Download GPX file for this article

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

China

ၼမ်းၼႂ်း

Jump to navigation Jump to search


ၼႃႈလိၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

ဝဵင်းလူင်[မူၼ်ႉမႄး]

ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပွင်ႇၸႂ်[မူၼ်ႉမႄး]

ပိုၼ်း[မူၼ်ႉမႄး]

မိူင်းၶႄႇ မိူဝ်ႈမိုၼ်ႉၵွၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

မိူင်းဝူင်ႉ ၶႄႇ[မူၼ်ႉမႄး]

မိူင်းၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇ ပွၵ်ႈ 2[မူၼ်ႉမႄး]

ၶႄႇလႅင်[မူၼ်ႉမႄး]

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၵူၼ်း လႄႈ ၵႃႇသတမ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

တူဝ်ၼပ်ႉ သုၼ်ႇမၢၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

ရႃႇသီႇၽိင်ႈၽႃႉ လႄႈ ၼႃႈလိၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

ယူႇၼိတ်ႉ ၶွင် တႅၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ဝၼ်းတၼ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

လူဢၢၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ဢိင်းၵလဵတ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႂႃႇၸူး[မူၼ်ႉမႄး]

ဢမ်ႇမီးဝီႇသႃႇသေ ႁဵတ်းထရၼ်ႇသိတ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

မဵဝ်း ဝီႇသႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

လူင်းၸိုဝ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈယူႇသဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

သၢႆၵၢၼ်မိၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႂႃႇတင်းလူတ်ႉလဵၼ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႂႃႇတင်း သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

ဢိၼ်းတီးယႃး[မူၼ်ႉမႄး]

မျၢၼ်ႇမႃႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ဝႅတ်ႉၼမ်း[မူၼ်ႉမႄး]

လၢဝ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပႃႇၵိတ်ႈသတၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၼေႇပေႃး[မူၼ်ႉမႄး]

မူင်ႇၵူဝ်းလီးယႃး[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႃႇၸၢၵ်ႈသတၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႃႇၵိတ်ႈသတၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

တႃႇၵျီႇၵီႇသတၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ရတ်ႈသျႃး[မူၼ်ႉမႄး]

ၵၢဝ်းလီႁွင်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ႁွင်းၵွင်း[မူၼ်ႉမႄး]

မႃႇၵၢဝ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

တၢင်ႇၸိူဝ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၸွၼ်ႇတူၺ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၸွၼ်ႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

ၸွၼ်ႇတင်း လူတ်ႉလဵꧣ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၸွၼ်ႇတင်း လူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မူၼ်ႉမႄး]

ၸွၼ်ႇတင်း လူတ်ႉလဵၼ်းတႂ်ႈလိၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

ၸွၼ်ႇတင်း ထႅၵ်ႇသီႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၸွၼ်ႇတင်း လႅင်[မူၼ်ႉမႄး]

ၸွၼ်ႇတင်း လူတ်ႉၵႃး[မူၼ်ႉမႄး]

ၸွၼ်ႇတင်း လူတ်ႉၶိူင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၸွၼ်ႇတင်း လႅင်သၢမ်မၢၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

တူၺ်း[မူၼ်ႉမႄး]

တီႈမုင်ႈယဵမ်ႈ လွႆမၢၵ်ႇႁိၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

လွႆဢၼ်လီၵူဝ်[မူၼ်ႉမႄး]

လွႆလူင် ႁႃႈလုၵ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လွႆလူင်ပုတ်ႉထ သီႇလုၵ်ႈ ဢၼ်လီၵူဝ်[မူၼ်ႉမႄး]

လွႆၸၢဝ်းတၢဝ်း သီႇလုၵ်ႈ ဢၼ်လီၵူဝ်[မူၼ်ႉမႄး]

မွၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ပၢႆမွၼ်း လွင်ႈလဝ်ႇမူၼ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ဢွင်ႈတီႈ တၢင်ႇၸိူဝ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶၢဝ်းတၢင်း[မူၼ်ႉမႄး]

ႁဵတ်း[မူၼ်ႉမႄး]

မိပ်ႇၼူတ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ပၢႆးမွၼ်း ၽိင်ႈငႄႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လၢႆး[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈၵႃႈလွၵ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ပွႆးၽိင်ႈငႄႈ[မူၼ်ႉမႄး]

သိုဝ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

ငိုၼ်းတွင်း[မူၼ်ႉမႄး]

ငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း[မူၼ်ႉမႄး]

ဢၼ်ပွမ်[မူၼ်ႉမႄး]

လႅၵ်ႈငိုၼ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶႅပ်း ဢေႇထီႇဢႅမ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၶႅပ်း ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈၸၢႆႇငိုၼ်း မူဝ်ႇပၢႆး[မူၼ်ႉမႄး]

ၵႃႈၶၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈပၼ်ထိပ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သိုဝ်ႉၶွင်[မူၼ်ႉမႄး]

သဵၼ်ႈၵႃႈၶၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

ၶူဝ်းပိုၼ်ႉထၢၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

ၵုၼ်ႇသိၼ် မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၶူဝ်းၶွင် မႆယႃႈလူင်[မူၼ်ႉမႄး]

ၵိၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈၵူၼ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၽၵ်း ပိုၼ်ႉတီႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈမၵ်းၵၢၼ် တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

ဢိုၵ်ႉဢွၵ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

တွၵ်းၵွၵ်း[မူၼ်ႉမႄး]

လဝ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ꧤႃး၊ တိတ်ႇသၵူဝ်ႇ လႄႈ ၶႃႇရႃႇဢူဝ်ႇၶေႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၼမ်ႉၼဵင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵေႃႇၾီႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၼမ်ႉၵတ်းၼမ်ႉဝၢၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

ၼွၼ်း[မူၼ်ႉမႄး]

တီးလိုဝ်ႈသဝ်း ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ႁူင်းလႅမ်း ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ႁူင်းလႅမ်း ၵႃႈၶၼ်ပၢၼ်ၵၢင်[မူၼ်ႉမႄး]

ႁူင်းလႅမ်း ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

လဵပ်ႈႁဵၼ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၵၢၼ်ငၢၼ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး[မူၼ်ႉမႄး]

ဢေႇၵျႅၼ်ႇၸီႇ လွင်ႈႁူမ်ႇငမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵၢၼ်ၽိတ်းၽိင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

သၢႆတၢင်းလူတ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈယွၼ်းၵိၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

မုၼ်ၸဝ်ႈ ၸၢဝ်းပုတ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

သၽႃႇဝ[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈၽႅတ်ႉလႅၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

ၶွင် ၸိူဝ်းႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉ[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈၵိူဝ်းယမ်[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈၸႅၵ်ႇၽေ ၶိူဝ်းၵူၼ်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵေး လႄႈ လႅတ်ႇသပီႇယႅၼ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈမူတ်းသႂ် သုၼ်ႇတူဝ်[မူၼ်ႉမႄး]

တၢင်းၵိၼ် လႄႈ ဢိုၵ်ႉဢွၵ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

တၢင်းၵိၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

ဢိုၵ်ႉဢွၵ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

လူမ်းဝေႇႁင်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ[မူၼ်ႉမႄး]

တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်းမေႃၸပ်း[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈၼပ်ႉယမ်[မူၼ်ႉမႄး]

ၶူဝ်းတွၼ်ႈ[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈၵိၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈၸၢႆႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵၢၼ်မိူင်း[မူၼ်ႉမႄး]

လၵ်းၸဵင် ၽိင်ႈငႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

ပွင်ပဵၼ်လႆႈ[မူၼ်ႉမႄး]

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ[မူၼ်ႉမႄး]

ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

ၵၾေး ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ လႄႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး[မူၼ်ႉမႄး]

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝၢႆႇၾၢႆႇ[မူၼ်ႉမႄး]

မေးလ်[မူၼ်ႉမႄး]

ၾႅၵ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]

တႄႇလီႇၽူင်း[မူၼ်ႉမႄး]

ၽူင်း မူဝ်ႇပၢႆး[မူၼ်ႉမႄး]

ၶူတ်ႉ ၼႃႈလိၼ်[မူၼ်ႉမႄး]

မၢႆၵပ်းသိုပ်ႇ လွင်ႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ[မူၼ်ႉမႄး]