Download GPX file for this article

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

မိူင်းမလေးသျႃး

လမ်းၼႂ်း

Jump to navigation Jump to search


ၼႃႈလိၼ်[မႄးထတ်း]

ၵူၼ်ယွၼ်ႇ မလေးသျႃး[မႄးထတ်း]

ပလေးသျႃး ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

ဝဵင်းလူင်[မႄးထတ်း]

ပၢႆတၢင်း တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ပွင်ႇၸႂ်[မႄးထတ်း]

ပိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း[မႄးထတ်း]

ပထဝီႇ လႅင်လိၼ်[မႄးထတ်း]

ၵူၼ်း[မႄးထတ်း]

ၽိင်ႈထုင်း[မႄးထတ်း]

ဝၼ်းတၼ်း[မႄးထတ်း]

ရႃႇသီႇၽိင်ႈၽႃႉ[မႄးထတ်း]

ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇၸူး[မႄးထတ်း]

ပၵ်းပိူင် ၵၢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းဢွၵ်ႇမိူင်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း တၢင်းလိၼ်[မႄးထတ်း]

ၵႂႃႇတင်း ႁိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ပႆတိၼ်ၵႂႃႇ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ႁိူဝ်းမိၼ်[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ရူတ်ႉလဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ၵႃး[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႇတင်း ထႅၵ်ႇၸီႇ[မႄးထတ်း]

ၸွၼ်ႉတၼ်း ရူတ်ႉပၢတ်ႉသ်[မႄးထတ်း]

တူၺ်း[မႄးထတ်း]

ႁဵတ်း[မႄးထတ်း]

ၶီႇႁိူဝ်း လွင်ႈလူင်းၼမ်ႉၸဵဝ်ႈ[မႄးထတ်း]

လၢႆး[မႄးထတ်း]

ၽဵင်းၵႂၢမ်း[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉ[မႄးထတ်း]

ငိုၼ်းတွင်း[မႄးထတ်း]

ယေးငိုၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵႃႈၶၼ်[မႄးထတ်း]

လွင်ႈပၼ်ထိပ်ႉ[မႄးထတ်း]

သိုဝ်ႉၶွင်[မႄးထတ်း]

ၵိၼ်[မႄးထတ်း]

တေလႆႈၵိၼ် တီႈလႂ်[မႄးထတ်း]

လွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်း တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ[မႄးထတ်း]

ဢွၵ်ႉ[မႄးထတ်း]

လဝ်ႈ[မႄးထတ်း]

ၼွၼ်း[မႄးထတ်း]

တီႈၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ[မႄးထတ်း]

တီႈၵႃႈၶၼ် ပၢၼ်ၵၢင်[မႄးထတ်း]

တီႈၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ[မႄးထတ်း]

လဵပ်ႈႁဵၼ်း[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်ငၢၼ်း[မႄးထတ်း]

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈလွတ်ႈၽေး[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်ၽိတ်းၽိင်ႈ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ[မႄးထတ်း]

ပၵ်းပိူင် သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး[မႄးထတ်း]

တၢင်ႇၸိူဝ်း[မႄးထတ်း]

ၽေးသၽႃႇဝ[မႄးထတ်း]

ယူႇသဝ်း ႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉလႅပ်ႈ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈတူၺ်းထိုင် ပၢႆးယူႇလီ[မႄးထတ်း]

တၢင်းပဵၼ်ဢဵတ်ႇ[မႄးထတ်း]

ဝႆႉ လွင်ႈၼပ်ႉယမ်[မႄးထတ်း]

ၵပ်းသိုပ်ႇ[မႄးထတ်း]

ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ[မႄးထတ်း]

မၢႆ တႄႇလီႇၽူင်း[မႄးထတ်း]

ၵၢၼ်ၸွႆႈသၢင်ႈ သူင်ႇလိၵ်ႈ[မႄးထတ်း]

လွင်ႈပွင်ပဵၼ်လႆႈ[မႄးထတ်း]

လိၵ်ႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ[မႄးထတ်း]