Download GPX file for this article
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း

လမ်းၼႂ်း

ၼမ်းတၢင်း ၶွင် ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ၼႆႉ တီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၼႆႉ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလတ်းၶၢင်ႈလိုမ်ၵႂႃ တႃႇတမ်းၶပ်ႉမၢႆမၼ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈႁိုင်ပဵၼ် ႁူဝ်လိူၼ်မၼ် တႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈႁိုင် ႁူဝ်ဝူင်ႈမၼ်းသေ ၽွင်းၼၼ်ႉတႄႉ လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈမၼ်ႈၸႂ်လိူဝ်ဝႃႈ ပႆႇၸွၼ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈတူၺ်း သဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈမၼ်း ၵႃႈတီႈ ၶေႃႈၸီႉၼႄ ၶပ်ႉမၢႆၶၢဝ်းတၢင်း ၼၼ်ႉယူႇ။ တႃႇတူၺ်း သဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ တီႈႁူဝ်ၶေႃႈမၼ်းၼၼ်ႉ ၼဵၵ်း ပၼ် တီႈၼိူဝ်