ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ၶူင်ႈလွႆ မႄႈၼမ်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇ

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ် မႃး

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "ၶူင်ႈလွႆ မႄႈၼမ်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇ"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 6 ႁူဝ်။