Download GPX file for this article

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ပၢႆတၢင်း

လမ်းၼႂ်း

Jump to navigation Jump to search

တီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးယဵတ်ႉꩡ် ၼႆႉ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မီးဝႆႉယူႇ 168 ႁူဝ်သေ မၼ်းႁူမ်ႇငမ်းပၼ်တင်း ပတ်ႉပိုၼ်ႉၵမ်ႇၽႃႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ပိုတ်ႇတူၺ်းသၢႆႉမၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉယူႇ လွၵ်းလၢႆးလၢႆတၢင်း -

ၼဵၵ်းတီႈ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ်သေ ပိုတ်ႇတူၺ်းလိုမ်

တႃႇၵႂႃႇၸူး လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လိုမ်ၼႆ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈၼိူဝ် ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ဢၼ်မီးၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုပ်ႇပိုတ်ႇႁႃၸူး လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈပိုတ်ႇ (ပိူင်ယၢင်ႇ - North AmericaUnited States of AmericaCaliforniaSan Francisco):

ဢႅၼ်ႇတၢၵ်ႈတီးၵႃႈဢူဝ်းသီးၼီးယႃးဢေးသျႃးဢႃႇၾရိၵယူးရူပ်ႉဢႃႇမႄႇရိၵႁွင်ႇဢႃႇမႄႇရိၵၸၢၼ်း


ၼဵၵ်းတီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ပိုတ်ႇႁႃၸူး ပၢႆတၢင်း လႄႈ

ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉသႂ်ႇ တီႈၼိူဝ် ႁဵင်းၵွင်း ၸိူဝ်းမီး ၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉသေ ပိုတ်ႇႁႃၸူး လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ (တူဝ်ယၢင်ႇ ဢႃႇမႄႇရိၵႁွင်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢႃႇမႄႇရိၵၵႄႇလီႇၾူဝ်းၼီးယႃးသၼ်ႇၾရၼ်ႇသိတ်ႉသၵူဝ်ႇ:


ၶူၼ်ႉႁႃ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ပၢႆတၢင်း ၸွမ်းၼင်ႇၸိုဝ်ႈ

ၸႂ်ႉ လွၵ်ႈၶူၼ်ႉႁႃ တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉသေၵေႃႈ ၶူၼ်ႉႁႃ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လွင်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပၢႆတၢင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ (တူဝ်ယၢင်ႇ - ၶူၼ်ႉႁႃ "တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ" ဢမ်ႇၼၼ် "ၶိုၼ်ႈၽႃႁိၼ်"):ပိုတ်ႇႁႃ ပၢႆတၢင်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်း

ၸႂ်ႉႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၶႂၢၵ်ႈတူၺ်းၸူး တူဝ်မၢႆ တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆတၢင်း ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်း သေၵေႃႈ တူၺ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝီႇၶီႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁင်းမၼ်းလႄႈ -