Jump to content

ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ် ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇ တူင်ႇဝိူင်းဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် လိူၵ်ႈငႃဝႆႉ လႄႈ ပဵၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇမၼ်ႈၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ သုၼ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈတွၼ်းလိူဝ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း သမတႃႇၶဝ်။ ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်ၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈမီး လွင်ႈလူင်ႉလႅင်းပွင်ႇၸႂ် ၸွမ်း ပေႃႇလသီႇ လႄႈ သၢႆၸိၼမ်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် သေ ႁဵတ်းလွင်ႈ ႁူမ်ႈသၢင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ တီႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Request for Administrator[မႄးထတ်း]

User:Saimawnkham[မႄးထတ်း]

I would like to request the adminrights. Thanks.Saimawnkham (talk) 20:11, 28 ဢေႇပရႄႇ 2022 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Yes Done from meta on 7 May 2022.Saimawnkham (talk) 09:11, 8 မေႇ 2022 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

User:Saimawnkham (2)[မႄးထတ်း]

I would like to request the adminrights. Thanks.Saimawnkham (talk) 14:15, 29 ၵျူႇလၢႆႇ 2022 (+0630)

Yes Done from meta on 7 August 2022. Granted for 6 months to expire on 2023-02-07.Saimawnkham (talk) 18:25, 7 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2022 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

User:Saimawnkham (3)[မႄးထတ်း]

I would like to request for the renewal of adminrights. Thanks.Saimawnkham (talk) 17:43, 15 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Yes Done from meta on 25 February, 2023. Granted for 6 months to expire on 2023-08-25.Saimawnkham (talk) 15:29, 26 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

User:Saimawnkham (4)[မႄးထတ်း]

I would like to request for the renewal of adminrights. Thanks.Saimawnkham (ဢုပ်ႇ) 18:27, 31 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Yes Done from meta on 10 September, 2023. Granted for 1 year to expire on 2024-09-10.Saimawnkham (ဢုပ်ႇ) 15:49, 10 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Request for Interface Administrator[မႄးထတ်း]

User:Saimawnkham[မႄးထတ်း]

I would like to request the interface adminrights. Thanks.Saimawnkham (talk) 14:15, 29 ၵျူႇလၢႆႇ 2022 (+0630)

Yes Done from meta on 7 August 2022. Granted for 6 months to expire on 2023-02-07.

User:Saimawnkham (2)[မႄးထတ်း]

I would like to request for the renewal of interface adminrights. Thanks.Saimawnkham (talk) 17:43, 15 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Yes Done from meta on 25 February, 2023. Granted for 6 months to expire on 2023-08-25.Saimawnkham (talk) 15:29, 26 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

User:Saimawnkham (3)[မႄးထတ်း]

I would like to request for the renewal of interface adminrights. Thanks.Saimawnkham (ဢုပ်ႇ) 18:28, 31 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Yes Done from meta on 10 September, 2023. Granted for 1 year to expire on 2024-09-10.Saimawnkham (ဢုပ်ႇ) 15:50, 10 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]