Download GPX file for this article
18.2104Full screen dynamic map
လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး
ဢေးသျႃး > ဢေးသျႃး ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ > မိူင်းလၢဝ်း

မိူင်းလၢဝ်း

လမ်းၼႂ်း

Caution လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ၶူဝ်းဝိတ်ႉ-19: ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၼႆတႄႉ ၶဝ်တေပၼ်လွင်ႈၵၢင်းလွတ်ႈသေတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈ မိူင်းဢၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ ၽႄႈတိုၼ်းႁႅင်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်တေဢမ်ႇပၼ် ဝီႇဝႃႇ။ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈၼႄ ၽိုၼ်ၵူတ်ႇထတ်း PCR ဢၼ်ပဵၼ် Negative သေ တေလႆႈ ၶင်တူဝ် တႃႇ 14 ဝၼ်း ၵႃႈတီႈ ဢွင်ႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶပ်ႉၶိုင်ဝႆႉသေ တေလႆႈၸႂ်ႉၸၢႆႇႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ လွင်ႈမၵ်းၶၼ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်းၵေႃႈ မီးဝႆႉယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇထႅင်ႈ -

(လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢၢပ်ႉတဵတ်ႉဝႆႉ လိုၼ်းသုတ်း 27 ၼူဝ်ႇ 2021)

ၼႃႈလိၼ်[မႄးထတ်း]

ဝဵင်းလူင်[မႄးထတ်း]

ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ပိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ၽိင်ႈထုင်း[မႄးထတ်း]

ရႃႇသီႇၽိင်ႈၽႃႉ[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ဝီႇသႃႇ[မႄးထတ်း]

ဝီႇသႃႇ မိူဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်[မႄးထတ်း]

ဝီႇသႃႇ တီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်လူင်[မႄးထတ်း]

သိုပ်ႇဢႃႇယု ဝီႇသႃႇ[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း လူတ်ႉလဵꧣ်း[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းၶႄႇၵႂႃႇ[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉတီႈ မိူင်းထႆးၵႂႃႇ[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတၢင်းၼိူဝ်လိၼ်[မႄးထတ်း]

မိူင်းၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး[မႄးထတ်း]

မိူင်းၶႄႇ[မႄးထတ်း]

မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ[မႄးထတ်း]

မိူင်းထႆး[မႄးထတ်း]

မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း[မႄးထတ်း]

လုၵ်ႉ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၶီႇ လူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း သဵꧣ်ႈတၢင်းလိၼ်[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း လူတ်ႉသွင်ထႅဝ်[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း တုၵ်ႉတုၵ်ႉ/ၵျမ်ႇပူဝ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း လူတ်ႉၶိူင်ႈ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း လႅင်[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတၢင်း ႁိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ႁိူဝ်းထိူင်း[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ႁိူဝ်းၽႂ်း[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း လူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ[မႄးထတ်း]

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

သၽႃႇဝ ၸိူဝ်းၸၼ်ၸႂ်[မႄးထတ်း]

ၽိင်ႈထုင်း ၸိူဝ်းၸၼ်ၸႂ်[မႄးထတ်း]

ပိုၼ်း လႃႈသုတ်း[မႄးထတ်း]

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ငိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ငိုၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း[မႄးထတ်း]

ဢေႇထီႇဢႅမ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၸၢႆႇငိုၼ်း[မႄးထတ်း]

မၢင်ငိုၼ်း[မႄးထတ်း]

လွင်ႈလႅၵ်ႈငိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ၶၢဝ်းယၢမ်း သိုဝ်ႉၶွင်[မႄးထတ်း]

ၵႃႈၶၼ်[မႄးထတ်း]

တေလႆႈ သိုဝ်ႉသင်[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်ႇငၢၼ်း[မႄးထတ်း]

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး[မႄးထတ်း]

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ[မႄးထတ်း]

တၢင်းပဵၼ် ဢဵတ်ႇ[မႄးထတ်း]

ဝႆႉလွင်ႈၼပ်ႉယမ်[မႄးထတ်း]

မုၼ်ၸဝ်ႈ ၸၢဝ်းပုတ်ႉ[မႄးထတ်း]

ၵပ်းသိုပ်ႇ[မႄးထတ်း]


ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းၶၢဝ်းတၢင်း မိူင်း မိူင်းလၢဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်လိူင်း လႄႈ လႅပ်ႈတေလူဝ်ႇ လမ်းၼႂ်းမၼ်းထႅင်ႈ မၼ်းမီးဝႆႉ ထႅမ်းပလဵတ်ႉ သေတႃႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းပႆႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ။သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ ဝဵင်း လႄႈ ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ႁဵတ်းဝႆႉသဵၼ်ႈမၢႆၼႆၸိုင်၊ ၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇမီးဝႆႉၼႂ်းသၢႆငၢႆ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်တေဢမ်ႇလႅပ်ႈပဵၼ် ပိူင်ၵေႃႇသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈ "ၵႂႃႇၸူး" ၼၼ်ႉ တေၼႄဝႆႉလွၵ်းလၢႆးတၢင်းသဵင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇႁွတ်ႈၽႅဝ်လႆႈ တီႈၼႆႈ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶိုပ်ႈၼႃႈ သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈမၼ်း မုၼ်းယႂ်ႇမႃးသေၵမ်း !