ပိူင်ထၢၼ်ႈ:Bot templates

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

တီႈပိူင်ထၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၵိုၵ်းတင်း ပွတ်ႉ ဢၼ်ၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "Bot templates"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 4 ႁူဝ်။