႁဵတ်းလွင်ႈလူႇတၢၼ်းလႆႈယူႇ။ တႃႈၶဝ်ႈၸွႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈတေမီးယူႇ။
 • ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းပႃႇထိူၼ် ၶွင် ၾရၼ်ၵီႇ - +66 87 0590148ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ တီႈၼႂ်း သူၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းမီးႁိမ်းႁွမ်း သင်ၶလပူးရီး။ တႄႇဢဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ဝၼ်း တေႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ၶိုၼ်း 6 ဝၼ်း ဢၼ်ၵႂႃႇၸူး ဢုမ်းၽၢင်။ တီႈဢၼ်ပဵၼ် ဝၢၼ်ႈယၢင်း ဢၼ်မီးတီႈၵႆၵႆၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ် ထူဝ်းရိတ်ႉၶဝ် ၵႂႃႇထွင်ႈတဵဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ 600 ဝတ်ႇတေႃႇဝၼ်း

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ဝတ်ႉၸူမ် ၶၢဝ်း ၵၢင်လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ၊ ၽွင်းမိူဝ်ႈ တၢင်ႉၼမ်ႉယွမ်း
 • ၵၢၼ်တေႃးႁုၵ်ႇပၢၼ်းဢုၼ်ႇရၵ်ႉ (ပူၼ်ႉ သွႆႈ 1 ၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 100 မ. ၵႃႈတီႈ တိၼ်လွႆ ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်)။ 08:00- 20:00တီႈၼႆႈ ၶၢႆပၼ် ၶူဝ်းမေႃမိုဝ်း ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ၊ ၶူဝ်းၼုင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း။ ပဵၼ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၶွင် ဝၢၼ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပၢၼ်းဢုၼ်ရၵ်ႉ NGO၊ ဢၼ်ပဵၼ် သႅၼ်ႇတႃႇ ၵၢၼ်းတေႃးႁုၵ်ႇ သွႆၶူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် လွင်ႈႁုၼ်မုၼ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ တိုဝ်ႉတၢင်းၵၢၼ်ငၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ မႄႈႁၢင်ႉ ၸိူဝ်းမီးတီႈ လႅၼ်လိၼ် မျၢၼ်ႇမႃႇ။ ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း 100% ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢုၼ်ရၵ်ႉ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ဢဝ်မဵတ်ႉတႃႇသေ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ႁိူၼ်းဢၼ်ၼိမ်မၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းၽၢၼ်ၵွတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • လွင်ႈတေႃးႁုၵ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၼၢင်းယိင်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶဝ် ၶၢႆမၼ်ႈၽႅၼ်ႇ ၵႃႈတီႈ ယၢၼ်ၵၼ် 200 မ. တႂ်ႈတိၼ်လွႆ ဢၼ်မီး တိူၵ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လၢၼ်ႉၼၼ်ႉ Daisy Dwe ၵေႃႉပိုတ်ႇဝႆႉ၊ မၼ်းပဵၼ် ၵေႃႉဢၼ်လုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢႆႉမႃး ယူႇသဝ်းတီႈ သင်ၶလပူးရီးသေၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တၢင်ႇၸိူဝ်းယဝ်ႉ။ ၶူဝ်းၶွင်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇတီႈၼၼ်ႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉတႄႉတႄႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶၢႆပၼ်ပႃးၵႃႈတီႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ လၢၼ်ႉဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ၊ လၢၼ်ႉၶဝ်ႈမုၼ်း ဢၼ်တၢင်ႇပၢႆႉဝႆႉဝႃႈ 'ပၢၼ်းဢုၼ်ရၵ်ႉ' ဢၼ်ပူၼ်ႉ သွႆႈ 1 ၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 150 မ. ဢၼ်မီးတႂ်ႈတိၼ်လိၼ် တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

 • Jimmy's House - "Big Jimmy" ၵေႃႉပိုတ်ႇဝႆႉ၊ တေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်း ၵျွင်းၽြႃး တီႈ ၶူဝ် ပွတ်းၽၢႆႇထႆး ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ ဢိၼ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 50 မ. ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸၢင်ႈလိူၵ်ႈၵိၼ်လႆႈ တၢင်းၵိၼ် မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း၊ တၢင်းၵိၼ်မၢၼ်ႈ လႄႈ တၢင်းၵိၼ်ထႆး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႃႉ/ၶၢႆ ပပ်ႉ။ ပဵၼ်ငဝ်ႈငႃႇ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ။
 • ၵၢတ်ႇဝဵင်း - ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၼ်ႇၸဝ်ႉၼႆတႄႉ ၵၢင်ၼႂ်မႃး တေၸၢင်ႈတိုၼ်းၶိုတ်း လၢၼ်ႉဢွၼ်ႇၸွမ်းတၢင်း ဢၼ်ၶၢႆ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် ၸိူဝ်းပဵၼ် တၢင်းၵိၼ်ထႆး လႄႈ တၢင်းၵိၼ်မၢၼ်ႈ။ ပေႃးထိုင် တဵင်ႈဝၼ်းမႃးတႄႉ ၵၢတ်ႇၼၼ်ႉ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇသေ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တီႈၼိူဝ်ၸိၵ်းလွႆ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်း တႃႈရူတ်ႉလဵၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်လႆႈ တၢင်းၵိၼ်ထႆး၊ ၵိၼ်ဝၢၼ် ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ၊ ဝၼ်းၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ၶဝ်ပိုတ်ႇၶၢႆပၼ်သေ ပေႃးဝႃႈ ဝၼ်းတၼ်းတႄႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပိုတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။
 • လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် တွႆး- ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ထႆး ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇသေ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းပဵၼ် "ဢွမ်" (ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႉ တႄႇ 20 ဝၢတ်ႇ)

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး[မႄးထတ်း]

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း သင်ၶလပူးရီး ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇၸူး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းလႅမ်း။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။