ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ပၼ်ၵၢင်ၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
ပၼ်ၵၢင်ၸႂ် လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်၊ ၾၢႆႇ လႄႈ ထႅမ်းပလဵတ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လိူၵ်ႈငႃဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ မွတ်ႇပႅတ်ႈ။ ၽူႈတႅမ်ႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႉꩡ် ၵေႃႉလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်း လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈပၼ် ၵႂၢမ်းၶႆႈၸႂ်ၼိူဝ် လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈၼၼ်ႉယူႇ။ လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ ဢမ်ႇၼၼ် ပၼ်ၵႂၢမ်းၶႆႈၸႂ် ၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႇလသီႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉယူႇ။

သင်ဝႃႈ ပေႃႇလသီႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မၼ်းၵႂႃႇၸူး လွင်ႈဢဝ်ႁူမ်ႈလေႃးၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈပိၼ်ႇၸီႉ ၼႆ ငူပ်ႉငိလွင်ႈၼႆႉ ၵႃႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶွင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼၼ်ႉတႃႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်း ၶွင် ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉတႄႉ လႆႈမၵ်းၶၼ်ႈ ဝႆႉ လွင်ႈပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇ လႄႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ပေႃႇသလသီႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉဢေႃႈ။ လွင်ႈဝႃႈ ပေႃႇလသီႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၵႃႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ပေႃႇလသီႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉယူႇ။

လိူၵ်ႈငႃ[မႄးထတ်း]

ဢဝ် ထႅၵ်ႉ {{vfd}} ၽိူမ်ႉသႂ်ႇတီႈ ပွတ်းၼိူဝ် ၶွင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်၊ ၾၢႆႇ ဢမ်ႇၼၼ် ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ် ထုၵ်ႇလဝ်ႈတၢင်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ၊ ပေႃးၼၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉတူၺ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၽၢင်ႉၺႃး။ ဢဝ်ထႅၵ်ႉၼၼ်ႉ ဝၢင်းသႂ်ႇ တီႈပွတ်းၼိူဝ်သုတ်းသုတ်း တီႈ ဢၼ်သင်ပႆႇလႆႈတႄႇၼၼ်ႉ လိူဝ်သေ ပၢႆႉၼႃႈလိၵ်ႈ။ ဢၼ်လူဝ်ႇမၢႆတွင်းဝႆႉတႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိတ်းၸပ်း ထႅမ်းပလဵတ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉပၼ် <noinclude>{{vfd}}</noinclude> တၢင် {{vfd}} ၶေႃၶေႃၼၼ်ႉတႃႉ။

ၽိူမ်ႉသႂ်ႇ ႁဵင်းၵွင်ႉ ၸူး လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်၊ ၾၢႆႇ ဢမ်ႇၼၼ် ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ၵႃႈတီႈ တီႈသုတ်း သဵၼ်ႈမၢႆ တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း မၼ်းလႆႈပႃးဝႆႉယူႇ တီႈၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ။ ၸႂ်ႉ တၢႆးသီႇတူဝ် ("~~~~") သေၵေႃႈ လူင်းၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူၵ်ႈငႃ ၾၢႆႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈၼႄႉၼွၼ်းဝႃႈ မၼ်းဝႆႉယူႇတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႉꩡ်တႆးယူႇတႄႉတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် ဝီႇၶီႇၶွမ်ႇမွၼ်း။

ပိူင်ပိုၼ်ႉထၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇ လိူၵ်ႈငႃ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈၼႆႉ -

===[[ၽၵ်းႁိ]]===
မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁူဝ်ၶေႃႈ ပွင်ႈၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ။ ~~~~

ပၼ်ၵႂၢမ်းၶႆႈၸႂ်[မႄးထတ်း]

ၽူႈတႅမ်ႈဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႉꩡ် တင်းသဵင်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၽိတ်းမွၵ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်၊ ၾၢႆႇ ဢမ်ႇၼၼ် ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ ပိူင်တႅမ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵႂၢမ်းၶႆႈၸႂ်တႄႉ ပဵၼ် -

===[[ၽၵ်းႁိ]]===
* '''မွတ်ႇပႅတ်ႈ'''။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶေႃႈႁူဝ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ပဵၼ်လႆႈ။ KhamYong 25:25, 31 Feb 2525 (UTC)
* '''သိုပ်ႇဝႆႉလႄႈ'''။ ၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း [[ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ]] ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁိ။ ~~~~

ၽွင်းမိူဝ်ႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းၶႆႈၸႂ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈလလိူၵ်ႈလႆႈ မွတ်ႇပႅတ်ႈသိုပ်ႇဝႆႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ် ပိၼ်ႇၸီႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်။ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် လွင်ႈပိၼ်ႇၸီႇၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ၶႆႈၸႂ်ပႃးဝႃႈ မၼ်းထုၵ်ႇလီပိၼ်ႇၸီႉၸူး တီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၶတ်းၸႂ် တႃႇဢဝ် လမ်းၼႂ်းမၼ်း ႁူမ်ႈလေႃးၵၼ် လုၵ်ႉဢဝ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၸူးတီႈ ပၢႆတၢင်းတၢင်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေလႆႈသိုပ်ႇထိင်းဝႆႉပၼ် ပိုၼ်းမၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၸွမ်းၽိင်ႈ (CC BY-SA) ဢၼ်ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇ ၶွင် ဝႂ်ၶႂၢင်းၾရီးၼၼ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မၼ်းတေပဵၼ်လႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပိၼ်ႇၸီႉ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ မွတ်ႇပႅတ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႉၼႆ ၸႂ်ႉတၢႆးသီႇတူဝ် ~~~~")သေ လူင်းၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႉ။

မွတ်ႇပႅတ်ႈ ႁိုဝ် ဢမ်ႇ[မႄးထတ်း]

  • သင်ဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း မီးမႃး 14 ဝၼ်းသေ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဝႃႈ မွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼႆၸိုင် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တေမွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
  • သင်ဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း မီးမႃး 14 ဝၼ်းသေ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဝႃႈ ပိၼ်ႇၸီႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် ၼႆတႄႉ ၽူႈတႅမ်ႈဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်သေၵေႃႉၵေႃႉ တေႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇ။ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်း လွင်ႈပိၼ်ႇၸီႉၼႆၸိုင်၊ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵူတ်ႇတူၺ်း ၽွၼ်းလွင်ႈပိၼ်ႇၸီႉဝႃႈ မၼ်းလုလႅဝ်ဝႆႉႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းပိၼ်ႇၸီႉဝႆႉ သွင်ၵမ်းႁိုဝ်။
  • သင်ဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း မီးမႃး 14 ဝၼ်းသေ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဝႃႈ သိုပ်ႇဝႆႉ ၼႆၸိုင် ၽူႈတႅမ်ႈဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်သေၵေႃႉၵေႃႉ တေထွၼ်ပႅတ်ႈ ၶေႃႈပၼ်ၽၢင်ႉ VFD ၵႃႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉသေ တေဢဝ် လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ သိမ်းပၼ်ဝႆႉယူႇ။
  • သင်ဝႃႈ ဝၢႆးႁိုင် 14 ဝၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇမီး ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႆၸိုင် ၶႂၢင်းပၼ် တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ 7 ဝၼ်း။
    • သင်ဝႃႈ ဝၢႆးႁိုင်ထႅင်ႈ 7 ဝၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇမီး ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၼႆ ၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ သိုပ်ႇဝႆႉပၼ်ၵႂႃႇ - ၽူႈတႅမ်ႈဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်သေၵေႃႈၵေႃႈ တေၸၢင်ႈထွၼ်ပႅတ်ႈၶေႃႈပၼ်ၽၢင်ႉ VFD ဢၼ်မီးတီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉပၼ်ယူႇ။
    • သင်ဝႃႈ ဝၢႆးႁိုင်ထႅင်ႈ 7 ဝၼ်းလႄႈ မီးဝႆႉ ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၸိုင် သၢင်ႈၸွမ်း လွင်ႈတၢင်း ၽၢႆႇၼိူဝ်သၢမ်ဢၼ်သုတ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇလႄႈ။
  • ၽွင်းမိူဝ်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆ ၵူတ်ႇတူၺ်း "ႁဵင်းၵွင်ႈသင် မီးဝႆႉတီႈၼႆႈ"။ ထွၼ်ပႅတ်ႈ ႁဵင်းၵွင်ႉလုလႅဝ်ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ ၵႃႈတီႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢမ်ႇၼၼ် ၶိုၼ်းၸီႉပၼ်ၶဝ်ၸူး သေတီႈတီႈ။ ႁဵင်းၵွင်ႉၸိူဝ်းပိၼ်ႇၸီႉၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်မွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီမွတ်ႇပႅတ်ႈပႃး ဢမ်ႇၼၼ် ထုၵ်ႇလီ ပိၼ်ႇၸီႉၸူးတၢင်ႇတီႈ။
  • ၽွင်းမိူဝ်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉၼႆႉ ဢဝ်သေဢၼ်ဢၼ် ဢၼ်တႅၼ်းတၢင်မၼ်းၼၼ်ႉ တႅၼ်းသႂ်ႇပၼ်တီႈယူႇမၼ်း၊ ပိူင်လူင်မၼ်း သင်ဝႃႈ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် ၵၢၼ်တမ်းပိူင်။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈဢဝ် "subst:" သႂ်ႇပၼ် တီႈၽၢႆႇၼႃႈ ၸိုဝ်ႈထႅမ်းပလဵတ်ႉၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးဝႃႈယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉသေ မၼ်းတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉၼၼ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ထွၼ်ပႅတ်ႈထႅမ်းပလဵတ်ႉ ၵႃႈတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉၼၼ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃၼၼ်သေတႃႉ ယႃႇပေ မွတ်ႇပႅတ်ႈ ထႅမ်းပလဵတ်ႉဢွၼ်တၢင်း - ပေႃးၼၼ် ႁဵင်းၵွင်ႉလုလႅဝ် ဢၼ်ပဵၼ် ႁဵင်းၵွင်ႉတူဝ်လိၵ်ႈ သီလႅင်ၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇဝႃႈတီႈၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ တေလႆႈၶိုၼ်းလၢင်ႉပႅတ်ႈ တင်းၼမ်ဢိူဝ်ႈ။

ၽိုၼ်သိမ်း[မႄးထတ်း]

ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သိမ်းဝႆႉ/ပိၼ်ႇၸီႉ/ႁူမ်ႈလေႃးၵၼ်/မွတ်ႇပႅတ်ႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်၊ ၾၢႆႇ ဢမ်ႇၼၼ် ထႅမ်းပလဵတ်ႉယဝ်ႉၼႆ ၶၢႆႉဢဝ် လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မွတ်ႇပႅတ်ႈ ၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈ ၽိုၼ်သိမ်း တွၼ်ႈတႃႇ လိူၼ်ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇမၼ်းၼၼ်ႉတႃႉ။ တီႈငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၽိုၼ်သိမ်း ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၼမ်းတၢင်းမၼ်းဝႆႉယူႇ။ ဢၼ်လူဝ်ႇၽၢင်ႉဝႆႉတႄႉ ဢၼ်တေသိမ်းလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း သႂ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ် လိူၼ် ဢၼ်ဢဝ် လိူင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်မိူဝ်ႈဢၼ်တၢင်ႇပူတ်ႉ လိူၵ်ႈငႃ ၼၼ်ႉ။ လၢႆးၼၼ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ် ငဝ်ႈငႃႇ သဵၼ်ႈမၢႆ လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ် တေၸၢင်ႈႁွတ်ႈထိုင်ၸူး လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ (တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ)။

ၽွင်းမိူဝ်ႈ သိမ်းပၼ်ၼၼ်ႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်း ထိုင်ၸူး ၽူႈမႄးထတ်းတၢင်ႇၸိူဝ်းဝႃႈ ၽွၼ်းလႆႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းမၼ်း ပဵၼ်ဢီႈသင်မႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႃႉ။ ၼႆႉတႄႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈဢဝ် ၽွၼ်းလႆႈမၼ်း ထႅမ်သႂ်ႇၸူးတီႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈၼႂ်း လွင်ႈမႄးထတ်း ၶေႃၶေႃ ၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထွၼ်ပႅတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၽွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထွၼ်ပႅတ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇ ၽွၼ်းလႆႈမၼ်း တီႈ ႁူဝ်ႁုပ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်၊ ၾၢႆႇ ဢမ်ႇၼၼ် ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇလိူၵ်ႈငႃဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼႆၸိုင်၊ ထုတ်ႇဢဝ် ၽိုၼ်မိူၼ် ၶွင် လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မွတ်ႇပႅတ်ႈ တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶွင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်၊ ၾၢႆႇ ဢမ်ႇၼၼ် ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ် သိုပ်ႇသိမ်းဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းဢၼ် ထုၵ်ႇပိၼ်ႇၸီႉဝႆႉၼၼ်ႉတႃႉ။

တူၺ်းပႃး -

Invalid argument for Template:WikivoyageDoc. Please see Template:WikivoyageDoc for usage instructions.