ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၼႃႈလိၼ်ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ပိူင်လိူင်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ၼႃႈလိၼ်ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ပိူင်လိူင်း"

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပႃးဝႆႉၼႃႈလိၵ်ႈၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၵွၺ်း။