Download GPX file for this article
12.43944444444498.600277777778Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၵွင်းမူး မႁႃႇတဵၵ်ႉထိၸယ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈသေ မုင်ႈႁၼ်

မျဵၵ်ႉ (မၢၼ်ႈ-မြိတ်၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ-Myeik) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ႁင်း ၸႄႈတိူင်း တၼိၼ်းတႃႇယီႇ တီႈ မျၢၼ်ႇမႃႇ ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

မျဵၵ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ် ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ် ပၼ်ၸိုဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပွတ်းၸၢၼ်းသုတ်းသုတ်း တီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင် ပီ 1997 မူႇၵုၼ်မျဵၵ်ႉၼႆႉ လႆႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပိုတ်ႇပၼ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းထွင်ႈတဵဝ်းသေတႃႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်းဝႆႉလႄႈ တီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၵႂႃႇႁွတ်ႈၵႂႃႇၽႅဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉၵိုတ်းဝႆႉယူႇတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ တႃႈၼမ်ႉဢၼ်ႁၢင်ႈလီ တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ရႃႇသီႇၼႃႈၽႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမႆႈႁႅင်း ဢမ်ႇၵတ်းႁႅင်း။ ၵူၼ်းၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းပုတ်ႉထယဝ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ လုမ်းဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ၊ ႁူင်းယႃ၊ ႁူင်းႁႅမ်း၊ ယေးငိုၼ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၸၼ်ႉၸွမ် လႄႈ ၵၢတ်ႇသိုဝ်ႉၶွင်းၶွင် မျဵၵ်ႉ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ယူင်ႉသၢင်ႈသုင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ ၵုၼ်ႇသိၼ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈမျဵၵ်ႉၼႆႉ ပလႄး၊ ယၢင်ရႃႇပႃႇ၊ ႁၢင်းၼူၵ်ႉမဵဝ်းၵိၼ်လႆႈ၊ ပႃႈႁႅင်ႈ၊ ၵုင်ႈႁႅင်ႈ လႄႈ ပႃၼဝ်ႈ။ တၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ်မႂ်ႇသႂ် (မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃ၊ ၵုင်ႈ၊ ပူပၢင်ႇလၢႆႇ)၊ မၢၵ်ႇမႆႉ လႄႈ ၽၵ်းၶဵဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူင်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းတီႈၼၼ်ႉၼႆႉ မေႃၸွႆႈထႅမ်၊ သိုဝ်ႈယူဝ်း၊ မေႃမိုတ်ႈၵိုဝ်း၊ မေႃယိုၼ်ႈမေႃပၼ် သေ ပဵၼ်ဢၼ် ၵိူဝ်းယမ်ၽႃႇသႃႇတႄႉတႄႉ။

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

တီႈၽၢႆႇႁွင်ႇ မီးသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၸူး ထဝႄႇ လႄႈ တီႈၽၢႆႇၸၢၼ်း မီးသဵၼ်ႈတၢင်း ၵႂႃႇၸူး ပူၵ်ႉပျိၼ်း လႄႈ ၵေႃႉတွင်းသေ ယၢမ်းလဵဝ်းတႄႉ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ၵႂႃႇမႃးလႆႈယဝ်ႉ။

တင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

ၼႂ်းၵႃႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီး တႃႈၵုင်ႈ ၵႂႃႇ မျဵၵ်ႉၼၼ်ႉ Myanmar National Airlines ၼႆႉ မီးၵၢၼ်မိၼ် ၵူႈဝၼ်းသေ Asian Wing Airwaysတႄႉ ၼိုင်ႈဝူင်ႈ မီးၵၢၼ်မိၼ် 3 ပွၵ်ႈ။ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် မျၢၼ်ႇမႃႇၼေႇသျိၼ်ႇၼႄႇ ၼႆႉ (ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ) မီးၵၢၼ်မိၼ်ၸူး ပူၵ်ႉပျိၼ်းယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်မိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႉတႄႉပၼ်ၽၢင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇပၼ်ၽၢင်ႉသင်သေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈယႃႉပႅတ်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇသင်ႇမၢႆဝႆႉလႄႈသင်၊ ယွၼ်ႉၼႃႈၽႃႉလႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသၢႆငၢႆ ဢၼ်ဢမ်ႇလၢမ်းလႆးၼၼ်ႉလႄႈသင် ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်မိၼ် လုၵ်ႉဢဝ် ၵေႃႉတွင်း ၵႂႃႇ မျဵၵ်ႉ ဢၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 30 တႃ လႆႈပၼ် မွၵ်ႈ US$77 (ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2014)။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မွၵ်ႇၵုမ်ႈသေ လုၵ်ႉတီႈၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်သေၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၸၢင်ႈလႆႈႁၼ်သင်တႄႉတႄႉ။ ပေႃးဝၢႆးၶၢဝ်းၽူၼ် ၼႂ်းၵႃႈ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ-ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇၼၼ်ႉတႄႉ တွင်ႉၽႃႉၸိုၼ်ႈပၢင်ႇလီယဝ်ႉ။

တင်း ႁိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ၾႄႇရီႇ ၵႂႃႇၽႂ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ထဝႄႇ ၵႂႃႇ/မႃး ၸူး ၽၢႆႇႁွင်ႇ (~4 မူင်း၊ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း US$20)။

ႁိူဝ်းတၢင်ႇၵူၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် သၢႆလၢဝ်ႁႃႈလုၵ်ႈၼၼ်ႉ မီးသၢႆတၢင်း လုၵ်ႉ ၵေႃႉတွင်း ၵႂႃႇမႃး တင်း တႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းတႄႉ တေလႆႈပၼ်ၵႃႈမၼ်းသုင်ႁႅင်း (~US$100+)၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈ ၶွင်ႉၸၼ်ႉထၢၼ်ႈသုင် ဢၼ်ပဵၼ်ၶွင်ႉၼွၼ်း ပႃးၵူႇသွင်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်လူမ်ၸႂ်ဝႆႉယူႇ။

တင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉႁူင်းၵၢၼ်ရူတ်ႉလၢႆဢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ရူတ်ႉဝႅၼ်ႇဢွၼ်ႇ ၵွင်ႉသိုပ်ႇၵႂႃႇမႃးတင်း ၵေႃႉတွင်း (10-12 မူင်း၊ 25,000 ၵျၢပ်ႈ)၊ ပူၵ်ႉပျိၼ်း လႄႈ ထဝႄႇ (ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် ၼႆႉ ဢွၵ်ႇတီႈထဝႄႇ ၶၢဝ်း 10:00 လႄႈ 17:00 မူင်း၊ 12,000 ၵျၢပ်ႈ)။

တင်း ရူတ်ႉထိပ်ႇ[မႄးထတ်း]

သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်း ပူၵ်ႉပျိၼ်း/ၵေႃႉတွင်းၼၼ်ႉ တၢင်းၶႂ်ႈယၢပ်ႇဝႆႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ သိူဝ်ႇတၢင်းဝႆႉတဵမ်တဵမ်သေတႃႉ တၢင်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလူင်း သေ ၵိူင်းႁႅင်း > 10% - ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႃႇ 250-300 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇယဝ်ႉ။ မီးသုၼ်ႇတေၸၢင်ႈလိုဝ်ႈလႆႈတီႈလဵဝ် ဢၼ်ပဵၼ် ႁူင်းႁႅမ်း Royal Blossom ဢၼ်ပဵၼ် ၶွင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိၼ်းတႃႇယီႇၼၼ်ႉသေ - ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈပိုင်ႈဢိင် ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းသုမ်ႉၽႃႈယၢင်ၼႂ်းထိူၼ်သေ လိုဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸွၼ်[မႄးထတ်း]

Map
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၶွင် မျဵၵ်ႉ

တင်း ထႅၵ်ႇၸီႇ[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉ ပဵၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅၵ်ႇၸီႇ ယဝ်ႉ။ ၸၢင်ႈၶၢတ်ႈလႆႈၵူႈတီႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် တီႈၼႂ်းဝဵင်း၊ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ်၊ ၶူဝ်တႃႈႁိူဝ်း လႄႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈထႅၵ်ႇၸီႇသေ ၸွၼ်ႇတူၺ်းတီႈၼႂ်းဝဵင်း (ၵႃႈၶၼ်မၼ်း 1,000-2,000 ၵျၢပ်ႈ)။

ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ဢၼ်မီးၵမ်ႉဢေႇတႄႉ ပဵၼ် ထႅၵ်ႇၸီႇရူတ်ႉၵႃးယဝ်ႉ။ တေၸၢင်ႈၶၢတ်ႈလႆႈ ၵႃႈတီႈ ႁူင်းႁႅမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်တႃႈႁိူဝ်း၊ တႃႈႁိူဝ်းမိၼ် လႄႈ တႃႈရူတ်ႉပၢတ်ႉသ် တၢင်းလူင် (ၶၼ် မၼ်းမီး 5,000-7,000 ၵျၢပ်ႈ)။

 • ၶူဝ်ၵျွႆးၵူး (မီးဝႆႉ တီႈၼိူဝ် မႄႈၼမ်ႉ တၼိၼ်းတႃႇယီႇ) လုၵ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵျွႆးၵူး ၶၢမ်ႈၵႂႃႇၸူး ၵျွၵ်ႉၽျႃႇ၊ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈ မျဵၵ်ႉသေ ဢဝ်ထႅၵ်ႇၸီႇၵႂႃႇၼႆ တေႁိုင်ယူႇ လၢႆၸူဝ်ႈမူင်း။
 • ၵၢင်ဝဵင်း ပႆတိၼ်လႄႇ ဢမ်ႇၼၼ် ထႅၵ်ႇၸီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈသၢမ်လေႃႉ။
 • လွႆပထေႃႇပထႅတ်ႉ ႁိူဝ်းႁၢင်ယၢဝ်း လတ်းၶၢမ်ႈတႃႈႁိူဝ်းသေ လႅၼ်ႈပဵၼ် ၼင်ႇ ၾႄႇရီႇ။
 • ၼမ်ႉတူၵ်းတၢတ်ႇ ပူဝ်ႇတွင်ႇ ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝဵင်း သေ ၸမ်ၵၼ်တင်း ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ပူဝ်ႇတွင်ႇ (ၶီႇထႅၵ်ႇၸီႇၵႂႃႇ တေႁိုင် ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း)။

တင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ[မႄးထတ်း]

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸၢင်ႈၶၢတ်ႈလႆႈတီႈ ဢွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းမီးတီႈ ၽင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်ၵေႃႈလႆႈယူႇ။

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

 • ၽြႃးၵိင်း (မီးတီႈၵုၼ် ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႈ တႃႈၼမ်ႉၵႂႃႇ)။
 • တဵင်ႇတေႃႇၵျီး လႄႈ ၵွင်းမူး မႁႃႇတဵၵ်ႉထိၸယ။ ၼုင်ႈၶူဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလီ (ၼုင်ႈၽႃႈတူင်ႇ၊ ၵူၼ်ယၢဝ်း၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်ပုတ်းၼႂ်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵင်း ၼႂ်းၵႄႈ ႁူဝ်ၶဝ်လႄႈ တႃတိၼ်ၼႆ လႆႈယူႇ၊ ပေႃးၼုင်ႈ ဢၼ်ပိတ်းဢၼ်ပွတ်းတႄႉ ၸဵမ်ၵူၼ်းယိင်း ၵူၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇလႆႈ)။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼုင်ႈပိတ်းၼုင်ႈပွတ်းသေ ၽႅဝ်ၵႂႃႇၼႆ တီႈၶွင်ႉမႂ်တိုတ်းၼၼ်ႉ မီးၽႃႈတူင်ႇယူႇ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် တီႈႁိမ်းယူင်ႉသၢင်ႈၵျွင်းၽြႃးတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ႁၢမ်ႈသီး လွင်ႈတိုဝ်းၶႅပ်းတိၼ်သွၵ်းတိၼ်။ ၶႅၵ်ႇၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇတင်းသဵင်ႈ (လႄႈ ၸဵမ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းသဵင်ႈ) လႆႈထွတ်ႇၶႅပ်းတိၼ်ၶဝ်တီႈ လၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈပႆႇတမ်းတိၼ်ၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း ဝၢင်းၽြႃးၼၼ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်တႃႇဝႆႉသွၵ်းတိၼ်။ ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်တင်း ထူင်ႈယၢင်သေၵေႃႈ တေႃႉၵႂႃႇ ၽွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႆၸွမ်း ပႅၵ်ႈပႆတၢင်း (ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး မၢၼ်ႈယဝ်ႉ)။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇ ၽွင်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်တဵမ်ၸဝ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ၶမ် ၼႆတႄႉ ၶႅပ်းႁိၼ်ၶၢဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်သိူဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇႁႂ်ႈ တိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႆႈၼၼ်ႉၼႃႇ။
 • ပိုၼ်း ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၿေႃးꩪိသတ်ႉထ ဝေႇသၼ်ႇတရႃႇ ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၽယႃးငႃးသူႇ (ႁူင်းႁဵၼ်းပုတ်ႉထ)။ ပိုၼ်းဢၼ်ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉၽၢႆႇမၢၼ်ႈၵူၺ်း။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈႁႂ်ႈ ၽူႈၸိၼမ်းၶဝ် ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇၼႄၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈယူႇ။ ၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် လွင်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၼ်ဢဝ် လုၵ်ႈၸၢႆး၊ လုၵ်ႈယိင်း လႄႈ ၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ လူႇပၼ် ပုင်ႇၼႃး တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထွၵ်ႇ တႃႇပဵၼ်ပုတ်ႉထမႃးၼၼ်ႉ။ ပိုၼ်းဢၼ်ၼႆႉ ဢဝ်ၶွၼ်ႇၵရိတ်ႉသေ သၢင်ႈဝႆႉပဵၼ်ႁုင်ႁၢင်ႈယဝ်ႉ။
 • ၼွင်လဵင်ႉၵုင်ႈလူင်
 • ႁုၼ်ႁၢင်ႈပူဝ်ႇၶျူၵ်ႉဢွင်ႇသၢၼ်း
 • တေႃႉပႃႇ တီႈႁိူဝ်းတမ်ႇငႃႈ ၸိူဝ်းမီးတီႈ တႃႈၼမ်ႉ။
 • တီႈမုင်ႈတူၺ်း မူႇၵုၼ် လႄႈ တီႈမုင်ႈတူၺ်း ၵၢင်ဝဵင်း
 • မူႇၵုၼ် ၵလႃး (ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ)။
 • ၸႄႈဝဵင်း ၵျုၼ်းၸု (မျဵၵ်ႉၵျုၼ်းၸု - မူႇၵုၼ်မျဵၵ်ႉ)
 • ၼွင်လဵင်ႉ ပူ (တီႈၼိူဝ်ၵုၼ်ဢွၼ်ႇ) မီးတီႈႁိမ်းၶၢင်ႈ မျဵၵ်ႉ။

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

 • ပႃႇဝႃႇပႂၢႆႉ (Power Point) - ၼွင်လုၺ်းၼမ်ႉ လႄႈ ဢွင်ႈတီႈလဵၼ်ႈ။
 • မျဵၵ်ႉမိင်ႇၵလႃႇ ငဝ်းတူင်ႉ တရီးတီႇ။
 • ၼွင်ယေးၵၢၼ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ၼွင် ဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ တီႈဝဵ်ငးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈတေးၼွင် မၢင်တီႈၼႆႉ ၸၢင်ႈပႆတိၼ်သေ တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈမျၢၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်း ၽင်ႇၼွင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ယေးငိုၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးၸၢၵ်ႈထွၼ်ငိုၼ်း ဢေႇထီႇဢႅမ်ႇ ဢၼ်ႁပ်ႉပွင်ပၼ် ၶႅပ်း Visa လႄႈ MasterCard တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈထွၼ်ငိုၼ်း။

 • ၵၢတ်ႇသဵၵ်ႉငႄႇ (ၸိုဝ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ) ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢတ်ႇဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်း မျဵၵ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈသိုဝ်ႉ မၢၵ်ႇမႆႉဢၼ်မႂ်ႇသႂ် သေ ၶဝ်ႈမုၼ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇ။
 • မျဵၵ်ႉ သျွပ်ႉပိင်းသႅၼ်ႇထႃႇ (Myeik Shopping Center) ၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈသုတ်း တၢင်းၽင်ႇၼမ်ႉ။ မၼ်းမီးဝႆႉ သွၼ်ၸၼ်ႉ။ ၵၢတ်ႇလူင်၊ လၢၼ်ႉၶၢႆၵႅဝ်ႈသႅင်၊ လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း၊ လၢၼ်ႉၶူဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ တိူၵ်ႈဢေႇထီႇဢႅမ်ႇ လႄႈ ႁိူၼ်းၽဵတ်ႇတရီးတီႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် လၢၼ်ႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး၊ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ လၢၼ်ႉၵေႃႇၾီႇ လႄႈ ႁူင်းတီႈလဵၼ်ႈၵဵမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ၸၼ်ႉသွင်။
 • သျွပ်းပိင်းသႅၼ်ႇထႃႇ ၵၢတ်ႇဢူးယဵၼ်ႇ မျဵၵ်ႉ ၼႆႉ မီးတီႈသုတ်း တၢင်းၽင်ႇၼမ်ႉ။ မၼ်းမီးဝႆႉ သီႇၸၼ်ႉ။ ၵၢတ်ႇလူင်ၼႆႉ မီးတီႈၸၼ်ႉပဵင်းလိၼ်။ လၢၼ်ႉၵႅဝ်ႈသႅင်၊ လၢၼ်ႉၶူဝ်းၼုင်ႈ၊ လၢၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ တိူၵ်ႈဢေႇထီႇဢႅမ်ႇ လႄႈ လၢၼ်ႉၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ ၸၼ်ႉသွင် လႄႈ ၸၼ်ႉသၢမ်။ တီႈလဵၼ်ႈႁႅင်းတႄႉ မီးတီႈတၢင်းၼိူဝ်သုတ်းသုတ်း။

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းၽင်ႇၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီပေႃးႁူဝ်ၶမ်ႈမႃး တီႈႁိမ်းတႃႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၵၢတ်ႇတၢင်းၵိၼ် (16:00-22:00)။ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ လႄႈ ၼမ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်မႂ်ႇသႂ် တင်းၼမ်။

 • ၵတ်ႉၵျေးၵၢႆႉ (ၸိုဝ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ) ၼႆႉ ပဵၼ် ၶဝ်ႈသွႆးၶူဝ်ႈလေႃးတင်း ၵုင်ႈ၊ ပႃႇၵိၼ်းမုၼ်ႇ၊ ထူဝ်ႇတူမ်ႈ၊ ၵုင်ႈႁႅင်ႈ လႄႈ ၼိူဝ်ႉၵႆႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၼိူဝ်ႉမူ (ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႇ 1,000 ၵျၢပ်ႈ)။ ၼမ်ႉဝၢၼ်မၼ်းတႄႉ မီးတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလိူၵ်ႈ (မီးၼင်ႇ ဢၼ်သူမ်ႈ၊ ဢၼ်ဝၢၼ်၊ ဢၼ်လိူတ်ႇ၊ ဢၼ်သူမ်ႈ ဢၼ်လိူတ်ႇ လေႃးၵၼ်၊ ဢၼ် သူမ်ႈ-ၸဵမ်း-လိူတ်ႇ လေႃးၵၼ်)။

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးလၢၼ်ႉၶဝ်ႈၽၵ်း တင်းၼမ်။

 • ၼမ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်မႂ်ႇသႂ် (မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၺ်ႈ၊ မၢၵ်ႇသၢင်းၽေႃး၊ မၢၵ်ႈမူင်ႈ ၸၵႂႃႇ)။ ၼိုင်ႈၵွၵ်း 700 ဢမ်ႇၼၼ် 800 ၵျၢပ်ႈ။
 • ၼမ်ႉမၢၵ်ႇꩪၼိ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းတီႈ မျဵၵ်ႉယဝ်ႉ။ ၼိုင်ႈတဝ်ႈ 800 ဢမ်ႇၼၼ် 1,000 ၵျၢပ်ႈ။ တေၸၢင်ႈလႆႈ ၶၢဝ်း ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ တေႃႇ တီႇသႅမ်ႇပႃႇၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉဝၢၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်တီႈ တူၼ်ꩪၼိ ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်း။ မၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်လေႃးၵၼ်တင်း တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်သူမ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းၵိၼ်သေမဵဝ်းမဵဝ်း။ မၼ်းၵူၺ်းၸၢင်ႈလေႃးၵၼ်တင်း ၶဝ်ႈၼဵဝ်ၼိုင်ႈ (ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႇ 200 ၵျၢပ်ႈ)။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ်တႄႉ တွင်ႉမေႃႁေႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်လီသေပိူၼ်ႈတႄႉ ၵိၼ်ၵၢင်ၶမ်ႈ (19:00-23:00)။ လၢၼ်ႉၼမ်ႉꩪၼိၼႆႉ တေလႆႈႁၼ် မီးတီႈ ပွၵ်ႉ သၢၼ်းၶျွင်း သေ ပေႃးဢဝ် ထႅၵ်ႇၸီႇၵႂႃႇၼႆ လုၵ်ႉတီႈ ၵၢင်ဝဵင်းသေ တေလႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 30 တႃ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

တီႈႁိမ်းႁွမ်းသဝ်လူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸၼ်ႉငဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ႁပ်ႉၶၢမ်ႇ ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းယူႇ။ ၵမ်ႉၼမ်တႄႉ သၢႆငၢႆမၼ်းၵႆႉလႄႇႁၢႆႉသေ ၵႃႈၶၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ထိုင်ပဵၼ်လိူၼ်ပဵၼ်လၢဝ်ယဝ်ႉ။

တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးႁူင်းႁႅမ်းလၢႆႇဢၼ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုင်ႇသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉ။

 • 1 ႁူင်းႁႅမ်း ဢဵင်ႇတေႃႇၽျူႇ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ႇၽယႃး - +95 59 42 055ၸွမ်းၼင်ႇလွင်ႈပၼ်ၸၼ်ႉတီႈၼိူဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆး မိူဝ်ႈ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 2016 ၼၼ်ႉသေ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ် တီႈလိုဝ်ႈသဝ်းၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈ တီႈၼႂ်းမျဵၵ်ႉယဝ်ႉ။ US$60
 • 2 ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း ပလႄးၽျူႇ လွၵ်း 97/98 - သဵၼ်ႈတၢင်းၽင်ႇၼမ်ႉ ပွတ်းၵၢင်၊ ပွၵ်ႉ တလၢႆးသု - +959 252888812, +959 252888821 - Check-out: noonၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈထၢၼ်ႈသုင်၊ ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် လႄႈ ၸႂ်ႉလႆႈဝၢႆႇၾၢႆႇလၢႆလၢႆ။
 • ႁူင်းႁႅမ်း ရီးၷျႅၼ်ႉ (Regent Hotel) သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ႇၽယႃး - +959 899990420, +959 788880420, +955 942020 - မိူဝ်ႈပီ 2019 ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁႅမ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸၼ်ႉ လၢဝ်သၢမ်လုၵ်ႈ တီႈ မျဵၵ်ႉ ပႃး ၼွင်လုၺ်းၼမ်ႉသေ။ တႄႇတီႈ US$40
 • 3 ႁူင်းႁႅမ်း ၵျႄႇပျၢၼ်ႇ မၢႆ-58၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ၸီႇ (တၢင်းၷူင်ႇယူင်ႇ)၊ ပွၵ်ႉထဝႄႇၸု။ - +959 422222 447Check-out: noonၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈထၢၼ်ႈသုင်၊ ၶဝ်ႈပႃး တၢင်းၵိၼ်ၵၢင်ၼႂ် လႄႈ ၸႂ်ႉလႆႈဝၢႆႇၾၢႆႇလၢႆလၢႆ။

ၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝဵင်း မျဵၵ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !