Download GPX file for this article
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

လွင်ႈတင်ႈၶႅမ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇဝႆႉႁွႆး ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းတိူဝ်းၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်မႃးသေ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းၶဝ်ႈႁႃၸူး လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တီႈၼႂ်း ဢွင်ႈတီႈ ပႃႇထိူၼ်ႇ။ ပၼ်တၢင်းၶႆးၸႂ် ၵႂႃႇၸွမ်းမူႇၸွမ်းၸုမ်း၊ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်း ပၢႆတၢင်း ၽူႈတင်ႈၶႅမ်ႉၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ယႃႇပေႁႂ်ႈတိူဝ်ႉၶိူၵ်ႈဢွင်ႈတီႈ တီႈဢၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵႂၢမ်းၶၼ်ပၢၵ်ႇၶဝ် ဢၼ်ၼိုင်ႈဝႃႈ "ယႃႇပေဢဝ်သင်မႃး ၵူၺ်းပေႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈမႃး၊ ယႃႇပေဝႆႉသင်ၵႂႃႇ ၵူၺ်းဝႆႉၵႂႃႇ ႁွႆးတိၼ်" ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူတ်းဢၼ်ငၢႆႈတီႈသုတ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် "ပႃးထူင်ပိူဝ်ႉမႃး၊ ပႃးထူင်ပိူဝ်ႉမိူဝ်း"၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မၼ်းၵႂႃႇပူၼ်ႉလိူဝ်ၼၼ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

လႄႇပၢင်ႇ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

ၽိူမ်ႉတူၺ်း[မႄးထတ်း]

ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈတင်ႈၶႅမ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇဝႆႉႁွႆး ၼႆႉ မီးဝႆႉ သၢႆငၢႆ ၵႅမ်မိုဝ်း။ မၼ်းမီးဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢၼ်မီးႁူဝ်ယွႆး ဢၼ်ႁူမ်ႇငမ်းပၼ်လႆႈ တႃႇႁူဝ်ၶေႃႈတင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ၵႂႃႇၶႃႈၼေႃႈ!