ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၶဝ်ႈပႃး တိူၵ်ႈပၼ်ၽၢင်ႉ ဢၼ်ဢိၵ်ႇတင်း ၶေႃႈပၼ်ၽၢင်ႉ ပူၼ်ႉဝၼ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ၶဝ်ႈပႃး တိူၵ်ႈပၼ်ၽၢင်ႉ ဢၼ်ဢိၵ်ႇတင်း ၶေႃႈပၼ်ၽၢင်ႉ ပူၼ်ႉဝၼ်း"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 4 ႁူဝ်။