ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ႁူဝ်ၶေႃႈ ပိူင်လိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ သဵၼ်ႈမၢႆ ႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်မီး သၢႆငၢႆ ပိူင်လိူင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူဝ်ၶေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇသၢင်ႈလီၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ၊ ထုၵ်ႇဢဝ်လေႃးၵၼ်တင်း လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ႁူဝ်ၶေႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃး ဢမ်ႇမီးဝႆႉ ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ တႃႇဢဝ်လေႃးသႂ်ႇသေ သင်ဝႃႈ ယူႇၼိုင်ႈပီလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမႄးၵုမ်းသင်ၼႆၸိုင် လိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇ မွတ်ႇပႅတ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ႁူဝ်ၶေႃႈ ပိူင်လိူင်း"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 3 ႁူဝ်။