Jump to content

Download GPX file for this article
22.539297.0283Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၵျွၵ်းမႄး ဢမ်ႇၼၼ် ၵျွၵ်ႉမႄး ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း မိူင်းတႆး၊ တီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လီပွင်ၸႂ်ဝႆႉ[မႄးထတ်း]

ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်လီဢၢမ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ဝဵင်းတီႈၵၢတ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇတီႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉသေ ပွၵ်ႉၶႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႉဢၼ်ယႂ်ႇထၢၼ်ႇတၢင်ႇဝဵင်းသေ ၶႄႇၸိူဝ်းၶၢႆႉမႃးယူႇၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၸေႈမႆႉမွင်ယဝ်ႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ဢၼ်ပဵၼ်သၢႆၵၢၼ်ရူတ်ႉလဵၼ်း တႃႈလိူဝ်ႇ-လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵိူတ်းဝႄႉ တီႈ ၵျွၵ်းမႄးယဝ်ႉ။ ၽႅဝ်ႁွတ်ႈတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 14:00 မူင်း သေ တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇတႄႇ 10:30 မူင်းယဝ်ႉ။ လူတ်ႉပၢတ်ႉ ဢၼ်ၵႂႃႇဝဵင်းလိူဝ်ႇၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇၵူႈဝၼ်းသေ လုၵ်ႉတႃႈ တႃႈလူတ်ႉၵျွၵ်းမႄး ဢွၵ်ႇ 05း30 မူင်းသေၵေႃႈ ၵႃႈလူတ်ႉတႄႉ တေမီး 3,500-4,000 ၼႆႉသေ လူတ်ႉဢၼ်ၵႂႃႇၸူးၽၢႆႇ သီႇပေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၵ်ႇ ၵၢင်ၼႂ် 7:00-14:00 သေ ၵႃႈလူတ်ႉတႄႉ မီးယူႇ 1,000 ၵျၢပ်ႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်ၵႆတင်းဝဵင်း 2 km ၼၼ်ႉသေ ပႆႉႁႄႉၵႃး ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ သီႇပေႃႉ မႃးၼၼ်ႉသေ ဢၼ်တေၵႂႃႇ တႃႈလိူဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၶီႇၵႂႃႇၸွမ်းလႆႈယူႇ။

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

တွၼ်ႈတႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇတူၺ်းၼႂ်းဝဵင်း တႄႉ ၶၢတ်ႇလူတ်ႉၶိူင်ႈထႅၵ်ႇၸီႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပႆတၢင်းသေ ဢႅဝ်ႇလႄႇလႆႈယူႇ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ၵၢတ်ႇၵျွၵ်းမႄး

တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးတႄႉ တီႈဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ် ဢမ်ႇပေႃးမီးသင်သေတႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၼိူဝ်လွႆတီႈႁိမ်းႁွမ်း ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်ယူႇ။ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်သီႇပေႃႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်လီၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လွႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈၸိၼၢမ်းသၢႆတၢင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်တႆး ၸိူဝ်းပဵၼ်ပလွင်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈလွႆ ၸိူဝ်းမီးႁိမ်းႁွမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ၶီႇၵႂႃႇ ၸိူဝ်းမီးတီႈၵႆတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ် ၽူႈၸိၼၢမ်းသၢႆတၢင်း ဢၼ်မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂၢမ်းပလွင်ႈၼႆ တေတိူဝ်းပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်တင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

တီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢဝ်မႆႉမွင်သေ ႁဵတ်းၸေႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်ယဝ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးပႃး ႁူင်းႁဵၼ်းဢိင်းၵလဵတ်ႈ ဢၼ်ႁႃၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း သေ ႁႂ်ႈၸွႆႈပၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶီႇရူတ်ႉလဵၼ်းသေ ၽႅဝ်ၵႂႃၼႆတႄႉ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းယူႇ။

ပေႃးၶႂ်ႈပေႃႉ ၵွပ်ႉၾ် ၵေႃႈ ၶၼ်မၼ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇယူႇ။ ၼိုင်ႈႁွပ်ႈၼႆႉ လႆႈပၼ် မွၵ်ႈ 2,000 ၵျၢပ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

  • Thiripyitsayn Food & Drink 4/54 သဵၼ်ႈတၢင်း သူၺ်ႇၽီႇဢူး (လုၵ်ႉတီႈ ႁူင်းလႅမ်းမဵင်းသေၶၢမ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ) - +95 8240340ၵိၼ်လႆႈၶဝ်ႈသွႆးတႆး ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈ 500 ၵျၢပ်ႈ လႄႈ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇၶႆ ၼိုင်ႈၵွၵ်း 500 ၵျၢပ်ႈ

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

  • တီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ဢႃႇယူင်ႇဢူးၶွင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ ၶွင်ႉၼွၼ်းၵဵင်ႈသႂ် သေ ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ။ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ်တႄႉ သမတႃႇ။ US$5-8
  • Northern Rock (လုၵ်ႉတီႈဢႃႇယူင်ႇဢူး ၶၢမ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ)။ ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ် လီမိုတ်ႈသေ ၶွင်ႉၼွၼ်းတႄႉ ပဵၼ်သမတႃႇ။ ႁွင်ႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸႂ်ႉ။ တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် မိူၼ်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း လႆႈပၼ် 2,500 ၵျၢပ်ႈ။ 6,000 ၵျၢပ်ႈ

ယူႇသဝ်းႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး[မႄးထတ်း]

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵူၼ်းထွင်ႈတဵဝ်းၶဝ် ယၢမ်ႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၼႆႉ။

ၵပ်းသိုပ်ႇ[မႄးထတ်း]

ယၢမ်းလဵဝ် ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉမူဝ်ႇပၢႆး ၸႂ်ႉလႆႈၵူႈတီႈယဝ်ႉလႄႈ လွင်ႈၵွင်ႉသိုပ်ႇဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉတႄႉ ၶႅမ်ႉယူႇ။

သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း ၵျွၵ်းမႄး ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !