ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်:ပိူင်ထၢၼ်ႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး


သွပ်ႉၾ်ဝႄး ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸႂ်ႉဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် - မီႇတီႇယႃႇဝီႇၶီႇ- ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် လွင်ႈၸုတုမ် ပွင်ႈၵႂၢမ်း တီႈဝီႇၶီႇ ၼင်ႇ ပိူင်ထၢၼ်ႈ။ ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တႄႉ၊ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႉꩡ် လႆႈတႅမ်းတတ်းမႃးဝႆႉဝႃႈ တေ ဢမ်ႇ ၸႂ်ႉ လၢႆးၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ၊ လိူဝ်သေဝႃႈ လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်မီးလွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်းဝႆႉ။