ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လိူင်ႈယေႃႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လိူင်ႈယေႃႈ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တီႈၼႂ်းဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵၸ်ႇꩡ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပိူင်လိူင်း ႁူဝ်ၶေႃႈတွၼ်ႈၵၼ် လၵ်းၸဵင်ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် (တ.ယ. ၵႂႃႇၸူး၊ ၵိၼ်၊ ဢွၵ်ႉ၊ ၼွၼ်း)။ မၼ်းတီးဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး ဢွင်ႈတီႈ တႃႇ သႂ်ႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼႆႉ၊ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးသင်ဝႆႉတႄႉတႄႉ လႄႈ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ် ၼင်ႇ သၢႆငၢႆ ယၢမ်းလဵဝ်။ ၸိူဝ်းပဵၼ်လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လိူင်ႈယေႃႈၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း ၸိူဝ်းမႃးမႂ်ႇၸူး ဝီႇၶီႇဝွႆးၸဵတ်ႇꩡ် ၶဝ် လႆႈသၢင်ႈမႃးသေ ၶဝ်ပႆႇႁူႉ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် တေႁဵတ်းႁိုဝ်သႂ်ႇၶဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၶဝ်ၵူၺ်းထႅမ် လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ သႂ်ႇၸူး တီႈၼႃႈလိၵ်ႈပဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ယၢင်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။