Download GPX file for this article
24.266797.2333Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

မၢၼ်ႈမေႃႇ (မၢၼ်ႈ ဗန်းမော်၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ Bhamo) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်မီးတီႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


လီပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉ[မႄးထတ်း]

မၢၼ်ႈမေႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇဝဵင်းၼိုင်ႈသေ မၼ်းပဵၼ် တီႈႁိူဝ်းၵိူတ်း ဢၼ်ၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်း ၼမ်ႉၵဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းတႄႉ လႆႈထုၵ်ႇႁႄႉႁၢမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၶီႇႁိူဝ်းသေ သိုပ်ႇၵႂႃႇၽၢႆႇႁွင်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၸူးမိူင်းၶၢင်ၼၼ်ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းထွင်ႈတဵဝ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းၶႄႇ ၵမ်ႉၼမ်ယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ

ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ပီ 2018 လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸွမ်းႁိူဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ ၸႄႈၼႃးသေ ၶီႇလူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇတႄႉ လႆႈယူႇ။ ပေႃးဝႃႈ ၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းလိၼ်ၼႆႉတႄႉ လုၵ်ႉဢဝ် တႃႈလိူဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢတ်ႇသႃသေၵႂႃႇတႄႉ လႆႈယူႇ။

ၵႂႃႇၸွမ်း လူတ်ႉပၢတ်ႉ[မႄးထတ်း]

တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႄႉ လူတ်ႉၵႃးဢွၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၸႄႈၼႃး ၵႂႃႇ မၢၼ်ႈမေႃႇၼႆႉ မီးဝႆႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇဢၼ်တိူဝ်းလူမ်ၸႂ်တႄႉ မီးလူတ်ႉပၢတ်ႉသေ လုၵ်ႉတီႈ ၸႄႈၼႃးသေ ဢွၵ်ႇယၢၼ် 08:00 ယဝ်ႉ။ မၼ်းတေႁိုင် မွၵ်ႇ 6-7 မူင်းၼႆႉသေ ၵႃႈမႂ်တိုတ်းမၼ်း တေလႆႈပၼ် 12,000 ၵျၢပ်ႈယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸွမ်း ႁိူဝ်း[မႄးထတ်း]

သၢႆတၢင်းၼမ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ မၢၼ်ႈမေႃႇသေ ၶီႈလွင်ႈၸွမ်း ၼမ်ႉၵဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းလီၶဝ်ႈၸႂ်သေတႃႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈတမ်းၸႂ်လႄႈ ၽူႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈမႄးလၢႆႈငၢႆႈငၢႆႈယဝ်ႉ။

ပေႃးတေၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆ တူၺ်းသၢႆငၢႆၼႃႈၽႃႉၼႃႈမိူင်းသေ ထၢမ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ႁူင်းႁႅမ်းလႄႈ၊ မၢင်ပွၵ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၼမ်ႉတဵမ်ႇၼႃႇဢႃးလႃးလႄႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းလႆႈ ၼႂ်းၼမ်ႉ။

ႁိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇမႃး တင်း တႃႈလိူဝ်ႇ ၼႆႉ ႁိုင် ၼႂ်းၵႄႈ 1 ဝၼ်း လႄႈ 3 ဝၼ်းသေ ဢိင်ၼိူဝ် ႁိူဝ်းလႄႈ သၢႆငၢႆႈၽႃႉၽူၼ်(ပေႃးၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉ ပေႃးၼမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ၼႆႉ တိူဝ်းၽႂ်း)။ ႁိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ မၢၼ်ႈမေႃႇဢွၵ်ႇၼႆႉ ဢွၵ်ႇဝၼ်းသဝ်၊ ဢၢင်းၵၢၼ်း လႄႈ သုၵ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မႂ်တိုတ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၶွင်ႉၼွၼ်း ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် (တီႈၼွၼ်း 2 ဢၼ်) ၼၼ်ႉ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ US$60 ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈလိူၵ်ႈ တေဢဝ် ဢၼ်ပႃးတီႈၼွၼ်းၼႄႇ ဢမ်ႇၼၼ် တင်ႇၼင်ႈ ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်တိူဝ်းထုၵ်ႇလိူဝ် (US$12)။ ပေႃးထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈမႃး မၼ်းတေၵတ်းသေ မိုၵ်းယမ်းမႃးလႄႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလူဝ်ႇ ထူင်သိူဝ်ႇသုပ်းၼွၼ်းယဝ်ႉ။

တီႈ ၵၢတ်ႇသႃ ၼၼ်ႉ မီးႁိူဝ်းဢၼ်ၽႂ်း ဢၼ်တေႃႉ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းသူင်ႇ၊ ၵႃႈၶၼ် တႃႈၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႄႉ ပဵၼ် 8,000 ၵျၢပ်ႈ သေ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းတႄႉ လႆႈပၼ် 16,000 ၵျၢပ်ႈယဝ်ႉ။ ႁိူဝ်းၵႂႃႇၽႂ်းၼႆႉ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 7-9 မူင်းယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸွမ်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တႃႈလိူဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တႃႈၵုင်ႈ သေ ၵႂႃႇတီႈ မၢၼ်ႈမေႃႇၼႆႉ မီးဝႆႉယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၸႄႈၼႃး သေၵႂႃႇတႄႉ ၼိုင်ႈဝူင်းၵူၺ်းမီးၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ ပဵၼ်သၢႆၵၢၼ်မိၼ် မျၢၼ်ႇမႃႇသေ ဢွၵ်ႇ ဝၼ်းသဝ် 13:00 မူင်းယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်းမိၼ်ၼႆႉ ၵူၺ်းမီး 25 တႃသေ ၵႃႈၶၼ် မိူဝ်ႈပီ 2018 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇၼၼ်ႉ ပႃးတင်းၵႃႈၶွၼ်ႇ ၵႃႈဢေးၵျႅၼ်ႉသေ တူၵ်းၸူဝ်ႈ US$86ယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် ၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းတႄႉ ၶီႇတုၵ်ႉတုၵ်ႉၵႂႃႇသေ ယွၼ်ႉမၼ်းမီးၸမ်ၸမ်ၵူၺ်းလႄႈ ၼိုင်ႈၵေႃႉတႄႉ တေလႆႈပၼ်ယူႇ 2,000 ၵျၢပ်ႈ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် မၢၼ်ႈမေႃႇ

မၢၼ်ႈမေႃႇၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝဵင်းယႂ်ႇၵႂၢင်ႈလႄႈ ပႆတိၼ်သေ ဢႅဝ်ႇလႄႇၵေႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇပႃး ထူင်ႇပိူဝ်ႉၼၵ်းတႄႉၵေႃႈ ပႆႇၵႂႃႇၸူးတႃႈႁိူဝ်းၵေႃႈ ၸမ်ၸမ်ၵူၺ်း (လုၵ်ႉတီႈ ႁူင်းႁႅမ်း Friendship သေပႆၼႆ ၶၢဝ်းတၢင်း 10 တႃ) ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၶီႇတုၵ်ႉတုၵ်ႉၼႆ ၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈပၼ် 2,000 ၵျၢပ်ႈ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

  • ၶူဝ်မႆႉမွင် (မီးၽၢႆႇႁွင်ႇ မၢၼ်ႈမေႃႇၵဝ်ႇ ယၢၼ်မွၵ်ႈ 4 km)။ ပေႃးၶၢဝ်းၽူၼ်ယဝ်ႉ ၶူဝ်ၼႆႉ လႆႈၶိုၼ်းႁဵတ်း ၵူႈပီၵူႈပီယဝ်ႉ။ မၼ်းဢဝ်မႆႉမွင်သေ ႁဵတ်းဝႆႉတင်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇပုၼ်ႉၼမ်ႉၼႆႉ မီးဝဵင်းဢွၼ်ႇဝဵင်းၼိုင်ႈ။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

တီႈၵၢတ်ႇလူင်ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ် ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉၼမ်သေ တေလႆႈႁၼ်ပႃး ၶူဝ်းၶွင်ႇၶႄႇ ၸိူဝ်းဢဝ်တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ် မႂ်ယႃႈ ဢၼ်ၵႃႈၶၼ်မၼ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇလိူဝ် ၸီးၵရႅတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုဝ်ႉလႆႈၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ယဝ်ႉ။

ၸွမ်းလၢၼ်ႉတီႈ ၶၢင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈသိုဝ်ႉလႆႈ မိတ်ႈ လႅဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မၢင်းၸိူဝ်းၵေႃႈ သိုဝ်ႉဢဝ်ပဵၼ်တၢင်းႁၢင်ႈလီ၊ တီႈမၢႆတွင်း၊ မၢင်းၸိူဝ်းၵေႃႉ သိုဝ်ႉၽၢင်ႉဝႆႉ ၵိုၵ်းႁိူၼ်းၵိုၵ်းယေးယဝ်ႉ။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

လွင်ႈလိူၵ်ႈတႃႇ ၽူႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်းဝႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈႁႄႈႁၢမ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ပေႃးပဵၼ်ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတႄႉ ၵူၼ်းၶႂၢင်းပၼ် ႁႂ်ႈသဝ်းတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းၼႂ်းဝဵင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်း။

  • 1 ႁူင်းႁႅမ်း ၾရႅၼ်းသျိပ်ႉ (Friendship Hotel) - +95 7450095 - fax: +95 7450654ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်။ ၽွင်းမိူဝ်ႈဢွၵ်ႇယၢၼ်တီႈ ႁူင်းႁႅမ်း ၶဝ်တေပၼ် တၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၼမ် ဢိၵ်ႇပႃး ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ပူးၵမ်ႇ လႄႈ တႃႈလိူဝ်ႇ။ တီႈၼွၼ်းၵူႈသွင်ၵေႃႉ၊ ပႃးၶွင်ႉဢၢပ်ႇၼမ်ႉ/US$35
  • 2 ႁူင်းႁႅမ်း ၵရႅၼ်း (Grand Hotel) Post Office Road - +957450317မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁပ်ႉ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း၊ တႄႇဢဝ် ပီ 2015 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇတႄႉ ၶဝ်ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။
  • 3 ႁူင်းႁႅမ်း ပႃႇရႃႇတၢႆႉ (Paradise Hotel) - +057450136ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ပႃႇရႃႇတၢႆႉၼႆႉ ၵဵင်ႈသႂ်ႇ သေ ပဵၼ်ၶွင်ႉမႂ်ႇ ဢၼ်ပႃး ၸၢၵ်ႈၵတ်း။ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃး။ တီႈဢိူမ်ႈၵၼ်တင်း ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈမိူၼ်ၵၼ်။ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ လႆႈၵိၼ်တီႈၼၼ်ႉႈ။ ပေႃးပဵၼ် ၶွင်ႉသွင်ၵေႃႉ US$28 (ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း 28,000 ၵျၢပ်ႈ) သေ ပေႃးပဵၼ် ၶွင်ႉၵေႃႉလဵဝ် US$18 (တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်း 18,000 ၵျၢပ်ႈ) တင်းသွင်မဵဝ်းၼၼ်ႉ ပႃးၶွင်ႉၼမ်ႉၸပ်းဝႆႉယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း မၢၼ်ႈမေႃႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !