ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ႁူဝ်ၶေႃႈ လၢဝ်

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ သဵၼ်ႈမၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇ တၢင်ႇၸၼ်ႉ ပဵၼ်ၼင်ႇ လၢဝ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈသပ်းလႅင်းမၼ်း တူၺ်းတီႈ Project:သဵၼ်ႈသၢႆငၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇသၢႆငၢႆဢၼ်ၼႆႉ ၼမ်ႉၶႅမ်ႉမၼ်း ပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႃႉ။ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈၸၼ်ႉဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်းထုၵ်ႇလီ တေႃႉတႄႉၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈပၼ်ႁႅင်း တႃႇႁႂ်ႈ ၽူႈမႄးထတ်းၶဝ် ၶတ်းၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူၵ်ႈငႃ လႄႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်လၢဝ် ဢၼ်မီးသၢႆငၢႆ ၵႃႈတီႈ Project:လွင်ႈလိူၵ်ႈငႃ လၢဝ်သေ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၸွမ်းၽဵၼ်း ၼင်ႇ ၸၼ်ႉၵၢၼ်တီႈၼႆႈဝႆႉၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ ယႃႇပေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် လၢဝ် ၼိုင်ႈႁူဝ် ၼႆတႃႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်ႇၸၼ်ႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ ပဵၼ်ၼင်ႇ လၢဝ် ၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႉ ၸႂ်ႉပၼ် {{Startopic}}

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ