Download GPX file for this article
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

မိူင်းၶႄႇ

လမ်းၼႂ်း

ၼႃႈလိၼ်[မႄးထတ်း]

ဝဵင်းလူင်[မႄးထတ်း]

ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ပိုၼ်း[မႄးထတ်း]

မိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈမိုၼ်ႉၵွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

မိူင်းဝူင်ႉ ၶႄႇ[မႄးထတ်း]

မိူင်းၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ ပွၵ်ႈ 2[မႄးထတ်း]

ၶႄႇလႅင်[မႄးထတ်း]

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း[မႄးထတ်း]

ၵူၼ်း လႄႈ ၵႃႇသတမ်ႇ[မႄးထတ်း]

တူဝ်ၼပ်ႉ သုၼ်ႇမၢၼ်[မႄးထတ်း]

ရႃႇသီႇၽိင်ႈၽႃႉ လႄႈ ၼႃႈလိၼ်[မႄးထတ်း]

ယူႇၼိတ်ႉ ၶွင် တႅၵ်ႈ[မႄးထတ်း]

ဝၼ်းတၼ်း[မႄးထတ်း]

ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ်[မႄးထတ်း]

လူဢၢၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ[မႄးထတ်း]

ဢိင်းၵလဵတ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ဢမ်ႇမီးဝီႇသႃႇသေ ႁဵတ်းထရၼ်ႇသိတ်ႉ[မႄးထတ်း]

မဵဝ်း ဝီႇသႃႇ[မႄးထတ်း]

လူင်းၸိုဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈယူႇသဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

သၢႆၵၢၼ်မိၼ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်းရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ်[မႄးထတ်း]

ဢိၼ်းတီးယႃး[မႄးထတ်း]

မျၢၼ်ႇမႃႇ[မႄးထတ်း]

ဝႅတ်ႉၼမ်း[မႄးထတ်း]

လၢဝ်း[မႄးထတ်း]

ပႃႇၵိတ်ႈသတၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၼေႇပေႃး[မႄးထတ်း]

မူင်ႇၵူဝ်းလီးယႃး[မႄးထတ်း]

ၵႃႇၸၢၵ်ႈသတၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၵႃႇၵိတ်ႈသတၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

တႃႇၵျီႇၵီႇသတၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ရတ်ႈသျႃး[မႄးထတ်း]

ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ[မႄးထတ်း]

ႁွင်းၵွင်း[မႄးထတ်း]

မႃႇၵၢဝ်ႈ[မႄးထတ်း]

တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ရူတ်ႉလဵꧣ်း[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်းတႂ်ႈလိၼ်[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ထႅၵ်ႇသီႇ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း လႅင်[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ရူတ်ႉၵႃး[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း လႅင်သၢမ်မၢၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

တီႈမုင်ႈယဵမ်ႈ လွႆမၢၵ်ႇႁိၼ်[မႄးထတ်း]

လွႆဢၼ်လီၵူဝ်[မႄးထတ်း]

လွႆလူင် ႁႃႈလုၵ်ႈ[မႄးထတ်း]

လွႆလူင်ပုတ်ႉထ သီႇလုၵ်ႈ ဢၼ်လီၵူဝ်[မႄးထတ်း]

လွႆၸၢဝ်းတၢဝ်း သီႇလုၵ်ႈ ဢၼ်လီၵူဝ်[မႄးထတ်း]

မွၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

ပၢႆမွၼ်း လွင်ႈလဝ်ႇမူၼ်ႈ[မႄးထတ်း]

ဢွင်ႈတီႈ တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ၶၢဝ်းတၢင်း[မႄးထတ်း]

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

မိပ်ႇၼူတ်ႈ[မႄးထတ်း]

ပၢႆးမွၼ်း ၽိင်ႈငႄႈ[မႄးထတ်း]

လၢႆး[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၵႃႈလွၵ်း[မႄးထတ်း]

ပွႆးၽိင်ႈငႄႈ[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ငိုၼ်းတွင်း[မႄးထတ်း]

ငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း[မႄးထတ်း]

ဢၼ်ပွမ်[မႄးထတ်း]

လႅၵ်ႈငိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ၶႅပ်း ဢေႇထီႇဢႅမ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၶႅပ်း ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၸၢႆႇငိုၼ်း မူဝ်ႇပၢႆး[မႄးထတ်း]

ၵႃႈၶၼ်[မႄးထတ်း]

လွင်ႈပၼ်ထိပ်ႉ[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉၶွင်[မႄးထတ်း]

သဵၼ်ႈၵႃႈၶၼ်[မႄးထတ်း]

ၶူဝ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်[မႄးထတ်း]

ၵုၼ်ႇသိၼ် မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း[မႄးထတ်း]

ၶူဝ်းၶွင် မႆယႃႈလူင်[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၵူၼ်း[မႄးထတ်း]

ၽၵ်း ပိုၼ်ႉတီႈ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈမၵ်းၵၢၼ် တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

တွၵ်းၵွၵ်း[မႄးထတ်း]

လဝ်ႈ[မႄးထတ်း]

ꧤႃး၊ တိတ်ႇသၵူဝ်ႇ လႄႈ ၶႃႇရႃႇဢူဝ်ႇၶေႇ[မႄးထတ်း]

ၼမ်ႉၼဵင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵေႃႇၾီႇ[မႄးထတ်း]

ၼမ်ႉၵတ်းၼမ်ႉဝၢၼ်[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

တီးလိုဝ်ႈသဝ်း ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

ႁူင်းလႅမ်း ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

ႁူင်းလႅမ်း ၵႃႈၶၼ်ပၢၼ်ၵၢင်[မႄးထတ်း]

ႁူင်းလႅမ်း ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ[မႄးထတ်း]

လဵပ်ႈႁဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်ငၢၼ်း[မႄးထတ်း]

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး[မႄးထတ်း]

ဢေႇၵျႅၼ်ႇၸီႇ လွင်ႈႁူမ်ႇငမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်ၽိတ်းၽိင်ႈ[မႄးထတ်း]

သၢႆတၢင်းရူတ်ႉ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈယွၼ်းၵိၼ်[မႄးထတ်း]

မုၼ်ၸဝ်ႈ ၸၢဝ်းပုတ်ႉ[မႄးထတ်း]

သၽႃႇဝ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၽႅတ်ႉလႅၼ်[မႄးထတ်း]

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်[မႄးထတ်း]

ၶွင် ၸိူဝ်းႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၵိူဝ်းယမ်[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၸႅၵ်ႇၽေ ၶိူဝ်းၵူၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵေး လႄႈ လႅတ်ႇသပီႇယႅၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈမူတ်းသႂ် သုၼ်ႇတူဝ်[မႄးထတ်း]

တၢင်းၵိၼ် လႄႈ ဢိုၵ်ႉဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

တၢင်းၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ဢိုၵ်ႉဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

လူမ်းဝေႇႁင်ႈ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ[မႄးထတ်း]

တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်းမေႃၸပ်း[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၼပ်ႉယမ်[မႄးထတ်း]

ၶူဝ်းတွၼ်ႈ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၵိၼ်[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၸၢႆႇ[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်မိူင်း[မႄးထတ်း]

လၵ်းၸဵင် ၽိင်ႈငႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်[မႄးထတ်း]

ပွင်ပဵၼ်လႆႈ[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၵပ်းသိုပ်ႇ[မႄးထတ်း]

ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵၾေး ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ လႄႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝၢႆႇၾၢႆႇ[မႄးထတ်း]

မေးလ်[မႄးထတ်း]

ၾႅၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

တႄႇလီႇၽူင်း[မႄးထတ်း]

ၽူင်း မူဝ်ႇပၢႆး[မႄးထတ်း]

ၶူတ်ႉ ၼႃႈလိၼ်[မႄးထတ်း]

မၢႆၵပ်းသိုပ်ႇ လွင်ႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ[မႄးထတ်း]