ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ၵဵဝ်ႇၵပ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် (wikivoyage.org) ၼႆႉ မီးဝႆႉ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢႆမဵဝ်း၊ ပဵၼ် ပရေႃးၵျႅတ်ႉဢၼ်ႁဵတ်းတီႈၼိူဝ်ဝႅပ်ႉ တႃႇသၢင်ႈ ၽိုၼ်ၼမ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ပတ်ႉပိုၼ်ႉၵမ်ႇၽႃႇ ဢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ၊ လႄႈ ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ။ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် ၼႆႉ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၵေႃႉၶၢမ်ႇငဝ်ႈသေ ပဵၼ် ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇဢဝ် ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း ငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ ပရေႃးၵျႅတ်ႉတၢင်ႇၸိူဝ်း ၼင်ႇ Wikipedia ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။