ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ၶေႃႈၸိၼႄ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

Wikivoyage:Template index[မႄးထတ်း]

The MediaWiki software used to run Wikivoyage offers the capability to automatically generate sophisticated HTML using templates. Templates are faster than typing manually, and keep common messages uniform across the site. New templates should be discussed before being created or modified.

The list below shows most of the templates that are currently available, alongside brief explanations of how and where to use them, or you can see a complete list of all pages in the Template namespace.


Wiki Markup Purpose Template Display
{{stub}} Indicates that an article is at လိူင်ႈယေႃႈ status. This notice should be added to the bottom of the article.
ပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လိူင်ႈယေႃႈ လႄႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈၸႂ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ။ မၼ်းဢမ်ႇမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ သိုပ်ႇထႅမ်သႂ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈမၼ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !{{outlinecity}}
{{outlineregion}}
{{outlinecountry}}
{{outlinephrasebook}}
{{outlineitinerary}}
{{outlinetopic}}
{{outlinepark}}
Indicates that an article is at outline status. This notice should be added to the bottom of the article.
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၶေႃႈၸိၼႄ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !
{{usablecity}}
{{usableregion}}
{{usablecountry}}
{{usablephrasebook}}
{{usabletopic}}
{{usableitinerary}}
{{usablepark}}
Indicates that an article of the specified type is at usable status. This notice should be added to the bottom of the article just below the content.
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၶေႃႈၸိၼႄ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈ လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႂႃႇၸူး လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း ႁူင်းလႅမ်း။ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ မႄးထတ်းၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႆႉလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းသေ ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇသေၵမ်း။
{{guidecity}}
{{guideregion}}
{{guidecountry}}
{{guidephrasebook}}
{{guidetopic}}
{{guideitinerary}}
{{guidepark}}
Indicates that an article of the specified type is at guide status. This notice should be added to the bottom of the article just below the content.
ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၶေႃႈၸိၼႄ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွင်ႈလီလၢႆမဵဝ်း၊ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဢၼ်မီးၸၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၼင်ႇ ႁူင်းလႅမ်း၊ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ၊ လွင်ႈၸၼ်ၸႂ် လႄႈ ႁူဝ်ယွႆႈ ၸိူဝ်းၵပ်းၵၢႆႇ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!
{{starcity}}
{{starregion}}
{{starcountry}}
{{starphrasebook}}
{{startopic}}
{{staritinerary}}
{{starpark}}
Indicates that an article of the specified type is at star status. This notice should be added to the bottom of the article just below the content.
TYPE ၶေႃႈၸိၼႄ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ star TEXT1 TEXT2
{{starnomination}} Indicates that an article has been nominated for star status. This notice should be added to the top of the article just below the "pagebanner" template.
{{destarnomination}} Indicates that an article has been nominated to lose its star status. This notice should be added to the top of the article just below the "pagebanner" template.
{{starpotential}} Draws attention to a failed star nomination for an article and the reasons why it wasn't awarded star status. This notice should be placed at the top of an article's discussion page.
Wiki Markup Purpose Template Display
{{confused|place}} Notifies readers that a particular place should not be confused with another place, perhaps with a similar name.
ယႃႇပေ ဢဝ်ယုင်ႈယၢင်ႈၵၼ် တင်း Sibu, Sarawak.
{{disamb}} Indicates that a page is a disambiguation page. This notice should be added to the bottom of all disambiguation pages.
လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ႁူဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဝႆႉ a ၼႃႈလိၵ်ႈ ၵႂၢမ်းဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်း။ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈလုၵ်ႉတီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈတၢင်ႇဢၼ်သေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃႈ တီႈၼႆႈၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈ ၸွႆႈထႅမ် မူၼ်ႉမႄးပၼ်မၼ်းလႆႈယူႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မၼ်းတေၸီႉၼႄပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ၵႂၢမ်းဢၼ်ၸႅင်ႈလႅင်း ဢၼ်တေသၢင်ႇထုၵ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉယူႇ။
{{otheruses}} Used on pages that would normally require disambiguation, but meet the "most famous" exception (such as Paris and Denmark). This notice should be added to the top of the article and will create a link to a disambiguation page.
တွၼ်ႈတႃႇ ဢွင်ႈတၢင်ႇတီႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈမိူၼ်ၵၼ်၊ တူၺ်း Paris (ၵႂၢမ်းဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်း)
Wiki Markup Purpose Template Display
{{soft redirect|page}} Creates a soft redirect to a page on a different wiki. #REDIRECTmeta:Main page
This page is a soft redirect.

Further information[မႄးထတ်း]

Wiki Markup Purpose Template Display
{{see also}} Used at top of page sections, to point the reader to related information.
တူၺ်းပႃး - [[{{{1}}}|{{{1}}}]]
{{moreinfo}} Used at top of page sections, to point the reader to another page for particular information..
တွၼ်ႈတႃႇလွၼ်ႉၶၢဝ်ႇထႅင်ႈ လွင်ႈ {{{1}}}ၼၼ်ႉ၊ တူၺ်းတီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် [[{{{2}}}|{{{2}}}]] ၼၼ်ႉတႃႉ။
{{main}} Used at top of page sections, to point the reader to the main article dealing with a certain topic.
လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ပိူင်လူင်: [[{{{1}}}|{{{1}}}]]

Article notices[မႄးထတ်း]

These notices are used to indicate that an article needs attention due to some problem:

Wiki Markup Purpose Template Display
{{delete}} Indicates that an article qualifies for speedy deletion. This notice should be added to the top of the article.
{{vfd}} Indicates that an article has been recommended for deletion. This notice should be added to the top of the article.
ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈငႃ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ။ ဝၢႆးသေ တူၺ်း ပေႃႇလသီႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈယဝ်ႉ၊ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၽိူမ်ႉသႂ်ႇ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸူးတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ပၼ်ၵၢင်ၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ယႃႇပေထွၼ်ပႅတ်ႈ ၶေႃႈပၼ်ၽၢင်ႉဢၼ်ၼႆႉ တေႃႇထိုင် လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ပေႃးယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼႆႉၸိုင်၊ လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈထတ်းသၢင် ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁူဝ်ၶေႃႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ပၵ်းပိူင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် လမ်းၼႂ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ လႅပ်ႈပဵၼ်ၶွင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် တၢင်ႇၸိူဝ်း
{{copyvio|url}} Used on pages that contain copyright violations. This notice should be placed at the top of an article. It is generally preferred to just remove copyrighted information and then leave a note on the talk page indicating where the content came from and why it was removed.
{{merge|destination}} Indicates that an article does not meet the article criteria and that its content should be merged into the destination article. This notice should be placed at the top of an article.
{{merge from|destination}} Indicates that content from another article should be merged into the article. This notice should be placed at the top of an article or section.
{{style}} Indicates that a page does not conform to the manual of style. This notice should be placed at the top of the relevant article or section.
Optionally, the suggested remedy may be specified after a vertical bar character e.g.: {{style|[[Units#Avoid_orphaned_units]]}}, in which case the subsequent default text of "Please use the article's talk page to ask questions if you are not sure why this tag was added and whether it is safe to remove it." will not display.
{{advert}} Indicates that a page contains extensive touting and hyperbole. This notice should be placed at the top of an article.
{{movetodistrict}} Content on a huge city main page needs to be split off into districts. This notice should be placed at the top of the section that needs work.
{{movetocity}} Content on a region page needs to be moved to the respective city articles. This notice should be placed at the top of the section that needs work.
{{districts discussion}} Discussion on the Talk page is under way for defining new districts. This notice should be placed at the top of the city article that has a districts discussion taking place.
{{regions discussion}} Discussion on the Talk page is under way for defining new regions. This notice should be placed at the top of a regions article that has a regions discussion taking place.
{{translate|fr}} Identifies that a more complete article exists in another language version of Wikivoyage; encourages the user to help with translation. Placed at the top of an article.
{{transcription|standard}} Indicates that content in a phrasebook does not match Wikivoyage's romanization standards.

Warning notices[မႄးထတ်း]

Informational notices provide warnings and disclaimers about hazards or other vital pieces of information that travelers should be alerted to.

Wiki Markup Purpose Template Display
{{disclaimerbox|text of disclaimer}} A disclaimer is a sparingly-used message, normally containing editorial content about policy decisions. A disclaimer should generally be discussed prior to being added to an article.

Here Tibet is used as a synonym for the Tibetan Autonomous Region (T.A.R.) of China not the historic Tibet in existence prior to the Chinese takeover. This is not a political statement. The strict restrictions on freedom of movement put on foreigners, sharply divides the T.A.R from ethnically Tibetan areas that form a geographic and cultural continuation of Tibet to the east of the T.A.R..

{{cautionbox|text of caution}} Used for non-life-threatening warnings that could affect a traveler's possessions, finances, or health, and other notices that need presentation in an attention-grabbing format. It should be used sparingly—only if normal prose is insufficient for some reason.

You can use the parameter "boldtext=" to change the word "NOTE" to something else.

Caution မၢႆတွင်း: To avoid the unsavory, corrupt, and thoroughly untrustworthy booking services based in Kolkata, it is best to get a place to stay on arrival without advance reservation.
{{warningbox|text of warning}} Used to call out information that is vital to a traveler's safety, such as recent damage from a natural disaster, political instability, or some other serious condition. Warning boxes should be sparingly used and placed either at the top of an article or within the article section that is related to the warning.
Travel Warning ၽၢင်ႉ - The effects of Hurricane Katrina severely damaged parts of New Orleans at the end of August, 2005, and it expected to take many months for the city to return to normality. As of Spring 2006, most services in the main travel centers (French Quarter, Central Business District, Garden District, and Faubourg Marigny) are back to normal; however, be prepared for contingencies if you're traveling outside the city center.
{{VisaRestriction|text of information}} Information about visa restrictions.
Travel Warning Visa restrictions:
Afghanistan, Algeria, Iran, Iraq, Kuwait, Lebanon, Libya, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, and Yemen block passports containing stamps or visas from Israel. If you intend to visit any of these nations, ask immigration to stamp a blank page, rather than your passport, when entering. Note that those countries will also search for Jordanian/Egyptian exit stamps from land borders with Israel and will likewise prohibit your entry if they find one.

Template notices[မႄးထတ်း]

Wiki Markup Purpose Template Display
<noinclude>{{documentation}}</noinclude> Inserts the documentation on a template page.
[သၢင်ႈ] ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်း
<noinclude>{{experimental}}</noinclude> Used for experimental templates.
Wiki Markup Purpose Template Display
{{discover}} Inserts the current "Wikivoyage Discover" factoids. Should be placed in the appropriate spot on the Main Page.These notices are used to promote articles that are collaborations of the month:

Wiki Markup Purpose Template Display
{{cotm|date}} Indicates that a page is the current collaboration of the month. This notice should be placed at the top of the article's talk page.

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼၼႆႉ ပဵၼ် လွင်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၶွင်လိူၼ် တွၼ်ႈတႃႇ December 2009ႁႃတူၺ်း ဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ႁႂ်ႈမၼ်းႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ လႄႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ ႁဵတ်းပၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈပေႃးလႆႈဢဝ် ၵုင်ႇမုၼ် ၸွမ်း။

{{pcotw|from-date|to-date}} Indicates that a page was previously a collaboration of the week. This notice should be placed at the top of an article's talk page.
{{pcotm|date}} Indicates that a page was previously a collaboration of the month. This notice should be placed at the top of an article's talk page.
{{current collaboration}} Used by other templates to create a link to the current collaboration of the month. မႄးထတ်း/ဢၢပ်ႉတဵတ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ထႅမ်းပလဵၵ်ႉလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်
{{cotmpromote}} Used by the Project page to promote the collaboration of the month. ===မႄးထတ်း/ဢၢပ်ႉတဵတ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ထႅမ်းပလဵၵ်ႉလိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ===
 • ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸမ်ဝၢႆးၼၼ်ႉ တိူဝ်းလီၶိုၼ်ႈမႃး လႄႈ ပိူင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉယဝ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၶွင်လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်

Large events[မႄးထတ်း]

These are temporary templates for use on articles where large and significant events will be hosted. These templates should be deleted and removed from here once the event has passed.


Host City for
Sochi 2014 Winter Olympics
Venue one
Venue two
Cluster three
Park four
Sochi
Olympics · Sochi 2014Content insertion[မႄးထတ်း]

These templates are used to standardize the look of specific Wikivoyage article content.

Wiki Markup Purpose Template Display
{{infobox|title|description}} Used to create an infobox to display an interesting fact or notable piece of information within an article. Infoboxes should be used sparingly.

Sample title

Sample description

{{eatpricerange|budget|midrange|splurge}} Used to establish the local baseline for classifying restaurant listings.
This page uses the following price ranges for a typical meal for one, including soft drink:
Budget Under $10
Mid-range $10-30
Splurge Over $30
{{sleeppricerange|budget|midrange|splurge}} Used to establish the local baseline for classifying accommodation listings.
ၵူႈမိုဝ်းဢၼ်ၼႆႉ ၸႂ်ႉဝႆႉ ၶွပ်ႇၵႃႈၶၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ႁွင်ႈ သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် လၵ်းၸဵင်:
ၶၼ်ထုၵ်ႇ Under $50
ပၢၼ်ၵၢင် $50-100
ၵႃႈယႂ်ႇ Over $100
{{Climate
| units = Metric
| janhigh = 32 | febhigh = 33 | marhigh = 34 | aprhigh = 35
| mayhigh = 34 | junhigh = 33 | julhigh = 33 | aughigh = 33
| sephigh = 32 | octhigh = 32 | novhigh = 32 | dechigh = 31
| janlow = 21 | feblow = 23 | marlow = 25 | aprlow = 26
| maylow = 26 | junlow = 25 | jullow = 25 | auglow = 25
| seplow = 25 | octlow = 24 | novlow = 23 | declow = 21
| janprecip = 9 | febprecip = 29 | marprecip = 28 | aprprecip = 64
| mayprecip = 220 | junprecip = 149 | julprecip = 154 | augprecip = 196
| sepprecip = 344 | octprecip = 241 | novprecip = 48 | decprecip = 9
| description = Check Bangkok's '''[http://www.tmd.go.th/en/province.php?id=37 7-day forecast]'''
}}
Used to show information about the climate of a destination.

The units field can be set to Metric or Imperial depending on the local preference.

For U.S. articles, this page exists to automatically generate the wikitext needed to display the template correctly.
ၶေႃႈၸိၼႄ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ
Climate chart (explanation)
JFMAMJJASOND
 
 
 
9
 
 
32
21
 
 
 
29
 
 
33
23
 
 
 
28
 
 
34
25
 
 
 
64
 
 
35
26
 
 
 
220
 
 
34
26
 
 
 
149
 
 
33
25
 
 
 
154
 
 
33
25
 
 
 
196
 
 
33
25
 
 
 
344
 
 
32
25
 
 
 
241
 
 
32
24
 
 
 
48
 
 
32
23
 
 
 
9
 
 
31
21
Average max. and min. temperatures in °C
Precipitation+Snow totals in mm
Check Bangkok's 7-day forecast
Imperial conversion
JFMAMJJASOND
 
 
 
0.4
 
 
90
70
 
 
 
1.1
 
 
91
73
 
 
 
1.1
 
 
93
77
 
 
 
2.5
 
 
95
79
 
 
 
8.7
 
 
93
79
 
 
 
5.9
 
 
91
77
 
 
 
6.1
 
 
91
77
 
 
 
7.7
 
 
91
77
 
 
 
14
 
 
90
77
 
 
 
9.5
 
 
90
75
 
 
 
1.9
 
 
90
73
 
 
 
0.4
 
 
88
70
Average max. and min. temperatures in °F
Precipitation+Snow totals in inches
{{IATA|XXX}} Used to display IATA airport codes. XXX IATA
{{routebox
| image1=image name (do not include "Image:")
| imagesize1=pixel size for icon (optional, defaults to 22px)
| directionl1=direction (should be N, NW, W, or SW)
| majorl1=[[Next major city or junction]]
| minorl1=[[Next minor city]] (optional)
| directionr1=opposite direction (should be S, SE, E, or NE)
| majorr1=[[Next major city or junction]]
| minorr1=[[Next minor city]] (optional)
}}
Used to add routes through the city. For more than one route, add a space and then the "image" through "minorr1" lines before the closing brackets and replace "1" with "2", "3",etc. See Project:Routebox navigation for more detailed instructions.
သၢႆတၢင်း ၶေႃႈၸိၼႄ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ
End  W  E  BrandonOrlando
AtlantaOcala  N  S  BradentonMiami
End at  N  S  ClearwaterSt.Petersburg
AtlantaBrooksville  N  S  BradentonMiami


{{pagebanner|image}}

Used to display a banner at the top of each article
Paris

{{Quickbar
| location=xx-location.png
| capital=Capital
| currency=Local currency (ABC)
| population=4,567,890 (July 2005 est.)
| electricity=xxxV/yyHz (Z plug)
| callingcode=+CC
| timezone=UTC +N
| emergencies=xxx
| driving side=left
}}

Used to create the quick reference box for country pages (and should not be used anywhere else). All arguments to the command are optional and should be explicitly set only as a purposeful override to the Wikidata property which is normally sourced by the template.
Capital Singapore
Currency Singapore dollar (SGD)
Population 4,425,720 (July 2005 est.)
[[|Electrical systems|Electricity]] 230V/50Hz (British plug)
[[|List of country calling codes|Country code]] +65
[[|Time zones|Time zone]] UTC +8
Emergencies 999
Driving side left
{{regionlist
| regionmap=Macao-map.png
| regionmaptext=Districts of Macau
| regionmapsize=250px

| region1name=[[Macau/Peninsula|Macau Peninsula]]
| region1color=#d56d76
| region1items=
| region1description=The peninsula in the north.

| region2name=[[Macau/Taipa|Taipa]]
| region2color=#d5dc76
| region2items=
| region2description=The northern island.

| region3name=[[Macau/Cotai|Cotai]]
| region3color=#d09440
| region3items=
| region3description=A strip of reclaimed land.

| region4name=[[Macau/Coloane|Coloane]]
| region4color=#71b37b
| region4items=
| region4description=The southern island.

}}
Shows regions and a map of a huge city, country or region article.
Districts of Macau
  Macau Peninsula
The peninsula in the north.
  Taipa
The northern island.
  Cotai
A strip of reclaimed land.
  Coloane
The southern island.
{{PrintDistricts}} Applied to articles using the Huge City template to point out that listings are on separate district pages. Should be placed at the top of the content of an article.
{{SeeDistricts}} Applied at the top of the sleep, eat, drink, do and see sections of huge cities. Indicates that listings are to be found within the district articles of a city.
Individual listings can be found in ၶေႃႈၸိၼႄ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ's district articles
{{Attribution|Source1|Source2|...|Source30}} Identifies external sources that contributed content to the article, to comply with the Attribution requirement of the Creative Commons BY-SA license. Placed at the bottom of an article.
ပွင်ႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေလႅပ်ႈၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ, ၸိုဝ်ႈမၼ်းတႄႉ : Evan, Sapphire, Phil
{{Wikipedia|WP article name}} Identifies content reused from articles on Wikipedia, also to comply with the Attribution requirement of the Creative Commons BY-SA license. Placed at the talk page of the article, as stated in the template's description. If you place it in the article itself it will not produce anything.
This article contains content imported from the English Wikipedia article on Portugal. View the page revision history for a list of the authors.
{{joke}} Indicates that the article has been written as an April Fool's Day joke, and that no more edits should be made. It is placed at the top of the article.
{{CompletedEvent|year|text}} Indicates that the article has been written for an event that has passed, and that no more edits should be made. It is placed at the top of the article.
ၶေႃႈၸိၼႄ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ: This event closed in 2010 and is no longer open to the public. The next Olympics will be held in London in 2012.{{LunarNewYeardates}} Used to list the dates and names of the Lunar years based on the Chinese calendar

Lunar New Year dates

The year of the Ox began on 3 Feb 2021 at 22:58, and the Lunar New Year was on 12 Feb 2021

 • The year of the Tiger will begin on 4 Feb 2022 at 04:42, and the Lunar New Year will be on 1 Feb 2022
 • The year of the Rabbit will begin on 4 Feb 2023 at 10:33, and the Lunar New Year will be on 22 Jan 2023
 • The year of the Dragon will begin on 5 Feb 2024 at 16:25, and the Lunar New Year will be on 10 Feb 2023

Contrary to popular belief, the change of the zodiac does not occur on the first day of the Lunar New Year, but instead occurs on Li Chun (立春 lì chūn), the traditional Chinese start of spring.

{{ramadandates}} Used to list the dates of Ramadan

Ramadan

Ramadan is the 9th and holiest month in the Islamic calendar and lasts 29–30 days. Muslims fast every day for its duration and most restaurants will be closed until the fast breaks at dusk. Nothing (including water and cigarettes) is supposed to pass through the lips from dawn to sunset. Non-Muslims are exempt from this, but should still refrain from eating or drinking in public as this is considered very impolite. Working hours are decreased as well in the corporate world. Exact dates of Ramadan depend on local astronomical observations and may vary somewhat from country to country. Ramadan concludes with the festival of Eid al-Fitr, which may last several days, usually three in most countries.

 • 11 March – 9 April 2024 (1445 AH)
 • 1 March – 29 March 2025 (1446 AH)
 • 18 February – 19 March 2026 (1447 AH)
 • 8 February – 8 March 2027 (1448 AH)
 • 28 January – 25 February 2028 (1449 AH)

If you're planning to travel to ၶေႃႈၸိၼႄ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ during Ramadan, consider reading Travelling during Ramadan.

{{lang|ja|須賀川}}

Used to display some text in another language (add the correct markup around it) 須賀川

{{flag|countryname}}

Used to include the flag of a given country United States

{{schengen}}

Used to include the boilerplate text needed in the Get in section of every Schengen member (long text, see Template:Schengen)

{{euro}}

Used to include the boilerplate text needed in the Buy section of every country using the euro ၶေႃႈၸိၼႄ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ uses the euro, like several other European countries. One euro is divided into 100 cents. The official symbol for the euro is €, and its ISO code is EUR. There is no official symbol for the cent.

All banknotes and coins of this common currency are legal tender within all the countries, except that low-denomination coins (one and two cent) are phased out in some of them. The banknotes look the same across countries, while coins have a standard common design on the reverse, expressing the value, and a national country-specific design on the obverse. The obverse is also used for different designs of commemorative coins. The design of the obverse does not affect the use of the coin.

Used to include the Indian Rupee symbol

Maps, listings and geocoding[မႄးထတ်း]

These templates are used to generate points of interest for dynamic maps, geographic co-ordinates and individual listings.

Wiki Markup Purpose Template Display
{{see

| name=Exploratorium | url=http://www.exploratorium.edu/
| email= | address=Pier 15, 698 The Embarcadero
| lat=37.8013 | long=-122.3988 | directions=at Green St
| phone=+1 415 528-4360 | tollfree= | fax=
| hours=Tu-Su 10AM-5PM; open W until 10PM, closed M
| price=Adults: $25, Students/seniors/youth: $19,
Children age 5 and under: Free
| content=A great kid friendly option, with lots of
interactive exhibits teaching about science,
with intriguing displays about the mind, natural systems,
sound, sight, and much much more.
}}

Used to display a See listing in hCard microformat, see Template:See/doc 1 Exploratorium Pier 15, 698 The Embarcadero (at Green St) - +1 415 528-4360Tu-Su 10AM-5PM; open W until 10PM, closed MA great kid friendly option, with lots of interactive exhibits teaching about science, with intriguing displays about the mind, natural systems, sound, sight, and much much more. Adults: $25, Students/seniors/youth: $19, Children age 5 and under: Free

{{do | …}}
{{buy | …}}
{{eat | …}}
{{drink | …}}
{{sleep | …}}
{{listing | …}}

Used to display a Do/Buy/Eat/Drink/Sleep listing in hCard microformat, similar to {{see | …}}. The base template is {{listing}}, all other hCards are derived from it. Co-ordinates may be specified for use on dynamic maps.
{{marker|type=|name=|lat=|long=}} Specifies the latitude and longitude of a point of interest for inclusion on a dynamic map. Similar to {{listing}} but provides just a name and co-ordinates for inclusion inline with text. 1 Palace of Fine Arts
{{mapframe|lat|long|zoom=|height=|width=|layer=|staticmap=|align=|name=}} Displays a PoiMap2 dynamic map on the current page using OpenStreetMap and co-ordinates from listings and markers.
Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် ၶေႃႈၸိၼႄ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ
{{PoiMap2detail|lat|long|zoom=|layer=|Description}} Links to a PoiMap2 dynamic map without embedding it in the current page. Useful for long itinerary where multiple "Detailed map" links may be needed to cover the entire route in detail.
Detailed map
{{geo|lat|long}} Specifies the latitude and longitude of the page/city location and adds a "Map" icon to the upper-right corner of the article page that links to the same full-screen dynamic OpenStreetMap as the {{PoiMap2detail}} template above. Full screen dynamic map

{{Food-icon}}
{{Fuel-icon}}
{{Lodging-icon}}
{{Toilet-icon}}
{{EVCharger-icon}}
{{Store-icon}}
{{Handicap-icon}}

Used to display icons indicating the services available at listings in hCard microformat. Food Fuel Lodging Toilets EV Charger Convenience store icon Handicapped accessible
Wiki Markup Purpose Template Display
{{talk page}} Talk page of a Wikivoyager
ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႉꩡ်။

If you find this page on any site other than Wikivoyage, you are viewing a mirror site. Be aware that the page may be outdated, and that the user this page belongs to may have no personal affiliation with any site other than Wikivoyage itself. The original page is located at http://en.wikivoyage.org/wiki/%E1%80%9D%E1%80%AE%E1%82%87%E1%81%B6%E1%80%AE%E1%82%87%E1%80%9D%E1%80%BD%E1%82%86%E1%80%B8%E1%80%A2%E1%80%B5%E1%80%90%E1%80%BA%E1%82%87%EA%A9%A1%E1%80%BA:%E1%81%B6%E1%80%B1%E1%82%83%E1%82%88%E1%81%B8%E1%80%AD%E1%81%BC%E1%82%84_%E1%80%91%E1%82%85%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%B5%E1%80%90%E1%80%BA%E1%82%89.

{{swept}} Indicates if a discussion has been swept in from the Traveller's Pub
Swept in from the pub
{{subst:unsigned|username}} Annotates unsigned posts to make discussions easier to follow. This template must be substituted. —The preceding comment was added by DenisYurkin (talkcontribs)
{{subst:welcome}} Welcomes a new user on their user talk page. This template must be substituted. Hello, Template index! Welcome to Wikivoyage...
{{subst:welcomebusiness}} Welcomes a new user (likely business owner) on their user talk page. This template must be substituted. Hello, Template index! Welcome to Wikivoyage...Please also have a look at welcome, business owners, welcome, tourism professionals and the don't tout guidelines.
{{subst:tout}} Tells a new user that they have been touting, and explains way. This template, also, must be substituted. Hello, Template index! Thank you for contributing to Wikivoyage, but please note that one or more of your recent edits has been reverted...
{{talk archive}} Marks a page as an archive that should not be edited.
{{airport expedition}} Indicates an article is part of the Airport Expedition
Wiki Markup Purpose Template Display
{{User page}} Identify a page as belonging to the Userspace of a Wikivoyager
ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်။

သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁၼ်ၺႃး ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ သေတီႈတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတူၺ်းၺႃး သၢႆႉထုတ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၽၢင်ႉပၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတီႈၼၼ်ႈၼႆႉ ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်းတေၸၢင်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၵဝ်ႇ သေ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈမီး လွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇသုၼ်ႇတူဝ်တင်း သၢႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သေ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်ယဝ်ႉ။ ၼႃႈလိၵ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း မၼ်း မီးဝႆႉတီႈ https://en.wikivoyage.org/wiki/%E1%80%9D%E1%80%AE%E1%82%87%E1%81%B6%E1%80%AE%E1%82%87%E1%80%9D%E1%80%BD%E1%82%86%E1%80%B8%E1%80%A2%E1%80%B5%E1%80%90%E1%80%BA%E1%82%87%EA%A9%A1%E1%80%BA:%E1%81%B6%E1%80%B1%E1%82%83%E1%82%88%E1%81%B8%E1%80%AD%E1%81%BC%E1%82%84_%E1%80%91%E1%82%85%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%9C%E1%80%B5%E1%80%90%E1%80%BA%E1%82%89။

{{Interwiki}} Display a table with links and images to a Wikivoyager's user page on the other Wikivoyage sister projects
ဢၶွင်ႇ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွင် ၶေႃႈၸိၼႄ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:
ၶွမ်ႇမွၼ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႉꩡ်
ဝီႇၶီႇငဝ်ႈငႃႇ ဝီႇၶီႇၽိုၼ်ဢိင် ဝီႇၶီႇၸၼ်ႉၸွမ် ဝီႇၶီႇၸိူဝ်ႉၽၼ်း မေႇတႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း

Image copyright[မႄးထတ်း]

All images, files, etc. on Wikivoyage must be published according to our copyleft. When uploading a file it is imperative that you select a compatible license:

Wiki Markup Purpose Template Display
{{cc-by-sa-1.0}} the default license for Wikivoyage before 2010
Some rights reserved Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document according to the terms in Creative Commons License, Attribution-ShareAlike 1.0. The full text of this license may be found here: CC by-sa 1.0 Attribution-Share-a-like
{{cc-by-sa-2.0}}
Some rights reserved Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document according to the terms in Creative Commons License, Attribution-ShareAlike 2.0. The full text of this license may be found here: CC by-sa 2.0 Attribution-Share-a-like
{{cc-by-sa-2.5}}
Some rights reserved Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document according to the terms in Creative Commons License, Attribution-ShareAlike 2.5. The full text of this license may be found here: CC by-sa 2.5 Attribution-Share-a-like
{{cc-by-sa-3.0}} the default license for Wikivoyage from 2010
Some rights reserved Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document according to the terms in Creative Commons License, Attribution-ShareAlike 3.0. The full text of this license may be found here: CC by-sa 3.0 Attribution-Share-a-like
{{cc-by-sa-all}} licenses the image under all current and future versions of cc-by-sa
Some rights reserved Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document according to the terms of Creative Commons Attribution-ShareAlike version 1.0 or any later version. The full text of these licenses may be found here:
CC by-sa 1.0, CC by-sa 2.0, CC by-sa 2.5, CC by-sa 3.0, CC by-sa 4.0
Attribution-Share-a-like
{{dual-gfdl-cc-by-sa-3.0}} for images licensed under both cc-by-sa 3.0 and GFDL
Some rights reserved This picture is licensed under the Creative Commons Attribution Share-Alike license version 3.0 and any later versions, and the GNU Free Documentation License (GFDL). Attribution-Share-a-like
{{dual-gfdl-cc-by-sa-any}} for images licensed under any version of cc-by-sa and GFDL
Some rights reserved This picture is licensed under the Creative Commons Attribution Share-Alike license version 1.0, 2.0, 2.5, 3.0 and any later versions, and the GNU Free Documentation License (GFDL). Attribution-Share-a-like
{{cc-zero}} for images licensed under the CC-0 Public Domain dedication }}
{{PD-author}} use this if the author of the image has released it into the Public Domain
{{PD-old}} use this if the image is in the public domain because the author died more than 70 years ago
{{PD-self}} use this if you are the author of the image, and have released it into the Public Domain
{{PD-USGov}} use this if it is an image created by an employee of the US federal government, during the course of their duties
{{Non-free image|articles=
[[Article]]|license=license}}
For non-free images uploaded locally
{{Wikivoyage-screenshot}} For screenshots uploaded locally
{{License review|~~~|~~~~~}} Indicating the license of a file has been verified by an administrator or reviewer

Inserting boilerplate text[မႄးထတ်း]

Wikivoyage has a number of article skeletons that can be used to format articles. The following substitution texts can be used to quickly insert the article skeleton template into newly created articles. When the article is saved the shortcut is replaced with the text. This is a one-off substitution and can only be undone by deleting the inserted text - use with care.

Nomination templates[မႄးထတ်း]

These templates are used on Wikivoyage-namespace pages to help unify the presentation of nominations and other internal site processes.

{{FeatureNom
| place=Place Name
| status=articlestatus
| time=featuretime
| comment=Commentary
| nominatedBy=~~~~
| DotMImage=Image
| DotMBlurb=BlurbForFrontPage
}}
This template is used for nominations on the Project:Destination of the Month candidates page.

Place: Nusa Lembongan
Blurb: {{{blurb}}} (should not exceed ~145 characters)
Article status: star (must be guide or above).
Time to feature: June-September would be best
Nominated by: LtPowers 10:56, 8 September 2011 (EDT)
Comment: This is one of my absolute favorite places because they have sideways fish that look like blended wing body airplanes.

Nomination

Print formatting[မႄးထတ်း]

The following special templates were used by Wikitravel Press to control the appearance of printed text. They have no impact on the appearance of articles and can be safely ignored. They are retained for possible future use in other printed travel guides.

{{index|...}}
Add an entry to the index for this point
{{pagebreak}}
Force a page break here

ၼႃႈလိၵ်ႈ ပေႃႇလသီႇ[မႄးထတ်း]

{{historical}} Marks a policy page as historical and not in active use.
{{nutshell|text}} Describes a certain policy in a nutshell. It is placed at the top of a policy page.
 • {{IsPartOf}} Generation of breadcrumbs for destination article.
 • {{PartOfTopic}} Generation of breadcrumbs for travel topic article.
 • {{PartOfItinerary}} Generation of breadcrumbs for itinerary article (single continent level).

ၽႃၵရပ်ႇၾီႇတီႇ[မႄးထတ်း]

Similar to Project:Graffiti wall, you can use Template:Graffiti wall to play with a major edit to existing template before making it live for an existing (and widely used) template.

တူၺ်းပႃး[မႄးထတ်း]


Invalid argument for Template:WikivoyageDoc. Please see Template:WikivoyageDoc for usage instructions.