Download GPX file for this article
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး

လမ်းၼႂ်း


ၼႃႈလိၼ်[မႄးထတ်း]

ဝဵင်းလူင်[မႄးထတ်း]

ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ပိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး[မႄးထတ်း]

ၵူၼ်း[မႄးထတ်း]

ရႃႇသီႇၽိင်ႈၽႃႉ[မႄးထတ်း]

ဝၼ်းတၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ဢီးဝီႇသႃႇ[မႄးထတ်း]

ၽိမ်းၽၼ်မိုဝ်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ်[မႄးထတ်း]

မိူင်းထႆး[မႄးထတ်း]

မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း[မႄးထတ်း]

မိူင်းလၢဝ်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ်[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ႁိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း လူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း လူတ်ႉလဵၼ်း မႆႉမွင်[မႄးထတ်း]

ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ[မႄးထတ်း]

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ငိုၼ်းတွင်း[မႄးထတ်း]

လွင်ႈလႅၵ်ႈ ငိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ၶၢတ်ႉ လႄႈ ဢေႇထီႇဢႅမ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၶျႅတ်ႉ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း[မႄးထတ်း]

ၵႃႈၶၼ်[မႄးထတ်း]

သဵတ်ႈၵႃႈၶၼ်[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼမ်ႉၵတ်းၼမ်ႉဝၢၼ်[မႄးထတ်း]

လဝ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

လဵပ်ႈႁဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်ငၢၼ်း[မႄးထတ်း]

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ လႄႈ လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၽႅတ်ႉလႅၼ်[မႄးထတ်း]

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၽင်လိၼ်[မႄးထတ်း]

ၵူၼ်းၶၢႆတူဝ်[မႄးထတ်း]

ယႃႈမဝ်းၵမ်[မႄးထတ်း]

ငိုၼ်းၸၢင်ႈ လွင်ႈပွႆႇပူၺ်[မႄးထတ်း]

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ[မႄးထတ်း]

တၢင်းပဵၼ် ဢဵတ်ႇ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၼပ်ႉယမ်[မႄးထတ်း]

မုၼ်ၸဝ်ႈ ၸၢဝ်းပုတ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵပ်းသိုပ်ႇ[မႄးထတ်း]

တႄႇလီႇၽူင်း[မႄးထတ်း]

ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ[မႄးထတ်း]

တိူၵ်ႈသူင်ႇလိၵ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇထႅင်ႈ[မႄးထတ်း]