ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ သဵၼ်ႈမၢႆ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ဢၼ်မီး သၢႆငၢႆ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် ၸိူဝ်းမီးတီႈၼႂ်း ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇထႅၵ်ႉꩡ်ဝႆႉတင်း {{Usabledistrict}} ယဝ်ႉ။

ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် သိုဝ်ႇသင်ဝႆႉ