ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ထႅမ်းပလဵတ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
တူၺ်းပႃး ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ၶေႃႈၸိၼႄ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ သဵၼ်ႈမၢႆ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ

တီႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈၼႆႉ မီးၸိူဝ်းပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈယွႆႈ 27, တင်းသဵင်ႈ 27 ဢၼ်ၵူၺ်း။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ထႅမ်းပလဵတ်ႉ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 39 ႁူဝ်။