ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ၶွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
လုၵ်ႉတီႈ ၶွင်ႉၶႅၵ်ႇသေ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ

ၶွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼႆႉ ပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်သေ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ တႃႇ ထၢမ်ၶေႃႈထၢမ် ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂင်၊ ႁၢႆ၊ ၵူဝ်၊ ႁိူဝ်ႉမွႆႈ၊ သုၵ်ႉယုင်ၸႂ်၊ မီးတၢင်းဝူၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း ၸၵႂႃႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ တႄႇ ႁူဝ်ၶေႃႈမႂ်ႇၼႆ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ထႅပ်ႉ "ထႅမ်သႂ်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈ" ပေႃးၼၼ် မၼ်းတေ ပိုတ်ႇပၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈမႂ်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင် ၼႃႈလိၵ်ႈသေၵေႃႈ ပေႃႉသႂ်ႇ တၢႆးသီတူဝ်သေ လူင်းၸိုဝ်ႈပၼ် ၽူတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ (~~~~)

မိူဝ်ႈပႆႇ တွင်ႈထၢမ် ၶေႃႈထၢမ် ဢမ်ႇၼၼ် ပၼ် ၵႂၢမ်းၶႆႈၸႂ် -

ၸၼ်ဢဝ် တင်ႇၼင်ႈသေၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸူး တီႈ လွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လႄႈ!

တွၼ်ႈတႃႇတႄႇ ၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းမႂ်ႇ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈၼႆႈ

Review the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee[မႄးထတ်း]

Hello all,

I am pleased to share the next step in the Universal Code of Conduct work. The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) draft charter is now ready for your review.

The Enforcement Guidelines require a Building Committee form to draft a charter that outlines procedures and details for a global committee to be called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). Over the past few months, the U4C Building Committee worked together as a group to discuss and draft the U4C charter. The U4C Building Committee welcomes feedback about the draft charter now through 22 September 2023. After that date, the U4C Building Committee will revise the charter as needed and a community vote will open shortly afterward.

Join the conversation during the conversation hours or on Meta-wiki.

Best,

RamzyM (WMF), on behalf of the U4C Building Committee, 22:05, 28 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2023 (+0630) Invalid argument for Template:WikivoyageDoc. Please see Template:WikivoyageDoc for usage instructions.[တွပ်ႇၶိုၼ်း]


Upcoming vote on the revised Enforcement Guidelines for the Universal Code of Conduct[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

In mid-January 2023, the Enforcement Guidelines for the Universal Code of Conduct will undergo a second community-wide ratification vote. This follows the March 2022 vote, which resulted in a majority of voters supporting the Enforcement Guidelines. During the vote, participants helped highlight important community concerns. The Board’s Community Affairs Committee requested that these areas of concern be reviewed.

The volunteer-led Revisions Committee worked hard reviewing community input and making changes. They updated areas of concern, such as training and affirmation requirements, privacy and transparency in the process, and readability and translatability of the document itself.

The revised Enforcement Guidelines can be viewed here, and a comparison of changes can be found here.

How to vote?

Beginning January 17, 2023, voting will be open. This page on Meta-wiki outlines information on how to vote using SecurePoll.

Who can vote?

The eligibility requirements for this vote are the same as for the Wikimedia Board of Trustees elections. See the voter information page for more details about voter eligibility. If you are an eligible voter, you can use your Wikimedia account to access the voting server.

What happens after the vote?

Votes will be scrutinized by an independent group of volunteers, and the results will be published on Wikimedia-l, the Movement Strategy Forum, Diff and on Meta-wiki. Voters will again be able to vote and share concerns they have about the guidelines. The Board of Trustees will look at the levels of support and concerns raised as they look at how the Enforcement Guidelines should be ratified or developed further.

On behalf of the UCoC Project Team,

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 18:58, 11 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Voting now open on the revised Enforcement Guidelines for the Universal Code of Conduct[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.
{{subst:more languages}}

Hello all,

The voting period for the revised Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines is now open! Voting will be open for two weeks and will close at 23:59 UTC on January 31, 2023. Please visit the voter information page on Meta-wiki for voter eligibility information and details on how to vote.

For more details on the Enforcement Guidelines and the voting process, see our previous message.

On behalf of the UCoC Project Team,
RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 19:20, 18 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]


Voting on the revised Enforcement Guidelines for the Universal Code of Conduct is closed[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

The vote on the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines is now closed. The results will now be counted and scrutinized to ensure that only eligible votes are included. Results will be published on Meta and other movement forums as soon as they become available, as well as information on future steps. Thank you to all who participated in the voting process, and who have contributed to the drafting of Guidelines.

On behalf of the UCoC Project Team,

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 18:04, 3 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE[မႄးထတ်း]

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)

Universal Code of Conduct revised enforcement guidelines vote results[မႄးထတ်း]

The recent community-wide vote on the Universal Code of Conduct revised Enforcement Guidelines has been tallied and scrutinized. Thank you to everyone who participated.

After 3097 voters from 146 Wikimedia communities voted, the results are 76% in support of the Enforcement Guidelines, and 24% in opposition. Statistics for the vote are available. A more detailed summary of comments submitted during the vote will be published soon.

From here, the results and comments collected during this vote will be submitted to the Board of Trustees for their review. The current expectation is that the Board of Trustees review process will complete in March 2023. We will update you when their review process is completed.

On behalf of the UCoC Project Team,

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 22:36, 14 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Community feedback-cycle about updating the Wikimedia Terms of Use starts[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

Wikimedia Foundation Legal Department is organizing a feedback-cycle with community members to discuss updating the Wikimedia Terms of Use.

The Terms of Use (ToU) are the legal terms that govern the use of websites hosted by the Wikimedia Foundation. We will be gathering your feedback on a draft proposal from February through April. The draft will be translated into several languages, with written feedback accepted in any language.

This update comes in response to several things:

 • Implementing the Universal Code of Conduct
 • Updating project text to the Creative Commons BY-SA 4.0 license
 • Proposal for better addressing undisclosed paid editing
 • Bringing our terms in line with current and recently passed laws affecting the Foundation, including the European Digital Services Act

As part of the feedback cycle two office hours will be held, the first on March 2, the second on April 4.

For further information, please consult:

On behalf of the Wikimedia Foundation Legal Team,

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 05:20, 22 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Your wiki will be in read only soon[မႄးထတ်း]

Trizek (WMF) (လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း) 03:51, 28 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Wikimania 2023 Welcoming Program Submissions[မႄးထတ်း]

Do you want to host an in-person or virtual session at Wikimania 2023? Maybe a hands-on workshop, a lively discussion, a fun performance, a catchy poster, or a memorable lightning talk? Submissions are open until March 28. The event will have dedicated hybrid blocks, so virtual submissions and pre-recorded content are also welcome. If you have any questions, please join us at an upcoming conversation on March 12 or 19, or reach out by email at wikimania@wikimedia.org or on Telegram. More information on-wiki.

Board of Trustees have ratified the UCoC Enforcement Guidelines[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all, an important update on the UCoC Enforcement Guidelines:

The vote on the Enforcement Guidelines in January 2023 showed a majority approval of the Enforcement Guidelines. There were 369 comments received and a detailed summary of the comments will be published shortly. Just over three-thousand (3097) voters voted and 76% approved of the Enforcement Guidelines. You can view the vote statistics on Meta-wiki.

As the support increased, this signifies to the Board that the current version has addressed some of the issues indicated during the last review in 2022. The Board of Trustees voted to ratify the Enforcement Guidelines. The resolution can be found on Foundation wiki and you can read more about the process behind the 2023 Enforcement Guidelines review on Diff.

There are some next steps to take with the important recommendations provided by the Enforcement Guidelines. More details will come soon about timelines. Thank you for your interest and participation.

On behalf of the UCoC Project Team,

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 22:25, 23 မၢတ်ႉၶျ် 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Report on voter comments from the revised UCoC Enforcement Guidelines ratification vote[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

The Universal Code of Conduct project team has completed the analysis of the comments accompanying the ratification vote on the revised Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines.

All respondents to the vote had the opportunity to provide comments regarding the contents of the revised Enforcement Guidelines draft document. A total of 369 participants left comments in 18 languages; compared to 657 commenters in 27 languages in 2022. The Trust and Safety Policy team completed an analysis of these results, categorizing comments to identify major themes and areas of focus within the comments. The report is available in translated versions on Meta-wiki here. Please help translate into your language.

Again, we are thankful to all who participated in the vote and discussions. More information about the Universal Code of Conduct and its Enforcement Guidelines can be found on Meta-wiki.

On behalf of the Universal Code of Conduct project team,

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 21:10, 31 မၢတ်ႉၶျ် 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Kartographer: New “nearby articles” feature to replace the existing one[မႄးထတ်း]

Apologies for writing in English. It would be appreciated if you could help translate this message. Hello! Greetings from the Technical Wishes team at Wikimedia Deutschland. A new feature for showing nearby articles on maps is now available and has been deployed to most wikis. Through a survey about Kartographer, interviews, and feedback on discussion pages, community members worldwide wished for such a feature, and Wikivoyage editors specifically asked for an easier way to determine which articles are shown as nearby on the maps. There is already the feature “Explore nearby destinations” on your wiki that can show nearby articles, and 8 other Wikivoyages have been using it too. In this feature, nearby articles are defined with a list that has to be manually updated, while the new feature automatically generates the nearby articles displayed on the map. We have summarized the differences between the two features here, but all in all, their functionality is quite similar.

Since October 2022, six wikis including English and German Wikivoyage have been using the new feature. We plan to deploy it to all wikis in April and to then replace the existing feature. If you have any feedback on these plans, please let us know on this talk page. Read more about this project here. – For the Technical Wishes project, Johanna Strodt (WMDE) (talk) 19:57, 17 ဢေႇပရႄႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Update: New feature for showing nearby articles coming on May 24[မႄးထတ်း]

Again, apologies for writing in English.

Hello, here is an update to my message from April:

On May 24, the new feature “show nearby articles” will be turned on for your wiki. The current Wikivoyage feature “Explore nearby destinations”, which is only used on some wikis, will be turned off at the same time. A few weeks later, we will remove the code of the old feature. We are kindly asking you to share this information on your wiki. Any comments are welcome on this talk page. – Best, Johanna Strodt (WMDE) (talk) 19:27, 17 မေႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Upcoming community review of the Movement Charter ratification methodology[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

The Movement Charter Drafting Committee (MCDC) will propose a ratification methodology for the future Movement Charter on April 10, 2023. The proposed ratification methodology is a result of learnings from previous ratification processes.

The MCDC will organize a consultation period with the Wikimedia Movement to hear feedback on the proposed ratification methodology from April 10 to 28, 2023. People will be invited to share their feedback on the questions mainly via the Meta Talk page discussion, on the Movement Strategy Forum, and during the community conversation hours. The MCDC welcomes your input on some open questions.

Join the community conversation hours

The MCDC invites everyone interested in sharing their feedback on the proposed methodology to join the community conversation hours:

When signing up, please leave a comment if you need language support. Please note that language interpretation will be provided if at least 3 people expressed interest to participate in the following languages: Arabic, Mandarin Chinese, French, German, Indonesian, Japanese, Polish, Portuguese (Brazilian), Russian and Spanish.

Thank you,

On behalf of the Movement Charter Drafting Committee,

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 22:08, 6 ဢေႇပရႄႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Elections Committee: Call for New Members[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

The Wikimedia Foundation elections committee (Elections Committee) is, from today until April 24, seeking an additional 2–4 members to help facilitate the Wikimedia Foundation Board of Trustee (Board) selection process.

The 2024 Wikimedia Foundation Board of Trustees election is being planned. New members are invited to join the Elections Committee. The Elections Committee oversees the Board of Trustees community seat selection process. Join the committee and contribute your valuable skills and ideas to the Trustee selection process.

There are eight community- and affiliate-selected seats on the Wikimedia Foundation Board. The wider Wikimedia community votes for community members to occupy these seats. In 2024, the Elections Committee will oversee this selection process for the community- and affiliate-selected seats with expiring terms. This process will be supported by the Wikimedia Foundation.

Elections Committee members sign up for three-year terms and will be asked to sign a confidentiality agreement. Members can expect to contribute 2–5 hours per week before the selection process and 5–8 hours per week during the selection process.

As an Elections Committee member, you will be responsible for:

 • Attending online meetings between now and the next election (mid-2024)
 • Attending onboarding and online training in May–June 2023
 • Working with the Committee to fulfill its other responsibilities

New members should have the following qualities:

 • Fluency in English
 • Responsiveness to email collaboration
 • Knowledge of the movement and movement governance

If you would like to volunteer for this role, please submit your candidacy by April 24, 2023 23:59 on this Meta-Wiki page.

You can read the full announcement here. Thank you in advance for your interest! If you are not interested but know someone who might be, share this message with them. Please let me know if you have questions.

On behalf of the Elections Committee,

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 22:11, 12 ဢေႇပရႄႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Call for early input on the proposed Movement Charter ratification methodology[မႄးထတ်း]

Hello all,

The [[<tvar name="mcdc">m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Drafting Committee</tvar>|Movement Charter Drafting Committee]] (MCDC) has started to collect input from the Wikimedia movement on the [[<tvar name="mcm">m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Ratification</tvar>|proposed methodology for the ratification of the Movement Charter]] from April 10 to 28, 2023. Ratification of the [[<tvar name="mc">m:Special:MyLanguage/Movement Charter</tvar>|Movement Charter]] is planned to take place in early 2024 according to the timeline.

There are [[<tvar name="mcm2">m:Special:MyLanguage/Movement Charter/Ratification</tvar>|six questions]] that the MCDC requests your input on. Please share your feedback by:

If you have any questions, kindly let us know.

On behalf of the Movement Charter Drafting Committee,

RamzyM (WMF) & VChang (WMF) 20:03, 14 ဢေႇပရႄႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]


Wikimedia Foundation’s 2023-2024 Annual Plan and Upcoming Community Conversations[မႄးထတ်း]

The main purpose of this message is to share with you the draft annual plan of the Wikimedia Foundation for the coming fiscal year from July 2023 to June 2024. The summary of the annual plan is available in multiple languages.

Some Excerpts from the Annual Plan Draft

The Wikimedia Foundation has remained in a period of transition. It welcomed new leadership last year, including a new Chief Executive Officer and Chief Product and Technology Officer. Additionally, the Foundation has navigated conversations with global communities on a range of important issues, from a future charter defining roles and responsibilities, to how we raise shared resources through banner fundraising. This year's Annual Plan attempts to provide more clarity on multi-year strategic issues that do not have quick fixes, and more detailed information on how the Foundation operates.

For the second consecutive year, the Wikimedia Foundation is anchoring its annual plan in the movement's strategy to advance equity. The intention is to connect the Foundation's work even more deeply with the Movement Strategy Recommendations to make even deeper progress towards the 2030 Strategic Direction. This year, the Foundation is recentering its plan around Product and Technology, emphasizing our unique role as a platform for people and communities collaborating on a massive scale. If you are interested to learn more, you can find detailed information on this meta page.

Requesting Your Feedback

Your feedback is highly appreciated, whether being on Meta discussion page or sharing at your local discussion space. Your comments and reflections will help improve the proposal before the Foundation’s Board of Trustees considers the plan and budget in their June meeting.

Community Conversations

Everyone is also invited to participate in the virtual conversation on 30th April 2023 at 6am UTC (check your local time here), which is planned for participants from the Asia Pacific timezone. Kindly see the Diff calendar here. Lisa Seitz Gruwell, Chief Advancement Officer and Deputy to the Chief Executive Officer will be joining the call to share more and learn about your thoughts. You can find the information relating to virtual conversations on the collaboration page. We look forward to seeing you in the upcoming conversation!

VChang (WMF) 20:01, 25 ဢေႇပရႄႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]


Seeking volunteers for the next step in the Universal Code of Conduct process[မႄးထတ်း]

Hello,

As follow-up to the message about the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines by Wikimedia Foundation Board of Trustees Vice Chair, Shani Evenstein Sigalov, I am reaching out about the next steps. I want to bring your attention to the next stage of the Universal Code of Conduct process, which is forming a building committee for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). I invite community members with experience and deep interest in community health and governance to nominate themselves to be part of the U4C building committee, which needs people who are:

 • Community members in good standing
 • Knowledgeable about movement community processes, such as, but not limited to, policy drafting, participatory decision making, and application of existing rules and policies on Wikimedia projects
 • Aware and appreciative of the diversity of the movement, such as, but not limited to, languages spoken, identity, geography, and project type
 • Committed to participate for the entire U4C Building Committee period from mid-May - December 2023
 • Comfortable with engaging in difficult, but productive conversations
 • Confidently able to communicate in English

The Building Committee shall consist of volunteer community members, affiliate board or staff, and Wikimedia Foundation staff.

The Universal Code of Conduct has been a process strengthened by the skills and knowledge of the community and I look forward to what the U4C Building Committee creates. If you are interested in joining the Building Committee, please either sign up on the Meta-Wiki page, or contact ucocproject(_AT_)wikimedia.org by May 12, 2023. Read more on Meta-Wiki.

Best regards,

Xeno (WMF) 01:31, 27 ဢေႇပရႄႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]

Selection of the U4C Building Committee[မႄးထတ်း]

The next stage in the Universal Code of Conduct process is establishing a Building Committee to create the charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). The Building Committee has been selected. Read about the members and the work ahead on Meta-wiki.

-- UCoC Project Team, 10:51, 27 မေႇ 2023 (+0630)

Announcing the new Elections Committee members[မႄးထတ်း]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello there,

We are glad to announce the new members and advisors of the Elections Committee. The Elections Committee assists with the design and implementation of the process to select Community- and Affiliate-Selected trustees for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. After an open nomination process, the strongest candidates spoke with the Board and four candidates were asked to join the Elections Committee. Four other candidates were asked to participate as advisors.

Thank you to all the community members who submitted their names for consideration. We look forward to working with the Elections Committee in the near future.

On behalf of the Wikimedia Foundation Board of Trustees,

RamzyM (WMF) 00:30, 29 ၸုၼ်ႇ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]


Preparatory Council Nomination and Voting Information[မႄးထတ်း]

<languages/>

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Dear Communities and individual contributors in the ESEAP Regional Cooperation:

The ESEAP Interim Hub Committee's mandate shall conclude with Wikimania 2023; culminating with their handover to a new ESEAP Preparatory Council.

This Preparatory Council will continue to define, until its completion, ESEAP's Roles and Responsibilities document.

The Council shall also finalize ESEAP's pilot grant plan for the first year; concluding with the ESEAP Conference in 2024.

The Preparatory Council will consist of 9 seats;

 • 4 of the 9 seats will be allocated for Affiliates and voted exclusively by Affiliates. Each affiliate will have a maximum of 4 votes.
 • 3 seats will be allocated for Communities from ESEAP, duly verified, and voted exclusively by the Communities. Each community will have a maximum of 3 votes.
 • 2 seats will be allocated for Individual contributors and will be voted by Popular Vote ‐ voted exclusively by individual contributors. Each individual voter has a maximum of 2 votes.

Should your community wish to nominate a candidate, please nominate your community with the name of the candidate by August 19th. The voting will be happening betwen August 20nd and September 2nd.

Should you (individual contributor) want to nominate an individual, please nominate the person by August 19th. The voting will be happening between August 20nd and September 2nd.

With the time being so short, we need your cooperation and participation as soon as possible.

The election for the seats will be held on the this Meta page.

Let's move forward together!

Sincerely,

ESEAP Interim Hub Committee

VChang (WMF) 15:51, 17 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2023 (+0630)[တွပ်ႇၶိုၼ်း]